Dexaveto - 0.2 2mg/mL rastvor za injekciju


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Dexaveto - 0.2 rastvor za injekciju; 2mg/mL; bočica, 1x50mL

 • Proizvođač: V.M.D. N.V. - Belgija
 • Nosilac dozvole: MARLO FARMA DOO
 • Broj dozvole: 323-01-00447-19-001
 • Istek dozvole: 2025-05-29
 • Zemlja porekla: Belgija
 • Lek sadrži: deksametazon
 • ATC: QH02AB02
 • EAN: 8600103185172
 • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
 • Izdavanje leka: NRV
 • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Dexaveto - 0.2 rastvor za injekciju uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Dexaveto - 0.2 na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Dexaveto - 0.2 kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja: 323-01-00447-19-001 od 29.05.2020. za lek

DEXAVETO - 0.2, rastvor za injekciju, 2mg/mL 1x 50 mL

UPUTSTVO ZA LEK

DEXAVETO - 0.2, rastvor za injekciju, 2 mg/mL, 1 x 50 mL

za primenu na životinjama

Proizvođač:

V.M.D. N.V. BELGIJA

Adresa:

Hoge Mauw 900, Arendonk, BELGIJA

Podnosilac zahteva:

Provet doo

Adresa:

Nikolaja Gogolja 48 ,Beograd, Srbija

Broj rešenja: 323-01-00447-19-001 od 29.05.2020. za lek

DEXAVETO - 0.2, rastvor za injekciju, 2mg/mL 1x 50 mL

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

Provet d.o.o. BeogradNikolaja Gogolja 48, Beograd, Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

V.M.D. N.V.BelgijaHoge Mauw 900, Arendonk, Belgija

IME LEKA

Dexaveto - 0.2

mg/mLrastvor za injekcijuza goveda i psedeksametazon

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

mL rastvora za injekciju sadrži:

Aktivna supstanca:

obliku Deksametazon-natrijum-fosfat a

Pomoćne supstance:

Natrijum-metilparahidroksibenzoat

Ostale pomoćne supstance: natrijum–citrat; N-metil-2-pirolidon; voda za injekcije.

INDIKACIJE

Metabolički poremećaji kao što je acetonemija.

Indukcija porođaja kod goveda.

Alergijske reakcije.

KONTRAINDIKACIJE

Ne koristiti kod životinja koja boluju od dijabetes melitusa, osteoporoze, epilepsija kao i kod životinja u graviditetu.Lek se ne primenjuje u vreme vakcinacije, jer sprečava stvaranje antitela deluje imunosupresivno.

Broj rešenja: 323-01-00447-19-001 od 29.05.2020. za lek

DEXAVETO - 0.2, rastvor za injekciju, 2mg/mL 1x 50 mL

Ne koristiti kod životinja obolelih od parazita, virusnih infekcija , bolesti srca , bubrega i stomačnih problema , ulceracija rožnjače i glaucoma.

Kortikosteroidi se ne preporučuju za korišćenje kod gravidnih životinja, jer mogu izazvati pobačaj ili raniji porođaj kako kod preživara tako i kod drugih vrsta životinja.

NEŽELJENA DEJSTVA

Glavno neželjeno dejstvo deksametazona je imunosupresija i supresija aktivnosti kore nadbubrega. Usporava stvaranje kolagenog i koštanog tkiva posle duže primene.Posle duže primene može da se poremeti hipotalamo-hipofizni mehanizam.Usporava zarastanje rana, prouzrokuje atrofiju kože i mišića i dovodi do njihove atonije. Prouzrokuje osteoporozu i češći razvoj infekcija. Posle indukcije porođaja povećava procenat zaostalih posteljica.Sistematska primena kortikosteroida može izazvati poliuriju, polidipsiju i Polifagiu, a posebno u ranoj fazi terapije. Upotreba kortikosteroida može usporiti zarastanje rana i imuno-depresivna akcija može da smanji otpor protiv postojećih infekcija ili da ih pogorša. U slučaju virusnih infekcija kortikosteroidi mogu ubrzati razvoj bolesti. Preporučuje se da se ne daju kortikosteroidi životinjama sa gljivičnim infekcijama. Upotreba kortikosteroida može izazvati povećanje jetre hepatomegalia sa povećanim nivoima enzima jetre u serumu i povećanog rizika od akutne upale pankreasa. Drugi mogući neželjeni efekti u vezi sa korišćenjem kortikosteroida uključuju izmenu biohemijskih i hematoloških parametara krvi. Ozbiljni neželjeni efekti se javljaju posle dužeg lečenja, dok se pojedinačne visoke doze dobro podnose Gastrointestinalne ulceracije se mogu pogoršati usled kortikosteroida kod pacijenata koji primaju nesteroidne antiinflamatorne lekove.Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Intramuskularna upotreba

Goveda

Acetonemija: 10 do 20 mg deksametazona po životinji 10 mL Dexaveto-0.2

Intramuskularno.Jedna injekcija. Po potrebi može se ponoviti terapija nakon 48 sati.

-Indukcija porođaja: 20 mg deksametazona po životinji 10 mL Dexaveto-0.2.

Intramuskularno, jednom dnevno

-Alergijske reakcije: 1do 4 mg deksametazona/10 kg 0,5 do 2 mL Dexaveto-0.2.

Intramuskularno, jedna injekcija dnevno.

Doze i učestalost davanja leka može se povećati ili smanjiti zavisnosti od težine slučaja i / ili dobijenih rezultata tretmana

Broj rešenja: 323-01-00447-19-001 od 29.05.2020. za lek

DEXAVETO - 0.2, rastvor za injekciju, 2mg/mL 1x 50 mL

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Vreme tretiranja treba da bude što je kraće moguće.Kod dužeg lečenja preporučuje se postepeno smanjivanje doze leka do prekida terapije.U slučaju pojave infekcije, treba primeniti odgovarajući antibakterijski lek.

KARENCA

Meso: 16 danaMleko: 3 dana

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.

Čuvati na temperaturi do 25 °C, u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti.

Rok upotrebe:

Rok upotrebe nakon prvog otvaranja:

na temperaturi do 25 °C.

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Kontraindikacije i Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka kod životinja.

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Vreme tretiranja treba da bude što je kraće moguće.Kod dužeg lečenja preporučuje se postepeno smanjivanje doze leka do prekida terapije.U slučaju pojave infekcije, treba primeniti odgovarajući antibakterijski lek.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Izbegavati kontakt preparata sa kožom.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Ne primenjivati kod gravidnih jedinki, izuzev u slučaju indukcije porođaja.

Interakcije

Ne primenjivati istovremeno sa antihistaminicima i barbituratima. Oni indukuju sintezu enzima jetre i ubrzavaju metabolizam deksametazona, što ima za posledicu smanivanje njegovog dejstva, ali i dejstva barbiturata.

Inkompatibilnost

Ne mešati sa drugim veterinarskim lekovima

Broj rešenja: 323-01-00447-19-001 od 29.05.2020. za lek

DEXAVETO - 0.2, rastvor za injekciju, 2mg/mL 1x 50 mL

Predoziranje

Veoma visoke doze deksametazona mogu da prouzrokuju simptome slične gore navedenim neželjenim efektima. U slučaju njihove pojave primenu leka odmah prekinuti, i započeti simptomatsko lečenje.

POSEBNE MERE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

OSTALI PODACI

Pakovanje

Bočica od tamnog stakla tip II, sa 50 mL rastvora za injekciju, zatvorena gumenim čepom i aluminijumskom kapicom. Unutrašnje pakovanje ujedno predstavlja i spoljašnje pakovanje leka.

ATC vet:

Režim izdavanja leka:

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

Broj i datum izdavanja dozvole:

323-01-00447-19-001 od 29.05.2020.

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji