Advocate® za male mačke i feretke (40mg/0.4mL+4mg/0.4mL)/0.4mL rastvor za lokalno nakapavanje na kožu


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Advocate® za male mačke i feretke rastvor za lokalno nakapavanje na kožu; (40mg/0.4mL+4mg/0.4mL)/0.4mL; tuba, 3x0.4mL

  • ATC: QP54AB52
  • EAN: 4007221031239
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Advocate® za male mačke i feretke rastvor za lokalno nakapavanje na kožu uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Advocate® za male mačke i feretke na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Advocate® za male mačke i feretke kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja: 323-01-00044-19-002 od 02.07.2019. za lek

Advocate

za male mačke i feretke, rastvor za lokalno nakapavanje na

kožu, 40 mg + 4 mg /0.4 mL, 3 x 0.4 mL

Broj rešenja: 323-01-00045-19-002 od 02.07.2019. za lek

Advocate

za velike mačke, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu,

80 mg + 8 mg/0.8 mL, 3 x 0.8 mL

UPUTSTVO ZA LEK

Advocate

za male mačke i feretke,

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 40 mg + 4 mg/0.4 mL, 3 x 0.4 mL

Advocate

za velike mačke,

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 80 mg + 8 mg/0.8 mL, 3 x 0.8 mL

za primenu na životinjama

Proizvođač:

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH

Projensdorfer str. 324, Kiel, Nemačka

Podnosilac zahteva:

Bayer d.o.o.

Omladinskih brigada 88b, 11070 Beograd

Broj rešenja: 323-01-00044-19-002 od 02.07.2019. za lek

Advocate

za male mačke i feretke, rastvor za lokalno nakapavanje na

kožu, 40 mg + 4 mg /0.4 mL, 3 x 0.4 mL

Broj rešenja: 323-01-00045-19-002 od 02.07.2019. za lek

Advocate

za velike mačke, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu,

80 mg + 8 mg/0.8 mL, 3 x 0.8 mL

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

Bayer d.o.o.Omladinskih brigada 88b, 11070 Beograd

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH Projensdorfer str. 324, Kiel, Nemačka

IME LEKA

Advocate

za male mačke i feretke

40mg+4mg/0.4 mLrastvor za lokalno nakapavanje na kožuza mačke i feretkeimidakloprid, moksidektin

Advocate

za velike mačke

80mg+8mg/0.8 mLrastvor za lokalno nakapavanje na kožuza mačkeimidakloprid, moksidektin

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Naziv sastojka:

Sadržaj u 0.4 mL

Sadržaj u 0.8 mL

Aktivna supstanca:

Pomoćne supstance:

Benzilalkohol

Butilhidroksitoluen

Ostale pomoćnesupstance:

Ostale pomoćne supstance: propilen-karbonat.

Bistar rastvor, žute do braonkastožute boje

INDIKACIJE

Lek je namenjen za lečenje i kontrolu parazitskih oboljenja mačaka:

Broj rešenja: 323-01-00044-19-002 od 02.07.2019. za lek

Advocate

za male mačke i feretke, rastvor za lokalno nakapavanje na

kožu, 40 mg + 4 mg /0.4 mL, 3 x 0.4 mL

Broj rešenja: 323-01-00045-19-002 od 02.07.2019. za lek

Advocate

za velike mačke, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu,

80 mg + 8 mg/0.8 mL, 3 x 0.8 mL

Za lečenje i preventivu infestacije buvama

Ctenocephalides felis

Za lečenje šuge ušiju

Otodectes cynotis

Za lečenje notoedres šuge mačaka

Notoedres cati

Za preventivu dirofilarioze L3 i L4 larve

Dirofilaria immitis

Za lečenje infekcija uzrokovanih crevnim nematodama L4 larve, nezreli adulti i adulti

Toxocara cati

Ancylostoma tubaeforme

Za lečenje infekcija uzrokovanih plućnim crvom

Eucoleus aerophilus

odrasli oblici

Lek se može koristiti kao deo strategije u tretmanu alergijskog dermatitisa izazvanog buvama FAD.

Lek je namenjen za lečenje i kontrolu parazitskih oboljenja feretki:

Za lečenje i preventivu infestacije buvama Ctenocephalides felis

Za preventivu dirofilarioze L3 i L4 larve Dirofilaria immitis.

KONTRAINDIKACIJE

Ne koristiti kod mačića mlađih od 9 nedelja.Ne primenjivati u slučajevima poznate preosetljivosti na aktivne supstance ili neki od sastojaka leka.

Za feretke: Ne koristiti Advocate

za velike mačke 0.8 mL ili Advocate

za pse bilo koja veličina

pasa.Za pse koristiti odgovarajući Advocate

lek za pse, koji u 1 mL sadrži 100 mg imidakloprida i 25 mg

moksidektina.

NEŽELJENA DEJSTVA

Učestalost ispoljavanja neželjenih dejstava se klasifikuje kao:

veoma često više od 1 na 10 životinja ispoljava neželjene reakcije tokom jednog tretmana

često više od 1 ali manje od 10 životinja na 100 životinja

povremeno više od 1 ali manje od 10 životinja na 1000 životinja

retko više od 1 ali manje od 10 životinja na 10000 životinja

veoma retko manje od 1 životinje na 10000 životinja, uključujući izolovane prijave

Moguća je pojava prolaznog svraba kod mačaka nakon primene leka. U retkim slučajevima mogu da se jave pojačano mašćenje krzna, eritem i povraćanje. Ovi znaci nestaju bez posebnog lečenja. Moguća je pojava, u retkim slučajevima, prolazne reakcije lokalne preosetljivosti. Ukoliko životinja liže mesto aplikacije nakon tretmana, moguće je, veoma retko, zapaziti pojavu prolaznih neuroloških poremećaja kao što su ataksija, opšti tremor, promene na očima raširene zenice, oslabljen pupilarni refleks i nistagmus, poremećeno disanje, salivacija i povraćanje.

Lek je gorkog ukusa. Moguća je pojava salivacije u slučajevima kada životinja liže mesto aplikacije neposredno nakon tretmana. Međutim, ova salivacija ne predstavlja znak trovanja i nestaje tokom nekoliko minuta bez posebnog lečenja. Pravilna primena leka smanjuje mogućnost da životinja liže mesto aplikacije.

Broj rešenja: 323-01-00044-19-002 od 02.07.2019. za lek

Advocate

za male mačke i feretke, rastvor za lokalno nakapavanje na

kožu, 40 mg + 4 mg /0.4 mL, 3 x 0.4 mL

Broj rešenja: 323-01-00045-19-002 od 02.07.2019. za lek

Advocate

za velike mačke, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu,

80 mg + 8 mg/0.8 mL, 3 x 0.8 mL

veoma retkim slučajevima, može doći do osetljivosti na mestu aplikacije, što rezultira prolaznim promenama u ponašanju životinje, kao što su letargija, uznemirenost i inapetenca.

slučaju da životinja proguta lek, potrebno je da veterinar preduzme simptomatsku terapiju. Ne postoji poznati specifični antidot. Primena medicinskog uglja može biti od koristi.

Ukoliko primetite neko ozbiljnije neželjeno dejstvo ili bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, obavestite o tome ordinirajućeg veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Mačke, feretke.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Samo za spoljašnju upotrebu.

Primeniti lokalno na deo vrata kod baze lobanje da bi se sprečilo da mačka liže primenjeni lek.

Doziranje za mačke:

Preporučena minimalna doza je 10 mg imidakloprida/kg telesne mase i 1,0 mg moksidektina/kgtelesne mase, što je jednako 0.1 mL rastvora Advocate

/kg telesne mase.

Terapijski režim se zasniva na individualnoj dijagnozi veterinara i na lokalnoj epizootiološkoj situaciji.

Telesna masa mačke kg

Veličina tube Advocate

Zapremina mL

Imidakloprid mg/kg t.m.

Moksidektin mg/kg t.m.

za male mačke

> 4 – 8 kg

za velike mačke

odgovarajuća kombinacija tuba

Lečenje i preventiva infestacije buvama

Jedan tretman prevenira infestaciju buvama tokom naredne 4 nedelje. Već postojeće larve buva iz okruženja se mogu pojaviti 6 nedelja i kasnije od početka tretmana, zavisno od klimatskih uslova. Iz ovog razloga, može biti potrebno da se tretman lekom Advocate

kombinuje sa metodama

uništavanja buva u okruženju. Tako može da se utiče na brže smanjenje populacije buva u domaćinstvu. Kada se koristi kao deo strategije u tretmanu alergijskog dermatitisa izazvanog buvama, lek treba primenjivati u mesečnim intervalima.

Lečenje šuge ušiju Otodectes cynotis

Lek treba primeniti jednokratno. Preporučuje se kontrolni veterinarski pregled 30 dana nakon tretmana, jer je kod nekih životinja potrebno ponavljanje terapije. Lek ne treba aplikovati u ušni kanal.

Broj rešenja: 323-01-00044-19-002 od 02.07.2019. za lek

Advocate

za male mačke i feretke, rastvor za lokalno nakapavanje na

kožu, 40 mg + 4 mg /0.4 mL, 3 x 0.4 mL

Broj rešenja: 323-01-00045-19-002 od 02.07.2019. za lek

Advocate

za velike mačke, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu,

80 mg + 8 mg/0.8 mL, 3 x 0.8 mL

Lečenje notoedres šuge mačaka Notoedres cati

Lek treba primeniti jednokratno.

Preventiva dirofilarioze

Mačke koje žive ili koje su boravile u područjima u kojima je dirofilarioza enzootskog karaktera, mogu da budu inficirane adultnim oblicima dirofilarija. Zbog toga pre mogućeg tretmana razmotriti savet iz dela “POSEBNA UPOZORENJA”.

cilju preventive dirofilarioze, lek treba primenjivati u redovnim mesečnim intervalima tokom sezone pojavljivanja komaraca prelazni domaćini, nose i prenose larve dirofilarija. Lek se može primenjivati tokom cele godine ili sa njegovom primenom otpočeti najmanje jedan mesec pre prve očekivane pojave komaraca. Tretman treba nastaviti u redovnim mesečnim intervalima i jedan mesec nakon prestanka izloženosti komarcima. Da bi se uspostavila rutina tretmana, preporučljivo je lek primenjivati istog dana ili datuma svakog meseca. Ukoliko je prethodno primenjivan neki drugi lek za preventivu dirofilarioze, prvi tretman lekom Advocate

treba da bude primenjen pre isteka jednog

meseca od poslednje primenjene doze prethodno upotrebljenog leka.

područjima u kojima dirofilarioza nema enzootski karakter kod mačaka ne postoji rizik od dirofilarioze i u tom slučaju mogu biti tretirane bez posebnih mera predostrožnosti.

Lečenje infekcije uzrokovane plućnim crvom Eucoleus aerophilus sin. Capillaria aerophilia odrasli oblici

Lek treba primeniti jednokratno.

Lečenje infekcije crevnim nematodama

područjima u kojima je dirofilarioza enzootskog karaktera, mesečni tretmani mogu značajno smanjiti rizik od reinfekcije crevnim nematodama. U područjima u kojima dirofilarioza nije enzootskog karaktera, lek se može koristiti kao deo sezonskog programa kontrole infestacije buvama i infekcije crevnim nematodama.

Doziranje za feretke:

Treba primeniti jednu tubu leka Advocate

za male mačke i feretke 0.4 mL po životinji.

Preporučena doza se ne sme prekoračiti.Terapijski režim se zasniva na lokalnoj epizootiološkoj situaciji.

Lečenje i preventiva infestacije buvama

Jedan tretman prevenira infestaciju buvama tokom naredne 3 nedelje. Kod velike prisutnosti buva može biti potrebno ponoviti primenu nakon 2 nedelje.

Preventiva dirofilarioze

Feretke koje žive ili koje su boravile u područjima u kojima je dirofilarioza enzootskog karaktera, mogu da budu inficirane adultnim oblicima dirofilarija. Zbog toga pre mogućeg tretmana razmotriti savet iz tačke

POSEBNA UPOZORENJA

cilju preventive dirofilarioze, lek treba primenjivati u redovnim mesečnim intervalima tokom sezone pojavljivanja komaraca prelazni domaćini, nose i prenose larve dirofilarija. Lek se može primenjivati tokom cele godine ili sa njegovom primenom otpočeti najmanje jedan mesec pre prve

Broj rešenja: 323-01-00044-19-002 od 02.07.2019. za lek

Advocate

za male mačke i feretke, rastvor za lokalno nakapavanje na

kožu, 40 mg + 4 mg /0.4 mL, 3 x 0.4 mL

Broj rešenja: 323-01-00045-19-002 od 02.07.2019. za lek

Advocate

za velike mačke, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu,

80 mg + 8 mg/0.8 mL, 3 x 0.8 mL

očekivane pojave komaraca. Tretman treba nastaviti u redovnim mesečnim intervalima i jedan mesec nakon prestanka izloženosti komarcima.U područjima u kojima dirofilarioza nema enzootski karakter kod feretki ne postoji rizik od dirofilarioze i u tom slučaju mogu biti tretirane bez posebnih mera predostrožnosti.

Način primene:

Upotreba nakapavanjem.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Uzeti jednu tubu iz pakovanja. Držati tubu u uspravnom položaju, zavrnuti i povući zatvarač, dok se

ne skine sa vrha tube. Okrenuti zatvarač i iskoristiti ga da se ukloni zapečaćena površina sa vrha tube, kao što je i prikazano na slici.

Razgrnuti dlaku na vratu životinje, u predelu baze lobanje, sve dok koža ne postane vidljiva. Vrhtube postaviti na kožu i tubu nekoliko puta snažno stisnuti i sadržaj potpuno iscediti direktno na kožu. Primena leka na deo vrata kod baze lobanje smanjuje mogućnost da životinja liže primenjeni lek. Nanositi samo na neoštećenu kožu.

KARENCA

Nije primenljivo.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.Uslovi čuvanja leka:

Čuvati na temperaturi do 30 °С.

Broj rešenja: 323-01-00044-19-002 od 02.07.2019. za lek

Advocate

za male mačke i feretke, rastvor za lokalno nakapavanje na

kožu, 40 mg + 4 mg /0.4 mL, 3 x 0.4 mL

Broj rešenja: 323-01-00045-19-002 od 02.07.2019. za lek

Advocate

za velike mačke, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu,

80 mg + 8 mg/0.8 mL, 3 x 0.8 mL

Rok upotrebe:

Rok upotrebe posle otvaranja:

iskoristiti odmah.

Ne koristiti ovaj veterinarski lek nakon isteka roka upotrebe označenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama

Efikasnost ovog leka nije ispitivana na feretkama težim od 2 kg, pa prema tome trajanje dejstva može biti kraće kod ovih životinja.

Jedan do dva kratka kontakta životinje sa vodom ne mogu značajno da utiču na smanjenje efikasnosti leka. Međutim, često šamponiranje ili potapanje životinje u vodu nakon tretmana može da smanji njegovu efikasnost.

Moguće je da se razvije rezistencija parazita na bilo koju grupu antihelmintika, nakon česte, ponovljene primene leka iz te grupe. Zbog toga, upotreba ovog leka treba da bude zasnovana na proceni svakog pojedinačnog slučaja i lokalnoj epizootiološkoj informaciji o trenutnoj osetljivosti ciljnih vrsta, a da bi se ograničila mogućnost buduće selekcije rezistentnih organizama.Takođe, upotreba ovog leka treba da bude zasnovana na potvrđenoj dijagnozi mešovite infestacije ili rizika, u slučaju prevencije takođe videti odeljke 4 i 8.

Tretiranje mačaka lakših od 1 kg i feretki lakših od 0.8 kg vrši se na osnovu procene rizika ordinirajućeg veterinara.

Iskustvo u primeni leka kod bolesnih i iznurenih životinja je ograničeno, pa stoga lek treba upotrebitisamo na osnovu procene rizika ordinirajućeg veterinara.

Obratiti pažnju da sadržaj tube ili aplikovana doza ne dospe u kontakt sa očima ili ustima tretirane životinje i/ili drugih životinja. Onemogućiti životinje da se međusobno ližu neposredno nakon tretmana. Sprečiti da psi rasa škotski ovčar Collies, Bobteil Old English Sheepdog i sličnih rasa ili mešanaca sa ovim rasama, oralno unesu preparat.

Preporučuje se, da se mačke i feretke koje žive ili putuju u područje u kojem je dirofilarioza enzootskog karaktera, tretiraju svakog meseca, u cilju efikasne zaštite od ove bolesti. Iako je pouzdanost dijagnostike infekcije dirofilarijama ograničena, preporučuje se provera statusa infekcije mačaka i feretki starijih od 6 meseci, a pre planiranog početka preventivnog tretmana, jer primena ovog leka na mačkama ili feretkama inficiranim adultnim dirofilarijama za posledicu ima ozbiljne neželjene reakcije, uključujući i uginuće. Ukoliko se dijagnostikuje infekcija adultnim dirofilarijama neophodno je da se preduzme lečenje koje je u skladu sa aktuelnim stručnim preporukama.

Kod pojedinih mačaka infestacija sa

Notoedres cati

može biti ozbiljna

ovim ozbiljnim

slučajevima potrebna je istovremena potporna terapija, pošto postoji mogućnost da lečenje samoovim lekom nije dovoljno da spreči smrt životinje.

Broj rešenja: 323-01-00044-19-002 od 02.07.2019. za lek

Advocate

za male mačke i feretke, rastvor za lokalno nakapavanje na

kožu, 40 mg + 4 mg /0.4 mL, 3 x 0.4 mL

Broj rešenja: 323-01-00045-19-002 od 02.07.2019. za lek

Advocate

za velike mačke, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu,

80 mg + 8 mg/0.8 mL, 3 x 0.8 mL

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Nije ustanovljena bezbednost upotrebe ovog leka tokom graviditeta i laktacije. Laboratorijske studije

sa imidaklopridom i sa moksidektinom, sprovedene na pacovima i kunićima, nisu pokazale teratogene i fetotoksične efekte, kao ni neželjene efekte na gravidnim ženkama. Lek primeniti samo nakon procene rizika i koristi od strane ordinirajućeg veterinara.

Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Izbegavati kontakt leka sa kožom, očima ili ustima.Tokom primene leka ne treba jesti, piti ili pušiti.Nakon primene leka dobro oprati ruke.Tretirane životinje ne treba maziti ili češkati sve dok se tretirana površina ne osuši.U slučaju da lek dođe u kontakt sa kožom čoveka neophodno je da se odmah opere vodom i sapunom.Osobe sa poznatom preosetljivošću na benzil alkohol, imidakloprid i/ili moksidektin treba da primenjuju lek sa posebnim oprezom. U veoma retkim slučajevima lek može da prouzrokuje reakciju kožne preosetljivosti ili drugu kožnu reakciju npr. neosetljivost, iritacija ili peckanje prolaznog karaktera.U veoma retkim slučajevima lek može da prouzrokuje respiratornu iritaciju kod osetljivih osoba.Ukoliko lek dospe u kontakt sa očima, neophodno je dobro ih isprati vodom.Ukoliko simptomi nadražaja kože ili očiju ne nestanu ili se lek slučajno proguta, treba odmah potražiti savet lekara i pokazati mu uputstvo za primenu leka ili pakovanje.Rastvarač koji je sastojak leka Advocate

može da napravi fleke ili oštećenja na nekim materijalima,

kao što su koža, tkanina, najlon ili obrađene površine. Ostaviti mesto aplikacije da se osuši pre nego dođe u kontakt sa ovim materijalima

Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija

Tokom tretmana sa lekom Advocate

ne treba primenjivati druge antiparazitike iz grupe

makrocikličnih laktona.

Nisu zapažene interakcije između leka Advocate

lekova, medicinskih sredstava i hirurških

procedura koje se uobičajeno koriste u veterinarskoj medicini.

Predoziranje

Nisu zapažena neželjena dejstva kod mačaka ni prilikom primene 10 puta veće doze od preporučene.Nisu uočeni značajni neželjeni efekti kod mačića nakon višekratne primene 5 puta veće doze odpreporučene, svake 2 nedelje, u 6 uzastopnih tretmana. Zapaženi su prolazna midrijaza, salivacija, povraćanje i prolazno ubrzano disanje.Prolazni neurološki simptomi, kao što su ataksija, opšti tremor, promene na očima raširene zenice, oslabljen pupilarni refleks i nistagmus, poremećeno disanje, salivacija i povraćanje, mogu se veoma retko javiti posle slučajnog gutanja leka.

Nisu uočena neželjena dejstva ili neželjeni klinički znaci kod feretki nakon višekratne primene 5 puta veće doze od preporučene, svake 2 nedelje, u 4 uzastopna tretmana.

slučaju da životinja proguta lek, potrebno je preduzeti simptomatsku terapiju. Ne postoji poznati specifični antidot. Primena medicinskog uglja može biti od koristi.

Broj rešenja: 323-01-00044-19-002 od 02.07.2019. za lek

Advocate

za male mačke i feretke, rastvor za lokalno nakapavanje na

kožu, 40 mg + 4 mg /0.4 mL, 3 x 0.4 mL

Broj rešenja: 323-01-00045-19-002 od 02.07.2019. za lek

Advocate

za velike mačke, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu,

80 mg + 8 mg/0.8 mL, 3 x 0.8 mL

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništava u skladu sa važećim propisima.Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog veterinara kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

02.07.2019.

OSTALI PODACI

Imidakloprid je efikasan protiv odraslih jedinki buva i njihovih larvi.Uništavanje larvi iz neposredne okoline ljubimca je posledica kontakta sa tretiranom životinjom.

Pakovanje

Tuba bele boje od polipropilena zapremine 0.4 mL ili 0.8 mL zatvorena

polipropilenskim zatvaračem bele boje. Tube su pakovane po 3 komada u blistere i složivu kartonsku kutiju.

Režim izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod:

Broj i datum izdavanja dozvole:

za male mačke i feretke: 323-01-00044-19-002 od 02.07.2019.

za velike mačke: 323-01-00045-19-002 od 02.07.2019.

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji