Albendazol tbl 250 250mg tableta


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Albendazol tbl 250 tableta; 250mg; bočica, 1x60kom

  • ATC: QP52AC11
  • EAN: 8606020510417
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Albendazol tbl 250 tableta uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Albendazol tbl 250 na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Albendazol tbl 250 kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja: 323-01-00077-17-002 od 14.09.2017. za lek

Albendazol tbl 250, tableta, 250 mg, 1 x 60 tableta

UPUTSTVO ZA LEK

Albendazol tbl 250, 1 x 60 tableta

za primenu na životinjama

Proizvođač:

Vetmedic d.o.o.

Bregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija

Podnosilac zahteva:

Vetmedic d.o.o.

Ustanička 17, 11000 Beograd, Republika Srbija

Broj rešenja: 323-01-00077-17-002 od 14.09.2017. za lek

Albendazol tbl 250, tableta, 250 mg, 1 x 60 tableta

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

Vetmedic d.o.o.Bregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

Vetmedic d.o.o.Bregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija

IME LEKA

Albendazol tbl 250Albendazol 250 mgTableteOvce

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

tableta sadrži:

Aktivna supstanca

Pomoćne supstance:

Laktoza-monohidrat 1310,00 mg, Mikrokristalna celuloza, kukuruzni skrob, povidon.

INDIKACIJE

Lečenje i kontrola parazitskih infekcija ovaca izazvanih gastrointestinalnim nematodama

Teladorsagia spp.

Ostertagia spp., Haemonchus spp., Trichostrongylus spp., Nematodirus spp.

uključujući

N. battus

Chabertia spp.

Oesophagostomum spp

uključujući i inhibisane larve

Ostertagia,

plućnim nematodama

Dictyocaulus filaria,

Moniezia spp.

trematodama

Fasciola hepatica i Dicrocelium dendriticum

KONTRAINDIKACIJE

Primena ovog leka kontraindikovana je kod životinja preosetljivih na albendazol i kod ovaca u vreme pripusta i tokom prvih 45 dana graviditeta.Ovaj lek se ne sme primenjivati kod ovaca čije je mleko namenjeno ishrani ljudi.

NEŽELJENA DEJSTVA

Kod ovaca nisu opisana.

Broj rešenja: 323-01-00077-17-002 od 14.09.2017. za lek

Albendazol tbl 250, tableta, 250 mg, 1 x 60 tableta

Ukoliko primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite

nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Peroralna doza albendazola za ovce za lečenje infekcija parazitskim nematodama i cestodama iznosi 5,0 mg/kg telesne mase. U slučaju infekcije metiljima a posebno kod hronične metiljavosti doza

albendazola je 7,5 mg/kg telesne mase. Albendazol se primenjuje jednokratno, a po potrebi tretman se može ponoviti za 3 do 4 nedelje.Veterinarski lek

Albendazol tbl 250

se kod ovaca primenjuje peroralno na sledeći način:

Lečenje infekcija nematodama i cestodama 1 tableta/50kg telesne mase što odgovara dozi

albendazola od 5mg/kg telesne mase.Lečenje infekcija metiljima 1,5 tableta/50kg telesne mase što odgovara dozi albendazola od 7.5mg/kg telesne mase.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Zbog mogućeg razvoja rezistencije, potrebna je kontrola terapijskog efekta parazitološkim pregledima. Treba posebno voditi računa da ne dođe do subdoziranja leka tj. što preciznije odrediti

telesnu masu životinja.

KARENCA

Karenca za meso tretiranih ovaca 10 dana. Ne primenjuje se kod ovaca u laktaciji čiji se mleko koristi za ishranu ljudi.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati na temperaturi do 25

Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane.Čuvati van domašaja dece.

Rok upotrebe u originalnom pakovanju:

2.godine.

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama.

Broj rešenja: 323-01-00077-17-002 od 14.09.2017. za lek

Albendazol tbl 250, tableta, 250 mg, 1 x 60 tableta

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Tokom rada sa ovim lekom ne treba piti, jesti ili pušiti. Ukoliko dođe do kontakta sa očima ili kožom odmah isprati tekućom vodom. Posle rada sa ovim lekom obavezno oprati ruke. Ukoliko se pojavi bilo kakva iritacija kože ili sluzokoža, koja perzistira i posle ispiranja vodom, obratiti se lekaru.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Lek ne treba primenjivati tokom pripusta osemenjavanja i još narednih 45 dana prvih 45 dana graviditeta. Lek se ne koristi kod ovaca u laktaciji čije se mleko koristi za ishranu ljudi.

Predoziranje

Ovce dobro tolerišu albendazol čak i kada se ovaj antiparazitik primeni kod mladih, bolesnih ili iznurenih životinja. Uginuća se kod ovaca javljaju tek posle doze od 200 mg/kg telesne mase, što je

dvadeset puta više od najviše terapijske doze albendazola.

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.

Albendazol je toksičan za vodene organizme, pa je potrebno sprečiti direktnu kontaminaciju voda.

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

OSTALI PODACI

Pakovanje:

PE boca sa 60 tableta

Način izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod:

Broj dozvole

323-01-00077-17-002 od 14.09.2017.

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji