BTVPUR BTV4 1.86log10piksela*/mL suspenzija za injekciju


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo BTVPUR BTV4 suspenzija za injekciju; 1.86log10piksela*/mL; bočica, 1x50mL

  • ATC: QI04AA02
  • EAN: 8606107241265
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: PRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

BTVPUR BTV4 suspenzija za injekciju uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za BTVPUR BTV4 na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za BTVPUR BTV4 kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja: 323-01-00491-21-001 od 13.07.2022. za lek

BTVPUR BTV4, vakcina protiv bolesti plavog jezika, suspenzija za

injekciju, 1x50 mL 1x50 doza

UPUTSTVO ZA LEK

BTVPUR BTV4, suspenzija za injekciju, 1x50 mL 1x50 doza

za primenu na životinjama

Proizvođač:

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS

Laboratoire Porte des Alpes 99 Rue de l'Aviation, Saint Priest, Francuska

Podnosilac zahteva:

BOEHRINGER INGELHEIM SERBIA D.O.O. BEOGRAD

Adresa: Beograd, Milentija Popovića 5a.

Broj rešenja: 323-01-00491-21-001 od 13.07.2022. za lek

BTVPUR BTV4, vakcina protiv bolesti plavog jezika, suspenzija za

injekciju, 1x50 mL 1x50 doza

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

BOEHRINGER INGELHEIM SERBIA D.O.O. BEOGRADMilentija Popovića 5a, Beograd

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS, Laboratoire Porte des Alpes 99 Rue de l'Aviation, Saint Priest, Francuska

IME LEKA

BTVPUR BTV4

vakcina koja sadrži inaktivisani virus bolesti plavog jezika, serotip 4suspenzija za injekciju za ovce i goveda

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedna doza od 1 mL vakcine sadrži:

Aktivna supstanca:

Inaktivisani virus bolesti plavog jezika, serotip 4

≥ 1,86log10 piksela*

*sadržaj antigena VP2 protein u imunoeseju

Dodatni potvrdni test imunogenosti/potence metodom seroneutralizacije se sprovodi na pacovima u kontroli

gotovog proizvoda, pri puštanju svake serije leka

Adjuvansi:

Aluminijum-hidroksid 2,7 mg izraženo na Al

**Hemolitičke jedinice

Ostale pomoćne supstance:

silikonsko sredstvo protiv penjenja, fosfatni pufer, glicinski pufer

Izgled: homogena, mlečnobela suspenzija za injekciju.

INDIKACIJE

Aktivna imunizacija ovaca i goveda u cilju sprečavanja viremije* i redukcije kliničkih simptoma uzrokovanih serotipom 4 virusa bolesti plavog jezika.

*ispod nivoa detekcije validirane RT-PCR metode od 3,68 log

RNK kopija/ml, što ukazuje da nema

transmisije virusa

Broj rešenja: 323-01-00491-21-001 od 13.07.2022. za lek

BTVPUR BTV4, vakcina protiv bolesti plavog jezika, suspenzija za

injekciju, 1x50 mL 1x50 doza

Početak imuniteta: 3 nedelje nakon primene primarnog programa vakcinacije.Dužina trajanja imuniteta: 1 godina nakon primene primarnog programa vakcinacije.

KONTRAINDIKACIJE

NEŽELJENA DEJSTVA

Veoma retko se nakon vakcinacije na mestu primene vakcine može javiti mali otok najviše 32 cm² kod goveda i 24 cm² kod ovaca, koji se povlači nakon 35 dana ≤ 1 cm2. Veoma retko se prolazni porast telesne temperature, koji obično u proseku ne prelazi 1,1 °C, može javiti u prva 24 sata nakon vakcinacije.

Učestalost neželjenih dejstava prikazana je prema sledećoj konvenciji:- veoma česta više od 1 od 10 životinja ima simptome neželjenih dejstava tokom tretmana; - česta više od 1, ali manje od 10 od 100 životinja; - povremena više od 1, ali manje od 10 od 1000 životinja; - retka više od 1, ali manje od 10 od 10000 životinja;- veoma retka manje od 1 od 10000 životinja uključujući izolovane izveštaje.

Ukoliko primetite neko ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Ovce i goveda

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Za subkutanu upotrebu.Primeniti jednu dozu od 1 mL vakcine subkutano, u skladu sa sledećim rasporedom vakcinacije:

Primarna vakcinacija

Jedna injekcija: od 1 meseca starosti kod životinja koje nisu bile izložene antigenu, odnosno koje su

poreklom od neimunih ovaca ili od 2,5 meseci starosti kod mladih životinja poreklom od imunih ovaca.Kod goveda- Prva injekcija: od 1 meseca starosti kod životinja koje nisu bile izložene antigenu, odnosno poreklom su od neimunih krava ili od 2,5 meseci starosti kod mladih životinja poreklom od imunih krava.- Druga injekcija: 3-4 nedelje kasnije

Revakcinacija:

Jedanput godišnje.

Broj rešenja: 323-01-00491-21-001 od 13.07.2022. za lek

BTVPUR BTV4, vakcina protiv bolesti plavog jezika, suspenzija za

injekciju, 1x50 mL 1x50 doza

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Primenjivati uz uobičajene mere asepse.Lagano promućkati bočicu neposredno pre primene. Voditi računa da ne dođe do stvaranja mehurića, jer to može delovati nadražajno na mestu aplikacije.Celokupan sadržaj bočice treba iskoristiti odmah nakon otvaranja i tokom jednog istog postupka vakcinacije. Izbegavati višekratno probadanje zapušača bočice.

KARENCA

Nula 0 dana.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.

Čuvati i transportovati na temperaturi 2-8 °C u fižideru. Čuvati zaštićeno od svetlosti. Ne zamrzavati.

Rok upotrebe u originalnom pakovanju:

Rok upotrebe nakon prvog otvaranja:

iskoristiti odmah.

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama.

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Vakcinisati samo zdrave životinje. Ukoliko se koristi kod drugih vrsta domaćih i divljih preživara za koje se smatra da su izloženi riziku od infekcije, vakcinu treba upotrebiti sa posebnim oprezom i preporučuje se da se pre masovne vakcinacije prvo primeni na malom broju životinja. Nivo efikasnosti vakcine se kod drugih vrsta životinja može razlikovati od onog koji je zabeležen kod ovaca i goveda.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Nije primenljivo.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Nema posebnih upozorenja.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Može se primenjivati tokom graviditeta i laktacije kod krava i ovaca.

Broj rešenja: 323-01-00491-21-001 od 13.07.2022. za lek

BTVPUR BTV4, vakcina protiv bolesti plavog jezika, suspenzija za

injekciju, 1x50 mL 1x50 doza

Fertilnost

Bezbednost i efikasnost vakcine kod priplodnih mužjaka nisu ustanovljeni. U toj kategoriji životinja vakcinu treba primeniti samo prema proceni odnosa koristi i rizika od strane odgovornog veterinara i/ili nadležnih nacionalnih tela, u skladu sa važećom nacionalnom politikom i programom vakcinacije, odnosno propisima koji se odnose na vakcinaciju životinja protiv virusa bolesti plavog jezika BTV.

Interakcije

Nema podataka o bezbednosti i efikasnosti ove vakcine ukoliko se primenjuje sa nekim drugim veterinarskim lekom. Stoga se odluka o upotrebi ove vakcine pre ili posle primene nekog drugog veterinarskog leka donosi u zavisnosti od procene odnosa koristi i rizika u konkretnom slučaju.

Predoziranje

Veoma retko se nakon primene dvostruke doze vakcine može primetiti prolazna apatija.Nisu primećena nikakva druga neželjena dejstva osim onih navedenih u poglavlju 6.

Inkompatibilnost

Ne mešati sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom.

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

OSTALI PODACI

Pakovanje:

Bočica od polipropilena zatvorena zapušačem od butil elastomera, sa 50 mL vakcine. Kutija sa 1 bočicom od 50 doza 1 x 50 mL.

Način izdavanja:

Lek se može izdavati samo na recept, a distribucija se vrši u skladu sa propisanim

Programom mera zdravstvene zaštite životinja.

ATCvet kod:

QI04AA02 ovce i QI04AA08 goveda

Broj dozvole i datum izdavanja:

323-01-00491-21-001 od 13.07.2022.

Vakcina sadrži inaktivisani virus bolesti plavog jezika, serotip 4, sa aluminijum-hidroksidom i saponinom kao adjuvansima. Vakcina indukuje aktivni specifični imunski odgovor protiv serotipa 4 virusa bolesti plavog jezika.

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji