CASTRALGIN 500mg/mL rastvor za injekciju


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo CASTRALGIN rastvor za injekciju; 500mg/mL; bočica, 1x100mL

  • ATC: QN02BB02
  • EAN: 8718692821552
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

CASTRALGIN rastvor za injekciju uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za CASTRALGIN na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za CASTRALGIN kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja: 323-01-00254-21-001 od 27.09.2022. godine za lek

CASTRALGIN, rastvor za injekciju, 500mg/mL, 1x100mL

UPUTSTVO ZA LEK

CASTRALGIN, rastvor za injekciju, 500mg/mL, 1x100mL

Za primenu na životinjama

Proizvođač:

1. Interchemie werken "De Adelaar" Eesti AS2. Interchemie werken "De Adelaar" B.V.

1. Vanapere Tee 14, Viimsi, Estonija2. Metaalweg 8, 5804 CG Venray, Holandija

Podnosilac zahteva:

Vojvodinalek DOO

Temerinski put 93, Novi Sad-Grad, Republika Srbija

Broj rešenja: 323-01-00254-21-001 od 27.09.2022. godine za lek

CASTRALGIN, rastvor za injekciju, 500mg/mL, 1x100mL

1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

Vojvodinalek DOOTemerinski put 93, Novi Sad-Grad, Republika Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

1.Interchemie werken "De Adelaar" Eesti AS,Vanapere Tee 14, Viimsi, Estonija

Interchemie werken "De Adelaar" B.V., Metaalweg 8, 5804 CG Venray, Holandija

2. IME LEKA

CASTRALGIN

500 mg/mLrastvor za injekcijuza goveda,konje,svinje,pseMetamizol-natrijum

3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV LEKA

ml rastvora za injekciju sadrži:

Aktivna supstanca:

Metamizol-natrijum, monohidrat 500.0 mg

Pomoćne supstance:

Benzil alkohol 30,00mgVoda za injekcije

4. INDIKACIJE

Castralgin je indikovan za lečenje sledećih stanja:

Goveda, telad, konji i ždrebad: - Bol povezan sa kolikama različitog porekla i spazmom u gastrointestinalnom traktu. - Serozitis i artritis, tendovaginitis, zglobni i mišićni reumatizam, akutni i hronični artritisi. - Bolesti povezane sa visokom temperaturom i / ili upalom.

Svinje: - Bol povezan sa kolikama različitog porekla i spazmom u gastrointestinalnom traktu. - Serositis i artritis, tendovaginitis, zglobni i mišićni reumatizam, akutni i hronični artritis. - Bolesti povezane sa visokom temperaturom i / ili upalom kao što su MMA mastitis-metritis-agalakcija sindrom.

Broj rešenja: 323-01-00254-21-001 od 27.09.2022. godine za lek

CASTRALGIN, rastvor za injekciju, 500mg/mL, 1x100mL

Psi: - Bolne kolike različitog porekla, spazam i opstrukcija jednjaka. - Serozitis i artritis, tendovaginitis, zglobni i mišićni reumatizam, akutni i hronični artritis. - Bolesti povezane sa visokom temperaturom i / ili upalom.

5. KONTRAINDIKACIJE

Ne primenjivati ukoliko postoji poznata preosetljivost na aktivnu supstancu. Ne primenjivati kod životinja sa ozbiljnim oštećenjima bubrega i / ili jetre.

6. NEŽELJENA DEJSTVA

Mogu se javiti gastrointestinalni poremećaji mučnina, povraćanje, dijareja, čir na želucu.

Postoji rizik od krvarenja i diskrazije krvi, bubrežne papilarne nekroze. Prijavljeni su pojedinačni slučajevi anafilaktičkih reakcija.

Ukoliko primetite ozbiljno ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje ovde nije navedeno,o tome obavestite nadležnog veterinara.

7. CILJNE VRSTE

Goveda, telad, konji, ždrebad, svinje, psi

8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Goveda, telad, svinje, psi: Za intravensku ili intramuskularnu upotrebu. Konji, ždrebad: za intravensku primenu.

Goveda: 40 mg na kg telesne mase jednokratnošto odgovara 8 ml leka Castralgin na 100 kg T.M.

Svinje: 75-100 mg po kg telesne mase jednokratnošto odgovara 15-20 ml leka Castralgin na 100 kg T.M.

Konji, ždrebad, telad: 40-50 mg po kg telesne mase jednokratno što odgovara 8-10 ml leka Castralgin po 100 kg T.M. Psi: 70-100 mg po kg telesne masešto odgovara 1,4-2 ml Castralgin po 10 kg T.M. Doza se može ponoviti ako je potrebno.

Broj rešenja: 323-01-00254-21-001 od 27.09.2022. godine za lek

CASTRALGIN, rastvor za injekciju, 500mg/mL, 1x100mL

9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Intravenske injekcije treba davati vrlo sporo zbog potencijalnog rizika od šoka.

Gumeni čep se ne sme probušiti iglom više od 15 puta.

1.. KARENCA

Meso i jestiva tkiva:Goveda: 20 dana Telad: 28 danaSvinje: 17 dana Konji i ždrebad: 12 dana

Lek se ne koristi kod životinja čije se mleko koristi u ishrani ljudi.

1.. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domasaja dece.Rok upotrebe: 3 godine.Čuvati na temperaturi do 25°C u originalnom pakovanju bočica u kartonskoj kutiji.

Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana.Čuvati u originalnom pakovanju bočica u kartonskoj kutiji.

1.. POSEBNA UPOZORENJA

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Intravenske injekcije treba davati vrlo sporo zbog potencijalnog rizika od šoka.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Osobe sa poznatom preosetljivošću na metamizol i / ili benzil alkohol treba da izbegavaju kontakt sa ovim lekom.Tokom upotrebe treba nositi zaštitne rukavice. Treba paziti da ne dodje do samoubrizgavanja. U slučaju slučajnog samoubrizgavanja, odmah potražitimedicinsku pomoć i pokazati uputstvo ili etiketu lekaru. Izbegavati kontakt sa kožom i očima. U slučaju slučajnog kontakta sa kožom ili očima, odmah isprati sa čistom vodom. Ako iritacija potraje, obavezno potražiti savet lekara. Ne jesti, ne piti i ne pušiti tokom upotrebe ovog leka. Oprati ruke nakon upotrebe.

Upotreba tokom laktacije,graviditeta i nošenja jaja

Castralgin se može bezbedno koristiti tokom graviditeta i dojenja, pod uslovom da se mlekotretiranih životinja ne koristi za ishranu ljudi.

Broj rešenja: 323-01-00254-21-001 od 27.09.2022. godine za lek

CASTRALGIN, rastvor za injekciju, 500mg/mL, 1x100mL

Interakcije

Ne primenjivati istovremeno sa barbituratima, fenilbutazonom, glukokortikosteroidima ili drugim NSAIL.

Predoziranje

slučaju predoziranja nisu poznati drugi neželjeni efekti osim onih navedenih u odeljku 6.Neželjena dejstva

Inkompatibilnost

nedostatku studija kompatibilnosti, ovaj veterinarski proizvod se ne sme mešati sa drugimlekovima.

13. PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

1.. DATUM ODOBRENJA TEKSTA ZA KORISNIKA

1.. OSTALI PODACI

Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: Bočica od stakla zapremine 100 mL zatvorena čepom od brombutil gume i aluminijumskom kapicom i flip-off poklopcem.Spoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija.

Režim izdavanja:

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod:

Broj i datum izdavanja dozvole:

323-01-00254-21-001 od 27.09.2022. godine

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji