CYCLAVANCE 100mg/mL oralni rastvor


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo CYCLAVANCE oralni rastvor; 100mg/mL; bočica, 1x15mL

  • ATC: QL04AD01
  • EAN: 8606111211063
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

CYCLAVANCE oralni rastvor uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za CYCLAVANCE na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za CYCLAVANCE kojem možete pristupiti klikom na link.

UPUTSTVO ZA LEK

CYCLAVANCE, oralni rastvor za pse i mačke, 100 mg/ml, bočica 1x15 mL CYCLAVANCE, oralni rastvor za pse i mačke, 100 mg/ml, bočica 1x30 mL

za primenu na životinjama

Proizvođač:

LABIANA LIFE SCIENCES S.A.

C/Venus, 26 - Pol. Ind. Can Parellada, Terrassa 08228, Barselona

Podnosilac zahteva: Velvet Animal Health d.o.o.

Adresa: Vrbnička 1b, Beograd

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

Velvet Animal Health d.o.o, Vrbnička 1b, Beograd

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

LABIANA LIFE SCIENCE S.A.

C/Venus, 26 - Pol. Ind. Can Parellada, Terrassa 08228,

Barselona, Španija

IME LEKA

CYCLAVANCE

100 mg/ml Oralni rastvor

Za pse i mačke

Ciklosporin

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

mL oralnog rastvora sadrži:

Aktivna supstanca:

Pomoćne supstance:

-alfa-tokoferol

all-rac-alfa tokoferol E-307; etanol, anhidrovani E-1 510; propilen glikol E-1 520; makrogolglicerol hidroksistearat; glicerol monolinoleat

INDIKACIJE

Lečenje hroničnih oblika atopijskog dermatitisa.

Mačke

Simptomatsko lečenje hroničnog oblika alergijskog dermatitisa.

KONTRAINDIKACIJE

Lek se ne daje:-

životinjama za koje je poznato da su preosetljive na aktivnu ili bilo koju od pomoćnih supstanci,

životinjama za koje je poznato da su imale maligne poremećaje ili koje imaju progresivne maligne poremećaje,

istovremeno, kao i u intervalu od dve nedelje pre ili posle vakcinacije živom vakcinom videti takođe odeljke 4.5 „Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka” i 4.8 „Interakcije sa drugim lekovima”,

psima mlađim od šest meseci ili onim čija je telesna masa manja od 2 kg,

mačkama inficiranim virusom mačje leukemije FeLV ili virusom mačje imunodeficijencije FIV.

NEŽELJENA DEJSTVA

Što se tiče potencijalnog maligniteta, pogledajte „Kontraindikacije“ i „Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka“.PsiPojava neželjenih reakcija je retka. Najčešće primećene neželjene reakcije kod pasa su digestivni poremećaji, kao što su povraćanje, mekši ili sluzavi izmet i dijareja. Ove reakcije su benigne, prolazne i generalno ne zahtevaju prekid lečenja.U veoma retkim slučajevima, mogu se primetiti i druge neželjene reakcije: letargija ili hiperaktivnost, anoreksija, benigna do umerena hiperplazija desni, kožne reakcije kao što su papilomi ili promene na koži, crvene i otečene uši, slabost mišića ili grčevi u mišićima. Takođe, nakon primene, može se primetiti umereno, prolazno lučenje pljuvačke. Ovi efekti generalno nestaju spontano po prestanku lečenja.U veoma retkim slučajevima, kod pasa rase zapadnoškotski beli terijer, utvrđena je šećerna bolest dijabetes melitus. MačkeKod mačaka lečenih ciklosporinom, primećene su sledeće neželjene reakcije:Vrlo česte: digestivni poremećaji kao što su povraćanje i dijareja, praćeni gubitkom telesne mase. Ovi poremećaji su uglavnom blagi i prolazni i ne zahtevaju prekid lečenja. Često je primećen i povećan apetit.Česte: letargija, anoreksija, hipersalivacija, hiperaktivnost, polidipsija, hiperplazija desni i limfopenija. Ovi efekti se uglavnom spontano povlače nakon prekida terapije ili nakon smanjenja učestalosti primene ciklosporina.Kod nekih životinja, neželjeni efekti mogu biti ozbiljni.

Ukoliko primetite neko neželjeno dejstvo, koje nije navedeno u ovom Uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.

Učestalost neželjenih reakcija je definisana na sledeći način:- Veoma česte više od 1, ali manje od 10 životinja na 100 tretiranih životinja- Česte više od 1, ali manje od 10 životinja na 1.000 tretiranih životinja- Povremene više od 1, ali manje od 10 životinja na 10.000 tretiranih životinja- Veoma retke manje od 1 životinje na 10.000 lečenih životinja, uključujući izolovane slučajeve.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Lek se primenjuje oralnim putem.

Pre početka lečenja ovim lekom treba razmotriti sve ostale dostupne terapije.

Pre davanja leka, mora biti precizno određena telesna masa životinje.

Srednja preporučena doza ciklosporina za pse iznosi 5 mg/kg t.m. što odgovara količini ili dozi od 0,05 mL leka/kg t.m./dan. Učestalost doziranja treba naknadno smanjiti u zavisnosti od odgovora.

Lek u početku treba davati jednom dnevno dok se ne postigne zadovoljavajuće kliničko poboljšanje. Ovo se generalno postiže u roku od 4 do 8 nedelja. Ako nema odgovora u prvih 8 nedelja, lečenje treba prekinuti.Ako se klinički znaci atopijskog dermatitisa pravilno kontrolišu, doza održavanja se može davati svaki drugi dan. Veterinar treba stalno u redovnim intervalima da prati i analizira kliničku sliku, te da ukoliko je potrebno prilagodi učestalost aplikacije leka u odnosu na dobijeni klinički odgovor.U nekim slučajevima, kada se klinički znaci kontrolišu primenjivanjem leka svaki drugi dan, veterinar može odlučiti da lek daje svaka 3 do 4 dana. Treba koristiti najnižu efektivnu učestalost doziranja za uklanjanje kliničkih simptoma, tj. za držanje bolesti pod kontrolom.Pse treba redovno pregledati i razmotriti eventualne alternativne mogućnosti lečenja. Dodatni tretmani npr. medicinski šamponi, masne kiseline mogu se razmotriti pre smanjenja intervala doziranja.Trajanje lečenja treba prilagoditi u odnosu na kliničke rezultate. Lečenje može biti prekinuto ako se klinički znaci povuku. U slučaju recidiva, lečenje treba ponovo započeti dnevnim dozama. U pojedinim slučajevima će možda biti potrebno ponavljanje celokupnog toka lečenja.

Doziranje za psePreporučena doza ciklosporina iznosi 5 mg/kg t.m.

Tabela 1. Doze lekova za pse u zavisnosti od telesne mase

Telesna masa kg

Doza mL

Telesna masa kg

Doza mL

Telesna masa kg

Doza mL

Telesna masa kg

Doza mL

Telesna masa kg

Doza mL

Telesna masa kg

Doza mL

Telesna masa kg

Doza mL

Telesna masa kg

Doza mL

Za primenu leka u zavisnosti od telesne mase životinja u dozama navedenim u prethodnoj tabeli, koristi se set za doziranje koji se nalazi u pakovanju i koji se se sastoji od adaptera sa ventilom i polipropilenskog šprica za oralno doziranje.Pakovanje od 15 mL je opremljeno špricem zapremine 1 mL sa podeocima od 0,05 mL.Pakovanje od 30 mL je opremljeno špricem zapremine 1 mL sa podeocima od 0,05 mL i špricem zapremine 3 mL sa podeocima od 0,1 mL.

Mačke

Srednja preporučena doza ciklosporina za mačke iznosi 7 mg/kg t.m. što odgovara količini ili dozi od 0,07 mL leka/kg t.m./dan.Učestalost doziranja treba naknadno smanjiti u zavisnosti od odgovora ili kliničkog rezultata.

Lek u početku treba davati jednom dnevno dok se ne postigne zadovoljavajuće kliničko poboljšanje procenjeno na osnovu intenziteta svraba i težine lezija - ekskoriacija, milijarnog dermatitisa, eozinofilnih plakova i/ili samoizazvane alopecije. Ovo će se generalno primetiti u roku od 4 do 8 nedelja. Teški produženi svrab može izazvati stanje anksioznosti i naknadno prekomerno timarenje kod jedinki. U takvim slučajevima, uprkos poboljšanju stanja tj. smanjenju svraba, usled primene leka, smanjenje samoizazvane alopecije može biti odloženo.Ako se klinički znaci alergijskog dermatitisa pravilno kontrolišu, lek se tada može davati svaki drugi dan. U nekim slučajevima, kada se klinički znaci pravilno kontrolišu uz pomoć alternativnog doziranja svakog drugog dana, veterinar može odlučiti da daje lek svaka 3 do 4 dana. Treba koristiti najnižu efektivnu učestalost doziranja za uklanjanje kliničkih simptoma, tj. za držanje bolesti pod kontrolom. Mačke treba redovno pregledati i razmotriti alternativne mogućnosti lečenja.Trajanje lečenja treba prilagoditi kliničkim rezultatima.Lečenje može biti prekinuto ako se klinički znaci povuku. U slučaju recidiva, lečenje treba ponovo započeti dnevnim dozama. U pojedinim slučajevima će možda biti potrebno ponavljanje celokupnog toka lečenja.

Lek se može davati pomešan sa hranom ili direktno stavljanjem u usta. Ako se daje sa hranom, rastvor treba pomešati sa malom količinom hrane. Poželjno je da to bude nakon dovoljnog perioda gladovanja, da bi mačka u potpunosti pojela hranu sa lekom. Ako mačka ne prihvata lek pomešan sa hranom, lek treba primeniti pomoću šprica stavljanjem istog direktno u usta mačke. Ako je mačka

samo delimično konzumirala lek pomešan sa hranom, lek pomoću šprica treba dati tek sledećeg dana. Sva nepojedena medicinirana hrana za mačke mora se odmah ukloniti i posuda temeljno oprati.Efikasnost i podnošljivost ovog leka dokazana je u kliničkim ispitivanjima u trajanju od 4,5 meseca.

Doziranje za mačkePošto efikasnost i bezbednost ciklosporina nisu procenjeni kod mačaka čija je telesna masa manja od 2,3 kg pogledajte „Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka“, lek se može davati i mačkama čija je telesna masa manja od 2,3 kg samo nakon procene koristi i rizika od strane veterinara.

Preporučena doza ciklosporina iznosi 7 mg/kg t.m.

Tabela 2. Doze lekova za mačke u zavisnosti od telesne mase

Telesna masa kg

Doza mL

Telesna masa kg

Doza mL

Za bočice od 15 i 30 mL, može se koristiti špric od 1 mL sa podeocima od 0,05 mL ili špric od 3 mL sa podeocima od 0,1 mL za primenu leka u dozama navedenim u prethodnoj tabeli, u zavisnosti od telesne mase životinje.

Uputstvo za upotrebu

Psi: Lek treba dati najmanje 2 sata pre ili posle hranjenja. Stavite špric direktno u usta psa.Mačke: Lek se može dati pomešan sa hranom ili se stavlja direktno u usta mačke.

Pakovanje sa plastičnim adapterom opremljenim ventilom za ubacivanje u bočicu:

Ako je potrebno, korisnik može obrisati spoljašnjost šprica suvom krpom i odmah ga odložiti.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Pogledati tačku 8. Doziranje i način primene.

KARENCA

Nije primenljivo.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van vidokruga i domašaja dece.

Čuvati u originalnom pakovanju u kutiji.Ne hladiti u frižideru.Na temperaturi ispod 15 °C, može doći do promene konzistencije leka i stvaranja želatinozne mase.Ove promene su reverzibilnog karaktera i na temperaturi iznad 25 °C, konzistencija leka se normalizuje. Takođe, navedene promene nemaju uticaja na kvalitet leka. Nakon provog otvaranja, bočicu čuvati na temperaturi do 25 °C.

Rok upotrebe

Rok upotrebe posle prvog otvaranja

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama.

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Na početku terapije ciklosporinom, za kontrolu umerenog do jakog pruritusa treba razmotritiupotrebu drugih mera i/ili tretmana.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Voditi računa da klinički znaci atopijskog dermatitisa kod pasa i alergijskog dermatitisa kod mačaka kao što su pruritus i zapaljenje kože mogu biti nespecifični za ove bolesti, tj. uzrokovani drugim uzročnicima. Zato, pre početka lečenja treba isključiti druge uzroke dermatitisa kao što su infestacije uzrokovane ektoparazitima, alergijske manifestacije sa promenama na koži npr. alergijski dermatitis na buve ili alergija na hranu, ili koji mogu biti posledica bakterijske i gljivične infekcije. Dobra klinička praksa zahteva da se infestacije buvama leče pre i tokom lečenja atopijskog ili alergijskog dermatitisa.Pre lečenja treba obaviti kompletan klinički pregled. Treba imati u vidu da ciklosporin ne indukuje stvaranje tumora, ali zato inhibira T limfocite, pa lečenje ciklosporinom može dovesti do povećane incidence pojave klinički vidljivih tumora, upravo usled smanjenja imunog odgovora. Potencijalni povećani rizik od progresivnog stvaranja tumora, mora se dobro proceniti u odnosu na kliničku korist od primene ciklosporina. Ako se limfadenopatija primeti kod životinja tokom lečenja ciklosporinom, preporučuju se dalja klinička ispitivanja i lečenje ako je potrebno odmah prekinuti.Bakterijske i gljivične infekcije takođe treba iskoreniti pre primene ciklosporina. Međutim, infekcije koje se eventualno pojave tokom lečenja nisu nužno razlog za povlačenje leka, osim u slučaju kada je infekcija teška.

Kod laboratorijskih životinja, ciklosporin može uticati na nivo insulina i prouzrokovati povećanje nivoa šećera u krvi. Ako se nakon upotrebe leka primete znaci šećerne bolesti npr. poliurija, polidipsija, dozu treba smanjiti ili prekinuti primenu leka i potražiti savet veterinara.

Ukoliko su znaci koji ukazuju na dijabetes melitus vidljivi, mora se pratiti uticaj lečenja na glikemiju. Upotreba ciklosporina se ne preporučuje kod životinja sa dijabetesom.Posebnu pažnju treba posvetiti vakcinaciji. Lečenje ciklosporinom može uticati na efikasnost vakcinacije. U slučaju živih vakcina, životinje ne treba vakcinisati tokom tretmana, kao i u intervalu od dve nedelje pre ili posle tretmana. Za žive vakcine pogledajte „Kontraindikacije“.Istovremeno sa lekom ne treba davati druge imunosupresivne lekove.Psi: Pažljivo pratiti nivoe kreatinina u krvi kod pasa koji imaju tešku bubrežnu insuficijenciju.Mačke: Alergijski dermatitis kod mačaka može se manifestovati na različite načine, uključujući eozinofilne plakove, ekskoriaciju glave i vrata, simetričnu alopeciju i/ili milijarni dermatitis.Pre lečenja treba proceniti imunski status mačaka inficiranih virusima FeLV i FIV. Mačke koje imaju seronegativni test na T. gondii mogu biti izložene riziku od razvoja kliničke toksoplazmoze, ako se zaraze tokom lečenja. U retkim slučajevima, ovo može biti fatalno. Potencijalno izlaganje seronegativnih mačaka ili mačaka za koje se sumnja da su seronegativne na toksoplazmozu, treba svesti na minimum npr. mačke treba da ostanu u zatvorenom prostoru i da im se ne daje sirovo meso. Međutim, u kontrolisanm laboratorijskom ispitivanju, tretman ciklosporinom nije ponovo aktivirao izlučivanje oocista kod mačaka, koje su prethodno bile izložene T. gondii. U slučajevima pojave kliničke toksoplazmoze ili druge ozbiljne sistemske bolesti, treba prekinuti terapiju ciklosporinom i započeti odgovarajuću terapiju.Klinička ispitivanja sprovedena kod mačaka pokazale su da tokom lečenja ciklosporinom može doći do smanjenja apetita i gubitka telesne mase. Preporučuje se praćenje telesne mase tokom lečenja. Značajno smanjenje telesne mase može dovesti do stvaranja masne jetre. Ako tokom lečenja dođe do progresivnog gubitka telesne mase, lečenje treba prekinuti, dok se ne utvrdi uzrok.Efikasnost i bezbednost ciklosporina nije procenjena kod mačaka mlađih od 6 meseci ili onih čija je telesna masa manja od 2,3 kg.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Slučajno gutanje ovog preparata može dovesti do mučnine i povraćanja. Da bi se izbeglo slučajno gutanje, lek se mora koristiti i čuvati van domašaja dece. Ne ostavljati špric bez nadzora u prisustvu dece. Sva nepojedena medicinirana hrana za mačke mora se odmah odložiti i posuda temeljno oprati. U slučaju gutanja, posebno kod dece, odmah potražiti savet lekara i pokazati lekaru Uputstvo za upotrebu ili etiketu. Ciklosporin može izazvati reakcije preosetljivosti alergijske reakcije. Osobe sa poznatom preosetljivošću na ciklosporin treba da izbegavaju kontakt sa lekom. U slučaju kontakta sa sluznicom očiju, ovaj lek može izazvati iritaciju. Stoga, treba izbegavati kontakt sa očima. U slučaju kontakta, temeljno isperite oči čistom vodom.Nakon upotrebe leka, oprati ruke i izložene delove kože.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Bezbednost leka nije procenjena kod pasa i mačaka muškog pola koji služe za priplod, kao ni kod gravidnih ili ženki u laktaciji. U nedostatku takvih ispitivanja, ovaj lek treba da se koristi kod priplodnih životinja samo nakon pozitivne procene koristi/rizika od strane odgovornog veterinara.

GraviditetKod laboratorijskih životinja, u dozama koje su toksične za majke 30 mg/kg t.m. za ženke pacova i 100 mg/kg t.m. za ženke kunića, ciklosporin je embrio- i fetotoksičan, na šta ukazuje povećani prenatalni i postnatalni mortalitet, kao i smanjena telesna masa i razvoj fetusa. U okviru doza koje se dobro podnose pacovi do 17 mg/kg t.m. i kunići do 30 mg/kg t.m., ciklosporin ne ispoljava embrioletalne ili teratogene efekte. Zbog toga se ciklosporin ne sme davati gravidnim skotnim ženkama pasa i mačaka.

LaktacijaKod laboratorijskih životinja, ciklosporin prolazi kroz placentalnu barijeru i izlučuje se putem mleka. Zbog toga se ciklosporin ne sme davati ženkama pasa i mačaka u laktaciji.

Interakcije

Poznato je da različite supstance kompetitivno mogu inhibirati ili stimulisati enzime uključene u metabolizam ciklosporina, posebno citohroma P450 CIP3A4. Zato u određenim klinički opravdanim slučajevima može biti potrebno prilagođavanje doze ovog leka.Poznato je da jedinjenja iz grupe azola npr. ketokonazol povećavaju koncentraciju ciklosporina u krvi kod pasa i mačaka. Ovo se smatra klinički veoma značajnim. Poznato je da ketokonazol u dozi od 5 do 10 mg/kg t.m. povećava koncentraciju ciklosporina u krvi kod pasa i mačaka i do pet puta. Iz tog razloga, veterinar bi tokom istovremene upotrebe ketokonazola i ciklosporina trebalo da razmotri eventualno produženje intervala aplikacije i do dva puta, ako je pas na dnevnom režimu lečenja. Makrolidni antimikrobni lekovi kao što je eritromicin, takođe mogu povećati nivoe ciklosporina u plazmi do dva puta. S druge strane, određeni induktori enzima citohroma P450, antikonvulzivi i antibiotici npr. kombinacija trimetoprim/sulfadimidin mogu smanjiti koncentraciju ciklosporina u plazmi.Ciklosporin je supstrat i inhibitor transportera MDRI P-glikoproteina. Stoga, istovremena primena supstrata ciklosporina i P-glikoproteina, kao što su makrociklični laktoni npr. ivermektin i milbemicin, može smanjiti jonski transport ovih lekova iz ćelija krvno-moždane barijere, što može dovesti do ispoljavanja toksičnih efekata na centralni nervni sistem.Ciklosporin može povećati nefrotoksičnost aminoglikozidnih antibiotika i trimetoprima. Stoga se ne preporučuje istovremena upotreba ciklosporina sa ovim aktivnim supstancama.Posebnu pažnju treba posvetiti vakcinaciji i istovremenoj primeni imunosupresiva videti „Kontraindikacije” i „Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka”.

Predoziranje

Ne postoji specifičan antidot i u slučaju znakova predoziranja životinju treba lečiti simptomatski.

Nisu primećene nikakve neželjene reakcije osim onih koje su utvrđene posle primene leka u preporučenim dozama kod pasa, kao i tokom primene pojedinačne oralne doze do 6 puta veće od preporučene doze.Pored toga, u slučaju predoziranja u trajanju od 3 meseca ili u 4 puta većoj dozi od preporučene, primećene su sledeće neželjene reakcije: hiperkeratotična područja, posebno na ušima, lezije na stopalima slične žuljevima, gubitak ili smanjeno povećanje telesne mase, hipertrihoza, povećana brzina sedimentacije eritrocita i smanjen broj eozinofila. Učestalost i težina ovih znakova zavise od doze.Znaci su reverzibilni i u roku od 2 meseca nakon prestanka lečenja prolaze.

Mačke

Sledeće neželjene reakcije su primećene nakon ponovljene primene leka tokom 56 dana u dozi od 24 mg/kg t.m. dozi većoj za tri puta od preporučene doze ili tokom 6 meseci u dozi od 40 mg/kg t.m. dozi većoj za 5 puta od preporučene doze: tečni ili mekši izmet, povraćanje, blago do umereno povećanje broja neutrofila, fibrinogena, aktiviranog parcijalnog tromboplastinskog vremena APTT, blago povećanje nivoa glukoze u krvi i reverzibilna hipertrofija desni. Povećan apetit je primećen kod oba režima doziranja. Kod tretiranih mačaka primećeno je prolazno povećanje praćeno smanjenjem broja limfocita, u kombinaciji sa većom incidencom pojave malih, opipljivih, perifernih limfnih čvorova. Ovo može biti posledica imunosupresije nakon produžene izloženosti ciklosporinu. APTT je produžen kod mačaka kojima je primenjena najmanje dvostruka preporučena doza ciklosporina. Učestalost i težina ovih znakova generalno zavise od doze i vremena. Sa tri puta većom od preporučene doze koja se primenjuje svakodnevno, tokom skoro 6 meseci, često se kod tretiranih

životinja javljaju promene u EKG-u poremećaji provodljivosti. Oni su prolazni i nisu povezani sa kliničkim znacima.Anoreksija, ležeći položaj, gubitak elastičnosti kože, manje ili potpuno odsustvo izmeta, istanjeni i zatvoreni očni kapci mogu se zabeležiti u sporadičnim slučajevima pri dozi 5 puta većoj od preporučene.

Inkompatibilnost

odsustvu ispitivanja kompatibilnosti, ovaj veterinarski lek ne sme se mešati sa drugim lekovima.

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

OSTALI PODACI

Pakovanje

Cyclavance, oralni rastvor za pse i mačke, 1x15 mL

Unutrašnje pakovanje: bočica od ćilibarnog stakla tip III sa 15 mL oralnog rastvora, sa poklopcem od bromobutilaSpoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija

Dodatna oprema: 15 mL: Set za doziranje koji se sastoji od polikarbonatnog adaptera sa silikonskim ventilom i polipropilenskim špricem za oralno doziranje zapremine 1 mL, graduisan podeocima od 0,05 mL.

Cyclavance, oralni rastvor za pse i mačke, 1x30 mL

Unutrašnje pakovanje: bočica od ćilibarnog stakla tip III sa 30 mL oralnog rastvora, sa poklopcem od bromobutila.

Spoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija

Dodatna oprema: 30 mL: 2 seta za doziranje koji se sastoje od polikarbonatnog adaptera sa

silikonskim ventilom i polipropilenskim špricem za oralno doziranje zapremine 1 mL, graduisan podeocima od 0,05 mL i polipropilenskim špricem za oralno doziranje zapremine 3 mL, gradusian podeocima od 0,1 mL.

Režim izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod:

Broj i datum izdavanja dozvole:

za bočicu od 15ml: 000473629 2023 od 22.05.2024.god.

za bočicu od 30ml: 000473630 2023 od 22.05.2024.god.

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji