Catosal® 100mg/mL+50mcg/mL rastvor za injekciju


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Catosal® rastvor za injekciju; 100mg/mL+50mcg/mL; bočica od tamnog stakla, 1x100mL

  • ATC: QA12CX91
  • EAN: 4007221013648
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Catosal® rastvor za injekciju uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Catosal® na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Catosal® kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja: 323-01-00403-17-001 od 11.04.2018. godine za lek

Catosal

rastvor za injekciju, 100 mg/mL + 50 µg/mL, 1 x 100 mL

UPUTSTVO ZA LEK

Catosal

rastvor za injekciju, 100 mg/mL + 50 µg/mL, 1 x 100 mL

za primenu na životinjama

Proizvođač:

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH

Projensdorfer Str. 324, Kiel, Nemačka

Podnosilac zahteva:

Bayer d.o.o.

Omladinskih brigada 88b, 11070 Beograd, Srbija

Broj rešenja: 323-01-00403-17-001 od 11.04.2018. godine za lek

Catosal

rastvor za injekciju, 100 mg/mL + 50 µg/mL, 1 x 100 mL

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

Bayer d.o.o.Omladinskih brigada 88b, 11070 Beograd, Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbHProjensdorfer str. 324, Kiel, Nemačka

IME LEKA

Catosal

butafosfan, cijanokobalamin 100 mg/mL + 50 µg/mLrastvor za injekcijuza goveda, mačke i pse

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Sadržaj aktivnih supstanci:

ml rastvora za injekciju sadrži 100.0 mg butafosfana i 0.050 mg cijanokobalamina

Pomoćne supstance:

n-butanol, natrijum-hidroksid, voda za injekcije

INDIKACIJE

Prevencija i tretman stanja uzrokovanih ili praćenih hipofosfatemijom i deficitom vitamina B12:

poremećaji metabolizma kao posledica neadekvatne ishrane, držanja ili bolesti

prevencija neplodnosti i puerperalnih oboljenja

kao potporna terapija kod tetanija i pareza, zajedno sa Ca/Mg terapijom

stres, opšta slabost i iscrpljenost organizma

KONTRAINDIKACIJE

Ne koristi se u slučajevima uočene preosetljivosti na aktivnu ili na neku od pomoćnih supstanci.

NEŽELJENA DEJSTVA

Nisu poznata.

Ukoliko primetite neko neželjeno dejstvo, o tome obavestite nadležnog veterinara.

Broj rešenja: 323-01-00403-17-001 od 11.04.2018. godine za lek

Catosal

rastvor za injekciju, 100 mg/mL + 50 µg/mL, 1 x 100 mL

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Goveda, mačke, psi

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Način primene:

Primenjuje se s.c., i.m. ili i.v., a kod goveda i.v. ili i.m.

Doziranje:

2-5 mg butafosfana i 0.001-0.0025 mg cijanokobalamina po kg telesne mase, odnosno 10.0-25.0 ml po životinji

i.v., i.m.

10-25 mg butafosfana i 0.005-0.0125 mg cijanokobalamina po kg telesne mase, odnosno 5.0-12.5 ml po životinji

i.v., i.m., s.c.

10-100 mg butafosfana i 0.005-0.05 mg cijanokobalamina po kg telesne mase, odnosno 0.5-5.0 ml po životinji

i.v., i.m., s.c.

10-100 mg butafosfana i 0.005-0.05 mg cijanokobalamina po kg telesne mase, odnosno 0.5-2.5 ml po životinji

Ukoliko je potrebno, aplikacija se može ponavljati svakodnevno.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Pre primene leka omogućiti da rastvor dostigne sobnu temperaturu.

KARENCA

meso: 0 dana

mleko: 0 dana

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.

Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja. Lek se ne sme zamrzavati. Čuvati zaštićeno od svetlosti.

Rok upotrebe

Rok upotrebe nakon prvog otvaranja

28 dana, na temperaturi do 25°С.

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama.

Broj rešenja: 323-01-00403-17-001 od 11.04.2018. godine za lek

Catosal

rastvor za injekciju, 100 mg/mL + 50 µg/mL, 1 x 100 mL

Broj rešenja: 323-01-00403-17-001 od 11.04.2018. godine za lek

Catosal

rastvor za injekciju, 100 mg/mL + 50 µg/mL, 1 x 100 mL

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Nema podataka koji bi ukazali na mogući rizik upotrebe butafosfana tokom graviditeta i laktacije.

Predoziranje

Nema poznatih simptoma, hitnih procedura ili antidota.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Nema posebnih upozorenja. Treba se pridržavati opštih mera opreza.

Interakcije

Nisu poznate.

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

OSTALI PODACI

Pakovanje

Bočica od tamnog stakla, zatvorena čepom od hlorbutila i aluminijumskim poklopcem,

sa 100 ml rastvora za injekciju u složivoj kartonskoj kutiji.

ATCvet kod:

Režim izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

Broj dozvole:

323-01-00403-17-001 od 11.04.2018. godine

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji