Advocate® za srednje pse 100mg/1mL+25mg/1mL rastvor za lokalno nakapavanje na kožu


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Advocate® za srednje pse rastvor za lokalno nakapavanje na kožu; 100mg/1mL+25mg/1mL; tuba, 3x1mL

  • ATC: QP54AB52
  • EAN: 4007221031260
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Advocate® za srednje pse rastvor za lokalno nakapavanje na kožu uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Advocate® za srednje pse na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Advocate® za srednje pse kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja: 323-01-00046-19-002 od 02.07.2019.za lek

Advocate

za male pse, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 40

mg + 10 mg/0.4 mL, 3 x 0.4 mL

Broj rešenja: 323-01-00047-19-002 od 02.07.2019.za lek

Advocate

za srednje pse, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu,

1.0 mg + 25 mg/1 mL, 3 x 1 mL

Broj rešenja: 323-01-00048-19-002 od 02.07.2019. za lek

Advocate

za velike pse, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 250

mg + 62.5 mg/2.5 mL, 3 x 2.5 mL

Broj rešenja: 323-01-00049-19-001 od 02.07.2019. za lek

Advocate

za vrlo velike pse, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu,

4.0mg + 100mg /4 mL, 3 x 4 mL

UPUTSTVO ZA LEK

Advocate

za male pse,

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 40 mg+ 10 mg/0.4 mL, 3 x 0.4 mL

Advocate

za srednje pse,

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 100 mg+ 25 mg/1 mL, 3 x 1 mL

Advocate

za velike pse,

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 250 mg + 62.5 mg/2.5 mL, 3 x 2.5 mL

Advocate

za vrlo velike pse,

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 400mg + 100mg/4 mL, 3 x 4 mL

za primenu na životinjama

Proizvođač:

1. KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH2. European Pharma Hub Kft.

1. Projensdorfer str. 324, Kiel, Nemačka2. 2360 Gyal, 7000/9 hrsz., Mađarska

Podnosilac zahteva: Bayer d.o.o.

Adresa: Omladinskih brigada 88b, 11070 Beograd

Broj rešenja: 323-01-00046-19-002 od 02.07.2019.za lek

Advocate

za male pse, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 40

mg + 10 mg/0.4 mL, 3 x 0.4 mL

Broj rešenja: 323-01-00047-19-002 od 02.07.2019.za lek

Advocate

za srednje pse, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu,

1.0 mg + 25 mg/1 mL, 3 x 1 mL

Broj rešenja: 323-01-00048-19-002 od 02.07.2019. za lek

Advocate

za velike pse, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 250

mg + 62.5 mg/2.5 mL, 3 x 2.5 mL

Broj rešenja: 323-01-00049-19-001 od 02.07.2019. za lek

Advocate

za vrlo velike pse, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu,

4.0mg + 100mg /4 mL, 3 x 4 mL

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

Bayer d.o.o.Omladinskih brigada 88b, 11070 Beograd

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

1. KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH Projensdorfer str. 324, Kiel, Nemačka

European Pharma Hub Kft.

2360 Gyal, 7000/9 hrsz., Mađarska

IME LEKA

Advocate

za male pse

40mg + 10mg/0.4mLrastvor za lokalno nakapavanje na kožuza pseimidakloprid, moksidektin

Advocate

za srednje pse

100mg + 25mg/1.0mLrastvor za lokalno nakapavanje na kožuza pseimidakloprid, moksidektin

Advocate

za velike pse

250mg + 62.5mg/2.5mLrastvor za lokalno nakapavanje na kožuza pseimidakloprid, moksidektin

Advocate

za vrlo velike pse

400mg + 100mg/4.0mLrastvor za lokalno nakapavanje na kožuza pseimidakloprid, moksidektin

Broj rešenja: 323-01-00046-19-002 od 02.07.2019.za lek

Advocate

za male pse, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 40

mg + 10 mg/0.4 mL, 3 x 0.4 mL

Broj rešenja: 323-01-00047-19-002 od 02.07.2019.za lek

Advocate

za srednje pse, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu,

1.0 mg + 25 mg/1 mL, 3 x 1 mL

Broj rešenja: 323-01-00048-19-002 od 02.07.2019. za lek

Advocate

za velike pse, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 250

mg + 62.5 mg/2.5 mL, 3 x 2.5 mL

Broj rešenja: 323-01-00049-19-001 od 02.07.2019. za lek

Advocate

za vrlo velike pse, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu,

4.0mg + 100mg /4 mL, 3 x 4 mL

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Naziv sastojka:

Sadržaj u 0.4 mL

Sadržaj u 1 mL

Sadržaj u 2.5 mL

Sadržaj u 4 mL

Aktivna supstanca:

Pomoćne supstance:

Benzilalkohol

Butilhidroksitoluen 0.4 mg

Ostale pomoćne supstance: propilen-karbonat.

Bistar rastvor, žute do braonkasto žute boje.

INDIKACIJE

Lek je namenjen za lečenje i kontrolu parazitskih oboljenja pasa:

Za lečenje i preventivu infestacije buvama

Ctenocephalides felis

Za lečenje infestacije pavašima

Trichodectes canis

Za lečenje šuge ušiju

Otodectes cynotis

šuge tela uzrokovane sa

Sarcoptes scabiei

demodikoze uzrokovane sa

Demodex canis

Za preventivu dirofilarioze L3 i L4 larve

Dirofilaria immitis

Za lečenje kod postojanja

cirkulišućih mikrofilarija

Dirofilaria immitis

Za preventivu kožne dirofilarioze L3 larve

Dirofilaria repens

Za lečenje kožne dirofilarioze odrasli oblici

Dirofilaria repens

Za smanjenje broja cirkulišućih mikrofilarija

Dirofilaria repens

Za preventivu angiostrongiloze L4 larve i nezreli adulti

Angiostrongylus vasorum

Za lečenje infekcije sa

Angiostrongylus vasorum

Crenosoma vulpis

Za preventivu spirocerkoze Spirocerca lupi

Za lečenje infekcija uzrokovanih crevnim nematodama L4 larve, nezreli adulti i adulti

Toxocara canis, Ancylostoma caninum

Uncinaria stenocephala

Toxascaris leonina

Trichuris vulpis

Lek se može koristiti kao deo strategije u tretmanu alergijskog dermatitisa izazvanog buvama FAD.

Za lečenje infekcije sa

Eucoleus sin. Capillaria boehmi

odrasli oblici

Za lečenje infekcije sa očnim crvom odrasli oblici

Thelazia callipaeda

Broj rešenja: 323-01-00046-19-002 od 02.07.2019.za lek

Advocate

za male pse, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 40

mg + 10 mg/0.4 mL, 3 x 0.4 mL

Broj rešenja: 323-01-00047-19-002 od 02.07.2019.za lek

Advocate

za srednje pse, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu,

1.0 mg + 25 mg/1 mL, 3 x 1 mL

Broj rešenja: 323-01-00048-19-002 od 02.07.2019. za lek

Advocate

za velike pse, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 250

mg + 62.5 mg/2.5 mL, 3 x 2.5 mL

Broj rešenja: 323-01-00049-19-001 od 02.07.2019. za lek

Advocate

za vrlo velike pse, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu,

4.0mg + 100mg /4 mL, 3 x 4 mL

KONTRAINDIKACIJE

Ne koristiti kod štenadi mlađe od 7 nedelja.Ne primenjivati u slučajevima poznate preosetljivosti na aktivne supstance ili neki od sastojaka leka.

Ne koristiti kod pasa kod kojih je dirofilarioza klasifikovana u klasu 4 pošto nije procenjena bezbednost upotrebe leka u ovoj grupi životinja.

Za mačke koristiti odgovarajući Advocate

lek za mačke 0.4 ili 0.8 mL, koji u 1 mL sadrži 100 mg

imidakloprida i 10 mg moksidektina.Za feretke ne koristiti Advocate

za pse. Sme se koristiti samo Advocate

za male mačke i feretke

NEŽELJENA DEJSTVA

Moguća je pojava prolaznog svraba kod pasa nakon primene leka. U retkim slučajevima mogu da se jave pojačano mašćenje krzna, eritem i povraćanje. Ovi znaci nestaju bez posebnog lečenja. Moguća je pojava, u retkim slučajevima, prolazne reakcije lokalne preosetljivosti. Ukoliko životinja liže mesto aplikacije nakon tretmana, moguće je, veoma retko, zapaziti pojavu prolaznih neuroloških poremećaja kao što su ataksija, opšti tremor, promene na očima raširene zenice, oslabljen pupilarni refleks i nistagmus, poremećeno disanje, salivacija i povraćanje.

Lek je gorkog ukusa. Moguća je pojava salivacije u slučajevima kada životinja liže mesto aplikacije neposredno nakon tretmana. Međutim, ova salivacija ne predstavlja znak trovanja i nestaje tokom nekoliko minuta bez posebnog lečenja. Pravilna primena leka smanjuje mogućnost da životinja liže mesto aplikacije.

veoma retkim slučajevima, može doći do osetljivosti na mestu aplikacije, što rezultira prolaznim promenama u ponašanju životinje, kao što su letargija, uznemirenost i inapetenca.

Studija u praktičnim uslovima je pokazala da, kod pasa pozitivnih na dirofilariju sa mikrofilaremijom, postoji rizik od ozbiljnih respiratornih znakova kašalj, ubrzano disanje, otežano disanje koji mogu zahtevati brzu intervenciju veterinara. Ove reakcije u studiji su bile česte primećene kod 2 od 106 tretiranih pasa. Gastrointestinalni znaci povraćanje, dijareja, inapetenca i letargija su takođe česte neželjene reakcije koje prate lečenje kod ovih pasa.

Učestalost ispoljavanja neželjenih dejstava se klasifikuje kao:

veoma često više od 1 na 10 životinja ispoljava neželjene reakcije tokom jednog tretmana

često više od 1 ali manje od 10 životinja na 100 životinja- povremeno više od 1 ali manje od 10 životinja na 1000 životinja- retko više od 1 ali manje od 10 životinja na 10000 životinja- veoma retko manje od 1 životinje na 10000 životinja, uključujući izolovane prijave

slučaju da životinja proguta lek, potrebno je da veterinar preduzme simptomatsku terapiju. Ne postoji poznati specifični antidot. Primena medicinskog uglja može biti od koristi.

Broj rešenja: 323-01-00046-19-002 od 02.07.2019.za lek

Advocate

za male pse, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 40

mg + 10 mg/0.4 mL, 3 x 0.4 mL

Broj rešenja: 323-01-00047-19-002 od 02.07.2019.za lek

Advocate

za srednje pse, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu,

1.0 mg + 25 mg/1 mL, 3 x 1 mL

Broj rešenja: 323-01-00048-19-002 od 02.07.2019. za lek

Advocate

za velike pse, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 250

mg + 62.5 mg/2.5 mL, 3 x 2.5 mL

Broj rešenja: 323-01-00049-19-001 od 02.07.2019. za lek

Advocate

za vrlo velike pse, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu,

4.0mg + 100mg /4 mL, 3 x 4 mL

Ukoliko primetite neko ozbiljnije neželjeno dejstvo ili bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno

ovom uputstvu, obavestite o tome ordinirajućeg veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Samo za spoljašnju upotrebu.

Primeniti lokalno na kožu između lopatica ramena.

Preporučena minimalna doza je 10 mg imidakloprida/kg telesne mase i 2,5 mg moksidektina/kg telesne mase, što je jednako 0,1 mL rastvora Advocate

/kg telesne mase.

Terapijski režim se zasniva na individualnoj dijagnozi veterinara i na lokalnoj epizootiološkoj situaciji.

Telesna

masa

psa kg

Veličina

tube

Advocate

Zapremina mL

Imidakloprid mg/kg t.m.

Moksidektin mg/kg t.m.

> 4 – 10 kg

za srednje pse

2.5 – 6.25

> 10 –25 kg

za velike pse

2.5 – 6.25

> 25 – 40 kg

za vrlo velike pse

odgovarajuća kombinacija tuba

Lečenje i preventiva infestacije buvama Ctenocephalides felis

Jedan tretman prevenira infestaciju buvama tokom naredne 4 nedelje. Već postojeće larve buva iz okruženja se mogu pojaviti 6 nedelja i kasnije od početka tretmana, zavisno od klimatskih uslova. Iz ovog razloga, može biti potrebno da se tretman lekom Advocate

kombinuje sa metodama

uništavanja buva u okruženju. Tako može da se utiče na brže smanjenje populacije buva u domaćinstvu. Kada se koristi kao deo strategije u tretmanu alergijskog dermatitisa izazvanog buvama, lek treba primenjivati u mesečnim intervalima.

Lečenje infestacije pavašima Trichodectes canis

Broj rešenja: 323-01-00046-19-002 od 02.07.2019.za lek

Advocate

za male pse, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 40

mg + 10 mg/0.4 mL, 3 x 0.4 mL

Broj rešenja: 323-01-00047-19-002 od 02.07.2019.za lek

Advocate

za srednje pse, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu,

1.0 mg + 25 mg/1 mL, 3 x 1 mL

Broj rešenja: 323-01-00048-19-002 od 02.07.2019. za lek

Advocate

za velike pse, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 250

mg + 62.5 mg/2.5 mL, 3 x 2.5 mL

Broj rešenja: 323-01-00049-19-001 od 02.07.2019. za lek

Advocate

za vrlo velike pse, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu,

4.0mg + 100mg /4 mL, 3 x 4 mL

Lek treba primeniti jednokratno. Preporučuje se kontrolni veterinarski pregled 30 dana nakon tretmana, jer je kod nekih životinja potrebno ponavljanje terapije.

Lečenje šuge ušiju Otodectes cynotis

Lek treba primeniti jednokratno. Treba nežno odstraniti ostatke iz spoljašnjeg dela ušnog kanala nakon svakog tretmana. Preporučuje se kontrolni veterinarski pregled 30 dana nakon tretmana, jer je kod nekih životinja potrebno ponavljanje terapije. Lek ne treba aplikovati u ušni kanal.

Lečenje šuge tela uzrokovane sa Sarcoptes scabiei var. canis

Primenjuje se dvokratno, sa razmakom između tretmana od 4 nedelje.

Lečenje demodikoze uzrokovane sa Demodex canis

Primena jedne doze 2 do 4 puta, sa razmakom između tretmana od 4 nedelje, deluje efikasno protiv

Demodex canis

utiče značajno na poboljšanje kliničkih znakova bolesti, naročito kod blagih do

umerenih slučajeva. Ozbiljni slučajevi mogu zahtevati produženi tretman i manji razmak između pojedinačnih tretmana. Da bi se u ovim ozbiljnim slučajevima postigao najbolji rezultat, po preporuci veterinara, lek se može primenjivati jednom nedeljno tokom dužeg perioda. U svim slučajevima je ključno da se ne prestaje sa tretmanom dok ispitivanje strugotina kože ne pokazuje negativan rezultat bar 2 uzastopna meseca. Kod pasa kod kojih nije vidljivo poboljšanje ili nema smanjenja broja parazita nakon 2 meseca, tretman treba prekinuti. U tom slučaju treba konsultovati veterinara i primeniti alternativni tretman.S obzirom da je demodikoza kompleksno oboljenje, preporučuje se istovremeni tretman, koliko je to moguće, i drugih pratećih oboljenja.

Preventiva dirofilarioze D. immitis i kožne dirofilarioze D. repens

Psi koji žive ili koji su boravili u područjima u kojima je dirofilarioza enzootskog karaktera, mogu da budu inficirani adultnim oblicima dirofilarija. Zbog toga pre mogućeg tretmana razmotriti savet iz dela “POSEBNA UPOZORENJA“.

cilju preventive dirofilarioze i kožne dirofilarioze, lek treba primenjivati u redovnim mesečnim intervalima tokom sezone pojavljivanja komaraca prelazni domaćini, nose i prenose larve

immitis i D. repens

Lek se može primenjivati tokom cele godine ili sa njegovom primenom

otpočeti najmanje jedan mesec pre prve očekivane pojave komaraca. Tretman treba nastaviti u redovnim mesečnim intervalima i jedan mesec nakon prestanka izloženosti komarcima. Da bi se uspostavila rutina tretmana, preporučljivo je lek primenjivati istog dana ili datuma svakog meseca.Ukoliko je prethodno primenjivan neki drugi lek za preventivu dirofilarioze, prvi tretman lekom Advocate

treba da bude primenjen pre isteka jednog meseca od poslednje primenjene doze

prethodno upotrebljenog leka.

područjima u kojima dirofilarioza nema enzootski karakter kod pasa ne postoji rizik od dirofilarioze i u tom slučaju mogu biti tretirani bez posebnih mera predostrožnosti.

Lečenje mikrofilarija D. immitis

treba primeniti u mesečnim intervalima, tokom dva uzastopna meseca.

Lečenje kožne dirofilarioze adulti D. repens

Broj rešenja: 323-01-00046-19-002 od 02.07.2019.za lek

Advocate

za male pse, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 40

mg + 10 mg/0.4 mL, 3 x 0.4 mL

Broj rešenja: 323-01-00047-19-002 od 02.07.2019.za lek

Advocate

za srednje pse, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu,

1.0 mg + 25 mg/1 mL, 3 x 1 mL

Broj rešenja: 323-01-00048-19-002 od 02.07.2019. za lek

Advocate

za velike pse, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 250

mg + 62.5 mg/2.5 mL, 3 x 2.5 mL

Broj rešenja: 323-01-00049-19-001 od 02.07.2019. za lek

Advocate

za vrlo velike pse, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu,

4.0mg + 100mg /4 mL, 3 x 4 mL

treba primeniti u mesečnim intervalima, tokom šest uzastopnih meseci.

Smanjenje broja mikrofilarija D. repens

Lek treba primeniti u mesečnim intervalima, tokom četiri uzastopna meseca.

Lečenje i preventiva infekcije sa Angiostrongylus vasorum

Lek treba primeniti jednokratno. Preporučuje se kontrolni veterinarski pregled 30 dana nakon tretmana, jer je kod nekih životinja potrebno ponavljanje terapije.

područjima u kojima je infekcija enzootskog karaktera, redovna primena sa razmakom između tretmana od mesec dana će sprečiti angiostrongilozu i očiglednu infekciju sa

Angiostrongylus

Lečenje infekcije sa Crenosoma vulpis

Lek treba primeniti jednokratno.

Preventiva Spirocerca lupi

Lek treba primeniti u mesečnim intervalima.

Lečenje infekcije crevnim nematodama Toxocara canis, Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala,

Toxascaris leonina i Trichuris vulpis

područjima u kojima je dirofilarioza enzootskog karaktera, mesečni tretmani mogu značajno smanjiti rizik od reinfekcije crevnim nematodama. U područjima u kojima dirofilarioza nije enzootskog karaktera, lek se može koristiti kao deo sezonskog programa kontrole infestacije buvama i infekcije crevnim nematodama.

Ispitivanja su pokazala da mesečni tretmani lekom, kod pasa preveniraju infekciju sa

stenocephala.

Lečenje infekcije sa Eucoleus sin. Capillaria boehmi odrasli oblici

Lek treba primeniti u mesečnim intervalima, tokom dva uzastopna meseca. Preporučuje se prevencija autokoprofagije između dve primene u cilju sprečavanja moguće reinfekcije.

Lečenje infekcije sa očnim crvom odrasli oblici Thelazia callipaeda

Lek treba primeniti jednokratno.

Način primene: Upotreba nakapavanjem.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Uzeti jednu tubu iz pakovanja. Držati tubu u uspravnom položaju, zavrnuti i povući zatvarač, dok se

ne skine sa vrha tube. Okrenuti zatvarač i iskoristiti ga da se ukloni zapečaćena površina sa vrha tube, kao što je i prikazano na slici.

Broj rešenja: 323-01-00046-19-002 od 02.07.2019.za lek

Advocate

za male pse, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 40

mg + 10 mg/0.4 mL, 3 x 0.4 mL

Broj rešenja: 323-01-00047-19-002 od 02.07.2019.za lek

Advocate

za srednje pse, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu,

1.0 mg + 25 mg/1 mL, 3 x 1 mL

Broj rešenja: 323-01-00048-19-002 od 02.07.2019. za lek

Advocate

za velike pse, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 250

mg + 62.5 mg/2.5 mL, 3 x 2.5 mL

Broj rešenja: 323-01-00049-19-001 od 02.07.2019. za lek

Advocate

za vrlo velike pse, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu,

4.0mg + 100mg /4 mL, 3 x 4 mL

Kod pasa telesne mase do 25 kg:Na psu u stojećem položaju razgrnuti dlaku između lopatica ramena da se vidi koža. Nanositi samo na neoštećenu kožu.Vrh tube postaviti na kožu i tubu nekoliko puta snažno stisnuti i sadržaj potpuno iscediti direktno na kožu.

Kod pasa težih od 25 kg: Pas bi trebalo da bude u stojećem položaju, radi lakše primene. Celokupan sadržaj tube treba ravnomerno rasporediti na tri do četiri tačke na leđima psa, počevši od ramenog pojasa do baze repa. Na svakoj tački, razgrnuti dlaku da se vidi koža. Nanositi samo na neoštećenu kožu.Vrh tube postaviti na kožu i tubu blago stisnuti i deo sadržaja iscediti direktno na kožu. Treba obratiti pažnju da se na jedno mesto ne istisne prevelika količina leka, da bi se sprečilo njegovo curenje duž bokova životinje.

Broj rešenja: 323-01-00046-19-002 od 02.07.2019.za lek

Advocate

za male pse, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 40

mg + 10 mg/0.4 mL, 3 x 0.4 mL

Broj rešenja: 323-01-00047-19-002 od 02.07.2019.za lek

Advocate

za srednje pse, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu,

1.0 mg + 25 mg/1 mL, 3 x 1 mL

Broj rešenja: 323-01-00048-19-002 od 02.07.2019. za lek

Advocate

za velike pse, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 250

mg + 62.5 mg/2.5 mL, 3 x 2.5 mL

Broj rešenja: 323-01-00049-19-001 od 02.07.2019. za lek

Advocate

za vrlo velike pse, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu,

4.0mg + 100mg /4 mL, 3 x 4 mL

KARENCA

Nije primenljivo.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.Uslovi čuvanja leka:

Čuvati na temperaturi do 30

Rok upotrebe:

Rok upotrebe posle otvaranja:

iskoristiti odmah.

Ne koristiti ovaj veterinarski lek nakon isteka roka upotrebe označenog na pakovanju. Rok upotrebe

ističe poslednjeg dana navedenog meseca.

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama

Jedan do dva kratka kontakta životinje sa vodom ne mogu značajno da utiču na smanjenje efikasnosti leka. Međutim, često šamponiranje ili potapanje životinje u vodu nakon tretmana može da smanji njegovu efikasnost.

Moguće je da se razvije rezistencija parazita na bilo koju grupu antihelmintika, nakon česte, ponovljene primene leka iz te grupe. Zbog toga, upotreba ovog leka treba da bude zasnovana na proceni svakog pojedinačnog slučaja i lokalnoj epizootiološkoj informaciji o trenutnoj osetljivosti ciljnih vrsta, a da bi se ograničila mogućnost buduće selekcije rezistentnih organizama.

Takođe, upotreba ovog leka treba da bude zasnovana na potvrđenoj dijagnozi mešovite infestacije ili rizika, u slučaju prevencije takođe videti odeljke 4 i 8.

Nije pokazano da lek ima adulticidan efekat na

Posebna upozorenja za primenu na životinjama

Tretman pasa lakših od 1 kg zasniva se na proceni rizika i koristi.

Iskustva u primeni kod bolesnih i iznurenih životinja su ograničena, tako da se lek kod ovih životinja može koristiti jedino nakon procene rizika i koristi.

Obratiti pažnju da sadržaj tube ili aplikovana doza ne dospe u kontakt sa očima ili ustima tretirane životinje i/ili drugih životinja. Onemogućiti životinje da se međusobno ližu neposredno nakon tretmana. Naročito obratiti pažnju da se spreči životinja da liže mesta na kojima je lek primenjen, onda kada se lek aplikuje na 3-4 zasebna mesta.

Broj rešenja: 323-01-00046-19-002 od 02.07.2019.za lek

Advocate

za male pse, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 40

mg + 10 mg/0.4 mL, 3 x 0.4 mL

Broj rešenja: 323-01-00047-19-002 od 02.07.2019.za lek

Advocate

za srednje pse, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu,

1.0 mg + 25 mg/1 mL, 3 x 1 mL

Broj rešenja: 323-01-00048-19-002 od 02.07.2019. za lek

Advocate

za velike pse, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 250

mg + 62.5 mg/2.5 mL, 3 x 2.5 mL

Broj rešenja: 323-01-00049-19-001 od 02.07.2019. za lek

Advocate

za vrlo velike pse, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu,

4.0mg + 100mg /4 mL, 3 x 4 mL

Lek sadrži moksidektin antiparazitik iz grupe makrocikličnih laktona, tako da je potrebno obratiti posebnu pažnju kod pasa rasa škotski ovčar Collies, Bobteil Old English Sheepdog i sličnih rasa ili mešanaca sa ovim rasama, da im se na propisan način aplikuje lek kao što je opisano u delu UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA; posebno treba obratiti pažnju da tretirani i/ili psi koji su sa njima u bliskom kontaktu ne unesu lek oralno.

ne sme da dospe u vodotokove jer može biti opasan za ribe i druge organizme koji žive u

vodi: moksidektin je visoko toksičan za organizme koji žive u vodi. Ne treba dozvoliti psima da ulaze u otvorene vodotokove tokom 4 dana posle tretmana.

Bezbednost upotrebe leka je procenjena samo kod pasa kod kojih je dirofilarioza klasifikovana u klasu 1 ili 2 laboratorijske studije ili kod nekoliko pasa od kojih je dirofilarioza klasifikovana u klasu 3 studija u praktičnim uslovima. Stoga upotreba kod pasa sa očiglednim ili ozbiljnim simptomima bolesti mora biri zasnovana na pažljivoj proceni koristi i rizika od strane ordinirajućeg veterinara.

Mada su eksperimentalne studije predoziranja pokazale da je primena leka kod pasa inficiranih adultnim dirofilarijama je bezbedna, on nema terapijski efekat na adulte

Dirofilaria immitis

toga se preporučuje da se svi psi uzrasta 6 meseci ili stariji, koji žive u području u kome je dirofilarioza enzootskog karaktera, ispitaju na infekciju adultima dirofilarija pre nego se tretiraju lekom. Prema preporuci veterinara, inficiranog psa treba lečiti adulticidom da bi se uklonili adulti dirofilarije. Nije ustanovljena bezbednost leka Advocate

kada se primeni istog dana kad i adulticid.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Nije ustanovljena bezbednost upotrebe ovog leka tokom graviditeta i laktacije. Laboratorijske studije

sa imidaklopridom i sa moksidektinom, sprovedene na pacovima i kunićima, nisu pokazale teratogene i fetotoksične efekte, kao ni neželjene efekte na gravidnim ženkama. Lek primeniti samo nakon procene rizika i koristi od strane ordinirajućeg veterinara.

Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Izbegavati kontakt leka sa kožom, očima ili ustima.

Tokom primene leka ne treba jesti, piti ili pušiti.Nakon primene leka dobro oprati ruke.Tretirane životinje ne treba maziti ili češkati sve dok se tretirana površina ne osuši.U slučaju da lek dođe u kontakt sa kožom čoveka neophodno je da se odmah opere vodom i sapunom.Osobe sa poznatom preosetljivošću na benzil alkohol, imidakloprid i/ili moksidektin treba da primenjuju lek sa posebnim oprezom. U veoma retkim slučajevima lek može da prouzrokuje reakciju kožne preosetljivosti ili drugu kožnu reakciju npr. neosetljivost, iritacija ili peckanje prolaznog karaktera.U veoma retkim slučajevima lek može da prouzrokuje respiratornu iritaciju kod osetljivih osoba.Ukoliko lek dospe u kontakt sa očima, neophodno je dobro ih isprati vodom.Ukoliko simptomi nadražaja kože ili očiju ne nestanu ili se lek slučajno proguta, treba potražiti medicinsku pomoć i lekaru pokazati uputstvo za primenu leka.

Broj rešenja: 323-01-00046-19-002 od 02.07.2019.za lek

Advocate

za male pse, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 40

mg + 10 mg/0.4 mL, 3 x 0.4 mL

Broj rešenja: 323-01-00047-19-002 od 02.07.2019.za lek

Advocate

za srednje pse, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu,

1.0 mg + 25 mg/1 mL, 3 x 1 mL

Broj rešenja: 323-01-00048-19-002 od 02.07.2019. za lek

Advocate

za velike pse, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 250

mg + 62.5 mg/2.5 mL, 3 x 2.5 mL

Broj rešenja: 323-01-00049-19-001 od 02.07.2019. za lek

Advocate

za vrlo velike pse, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu,

4.0mg + 100mg /4 mL, 3 x 4 mL

Rastvarač koji je sastojak leka Advocate

može da napravi fleke ili oštećenja na nekim materijalima,

kao što su koža, tkanina, najlon ili obrađene površine. Ostaviti mesto aplikacije da se osuši pre nego dođe u kontakt sa ovim materijalima.

Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija

Tokom tretmana sa lekom Advocate

ne treba primenjivati druge antiparazitike iz grupe

makrocikličnih laktona.

Nisu zapažene interakcije između leka Advocate

lekova, medicinskih sredstava i hirurških

procedura koje se uobičajeno koriste u veterinarskoj medicini.

Nije ustanovljena bezbednost leka Advocate

kada se primeni istog dana kad i adulticid za

uklanjanje adulta dirofilarije.

Predoziranje

Nisu zapažena neželjena dejstva ili neželjeni klinički simptomi kod odraslih pasa ni prilikom primene 10 puta veće doze od preporučene.Pet puta veća doze od minimalne preporučene doze, primenjena u nedeljnim intervalima, tokom 17 nedelja, je ispitana kod pasa starijih od 6 meseci i nisu zapažena neželjena dejstva ili neželjeni klinički simptomi. Nisu uočeni značajni neželjeni efekti kod štenadi nakon višekratne primene 5 puta veće doze od preporučene svake 2 nedelje, u 6 uzastopnih tretmana. Zapaženi su prolazna midrijaza, salivacija, povraćanje i prolazno ubrzano disanje.Prolazni neurološki simptomi, kao što su ataksija, opšti tremor, promene na očima raširene zenice, oslabljen pupilarni refleks i nistagmus, poremećeno disanje, salivacija i povraćanje, mogu se veoma retko javiti posle slučajnog gutanja leka.Psi rase škotski ovčar Collie, osetljivi na ivermektin, dobro podnose i 5 puta veću dozu leka Advocate

od preporučene ako se primenjuje u mesečnim intervalima, bez ispoljavanja neželjenih

dejstava. Bezbednost primene u nedeljnim intervalima nije ispitana kod ovih pasa. Nakon peroralne primene 40% pojedinačne doze, primećeni su ozbiljni neurološki simptomi. Peroralna primena 10% preporučene doze nije izazvala neželjena dejstva. Psi inficirani adultnim oblicima dirofilarija dobro podnose trokratnu primenu do 5 puta veće doze od preporučene, sa razmakom od 2 nedelje između svake od primenjenih doza, bez ispoljavanja neželjenih dejstava.

slučaju da životinja proguta lek, potrebno je preduzeti simptomatsku terapiju. Ne postoji poznati specifični antidot. Primena medicinskog uglja može biti od koristi.

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.

Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog veterinara kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

Broj rešenja: 323-01-00046-19-002 od 02.07.2019.za lek

Advocate

za male pse, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 40

mg + 10 mg/0.4 mL, 3 x 0.4 mL

Broj rešenja: 323-01-00047-19-002 od 02.07.2019.za lek

Advocate

za srednje pse, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu,

1.0 mg + 25 mg/1 mL, 3 x 1 mL

Broj rešenja: 323-01-00048-19-002 od 02.07.2019. za lek

Advocate

za velike pse, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 250

mg + 62.5 mg/2.5 mL, 3 x 2.5 mL

Broj rešenja: 323-01-00049-19-001 od 02.07.2019. za lek

Advocate

za vrlo velike pse, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu,

4.0mg + 100mg /4 mL, 3 x 4 mL

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

OSTALI PODACI

Imidakloprid je efikasan protiv odraslih jedinki buva i njihovih larvi.Uništavanje larvi iz neposredne okoline ljubimca je posledica kontakta sa tretiranom životinjom.

Lek ima dugotrajno dejstvo i štiti pse tokom 4 nedelje nakon jednokratne primene od reinfekcije sledećim parazitima:

Dirofilaria immitis, Dirofilaria repens, Angiostrongylus vasorum.

Studije koje su proučavale farmakokinetiku moksidektina nakon višestruke primene kod pasa pokazale su da su steady state nivoi u serumu postignuti nakon otprilike 4 uzastopne mesečne primene.

Pakovanje:

Tuba bele boje od polipropilena zapremine 0.4 mL ili 1 mL ili 2.5 mL ili 4.0 mL zatvorena polipropilenskim zatvaračem bele boje. Tube su pakovane po 3 komada u blistere i složivu kartonsku kutiju.

ATCvet kod:

Režim izdavanja:

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

Broj i datum izdavanja dozvole za stavljanje leka u promet:

za male pse: 323-01-00046-19-002 od 02.07.2019.

za srednje pse: 323-01-00047-19-002 od 02.07.2019.

za velike pse: 323-01-00048-19-002 od 02.07.2019.

za vrlo velike pse:323-01-00049-19-001 od 02.07.2019.

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji