Dehinel® Plus XL 175mg+504mg+525mg tableta


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Dehinel® Plus XL tableta; 175mg+504mg+525mg; blister, 10x6tableta

  • ATC: QP52AC55
  • EAN: 3838989627959
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Dehinel® Plus XL tableta uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Dehinel® Plus XL na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Dehinel® Plus XL kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja:323-01-00426-22-001 od 01.06.2023. godine za lek

Dehinel

Plus XL, tableta, 175 mg + 504 mg + 525 mg, 10 × 6 tableta

UPUTSTVO ZA LEK

Dehinel

Plus XL, tableta, 175 mg + 504 mg + 525 mg, 10 × 6 tableta

za primenu na životinjama

Proizvođač:

KRKA, D.D., NOVO MESTO

KRKA-FARMA d.o.o.

Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

V.Holjevca 20/E, Jastrebarsko, Republika Hrvatska

Podnosilac zahteva:

KRKA-FARMA D.O.O. BEOGRAD

Jurija Gagarina, 26/V/II, Beograd, Srbija

Broj rešenja:323-01-00426-22-001 od 01.06.2023. godine za lek

Dehinel

Plus XL, tableta, 175 mg + 504 mg + 525 mg, 10 × 6 tableta

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

KRKA-FARMA D.O.O. BEOGRAD, Jurija Gagarina 26/V/II, Beograd, Republika Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

1. KRKA, D.D., NOVO MESTO

Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

2. KRKA-FARMA d.o.o.

V.Holjevca 20/E, Jastrebarsko, Republika Hrvatska

IME LEKA

Dehinel

Plus XL

175 mg+504 mg+525 mgtabletaza pseprazikvantel, pirantel, febantel

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

tableta sadrži:

Aktivne supstance:

Prazikvantel

Pirantel-embonat

Pomoćne supstance:

Laktoza monohidrat Skrob, kukuruzni Povidon K30 Natrijum-laurilsulfat Mikrokristalna celuloza Bezvodni koloidni silikagel Magnezijum-stearat

Ovalne, bikonveksne tablete sa zakošenim ivicama i podeonom crtom sa obe strane, svetlozelenkasto-žute.Tablete se mogu podeliti na dve jednake polovine.

INDIKACIJE

Lek se koristi za prevenciju i lećenje mešovitih parazitskih infekcija digestivnog trakta pasa

Broj rešenja:323-01-00426-22-001 od 01.06.2023. godine za lek

Dehinel

Plus XL, tableta, 175 mg + 504 mg + 525 mg, 10 × 6 tableta

prouzrokovanih sledećim parazitima:

NematodeAskaride:

Toxocara canis

Toxascaris leonina

kasnih nezrelih i zrelih oblika

Ankilostomatide:

Uncinaria stenocephala

Ancylostoma caninum

Bičasti crvi:

Trichuris vulpis

CestodePantljičare:

Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis, Dipylidium caninum, Taenia

spp., Multiceps multiceps, Mesocestoides spp.

KONTRAINDIKACIJE

Ne koristiti uporedno sa preparatima piperazina.Ne davati životinjama sa poznatom osetljivošću na aktivne supstance ili na neku od pomoćnihsupstanci.Ne davati gravidnim kujama u prve dve trećine graviditeta, kao ni iscrpljenim životinjama.

NEŽELJENA DEJSTVA

vrlo retkim slučajevima može se javiti povraćanje, sa ili bez proliva.

Učestalost ispoljavanja neželjenih dejstava se klasifikuje kao:

veoma često više od 1 na 10 životinja ispoljava neželjene reakcije tokom jednog

često više od 1 ali manje od 10 životinja na 100 životinja

povremeno više od 1 ali manje od 10 životinja na 1000 životinja

retko više od 1 ali manje od 10 životinja na 10000 životinja

veoma retko manje od 1 životinje na 10000 životinja, uključujući izolovane prijave.

Ukoliko primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Psi veliki i veoma veliki

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Za oralnu primenu.

DoziranjePreporučene doze su: 15 mg febantela/kg t.m., 14,4 mg pirantel-embonata/ kg t.m. i 5 mg prazikvantela/kg t.m. – što odgovara 1 tableti na 35 kg telesne mase psa. Tablete se mogu prepoloviti kako bi se obezbedila preciznost doziranja.

Broj rešenja:323-01-00426-22-001 od 01.06.2023. godine za lek

Dehinel

Plus XL, tableta, 175 mg + 504 mg + 525 mg, 10 × 6 tableta

Primena i trajanje terapijeTablete se mogu davati psima direktno ili se mogu prikriti u hrani. Nije potrebno ograničavanje pristupu hrani ni pre ni posle primene leka.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Da bi se obezbedila primena tačne doze, telesnu masu psa treba utvrditi što je tačnije moguće.Za kontrolu nematode

kujama koje doje treba dati lek 2 nedelje nakon štenjenja i na svake

nedelje do prestanka dojenja.Za rutinsku kontrolu odraslih pasa preporučuje se pojedinačna doza u intervalima od 3 meseca.U slučaju teške infestacije valjkastim crvima, ponovljenu dozu treba dati nakon 14 dana.

KARENCA

Nije primenljivo.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.

Ovaj veterinarski lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.Lek nemojte koristiti posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji.

Rok upotrebe u originalnom pakovanju: 3 godine.

POSEBNA UPOZORENJA

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Poželjno je da se pre lečenja, životinje i njihova okolina tretiraju preparatima protiv buva zbog moguće reinfekcije sa

Dipylidium caninum.

Nekoliko dana posle primene leka, 5 do 6 dana, sakupljati feces tretiranih pasa i neškodljivo ga uklanjati, kako bi se sprečila reinfekcija, infekcija drugih životinja i ljudi, naročito sa

Echinococcus

Za efikasnu prevenciju parazitoza preporučuje se davanje leka 3 do 4 puta godišnje.Takođe, preporučuje se da se kuje neposredno pred štenjenje, 2 nedelje tretiraju ovim lekom kako bi se prevenirala infekcija štenadi sa

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Ovaj proizvod nije namenjen za upotrebu kod pasa telesne mase manje od 17,5 kg.Svaka polovično upotrebljena tableta treba da se uništi.

Posebna upozorenja za osobe koje daju lek životinjama

Nakon davanja tableta, oprati ruke.U slučaju slučajne indigestije, potražiti pomoć lekara i pokazati mu pakovanje ili Uputstvo za lek.

Broj rešenja:323-01-00426-22-001 od 01.06.2023. godine za lek

Dehinel

Plus XL, tableta, 175 mg + 504 mg + 525 mg, 10 × 6 tableta

Upotreba u periodu graviditeta i laktacije

Lek se može davati gravidnim kujama tokom poslednje trećine graviditeta, kao i tokom laktacije.

Interakcije

Lek se ne daje zajedno sa holinergicima levamizolom. Efekat aktivne supstance u kombinaciji sa aktivnošću acetilholin esteraze npr. organofosfatnim jedinjenjima može biti povećan. Specifična svojstva piperazina neuromišićna paraliza parazita, mogu da antagonizuju efekat pirantela spastična paraliza parazita.

Predoziranje

Nisu zabeležena neželjena dejstva čak i pri dozama koje su nekoliko puta bile veće od preporučene doze.

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

OSTALI PODACI

Pakovanje

Odštampan i perforiran Alu-Alu blister: 10 x 6 tableta, 60 tableta u kutiji.

Spoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija sa 60 tableta 10 blistera po 6 tableta.Unutrašnje pakovanje: blister, Alu/Alu sa 6 tableta.

Režim izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod:

Broj dozvole:

323-01-00426-22-001 od 01.06.2023.godine

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji