Cestal plus chewable tablet 50mg+144mg+200mg tableta za žvakanje


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Cestal plus chewable tablet tableta za žvakanje; 50mg+144mg+200mg; blister, 25x8tableta

  • ATC: QP52AA51
  • EAN: 3411112257881
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Cestal plus chewable tablet tableta za žvakanje uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Cestal plus chewable tablet na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Cestal plus chewable tablet kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja: 000473511 2023 59010 008 000 323 071 04 001 od 12.02.2024. godine za lek

Cestal plus chewable tablet, tableta, 50mg + 144mg

200mg 25x8tbl

UPUTSTVO ZA LEK

Cestal plus chewable tablet, tableta za žvakanje, 50mg + 144mg + 200mg,

2.x8tbl

za primenu na životinjama

Proizvođač:

Lavet Gyogyszeripari Kft

Batthyany u. 6, Kistarcsa, H-2143, Mađarska

Podnosilac zahteva:

Farmanima d.o.o.

Živka Davidovića 113, Beograd, Republika Srbija

Broj rešenja: 000473511 2023 59010 008 000 323 071 04 001 od 12.02.2024. godine za lek

Cestal plus chewable tablet, tableta, 50mg + 144mg

200mg 25x8tbl

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

Farmanima d.o.o. , Živka Davidovića 113, Beograd, Republika Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

Lavet Gyogyszeripari Kft, Batthyany u. 6, Kistarcsa, H-2143, Mađarska

IME LEKA

Cestal plus chewable tablet

50mg + 144mg + 200mg Tableta za žvakanje za pse prazikvantel, pirantel embonat, fenbendazol

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

tableta za žvakanje sadrži:

Aktivne supstance:

Prazikvantel 50mgPirantel embonat 144mgFenbendazol 200 mg

Pomoćne supstance:

Cetil palmitat; laktoza, monohidrat; skrob, preželatiniziran; natrijum-skrob-glikolat; magnezijum-stearat; kvasac, suvi; aroma jetre, u prahu.

INDIKACIJE

Za primenu kod infestacija cestodama i nematodama sledećih vrsta:

Cestode:

Pantljičara:

Echinococcus granulosus., Taenia spp., Dipylidum caninum

zrele i nezrele forme

Nematode:

Askaridide

Toxocara canis, Toxoscaris leonine

zrele i nezrele forme

Ankilostomatide

Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala

Trihuride

Trichuris vulpis

KONTRAINDIKACIJE

Kahektične životinje su posebno osetljive na lekove koji sadrže pirantel kao aktivnu supstancu.Lek se ne koristi u slučaju preosetljivosti na neku od aktivnih supstanci ili na bilo koju pomoćnu supstancu. Lek nije namenjen za primenu kod štenadi mlađe od 4 nedelje.

Broj rešenja: 000473511 2023 59010 008 000 323 071 04 001 od 12.02.2024. godine za lek

Cestal plus chewable tablet, tableta, 50mg + 144mg

200mg 25x8tbl

NEŽELJENA DEJSTVA

Akutna toksičnost proizvoda je > 2000 mg/kg t.m. Tokom ispitivanja bezbednosti nisu otkrivene kliničke, hematološke ili biohemijske neželjene reakcije, čak ni kada je doza bila petostruko veća. Tokom kliničkih ispitivanja nisu zapažena neželjena dejstva leka.

Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Za oralnu primenu.Doziranje:Jedna tableta na 10 kg telesne mase

Štenci i mali psi:

2-5 kg - 1/2 tablete5-10 kg - 1 tableta

Srednji psi:

10-20 kg - 2 tablete20-30 kg - 3 tablete

Veliki psi:

30-40 kg - 4 tablete40-50 kg - 5 tableta

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Tablete se mogu aplikovati direktno u usta životinje ili obložene hranom u komadu mesa, sira i sl.. Pre terapije nije potrebno izgladnjavanje životinje. Zbog sloja masti kojim je prazikvantel obložen, kao i dodate arome, većina pasa svojevoljno uzima tablete za žvakanje.Za kompletnu dehelminitizaciju je dovoljna jednokratna terapija.Zbog opasnosti od reinfestacija, terapiju treba ponavljati svaka 3 meseca.

KARENCA

Nije primenljivo.

Broj rešenja: 000473511 2023 59010 008 000 323 071 04 001 od 12.02.2024. godine za lek

Cestal plus chewable tablet, tableta, 50mg + 144mg

200mg 25x8tbl

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.Uslovi čuvanja leka:

Lek čuvati u originalnom pakovanju .

Rok upotrebe:

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama.Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Nema posebnih upozorenja.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Nema posebnih mera opreza.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Lek se može primenjivati tokom graviditeta.

Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama:

Moraju se poštovati opšte mere predostrožnosti. Ukoliko dodje do slučajne ingestije leka, odmah potražiti medicinsku pomoć i pokazati uputstvo za lek ili etiketu lekaru. Osobe sa poznatom preosetljivošću na prazikvantel, pirantel-embonat ili fenbendazol, treba da izbegavaju kontakt sa ovim veterinarskim lekom.Nakon aplikacije leka, pse treba izdvojiti u zatvoren prostor tokom 24 h i neškodljivo ukloniti feces, parazite, delove parazita i jaja. Potrebno je temeljno i redovno čistiti i dezinfikovati prostor u kome borave životinje. Posle čišćenja, temeljno oprati ruke. Držati decu dalje od pasa nekoliko dana nakon terapije..

Interakcije

Ne koristiti istovremeno sa preparatima koji sadrže piperazin, zbog antagonističkog delovanja pirantela i piperazina. Takođe, ne koristiti istovremeno sa organofosfornim insekticidima i dietilkarbamazinom. Zbog sličnog mehanizma delovanja i toksičnosti, savetuje se izbegavanje istovremene primene sa morantelom i levamizolom.

Predoziranje

kliničkoj praksi se predoziranje lekom retko može javiti, zbog dobre tolerancije ciljne vrste kod koje se koristi.Ukoliko usled predoziranja dođe do pojave neželjenih reakcija, ako je potrebno, sprovesti odgovarajuću simptomatsku terapiju.

Inkompatibilnost

Nije poznata.

Podaci o uticaju na životnu sredinu

Kada se koristi na propisani način, lek ne predstavlja opasnost za životnu sredinu.

Broj rešenja: 000473511 2023 59010 008 000 323 071 04 001 od 12.02.2024. godine za lek

Cestal plus chewable tablet, tableta, 50mg + 144mg

200mg 25x8tbl

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neupotrebljeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA LEK

OSTALI PODACI

Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje:

Poliamid/aluminijum/PVC blister sadrži 8 tableta za žvakanje.

Spoljašnje pakovanje:

kartonska kutija koja sadrži 25 blistera 200 tableta.

Režim izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod:

Broj i datum izdavanja dozvole:

000473511 2023 59010 008 000 323 071 04 001 od 12.02.2024. godine

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji