Biocan Novel DHPPi/L4 liofilizat i suspenzija za suspenziju za injekciju


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Biocan Novel DHPPi/L4 liofilizat i suspenzija za suspenziju za injekciju; ; bočica, 10x1doza

 • Proizvođač: BIOVETA, A. S. - Češka
 • Nosilac dozvole: PROVET D.O.O.
 • Broj dozvole: 323-01-00027-17-002
 • Istek dozvole: 2022-11-21
 • Zemlja porekla: Češka
 • Lek sadrži: vakcina koja sadrži živi virus štenećaka (soj CDV Bio 11/A), živi adenovirus pasa tip 2 (soj CAV-2-Bio 13), živi parvovirus pasa tip 2b (CPV-2b-Bio 12/B) i živi virus parainfluence pasa (soj CPiV-2-Bio 15) i inaktivisane sojeve Leptospira spp.(serovar Icterohaemorrhagiae, Canicola, Grippotyphosa i Bratislava)
 • ATC: QI07AI02
 • EAN: 8594004860194
 • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
 • Izdavanje leka: NRV
 • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Biocan Novel DHPPi/L4 liofilizat i suspenzija za suspenziju za injekciju uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Biocan Novel DHPPi/L4 na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Biocan Novel DHPPi/L4 kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja: 323-01-00027-17-001 od 21.11.2017. za lek Biocan Novel DHPPi/L4, liofilizat i suspenzija za suspenziju za injekciju, liofilizat 10x1doza i suspenzija 10x1 doza

Napomena:

ovo Uputstvo za lek je ispravljeno u skladu sa Zaključkom o ispravci broj 323-14-00004-2018-8-003 od 24.01.2018.

UPUTSTVO ZA LEK

Biocan Novel DHPPi/L4, liofilizat i suspenzija za suspenziju za injekciju, liofilizat 10x1 doza

suspenzija 10x1 doza

za primenu na životinjama

Proizvođač:

BIOVETA a.s.

KOMENSKEHO 212 68323 Ivanovice na Hane, Češka Republika

Podnosilac zahteva:

Provet d.o.o.

Nikolaja Gogolja 48 Beograd

Broj rešenja: 323-01-00027-17-001 od 21.11.2017. za lek Biocan Novel DHPPi/L4, liofilizat i suspenzija za suspenziju za injekciju, liofilizat 10x1doza i suspenzija 10x1 doza

Napomena:

ovo Uputstvo za lek je ispravljeno u skladu sa Zaključkom o ispravci broj 323-14-00004-2018-8-003 od 24.01.2018.

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

PROVET doo

Nikolaja Gogolja 48Beograd

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

BIOVETA a.s.

6.323 Ivanovice na Hane

Češka Republika

IME LEKA

Biocan Novel DHPPi/L4

vakcina koja sadrži živi virus štenećaka soj CDV Bio 11/A, živi adenovirus pasa tip 2 soj CAV-2-Bio 13, živi parvovirus pasa tip 2b CPV-2b-Bio12/B i živi virus parainfluence pasa tip 2 soj CpiV-2-Bio 15 i inaktivisane sojeve

Leptospira spp.

liofilizat i suspenzija za suspenziju za injekcijuza pse

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

doza od 1mL sadrži:

Aktivna supstanca:

Liofilizat:

Živi atenuirani virus štenećaka soj CDV Bio 11/A

Živi atenuirani Adenovirus pasa tip 2 soj CAV-2- Bio 13

Živi atenuirani Parvovirus pasa tip 2b soj CPV-2b- Bio 12/B

Živi atenuirani virus parainfluence pasa tip 2 soj CPiV-2- Bio 15

Suspenzija

Inaktivisani sojevi leptospira:

L. interrogans

serogrupa Icterohaemorrhagiae

serovar Icterohaemorrhagiae, soj MSLB 1089

titar ≥ 1:51

L. interrogans

serogrupa Canicola

serovar Canicola, soj MSLB 1090

titar ≥ 1:51

L. kirschneri

serogrupa Grippotyphosa

serovar Grippotyphosa, soj MSLB 1091

titar ≥ 1:40

L. interrogans

serogrupa Australis

serovar Bratislava, soj MSLB 1088

titar ≥ 1:51

infektivna doza za 50% kulture tkiva

Broj rešenja: 323-01-00027-17-001 od 21.11.2017. za lek Biocan Novel DHPPi/L4, liofilizat i suspenzija za suspenziju za injekciju, liofilizat 10x1doza i suspenzija 10x1 doza

Napomena:

ovo Uputstvo za lek je ispravljeno u skladu sa Zaključkom o ispravci broj 323-14-00004-2018-8-003 od 24.01.2018.

antitela mikroaglutinacije – litička reakcija serološki na kunićima

Adjuvans:

Aluminium hidroksid

Pomoćne supstance:

LiofilzatTrometamol; EDTA - etilendiamintetraoksalna kiselina; saharoza; dekstran 70Suspenzija:Natrijum- hlorid,kalijum- hlorid; kalijum- dihidrogenfosfat; natrijum- hidrogenfosfat; dodekahidratvoda za injekcije

INDIKACIJE

Sprečava mortalitet i pojavu kliničkih znakova oboljenja izazvanih virusom štenećaka

Sprečava mortalitet i pojavu kliničkih znakova oboljenja izazvanih Adenovirusom tip 1.

Sprečava pojavu kliničkih znakova oboljenja i umanjuje virusnu ekskreciju izazvanu Adeno virusom tip 2.

Sprečava pojavu kliničkih znakova oboljenja, leukopeniju i virusnu ekskreciju izazvanu parvovirusom.

Sprečava pojavu kliničkih znakova iscedak iz oka i nosa i virusnu ekskreciju izazvanu virusom parainfluence

Sprečava pojavu kliničkih znakova, infekciju i urinarnu ekskreciju izazvanu

L.interrogans

serogrupa Australis serovar Bratislava.

Sprečava pojavu kliničkih znakova, urinarnu ekskreciju i smanjuje intenzitet infekcije izazvane

L.interrogans

serogrupa Canicola serovar Canicola i

L. interrogans

Icterhaemorrhagiae serovar Icterohaemorrhagiae

Sprečava pojavu kliničkih znakova i smanjuje intenzitet infekcije i urinarnu ekskreciju izazvanu

L. kirschneri

serogrupa Grippotyphosa serovar Grippotyphosa

Vreme potrebno za razvoj imunološkog odgovora nakon vakcinacije je:- 3 nedelje nakon prve vakcinacije za CDV, CAV, CPV,- 3 nedelje nakon osnovne vakcinacije primovakcinacija za CPiV i- 4 nedelje nakon osnovne vakcinacije primovakcinacija za

Trajanje imuniteta:Najmanje tri godine nakon primarne vakcinacije protiv štenećaka, psećeg adenovirusa tipa 1, psećeg adenovirusa tipa 2 i parvoviroze pasa. Dužina trajanja imuniteta protiv CAV-2 nije utvrđena - testom veštačke infekcije. Dokazano je da su tri godine posle vakcinacije antitela protiv psećeg adenovirusa tipa 2 i dalje prisutna. Smatra se da zaštitni imunski odgovor protiv respiratornih simptoma povezanih sa CAV-2 traje najmanje 3 godine.Nakon završene primovakcinacije, imunitet protiv parainfluence i vakcinalnih serotipova Leptospira traje najmanje godinu dana.

KONTRAINDIKACIJE

Vakcinu ne koristiti u slučaju preosetljivosti na aktivne supstance ili neku od pomoćnih supastanci.

Broj rešenja: 323-01-00027-17-001 od 21.11.2017. za lek Biocan Novel DHPPi/L4, liofilizat i suspenzija za suspenziju za injekciju, liofilizat 10x1doza i suspenzija 10x1 doza

Napomena:

ovo Uputstvo za lek je ispravljeno u skladu sa Zaključkom o ispravci broj 323-14-00004-2018-8-003 od 24.01.2018.

NEŽELJENA DEJSTVA

Posle supkutane aplikacije na mestu primene često se može pojaviti prolazni otok do 5cm, koji može biti bolan, temperiran i zacrvenjen. Otok se povlači spontano ili se znatno smanjuje do 14 dana posle vakcinacije. U retkim slučajevima mogu se pojaviti želudačno-crevni simptomi kao što je proliv i povraćanje, a mogući su i anreksija i letargičnost.

Kao i kod svih vakcina ponekad može doći do pojave reakcija preosetljivosti. U tom slučaju treba odmah preduzeti simptomasko lečenje.

Učestalost neželjenih reakcija je određena koristeći sledeću konvenciju:

vrlo česte više od 1 na 10 životinja pokazuju neželjenu reakciju za vreme trajanja tretmana

česte više od 1 ali manje od 10 životinja na 100 životinja

manje česte više od 1 ali manje od 10 životinja na 1.000 životinja

retke više od 1 ali manje od 10 životinja na 10000 životinja

Vrlo retke manje od 1 životinje na 10000 životinja, uključujući izolovane slučajeve

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Šema primarne vakcinacije:Dve doze Biocan Novel DHPPi/L4 u razmaku od 3-4 nedelje, počevši od 6. nedelje starosti psa.

Besnilo:Ako je potrebna i vakcinacija protiv besnila:Prva doza: Biocan Novel DHPPi / L4 od 8-9 nedelje starosti.Druga doza: Biocan Novel DHPPi / L4R 3-4 nedelje kasnije, ali ne pre 12. nedelje starosti.

laboratorijskim studijama efikasnost komponente protiv besnila dokazana posle doze aplikovane u starosti od 12 nedelja. Međutim, u terenskim ispitivanjima, kod 10% vakcinisanih pasa nema serokonverzije na imunogen besnila > 0,1 IU / ml 3-4 nedelje nakon aplikacije jedne doze Biocan Novel DHPPi/L4R. U slučaju putovanja u EU ili regione sa visokim rizikom, za vakcinaciju se koriste dve doze vakcine Biocan Novel DHPPi/L4R, ili se vrši dodatna vakcinacija protiv besnila posle 12 nedelja. Ovakav program primarne vakcinacije se posebno odnosi na lovačke

pse koji se

po našem Zakonu vakcinišu dva puta godišnje.

Revakcinacija:

Jednu dozu Biocan Novel DHPPi / L4 treba dati svake 3 godine. Godišnja revakcinacija je potrebnaza parainfluencu i serovarijetete Leptospira koji su sastavni deo vakcine. U tom slučaju može se po potrebi koristiti jedna doza vakcine Biocan Novel DHPPi/L4 - jednom godišnje.

Broj rešenja: 323-01-00027-17-001 od 21.11.2017. za lek Biocan Novel DHPPi/L4, liofilizat i suspenzija za suspenziju za injekciju, liofilizat 10x1doza i suspenzija 10x1 doza

Napomena:

ovo Uputstvo za lek je ispravljeno u skladu sa Zaključkom o ispravci broj 323-14-00004-2018-8-003 od 24.01.2018.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Za supkutanu upotrebu.

Rekonstituisati liofilizat sa suspenzijom. Dobro promućkati pre upotrebe. Rekonstituisanu vakcinu upotrebiti odmah.

Rekonstituisana vakcina je ružičaste ili žućkaste boje, blago opalescentna.

KARENCA

Nula 0 dana.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.

Vakcinu čuvati i transportovati na temperaturi 2 °- 8°CNe zamrzavati.

Čuvati zaštićeno od svetlosti.

Rok upotrebe:

Rok upotrebe posle rekonstitucije:

upotrebiti odmah

POSEBNA UPOZORENJA

Posebna mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Vakcinisati samo zdrave životinje.

Životinje mogu nakon vakcinacije izlučivati u okolnu sredinu vakcinalne sojeve CAV-2, CPiV i

CPV-2b. Zabeleženo je izlučivanje –CPV- najviše 10 dana nakon vakcinacije. Budući da se radi o apatogenim sojevima, nije potrebno odvojeno držati vakcinisane od nevakcinisanih pasa.

Bezbednost vakcinalnog soja CPV-2b nije ispitana na mačkama i drugim mesojedima osim pasa

koji su osetljivi na pseće parvoviruse. Zbog toga je potrebno odvojeno držati vakcinisane pse od ostalih vrsta mesojeda i mačaka.

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Dobar imunski odgovor u potpunosti zavisi od sposobnosti imunog sistema. Imunokompentencija

životinje može biti ugrožena zbog raznih činilaca, uključujući loše zdravstveno stanje, gojaznost, genetske faktore, istovremenu terapiju drugim lekovima i stres.

Imunski odgovor na CDV, CAV i CPV komponente vakcine može biti odložen zbog interferencije s

maternalnim antitelima. Međutim, u ogledu veštačke infekcije je dokazan protektivni efekat vakcine u prisustvu maternalnih anti- CDV, CAV i CPV antitela u titru koji je jednak ili veći od onog koji se očekuje u terenskim uslovima. U slučajevima kada se očekuje posebno visok nivo maternalnih antitela, protokol vakcinacije treba tome prilagoditi.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Broj rešenja: 323-01-00027-17-001 od 21.11.2017. za lek Biocan Novel DHPPi/L4, liofilizat i suspenzija za suspenziju za injekciju, liofilizat 10x1doza i suspenzija 10x1 doza

Napomena:

ovo Uputstvo za lek je ispravljeno u skladu sa Zaključkom o ispravci broj 323-14-00004-2018-8-003 od 24.01.2018.

Neškodljivost vakcine nije utvrđena za vreme graviditeta i laktacije.Ne preporučuje se primena tokom graviditeta i laktacije.

Interakcije

Ne postoje dostupni podaci o bezbednosti i efikasnosti vakcine kada se primenjuje s bilo kojim drugim veterinarskim lekom. Odluka o primeni vakcine pre ili posle primene bilo kog drugog veterinarskog leka se donosi u zavisnosti od procene konkretnog slučaja.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

slučaju - nenamernog samoubrizgavanja vakcine odmah potražiti pomoć lekara i pokazati mu

uputstvo za lek ili etiketu.

Predoziranje

Nakon primene desetostruke propisane doze nisu zapažene druge neželjene reakcije osim onih

navedenih u odeljku 4.6. Međutim, kod manjeg broja pasa uočena je bolnost na mestu aplikacije odmah po primeni desetostruke doze. Bol je prolaznog karaktera i smanjuje se bez dodatne terapije.

Inkompatibilnost :

nedostatku ispitivanja kompatibilnosti ova vakcina se ne sme mešati sa drugim veterinarskim

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neupotrebljena vakcina ili ostatak vakcine se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

OSTALI PODACI

Unutrašnje pakovanje:Liofilizat: staklena bočica tipa I, u skladu sa Ph. Eur., zatvorena gumenim bromobutil čepom i aluminijumskom kapicom. Suspenzija: staklena bočica tipa I, u skladu sa Ph. Eur., zatvorena gumenim hlorbutil čepom i aluminijumskom kapicom.

Spoljašnje pakovanje:Plastična providna kutija koja sadrži 10x1 doza liofilizata DHPPi komponenta i 10x1 doza suspenzije L4 komponente.

Režim izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara

ATC vet kod:

Broj i datum izdavanja dozvole :

323-01-00027-17-002 od 21.11.2017.

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji