Biofel PCH emulzija za injekciju


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Biofel PCH emulzija za injekciju; ; bočica, 10x1mL

 • Proizvođač: BIOVETA, A. S. - Češka
 • Nosilac dozvole: MIVAKA D.O.O.
 • Broj dozvole: 323-01-00151-20-001
 • Istek dozvole: 2025-10-23
 • Zemlja porekla: Češka
 • Lek sadrži: vakcina koja sadrži inaktivisani virus panleukopenije mačaka (FPV soj Bio 7), inaktivisani kalicivirus mačaka (FCV soj Bio 8) i inaktivisani virus rinotraheitisa mačaka (FHV-1 soj Bio 9)
 • ATC: QI06AA04
 • EAN: 8594004857736
 • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
 • Izdavanje leka: NRV
 • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Biofel PCH emulzija za injekciju uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Biofel PCH na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Biofel PCH kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja:323-01-00151-20-001od 23.10.2020.godine za lek

Biofel PCH, vakcina protiv panleukopenije, kaliciviroze i

virusnog rinotraheitisa mačaka, emulzija za injekciju, 10 x 1 mL 10 x 1 doza

UPUTSTVO ZA LEK

Biofel PCH, emulzija za injekciju, 10x1mL 10 x 1 doza

za primenu na životinjama

Proizvođač:

BIOVETA a.s.

KOMENSKEHO 212 68323 Ivanovice na Hane, Češka Republika

Podnosilac zahteva:

Provet d.o.o.

Nikolaja Gogolja 48, Beograd

Broj rešenja:323-01-00151-20-001od 23.10.2020.godine za lek

Biofel PCH, vakcina protiv panleukopenije, kaliciviroze i

virusnog rinotraheitisa mačaka, emulzija za injekciju, 10 x 1 mL 10 x 1 doza

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

Provet doo Beograd, Nikolaja Gogolja 48

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

BIOVETA a.s., Komenskeho 212, Ivanovice na Hane, Češka Republika

IME LEKA

Biofel PCH

vakcina koja sadrži inaktivisani virus panleukopenije mačaka FPV soj Bio7, inaktivisani kalicivirus mačaka FCV soj Bio 8 i inaktivisani virus rinotraheitisa mačaka FHV-1 soj Bio 9emulzija za injekcijuza mačke

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

doza 1mL sadrži:

Aktivna supstanca

Inaktivisani virus panleukopenije mačaka FPV, soj Bio 7

Inaktivisani kalicivirus mačaka FCV, soj F9-Bio 8

Inaktivisani virus rinotraheitisa mačaka FHV-1, soj Bio 9

*Relativna potenca u odnosu na referentni serum, određena ELISA testom

Pomoćne supstance:Konzervans

Adjuvans

uljna emulzija

INDIKACIJE

Za aktivnu imunizaciju mačaka protiv panleukopenije, kaliciviroze i herpesvirusne infekcije rinotraheitisa mačaka. Protektivni imunitet se stvara za 2 – 4 nedelje posle revakcinacije.Dužina trajanja imuniteta je 12 meseci.

KONTRAINDIKACIJE

Vakcina se ne sme aplikovati bolesnim mačkama.

Broj rešenja:323-01-00151-20-001od 23.10.2020.godine za lek

Biofel PCH, vakcina protiv panleukopenije, kaliciviroze i

virusnog rinotraheitisa mačaka, emulzija za injekciju, 10 x 1 mL 10 x 1 doza

NEŽELJENA DEJSTVA

Na mestu aplikacije se mogu javiti umerene i prolazne reakcije u vidu lokalnog otoka ili čvorića veličine zrna graška koja spontano prolazi za 3 nedelje.U veoma retkim slučajevima, moguća je pojava rekcija preosetljivosti. U takvim slučajevima primeniti adekvatnu terapiju.

Ukoliko primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Doza: 1mL, od osme nedelje starosti životinja.Za subkutanu upotrebu.

Raspored vakcinacije:

Aplikovati dve pojedinačne doze u razmaku od 3-4 nedelje.Prva doza se može aplikovati od 8-10 nedelja starosti, a druga od 3. meseca starosti.Dalja revakcinacija se može vršiti na svakih 12 meseci.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Promućkati dobro bočicu sa vakcinom pre upotrebe.

KARENCA

Nije primenljivo.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.

Čuvati na temperaturi 2°- 8°C, zaštićeno od svetlosti.

Ne zamrzavati.

Rok upotrebe

Rok upotrebe posle otvaranja bočice:

Broj rešenja:323-01-00151-20-001od 23.10.2020.godine za lek

Biofel PCH, vakcina protiv panleukopenije, kaliciviroze i

virusnog rinotraheitisa mačaka, emulzija za injekciju, 10 x 1 mL 10 x 1 doza

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Mogu se vakcinisati mačke samo u prvoj polovini graviditeta.

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Vakcinisati samo zdrave životinje.

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Za veterinara:Ovaj proizvod sadrži mineralno ulje. Slučajno samoubrizgavanje može da prouzrokuje bol i otok na mestu aplikacije. U retkim slučajevima ukoliko je došlo do ubrizgavanja vakcine u prst može da dođe do gubitka prsta ako se ne ukaže hitna medicinska pomoć, poneti sa sobom uputstvo za upotrebu leka.Ako i posle 12 sati posle ukazane lekarske pomoći imate bolove preporučljivo je ponovo potražiti lekarsku pomoć.Za lekara:Ovaj proizvod sadrži mineralno ulje. Čak i male količine ovog proizvoda kod slučajnog samoubrizgavanja mogu da prouzrokuju otok, zbog čega može da dođe i do ishemične nekroze, pa čak i do gubitka prsta. Može biti potrebna hiruška intervencija.

Interakcije

Nema podataka o bezbednosti i efikasnosti istovremene primene ove vakcine sa bilo kojom drugom vakcinom. U skladu sa tim, odluku o primeni ove vakcine pre ili posle primene nekog drugog leka treba donositi u zavisnosti od konkretnog slučaja.

Inkompatibilnost

Ne mešati sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom.

Predoziranje

Dvostruko veća doza vakcine ne izaziva neželjene reakcije kod vakcinisanih životinja. Na mestu aplikacije se mogu javiti umerene i prolazne reakcije u vidu lokalnog otoka ili čvorića veličine zrna graška koja spontano prolazi za 3 nedelje.U veoma retkim slučajevima, moguća je pojava rekcija preosetljivosti. U takvim slučajevima primeniti adekvatnu terapiju.

POSEBNE MERE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

Broj rešenja:323-01-00151-20-001od 23.10.2020.godine za lek

Biofel PCH, vakcina protiv panleukopenije, kaliciviroze i

virusnog rinotraheitisa mačaka, emulzija za injekciju, 10 x 1 mL 10 x 1 doza

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

OSTALI PODACI

Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: bočica od stakla tipa I, sa zatvaračem od halogenbutil gume i aluminijskom kapicom, sa 1 dozom vakcine.

Spoljašnje pakovanje: plastična kutija sa 10 udubljenja: 10x1 doza

Način izdavanja:

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATC vet kod:

Broj i datum izdavanja dozvole:

323-01-00151-20-001 od 23.10. 2020

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji