Bovilis® IBR marker inac 60El.j.+60El.j. suspenzija za injekciju


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Bovilis® IBR marker inac suspenzija za injekciju; 60El.j.+60El.j.; bočica, 1x50doza

 • Proizvođač: INTERVET INTERNATIONAL B.V. - Holandija
 • Nosilac dozvole: TURANGO DOO
 • Broj dozvole: 323-01-00475-21-001
 • Istek dozvole: 2027-10-12
 • Zemlja porekla: Holandija
 • Lek sadrži: vakcina koja sadrži inaktivisani goveđi herpesvirus tip 1 (BHV-1), modifikovani (gE-) soj GK/D
 • ATC: QI02AA03
 • EAN: 8713184040091
 • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
 • Izdavanje leka: NRV
 • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Bovilis® IBR marker inac suspenzija za injekciju uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Bovilis® IBR marker inac na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Bovilis® IBR marker inac kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja:

323-01-00475-21-001 od 12.10.2022.godine za lek

Bovilis® IBR marker inac, suspenzija za injekcju 1x50 doza

1.0 mL

UPUTSTVO ZA LEK

Bovilis® IBR marker inac, suspenzija za injekciju,1x50 doza 100 mL

za primenu na životinjama

Proizvođač:

Intervet International B.V.

Wim de Korvestraat 35, Boxmeer, Holandija

Podnosilac zahteva:

TURANGO D.O.O.

Vojvode Antonija Pljakića 9b, Kragujevac, Republika Srbija

Broj rešenja:

323-01-00475-21-001 od 12.10.2022.godine za lek

Bovilis® IBR marker inac, suspenzija za injekcju 1x50 doza

1.0 mL

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

TURANGO D.O.O.Vojvode Antonija Pljakića 9b, Kragujevac, Republika Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

Intervet International B.V., Wim de Korvestraat 35, Boxmeer, Holandija

IME LEKA

Bovilis® IBR marker inac

vakcina koja sadrži inaktivisani goveđi herpesvirus tip 1 BHV-1, modifikovani gE- soj GK/D

suspenzija za injekciju

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Sastav vakcine izražen je po dozi od 2 mL

Aktivna supstanca:

Inaktivisani goveđi herpesvirus tip 1 BHV-1, modifikovani gE- soj GK/D: 60 ELISA jedinica za indukciju 6.1-11.1 log2 VN jedinica u testu imunogenosti koji se sprovodi na miševima.

Adjuvans

obliku alumijum-fosfata i aluminijum-hidroksida

Konzervans

Ostale pomoćne supstance

Podloga za rast, Trometamol TRIS, natrijum-hlorid i voda za injekcije.

INDIKACIJE

Vakcina je namenjena za aktivnu imunizaciju goveda u cilju smanjenja ispoljavanja kliničkih simptoma respiratornog oboljenja izazvanih infekcijom sa BHV1 i smanjenja perioda izlučivanja terenskog soja virusa iz organizma vakcinisanih jedinki.Početak imuniteta:

nedelje posle primo vakcinacije.

Trajanje imuniteta:

meseci posle primo vakcinacije.

Shema vakcinacije koja podrazumeva primenu Bovilis IBR marker vakcine za primovakcinaciju i revakcinacija vakcinom Bovilis IBR marker inac, rezultira razvojem protektivnog imuniteta u trajanju od 12 meseci.

Broj rešenja:

323-01-00475-21-001 od 12.10.2022.godine za lek

Bovilis® IBR marker inac, suspenzija za injekcju 1x50 doza

1.0 mL

KONTRAINDIKACIJE

Ne vakcinisati bolesne, kahektične i parazitima invadirane životinje.

NEŽELJENA DEJSTVA

Ponekad može doći do razvoja reakcija preosetljivosti. U tim slučajevima treba primenuiti odgovarajuću simptomatsku terapiju. Na mestu davanja može se zapaziti lokalna reakcija.

Ukoliko primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Vakcina se aplikuje intramuskularno u dozi od 2 mL.Sva goveda mogu biti vakcinisana počevši od uzrasta od 3 meseca pa nadalje.

Primarna vakcinacija:Aplikovati dve doze od po 2 mL u razmaku od 4 nedelje.Revakcinacija:Aplikovati jednu dozu vakcine svakih 6 meseci.

Bovilis IBR marker inac se može koristiti za revakcinaciju u shemi vakcinacije u kojoj je Bovilis IBR marker živa vakcina korišćen za primarnu vakcinaciju:Primarna vakcinacija:Pogledati uputstvo za primenu vakcine Bovilis IBR marker živa vakcina.Prva revakcinacija:Jedna doza 6 meseci nakon primarne vakcinacije.Sledeće revakcinacije:Jedna doza vakcine u intervalima od najviše 12 meseci.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Koristiti sterilnu opremu za vakcinaciju.Pre upotrebe, vakcina treba da dostigne sobnu temperaturu 15-25°C.Dobro promućkati pre upotrebe.

KARENCA

Nula 0 dana.

Broj rešenja:

323-01-00475-21-001 od 12.10.2022.godine za lek

Bovilis® IBR marker inac, suspenzija za injekcju 1x50 doza

1.0 mL

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.

Čuvati u frižideru na temperaturi od 2 °C do 8 °C, zaštićeno od svetlosti. Ne zamrzavati.

Rok upotrebe

Rok upotrebe nakon prvog otvaranja

upotrebiti u toku 8 - 10 časova.

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama.

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Efikasnost vakcine nije dokazana kod životinja sa prisutnim specifičnim maternalnim antitelima protiv virusa BHV-1.

Vakcinisati samo zdrave životinje.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Efikasnost vakcine nije dokazana kod životinja sa prisutnim specifičnim maternalnim antitelima protiv virusa BHV-1.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Ukoliko dođe do slučajnog samoubrizgavanja, odmah potražiti lekarski savet i pokazati lekaru uputstvo ili etiketu.

Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja

Vakcina se može primenjivati tokom graviditeta i laktacije.

Interakcije

Nema dostupnih informacija o bezbednosti i efikasnosti prilikom istovremene primene ove vakcine sa bilo kojom drugom. Odluka o primeni ove vakcine pre ili posle bilo kog drugog veterinarskog leka se donosi u zavisnosti od procene konkretnog slučaja.

Predoziranje

Davanje dvostruko veće doze od preporučene ne prouzrokuje nikakve druge efekte osim onih koji se mogu pojaviti i nakon davanja pojedinačne preporučene doze.

Inkompatibilnost

Ne mešati sa bilo kojom drugom vakcinom ili imunološkim proizvodom.

POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LEKA ILI OSTATKA LEKA

Neiskorišćeni lek kao i ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.

Broj rešenja:

323-01-00475-21-001 od 12.10.2022.godine za lek

Bovilis® IBR marker inac, suspenzija za injekcju 1x50 doza

1.0 mL

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

OSTALI PODACI

Pakovanje

Staklena ili PET flašica od 50 doza zatvorena halogenbutil gumenim čepom i zaptivena

kodiranom aluminijumskom kapicom.

ATC vet kod

Režim izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

Broj i datum izdavanja dozvole:

323-01-00475-21-001 od 12.10.2022.

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji