Dermovet 20mg/g prašak za kožu


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Dermovet prašak za kožu; 20mg/g; boca, 1x100g

  • ATC: QD06AA02
  • EAN: 8606020510394
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Dermovet prašak za kožu uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Dermovet na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Dermovet kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja: 323-01-00242-21-001 od 29.03.2022. godine za lek:

Dermovet, prašak za kožu, 20 mg/g, 1 x 50 g

Broj rešenja: 323-01-00243-21-001 od 29.03.2022. godine za lek:

Dermovet, prašak za kožu, 20 mg/g, 1 x 100 g

UPUTSTVO ZA LEK

Dermovet, prašak za kožu, 20 mg/g, 1 x 50 g

Dermovet, prašak za kožu, 20 mg/g, 1 x 100 g

za primenu na životinjama

Proizvođač:

AVE&VETMEDIC D.O.O.

Bregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija

Podnosilac zahteva:

AVE&VETMEDIC DOO Beograd

Petra Lekovića 6, 11000 Beograd, Republika Srbija

Broj rešenja: 323-01-00242-21-001 od 29.03.2022. godine za lek:

Dermovet, prašak za kožu, 20 mg/g, 1 x 50 g

Broj rešenja: 323-01-00243-21-001 od 29.03.2022. godine za lek:

Dermovet, prašak za kožu, 20 mg/g, 1 x 100 g

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

AVE&VETMEDIC DOO Beograd;Petra Lekovića 6, 11000 Beograd, Republika Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

AVE&VETMEDIC D.O.O.;Bregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija

IME LEKA

Dermovet

20 mg/gprašak za kožuza goveda, ovce, koze, svinje, pse i mačkehlortetraciklin hidrohlorid

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

g praška za kožu sadrži:

Aktivna supstanca:

Hlortetraciklin hidrohlorid

Pomoćna supstanca:

Prašak svetložute boje, bez mehaničkih onečišćenja.

INDIKACIJE

Lek je namenjen za lečenje i kontrolu površinskih infekcija kože i rana, prouzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na tetraciklin.

KONTRAINDIKACIJE

Kontraindikovana je primena ovog leka kod životinja preosetljivih na tetracikline.

NEŽELJENA DEJSTVA

Topikalni način primene hlortetraciklina retko dovodi do razvoja reakcije preosetljivosti, ali je ona ipak moguća.

Broj rešenja: 323-01-00242-21-001 od 29.03.2022. godine za lek:

Dermovet, prašak za kožu, 20 mg/g, 1 x 50 g

Broj rešenja: 323-01-00243-21-001 od 29.03.2022. godine za lek:

Dermovet, prašak za kožu, 20 mg/g, 1 x 100 g

Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Goveda, ovce, koze, svinje, psi i mačke.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Lek se primenjuje spolja, posipanjem praška u tankom sloju direktno na ranu ili inficirano mesto na koži. Aplikacija se sprovodi više puta u toku dana, u zavisnosti od težine infekcije. Postupak se ponavlja tokom 2 do 3 dana. Pre upotrebe protresti bočicu.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Prolongirana primena leka može produžiti period zarastanja rane.

KARENCA

1..

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.

Čuvati na temperaturi do 25 °C.Rok upotrebe: 24 meseca 2 godine.Rok upotrebe nakon prvog otvaranja pakovanja: 28 dana, na temperaturi do 25 °C.

1..

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Prolongirana primena leka može produžiti period zarastanja rane.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Posebne mere opreza za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Izbegavati kontakt sa delom bočice preko koga se vrši posipanje praška, kao i sa tretiranim mestom kako bi se izbegla kontaminacija ruku sa sadržajem pakovanja.Tokom rada sa ovim lekom ne treba piti, jesti ili pušiti. Ukoliko dođe do kontaktasa očima ili kožom odmah isprati tekućom vodom. Ukoliko iritacija traje i posle ispiranja, obratiti se lekaru.Izbegavati udisanje praška.

Broj rešenja: 323-01-00242-21-001 od 29.03.2022. godine za lek:

Dermovet, prašak za kožu, 20 mg/g, 1 x 50 g

Broj rešenja: 323-01-00243-21-001 od 29.03.2022. godine za lek:

Dermovet, prašak za kožu, 20 mg/g, 1 x 100 g

Posle rada sa ovim lekom obavezno oprati ruke.Osobe preosetljive na tetracikline ne treba da rukuju sa ovim lekom.

Upotreba tokom graviditeta, laktacije

Posle perkutane primene leka Dermovet, hlortetraciklin se resorbuje u zanemarljivo malom stepenu i zbog toga nema bilo kakvih ograničenja u pogledu njegove primene za vreme graviditeta i laktacije.

Interakcije

Posle perkutane primene leka Dermovet, hlortetraciklin se resorbuje u zanemarljivo malom stepenu, tako da i ne postoji mogućnost eventualne interakcije sa drugim lekovima koji su sistemski aplikovani.Nema podataka o interakcijama hlortetraciklina sa drugim lokalnim tretmanima kože, te stoga ne treba primenjivati druge lekove za lokalnu primenu istovremeno sa lekom Dermovet.

Inkompatibilnost

Nije poznata.

Predoziranje

Uzimajući u obzir procentualno učešće hlortetraciklina u leku, kao i njegovu zanemarljivo malu resorpciju posle topikalne primene, praktično i ne postoji mogućnost predoziranja leka.

Podaci o uticaju na životnu sredinu

Nema podataka o štetnom delovanju hlortetraciklin na ekosistem.

1..

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćen lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa vežećim propisima.

1..

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

2..03.2022.

OSTALI PODACI

Pakovanje

Unutrašnje, ujedno i spoljašnje pakovanje : polietilenska boca.Veličina pakovanja:-50 g leka u bočici od polietilena od 100 mL-100 g leka u boci od polietilena od 200 mL

Režim izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod:

Broj i datum izdavanja dozvole:

x 50g: 323-01-00242-21-001 od 29.03.2022.1 x 100g: 323-01-00243-21-001 od 29.03.2022.

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji