Dehinel® Plus Flavour 50mg+144mg+150mg tableta


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Dehinel® Plus Flavour tableta; 50mg+144mg+150mg; blister, 10x10tableta

  • ATC: QP52AC55
  • EAN: 3838989614218
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Dehinel® Plus Flavour tableta uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Dehinel® Plus Flavour na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Dehinel® Plus Flavour kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja.. 323-01-00377-17-001od 11.04.2018. godine za lek

Dehinel® Plus Flavour, tableta, 50 mg+144 mg+150 mg/tbl,

1.x10 tableta

Ovo Uputstvo za lek ispravljeno je u skladu sa Rešenjem o ispravci broj

323-14-00055-2018-8-003 od 31.05.2018. godine.

UPUTSTVO ZA LEK

Dehinel® Plus Flavour, tableta, 50 mg+144 mg+150 mg/tbl, 10x10 tableta

za primenu na životinjama

Proizvođač:

KRKA, D.D., NOVO MESTO

Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

Podnosilac zahteva:

KRKA-FARMA D.O.O. BEOGRAD

Jurija Gagarina, 26/V/II, Beograd, Srbija

Broj rešenja.. 323-01-00377-17-001od 11.04.2018. godine za lek

Dehinel® Plus Flavour, tableta, 50 mg+144 mg+150 mg/tbl,

1.x10 tableta

Ovo Uputstvo za lek ispravljeno je u skladu sa Rešenjem o ispravci broj

323-14-00055-2018-8-003 od 31.05.2018. godine.

1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

KRKA-FARMA D.O.O. BEOGRADJurija Gagarina 26/V/II, Beograd, Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

KRKA, D.D., NOVO MESTO Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

2. IME LEKA

Dehinel® Plus Flavour

prazikvantel, pirantel, febantel 50 mg+144 mg+150 mg/tbltabletaza pse

3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

tableta sadrži:

Aktivne supstance:

Pirantel-embonat

Pomoćne supstance:

Laktoza monohidrat Skrob, kukuruzni Povidon K30 Natrijum-laurilsulfat Mikrokristalna celuloza Bezvodni koloidni silikagelMagnezijum-stearat Aroma mesa

Tableta žute boje, okruglog oblika sa uočljivim tamnim mrljama, zakošenih ivica i dve podeone crteu obliku krsta na jednoj strani tablete.

Tablete se mogu podeliti na dve jednake polovine i četiri jednake četvrtine.

4. INDIKACIJE

Lek se koristi za prevenciju i lečenje mešovitih parazitskih infekcija digestivnog trakta pasa prouzrokovanih sledećim parazitima:NematodeAskaride:

Toxocara canis

Toxascaris leonina

Ankilostomatide:

Uncinaria stenocephala

Ancylostoma caninum

Bičasti crvi:

Trichuris vulpis

Broj rešenja.. 323-01-00377-17-001od 11.04.2018. godine za lek

Dehinel® Plus Flavour, tableta, 50 mg+144 mg+150 mg/tbl,

1.x10 tableta

Ovo Uputstvo za lek ispravljeno je u skladu sa Rešenjem o ispravci broj

323-14-00055-2018-8-003 od 31.05.2018. godine.

CestodePantljičare:

Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis, Dipylidium caninum, Taenia spp.,

Multiceps multiceps, Mesocestoides spp.

5. KONTRAINDIKACIJE

Lek se može davati gravidnim kujama tokom poslednje trećine graviditeta, kao i tokom laktacije.

6. NEŽELJENA DEJSTVA

Nema podataka.Ako primetite bila kakva neželjena dejstva, obavestite o tome svog veterinara.

7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Psi male i srednje veličine.

8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Za oralnu primenu.

DoziranjePreporučene doze su: 15 mg febantela/kg t.m., 14,4 mg pirantel embonata/kg t.m. i 5 mg prazikvantela/kg t.m.– što odgovara 1 tableti na 10 kg telesne mase psa. Tablete se mogu prepoloviti/podeliti na četiri jednaka dela kako bi se obezbedila preciznost doziranja.

Primena i trajanje terapijeTablete se mogu davati psima direktno ili se mogu prikriti u hrani. Nije potrebno ograničavanje pristupu hrane ni pre ni posle primene leka.

9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Da bi se obezbedila primena tačne doze, telesnu masu psa treba utvrditi što je tačnije moguće.Štenad se mogu lečiti ovim lekom od 2 nedelje starosti i na svake 2 nedelje do uzrasta od 12 nedelja. Nakon toga, treba ih lečiti u intervalima od 3 meseca. Preporučuje se da se lek kujama daje u isto vreme kad i štenadi.Za kontrolu nematode

kujama koje doje treba dati lek 2 nedelje nakon štenjenja i na svake 2

nedelje do prestanka dojenja.Za rutinsku kontrolu preporučuje se pojedinačna doza u intervalima od 3 meseca.U slučaju teške infestacije valjkastim crvima, ponovljenu dozu treba dati nakon 14 dana.

KARENCA

Ne odnosi se na ovaj lek.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van vidokruga i domašaja dece.

Broj rešenja.. 323-01-00377-17-001od 11.04.2018. godine za lek

Dehinel® Plus Flavour, tableta, 50 mg+144 mg+150 mg/tbl,

1.x10 tableta

Ovo Uputstvo za lek ispravljeno je u skladu sa Rešenjem o ispravci broj

323-14-00055-2018-8-003 od 31.05.2018. godine.

Ovaj veterinarski lek ne zahteva bilo kakve posebne uslove za čuvanje.

Lek nemojte koristiti posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji.

Rok upotrebe

POSEBNA UPOZORENJA

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Poželjno je da se pre lečenja, životinje i njihova okolina tretiraju preparatima protiv buva zbog moguće reinfekcije sa

Dipylidium caninum.

Nekoliko dana posle primene leka, 5 do 6 dana, sakupljati feces tretiranih pasa i neškodljivo ga uklanjati, kako bi se sprečila reinfekcija, infekcija drugih životinja i ljudi, naročito sa

Echinococcus granulosus.

Za efikasnu prevenciju parazitoza preporučuje se davanje leka 3 do 4 puta godišnje.Takođe, preporučuje se da se kuje neposredno pred štenjenje, 2 nedelje tretiraju ovim lekom kako bi se prevenirala infekcija štenadi sa

Za primenu na životinjama

Posebna upozorenja za osobe koje daju lek životinjama

Nakon davanja tableta, oprati ruke.U slučaju gutanja tablete, potražiti pomoć lekara.

Upotreba u periodu graviditeta i laktacije

Lek se može davati gravidnim kujama tokom poslednje trećine graviditeta, kao i tokom laktacije.

Interakcije

Lek se ne daje zajedno sa holinergicima levamizolom. Efekat aktivne supstance može biti povećan u kombinaciji sa inhibitorima aktivnosti holinesteraze organofosfati. Specifična svojstva piperazina neuromišićna paraliza parazita, mogu da antagonizuju efekat pirantela spastična paraliza parazita.

Predoziranje

Nisu zabeležena neželjena dejstva čak i pri dozama koje su nekoliko puta bile veće od uobičajene doze.

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

1.. OSTALI PODACI

Pakovanje

Unutrašnje pakovanje: blister, Alu/Alu.Spoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija.

Broj rešenja.. 323-01-00377-17-001od 11.04.2018. godine za lek

Dehinel® Plus Flavour, tableta, 50 mg+144 mg+150 mg/tbl,

1.x10 tableta

Ovo Uputstvo za lek ispravljeno je u skladu sa Rešenjem o ispravci broj

323-14-00055-2018-8-003 od 31.05.2018. godine.

Veličina pakovanja: 10x10 tableta.

Režim izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QP52AC55

Broj dozvole:

323-01-00377-17-001 od 11.04.2018.

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji