Albendazol tbl 2500 2500mg tableta


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Albendazol tbl 2500 tableta; 2500mg; boca, 1x45kom

  • ATC: QP52AC11
  • EAN: 8606020510424
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Albendazol tbl 2500 tableta uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Albendazol tbl 2500 na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Albendazol tbl 2500 kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja:

3.3-01-00060-22-002

01.12.2022

Albendazol tbl 2500, tableta, 2500 mg, 1 x 45 tableta

UPUTSTVO ZA LEK

Albendazol tbl 2500, tableta, 2500 mg, 1 x 45 tableta

za primenu na životinjama

Proizvođač:

AVE&VETMEDIC D.O.O.

Adresa:

Bregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija

Podnosilac zahteva:

AVE&VETMEDIC DOO Beograd

Adresa:

Petra Lekovića 6, 11000 Beograd, Republika Srbija

Broj rešenja:

3.3-01-00060-22-002

01.12.2022

Albendazol tbl 2500, tableta, 2500 mg, 1 x 45 tableta

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

AVE&VETMEDIC D.O.O., Bregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET

AVE&VETMEDIC DOO Beograd, Petra Lekovića 6, 11000 Beograd, Republika Srbija

IME LEKA

Albendazol tbl 2500

2500 mgtabletaza goveda albendazol

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

tableta sadrži:

Aktivna supstanca

Pomoćne supstance:

Mikrokristalna celuloza; magnezijum stearat; povidon K30.

INDIKACIJE

Lečenje i kontrola parazitskih infekcija goveda prouzrokovanih želudačno crevnim nematodama adulti i larva IV stadijuma -

Ostertagia spp, Haemonchus spp, Trichostrongylus spp, Nematodirus

spp, Oesophagostomum spp, Bunostomum spp, Cooperia spp, Strongyloides spp;

nematodama adulti i larva IV stadijuma -

Dictyocaulus viviparous;

cestodama -

Moniezia spp

trematodama adulti

Fasciola hepatica, Fascioloides magna, Dicrocelium dendriticum.

KONTRAINDIKACIJE

Kontraindikovana je primena ovog leka kod životinja preosetljivih na albendazol.Kontraindikovana je primena leka kod goveda u vreme pripusta i tokom prvih 45 dana graviditeta.

NEŽELJENA DEJSTVA

Kod goveda inficiranih plućnim nematodama može doći do pojave kašlja posle primene leka, koji ponekad traje i nekoliko nedelja.

Broj rešenja:

3.3-01-00060-22-002

01.12.2022

Albendazol tbl 2500, tableta, 2500 mg, 1 x 45 tableta

Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Peroralna doza albendazola za goveda namenjena za lečenje infekcija parazitskim nematodama i cestodama iznosi 7.5mg/kg telesne mase. U slučaju infekcije metiljima doza albendazola je 10mg/kg telesne mase. Albendazol se primenjuje jednokratno peroralno a po potrebi kontinuirana izloženost infekciji ili infekcije jačeg inteziteta tretman se može ponoviti za 3 do 4 nedelje.Lek se kod goveda primenjuje na sledeći način:-Lečenje infekcija nematodama i cestodama 1 tableta/330kg telesne mase što odgovara dozi od 7.5 mg albendazola/ kg telesne mase.-Lečenje infekcija metiljima 1 tableta/250kg telesne mase što odgovara dozi albendazola od 10mg/kg telesne mase.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Zbog mogućeg razvoja rezistencije, kontrolisati efekte terapije odgovarajućim parazitološkim pregledima a posebno voditi računa da ne dođe do subdoziranja leka što preciznije odrediti telesnu masu životinja.

KARENCA

Meso: 14 dana.Mleko: 3 dana.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati na temperaturi do 25

Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane.Čuvati van domašaja dece.

Rok upotrebe u originalnom pakovanju:

2.godine

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama.

Broj rešenja:

3.3-01-00060-22-002

01.12.2022

Albendazol tbl 2500, tableta, 2500 mg, 1 x 45 tableta

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu.

Zbog mogućeg razvoja rezistencije, kontrolisati efekte terapije odgovarajućim parazitološkim pregledima a posebno voditi računa da ne dođe do subdoziranja leka što preciznije odrediti telesnu masu životinja.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Tokom rada sa ovim lekom ne treba piti, jesti ili pušiti. Ukoliko dođe do kontakta sa očima ili kožom odmah isprati tekućom vodom. Posle rada sa ovim lekom obavezno oprati ruke. Ukoliko se pojavi bilo kakva iritacija kože ili sluzokoža, koja perzistira i posle ispiranja vodom, obratiti se lekaru.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Lek ne treba primenjivati tokom pripusta osemenjavanja i prvih 45 dana graviditeta.

Interakcije

Nije poznata.

Inkompatibilnost

Nisu poznate.

Predoziranje

Goveda dobro tolerišu albendazol čak i kada se ovaj antiparazitik primeni kod mladih, bolesnih ili iznurenih životinja. Uginuća su kod goveda zabeležena tek posle doze od 300mg/kg telesne mase, što je trideset puta više od najviše terapijske doze albendazola.

Podaci o uticaju na životnu sredinu

Albendazol je toksičan za vodene organizme, pa je neophodno sprečiti direktnu kontaminaciju voda.

POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LEKA ILI OSTATKA LEKA

Neupotrebljeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

OSTALI PODACI

Pakovanje:

Boca od polietilena braon boje, zatvorena čepom od polipropilena bele boje sa

indukcionim umetkom od alu folije zlatne boje sa unutrašnje strane čepa.Pakovanje sadži 45 tableta

Način izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod:

Broj i datum izdavanja dozvole

323-01-00060-22-002 od 01.12.2022.

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji