Biocan DHPPi + L 1x 10exp3 TCID50/mL+1x 10exp3 TCID50/mL+1x 10exp4.5 TCID50/mL+1x 10exp3 TCID50/mL+1x 10exp7/mL+1x 10exp7/mL+1x 10exp7/mL liofilizat i suspenzija za suspenziju za injekciju


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Biocan DHPPi + L liofilizat i suspenzija za suspenziju za injekciju; 1x 10exp3 TCID50/mL+1x 10exp3 TCID50/mL+1x 10exp4.5 TCID50/mL+1x 10exp3 TCID50/mL+1x 10exp7/mL+1x 10exp7/mL+1x 10exp7/mL; bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 10x1doza i 10x1mL

 • Proizvođač: BIOVETA, A. S. - Češka
 • Nosilac dozvole: PROVET D.O.O.
 • Broj dozvole: 323-01-00230-19-001
 • Istek dozvole: 2024-10-02
 • Zemlja porekla: Češka
 • Lek sadrži: vakcina koja sadrži živi virus štenećaka, živi Adenovirus pasa tip 2, živi Parvovirus pasa, živi virus parainfluence pasa i inaktivisane bakterije Leptospira spp.
 • ATC: QI07AI02
 • EAN: 8594004857446
 • Vrsta leka: Vakcine za veterinarsku upotrebu
 • Izdavanje leka: NRV
 • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Biocan DHPPi + L liofilizat i suspenzija za suspenziju za injekciju uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Biocan DHPPi + L na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Biocan DHPPi + L kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja: 323-01-00230-19-001 od 02.10.2019. za lek Biocan DHPPi + L, vakcina protiv štenećaka, zaraznog hepatitisa, parvoviroze, parainfluence i leptospiroze pasa, liofilizat i suspenzija za suspenziju za injekciju, 10 x 1 doza liofilizata i 10 x 1 mL suspenzije

UPUTSTVO ZA LEK

BIOCAN DHPPi+L, liofilizat i suspenzija za suspenziju za injekciju,

1. x 1 doza liofilizata i 10 x 1 mL suspenzije

za primenu na životinjama

Proizvođač:

BIOVETA a.s.

KOMENSKEHO 212 68323 Ivanovice na Hane ,Češka Republika

Podnosilac zahteva:

Provet doo

Nikolaja Gogolja 48, Beograd

Broj rešenja: 323-01-00230-19-001 od 02.10.2019. za lek Biocan DHPPi + L, vakcina protiv štenećaka, zaraznog hepatitisa, parvoviroze, parainfluence i leptospiroze pasa, liofilizat i suspenzija za suspenziju za injekciju, 10 x 1 doza liofilizata i 10 x 1 mL suspenzije

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

PROVET dooNikolaja Gogolja 48

Beograd

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

BIOVETA a.s.68323 Ivanovice na HaneČeška Republika

IME LEKA

Biocan DHPPi+L

Vakcina protiv štenećaka CDV, infektivnog hepatitisa CAV-1, infektivnog laringotraheitisa CAV-2, parvoviroze CPV-2, parainfluence CPIV-2 i leptospiroze inaktivisani serotipovi

L.icterohaemorrhagiae

L.grippotyphosa

liofilizat i suspenzija za suspenziju za injekcijuza pse

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedna doza vakcine sadrži:

Aktivne supstance:

Liofilizat:Živi atenuirani virus štenećaka

Živi atenuirani virus Adenovirusa pasa min 10

Živi atenuirani Parvovirus pasa

Živi atenuirani virus parainfluence pasa

Suspenzija:Inaktivisana

Leptospira icterohaemorrhagiae

min.titar 32 MAT *

Inaktivisana

Leptospira canicola

min.titar 32 MAT *

Inaktivisana

Leptospira grippotyphosa

min.titar 32 MAT *

*Geometrijska sredina titra specifičnih antitela utvrđena mikroaglutinacionim testom.

Aluminium hidroksid gel 2 mg

Ostale pomoćne supstance: Hranljiva podloga za leptospire, zaštitna podloga za liofilizaciju

Broj rešenja: 323-01-00230-19-001 od 02.10.2019. za lek Biocan DHPPi + L, vakcina protiv štenećaka, zaraznog hepatitisa, parvoviroze, parainfluence i leptospiroze pasa, liofilizat i suspenzija za suspenziju za injekciju, 10 x 1 doza liofilizata i 10 x 1 mL suspenzije

INDIKACIJE

Aktivna imunizacija pasa protiv štenećaka, infektivnog hepatitisa, infektivnog laringotraheitisa,parvoviroze,

parainfluence

najčešće

icterohaemorrhagiae

Leptospira canicola

Leptospira grippotyphosa

kod pasa u uzrastu od

najmanje 8 nedelja.Vreme potrebno za razvoj imuniteta: 14 dana nakon završetka primarnog programa vakcinacije dve doze vakcine u intervalu od 14-21 dan.

KONTRAINDIKACIJE

Vakcina se ne sme aplikovati bolesnim, kahektičnim, rekonvalscentnim, invadiranim parazitima,kao ni životinjama pred transport.

NEŽELJENA DEJSTVA

Na mestu aplikacije vakcine može se javiti lokalna reakcija promena veličine zrna graška,koja spontano prolazi, u roku od 3 nedelje. Retko se javlja reakcija preosetljivosti.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

1ml nezavisno od starosti, težine I raseVakcinu treba dati subkutano,u predelu ramena u starosti od 8 nedelja I vise,revakcinaciju bi trebalo uraditi nakon 14-21 dana.

Preporučena šema vakcinacije:Šemu vakcinacije bi trebalo da preporuči veterinar u zavisnosti od situacije na terenu i nivoa pasivnog imuniteta stvorenog usled prisustva kolostralnih antitela kod štenadi.Revakcinaciju bi trebalo sprovoditi jednom godišnje, kako bi se održao konstantan imunitet kod vakcinisanih pasa.

Uzrast štenadi

Uslovi infekcije

nepovoljniparvoviroza

nepovoljništenećak

PuppyDP,DHPPi+C

PuppyDP,DHPPi+C

12-16 nedelja

godišnja revakcinacija

Broj rešenja: 323-01-00230-19-001 od 02.10.2019. za lek Biocan DHPPi + L, vakcina protiv štenećaka, zaraznog hepatitisa, parvoviroze, parainfluence i leptospiroze pasa, liofilizat i suspenzija za suspenziju za injekciju, 10 x 1 doza liofilizata i 10 x 1 mL suspenzije

Vakcine u zagradama P, R, DP, DHPPi - označavaju mogućnost alternativne primene drugihvakcina iz Biocan serije.Vakcine označene +C, +L, +LR - označavaju mogućnost istovremene ili kombinovane primene sa ovim vakcinama.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Dobro promućkati bočicu pre upotrebe.

Samo klinički zdrave životinje u dobroj kondiciji mogu biti vakcinisane.Mogući antiparazitski tretman izvodi se najmanje 10 dana pre vakcinacije.Vakcinisane životinje trebalo bi poštedeti fizičkog rada nedelju dana po vakcinaciji.

KARENCA

Nije primenljivo.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

ČUVATI VAN DOMAŠAJA DECE

Čuvati na tamnom i suvom mestu na temperaturi 2-8°C.Ne zamrzavati

Rok upotrebe:

Rok upotrebe posle rastvaranja:

upotrebiti odmah

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Samo klinički zdrave životinje u dobroj kondiciji mogu biti vakcinisane.Mogući antiparazitski tretman izvodi se najmanje 10 dana pre vakcinacije.Vakcinisane životinje trebalo bi poštedeti fizičkog rada nedelju dana po vakcinaciji.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Dobro promućkati bočicu pre upotrebe.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Vakcinaciju bi trebalo izbegavati poslednje dve nedelje pred očekivani porodjaj.

Broj rešenja: 323-01-00230-19-001 od 02.10.2019. za lek Biocan DHPPi + L, vakcina protiv štenećaka, zaraznog hepatitisa, parvoviroze, parainfluence i leptospiroze pasa, liofilizat i suspenzija za suspenziju za injekciju, 10 x 1 doza liofilizata i 10 x 1 mL suspenzije

Predoziranje

Imunizacija dva puta većom dozom Biocana L i deset puta većom dozom DHPPi komponente nije izazvala neželjene efekte kod ciljne vrste.

Interakcije

Vakcina BIOCAN DHPPi + L može se koristiti odvojeno ili istovremeno sa ostalim Biocanvakcinama prema preporučenoj vakcinacionoj šemi ili u kombinaciji sa tečnim Biocan vakcinamaBiocan C, Biocan M plus, Biocan B, Biocan R

Inkompatibilnost

Nije poznata.

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neupotrebljeni imunološki preparat ili ostatak imunološkog preparata se uništavaju u skladu

sa važećim propisima

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

OSTALI PODACI

Pakovanje

plastična kutija sa 10x1 doza liofilizata DHPPi komponenta i 10x1 ml suspenzije L

Režim izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATC KOD : QI07AI02Broj dozvole:

323-01-00230-19-001 od 02.10.2019.

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji