Dehinel® Plus XL 175mg+504mg+525mg tableta


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Dehinel® Plus XL tableta; 175mg+504mg+525mg; blister, 10x6tableta

  • ATC: QP52AC55
  • EAN: 3838989627959
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Dehinel® Plus XL tableta uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Dehinel® Plus XL na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Dehinel® Plus XL kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja.323-01-00359-17-002 od 17.01.2018. godine za lek

Dehinel

Plus XL, tableta, 175 mg + 504 mg + 525 mg, 10 × 6 tableta

UPUTSTVO ZA LEK

Dehinel

Plus XL, tableta, 175 mg + 504 mg + 525 mg, 10 × 6 tableta

za primenu na životinjama

Proizvođač:

KRKA, D.D., NOVO MESTO

Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

Podnosilac zahteva:

KRKA-FARMA D.O.O. BEOGRAD

Jurija Gagarina, 26/V/II, Beograd, Srbija

Broj rešenja.323-01-00359-17-002 od 17.01.2018. godine za lek

Dehinel

Plus XL, tableta, 175 mg + 504 mg + 525 mg, 10 × 6 tableta

1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

KRKA-FARMA D.O.O. BEOGRAD, Jurija Gagarina 26/V/II, Beograd, Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

KRKA, D.D., NOVO MESTO Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

2. IME LEKA

prazikvantel, pirantel, febantel 175 mg+504 mg+525 mg / tbltabletaza pse

3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

tableta sadrži:

Aktivne supstance:

Prazikvantel

Pirantel-embonat

Pomoćne supstance:

Laktoza monohidrat Skrob, kukuruzni Povidon K30 Natrijum-laurilsulfat Mikrokristalna celuloza Bezvodni koloidni silikagel Magnezijum-stearat

Ovalne, bikonveksne tablete sa zakošenim ivicama i podeonom crtom sa obe strane, svetlozelenkasto-žute.Tablete se mogu podeliti na dve jednake polovine.

4. INDIKACIJE

Lek se koristi za prevenciju i lećenje mešovitih parazitskih infekcija digestivnog trakta pasa prouzrokovanih sledećim parazitima:NematodeAskaride:

Toxocara canis

Toxascaris leonina

Ankilostomatide:

Uncinaria stenocephala

Ancylostoma caninum

Bičasti crvi:

Trichuris vulpis

CestodePantljičare:

Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis, Dipylidium caninum, Taenia spp.,

Multiceps multiceps, Mesocestoides spp.

Broj rešenja.323-01-00359-17-002 od 17.01.2018. godine za lek

Dehinel

Plus XL, tableta, 175 mg + 504 mg + 525 mg, 10 × 6 tableta

5. KONTRAINDIKACIJE

Lek se ne daje gravidnim kujama u prve dve trećine graviditeta, kao ni iscrpljenim životinjama.

6. NEŽELJENA DEJSTVA

Nema podataka.

Ako primetite bilo kakva neželjena dejstva, obavestite o tome svog veterinara.

7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Psi veliki i veoma veliki.

8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Za oralnu primenu.

Doziranje

Preporučene doze su: 15 mg febantela/ kg t.m., 14,4 mg pirantel-embonata/ kg t.m. i 5 mg prazikvantela/kg t.m.– što odgovara 1 tableti na 35 kg telesne mase psa. Tablete se mogu prepoloviti kako bi se obezbedila preciznost doziranja.

Primena i trajanje terapije

Tablete se mogu davati psima direktno ili se mogu prikriti u hrani. Nije potrebno ograničavanje pristupu hrani ni pre ni posle primene leka.

9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Da bi se obezbedila primena tačne doze, telesnu masu psa treba utvrditi što je tačnije moguće.Za kontrolu nematode

kujama koje doje treba dati lek 2 nedelje nakon štenjenja i na svake 2

nedelje do prestanka dojenja.Za rutinsku kontrolu odraslih pasa preporučuje se pojedinačna doza u intervalima od 3 meseca.U slučaju teške infestacije valjkastim crvima, ponovljenu dozu treba dati nakon 14 dana.

KARENCA

Nije primenljivo.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.Ovaj veterinarski lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.Lek nemojte koristiti posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji.

Broj rešenja.323-01-00359-17-002 od 17.01.2018. godine za lek

Dehinel

Plus XL, tableta, 175 mg + 504 mg + 525 mg, 10 × 6 tableta

POSEBNA UPOZORENJA

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Poželjno je da se pre lečenja, životinje i njihova okolina tretiraju preparatima protiv buva zbog moguće reinfekcije sa

Dipylidium caninum.

Nekoliko dana posle primene leka, 5 do 6 dana, sakupljati feces tretiranih pasa i neškodljivo ga uklanjati, kako bi se sprečila reinfekcija, infekcija drugih životinja i ljudi, naročito sa

Echinococcus granulosus.

Za efikasnu prevenciju parazitoza preporučuje se davanje leka 3 do 4 puta godišnje.Takođe, preporučuje se da se kuje neposredno pred štenjenje, 2 nedelje tretiraju ovim lekom kako bi se prevenirala infekcija štenadi sa

Za primenu na životinjama

Posebna upozorenja za osobe koje daju lek životinjama

Nakon davanja tableta, oprati ruke.U slučaju slučajne indigestije, potražiti pomoć lekara i pokazati mu pakovanje ili Uputstvo za lek.

Upotreba u periodu graviditeta i laktacije

Lek se može davati gravidnim kujama tokom poslednje trećine graviditeta, kao i tokom laktacije.

Interakcije

Lek se ne daje zajedno sa holinergicima levamizolom. Efekat aktivne supstance u kombinaciji sa aktivnošću acetilholin esteraze npr. organofosfatnim jedinjenjima može biti povećan. Specifična svojstva piperazina neuromišićna paraliza parazita, mogu da antagonizuju efekat pirantela spastična paraliza parazita.

Predoziranje

Nisu zabeležena neželjena dejstva čak i pri dozama koje su nekoliko puta bile veće od uobičajne doze.

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

1..OSTALI PODACI

Pakovanje

Odštampan i perforiran Alu-Alu blister: 10 x 6 tableta, 60 tableta u kutiji.

Spoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija sa 60 tableta 10 blistera po 6 tableta.Unutrašnje pakovanje: blister, Alu/Alu sa 6 tableta.

Režim izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod:

Broj dozvole:

323-01-00359-17-002 od 17.01.2018.

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji