Bovaclox DC Xtra (600mg/5.4g+300mg/5.4g)/5.4g intramamarna suspenzija


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Bovaclox DC Xtra intramamarna suspenzija; (600mg/5.4g+300mg/5.4g)/5.4g; intramamarni špric, 24x5.4g

  • ATC: QJ51RC26
  • EAN: 5023534004103
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Bovaclox DC Xtra intramamarna suspenzija uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Bovaclox DC Xtra na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Bovaclox DC Xtra kojem možete pristupiti klikom na link.

UPUTSTVO ZA LEK

Bovaclox DC Xtra, intramamarna suspenzija,

6.0 mg/5,4 g +300 mg/5,4 g, 24 x 5,4 g

za primenu na životinjama

Proizvođač:

NORBROOK LABORATORIES LIMITED

Station Works, Camlough Road, Newry, County Down, BT35 6JP, Severna Irska, Ujedinjeno Kraljevstvo

Podnosilac zahteva:

ZOOPHARM D.O.O. BEOGRAD

Beogradska 134A, Beograd - Vrčin, Republika Srbija

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

ZOOPHARM D.O.O. BEOGRADBeogradska 134A, Beograd - Vrčin, Republika Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

NORBROOK LABORATORIES LIMITEDStation Works, Camlough Road, Newry, County Down, BT35 6JP, Severna Irska, Ujedinjeno Kraljevstvo

IME LEKA

Bovaclox DC Xtra

600 mg/5,4 g + 300 mg/5,4 gintramamarna suspenzija za kravekloksacilin, ampicilin

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

intramamarni špric á 5,4 g sadrži:

Aktivne supstance:

Kloksacilin u obliku kloksacilin-benzatina

Ampicilin u obliku ampicilin trihidrata

Pomoćne supstance:

Aluminijum-distearat, tečni parafin

INDIKACIJE

Preparat je namenjen za upotrebu kod mlečnih krava u periodu zasušenja, odnosno odmah posle poslednje muže u cilju tretmana postojećeg mastitisa i zaštite od daljih infekcija u periodu zasušenja. Koristi se kao pomoć u smanjenju letnjih mastitisa kod junica i rizičnih krava u zasušenju.Aktivan je protiv gram-pozitivnih i gram-negativnih mikroorganizama koji prouzrokuju mastitise, a posebno je efikasan protiv

Streptococcus agalactiae

drugih

Streptococcus

bakterija, na osetljive

penicilinaza-pozitivne stafilokoke,

Corynebacterium

Escherichia coli

druge osetljive gram-

negativne bakterije.Kloksacilin benzatin i ampicilin trihidrat održavaju efektivan antibakterijski nivo u vimenu mlečnih krava do 10 nedelja pri čemu nemaju iritirajuće dejstvo na tkivo vimena.

KONTRAINDIKACIJE

Ne koristi se kod krava koje imaju kratak period zasušenja.

Nije namenjen za upotrebu u periodu manjem od 49 dana do teljenja. Ne koristiti se kod životinja sa poznatom preosetljivošću na aktivnu supstancu.Ne sme se koristiti u terapiji krava u laktaciji.

NEŽELJENA DEJSTVA

Moguća je pojava alergijske reakcije.

Ukoliko primetite bilo koje ozbiljno neželjeno dejstvo ili druga neželjena dejstva koja nisu navedena u ovom uputstvu, molimo Vas obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Krave u periodu zasušenja.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Lek se aplikuje intramamarno.Lek se primenjuje u periodu zasušenja.Posle zadnje muže u laktaciji očistiti i dezinfikovati sise i ubrizgati sadržaj jednog intramamarnog šprica u svaku četvrtinu kroz sisni kanal. Izbeći kontaminaciju vrha šprica.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Prilikom aplikacije kod junica važno je da vrh šprica ne prodire u sisu.Preporučuje se sledeća procedura:

Životinja mora biti pravilno imobilisana.

Sise moraju biti očišćene i dezinfikovane.

Otvor sise mora biti lociran i vrh šprica postavljen na otvor ali ne i uvučen u njega.

Kada se potisne klip šprica antibiotik lako prolazi kroz sisu u vime.

KARENCA

Preparat se ne koristi kod krava koje imaju kratak period zasušenja. Nije namenjen za upotrebu u periodu manjem od 49 dana do teljenja. Mleko za ljudsku upotrebu može se koristiti 7 dana posle teljenja. Ako se krava oteli ranije od 49 dana od poslednjeg tretmana, mleko za ljudsku upotrebu se može koristiti posle 56 49+7 dana od poslednjeg tretmana.Meso tretiranih životina nije za upotrebu u periodu primene leka kao i 28 dana od poslednje primene leka.

1..

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Uslovi čuvanja gotovog proizvoda: Čuvati na temperaturi do 25 °C. Uslovi čuvanja posle prvog otvaranja: Intramamarni špric se koristi jednokratno.Rok upotrebe: 2 godine.Rok upotrebe posle otvaranja: Intramamarni špric se može koristiti samo jednom, a delimično upotrebljeni špricevi se moraju uništiti u skladu sa propisima.

1..

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Posebne mere opreza za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Penicilini i cefalosporini mogu izazvati preosetljivost alergije kao posledicu injekcije, inhalacije, gutanja ili dodira sa kožom. Preosetljivost na penicline može dovesti do unakrsne reakcije sa cefalosporinima i obrnuto.Osobama sa poznatom preosetljivošću savetuje se da ne rukuju ovim preparatom.Alergijske reakcije na ove supstance mogu biti veoma ozbiljne. Ukoliko se simptomi ispolje kao svrab treba potražiti medicinsku pomoć. Otok lica, usana, očiju ili problemi sa disanjem su mnogo ozbiljniji simptomi i zahtevaju hitnu medicinsku pomoć. Oprati ruke posle upotrebe.

Upotreba tokom graviditeta, laktacije

Lek se može bezbedno koristi tokom graviditeta.Ne sme se koristiti kod krava u periodu laktacije.

Interakcije

Nisu poznate.

Inkompatibilnost

Predoziranje

Nije poznato.

Podaci o uticaju na životnu sredinu

Kada se koristi na propisan način lek ne predstavlja opasnost po životnu sredinu.

1..

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neupotrebljeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.

1..

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

OSTALI PODACI

Pakovanje

Unutrašnje pakovanje

intramamarni špric od polietilena.

Spoljašnje pakovanje: kartonska kutija sa 24 intramamarna šprica.

Režim izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod:

Broj i datum izdavanja dozvole:

000451932 2023 od 26.04.2024.god.

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji