DOXYVETo - 50 S 500mg/g oralni prašak


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo DOXYVETo - 50 S oralni prašak; 500mg/g; kesa, 1x1kg

  • ATC: QJ01AA02
  • EAN: 8600103185097
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

DOXYVETo - 50 S oralni prašak uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za DOXYVETo - 50 S na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za DOXYVETo - 50 S kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja: 323-01-00202-17-001 od 22.09.2017. godine za lek

DOXYVETo - 50 S, oralni prašak, 500 mg/g, 1x1 kg

Napomena: Uputstvo je izmenjeno u skladu sa Rešenjem o ispravci broj 323-14-00082-2017-8-003 od 24.10.2017.godine

UPUTSTVO ZA LEK

DOXYVETo - 50 S, oralni prašak, 500 mg/g, 1x1 kg

za primenu na životinjama

Proizvođač:

V.M.D. N.V., BELGIJA

Adresa:

Hoge Mauw 900, Arendonk, Belgija

Podnosilac zahteva:

Provet doo

Adresa:

Nikolaja Gogolja 48 ,Beograd

Broj rešenja: 323-01-00202-17-001 od 22.09.2017. godine za lek

DOXYVETo - 50 S, oralni prašak, 500 mg/g, 1x1 kg

Napomena: Uputstvo je izmenjeno u skladu sa Rešenjem o ispravci broj 323-14-00082-2017-8-003 od 24.10.2017.godine

1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

Provet d.o.o. Nikolaja Gogolja 48, Beograd, Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

V.M.D. N.V.Belgija,

Hoge Mauw 900, 2370 Arendonk, Belgija

2. IME LEKA

DOXYVETo - 50 Sdoksiciklin 500mg/goralni prašakza telad i prasad

3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

gram oralnog praška sadrži:

Aktivna supstanca:

Doksiciklin-hiklat 577 mg računato na doksiciklin 500 mg

Pomoćne supstance:

Laktoza, monohidrat

4. INDIKACIJE

Terapija infekcija respiratornog trakta teladi i prasadi uzrokovanih mikroorganizmimaosetljivim na doksiciklin:

Bronhopneumonija i pleuropneumonija

Prasad:

Bronhopneumonija i pleuropneumonia , atrofični rinitis

5. KONTRAINDIKACIJE

Preosetljivost na tetraciklineNe davati životinjama koje su počele sa preživanjem.

Broj rešenja: 323-01-00202-17-001 od 22.09.2017. godine za lek

DOXYVETo - 50 S, oralni prašak, 500 mg/g, 1x1 kg

Napomena: Uputstvo je izmenjeno u skladu sa Rešenjem o ispravci broj 323-14-00082-2017-8-003 od 24.10.2017.godine

6. NEŽELJENA DEJSTVA

Posle primene DOXYVETo -50S kod teladi veoma retko može doći do pojave paralize jezika ,pojačanog nazalnog iscedka pa čak i uginjavanja.Na obdukciji se kod uginule teladi mogu uočiti lezije miokarda. Ukoliko se sprovodi grupna terapija moguća je istovremena pojava neželjenih reakcija kod više jedinki.Ipak, direktna veza izmedju zapaženih simptoma i davanja DOXYVETo -50S ne može se uspostaviti.

Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome

obavestite nadležnog veterinara.

7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Telad i prasad

8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

DOXYVETo -50S prašak je namenjen za oralnu primenu u vodi za piće ili mleku.

Telad:

10 mg doksiciklina na kg telesne mase dnevno =20 mg DOXYVETo -50S praška na kg telesne mase putem mleka ili kroz vodu za piće.

3. na 100 kg telesne mase u mleku ili vodi za piće.

Prasad:

10 mg doksiciklina na kg telesne mase dnevno kroz vodu za piće =

2.0-250 g na 1000 litara vode

za piće.

Terapija traje 3-5 dana.Jedna merica sadrzi 0,8 g sto je dovoljno za 40 kg telesne mase.Strogo poštovati dozu.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Strogo poštovati doze.

KARENCA

Jestiva tkiva: Telad: 14 danaPrasad:7 dana

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Zaštićeno od svetlosti i vlage na temperaturi do 25

Broj rešenja: 323-01-00202-17-001 od 22.09.2017. godine za lek

DOXYVETo - 50 S, oralni prašak, 500 mg/g, 1x1 kg

Napomena: Uputstvo je izmenjeno u skladu sa Rešenjem o ispravci broj 323-14-00082-2017-8-003 od 24.10.2017.godine

Čuvati van domašaja deceRok upotrebe:

Rok upotrebe posle otvaranja:

Rok upotrebe posle rekonstitucije:

upotrebiti odmah

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Obratiti pažnju na kontraindikacije i interakcije.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Prilikom primene leka trebalo bi izbegavati direktan kontakt sa kožom i inhalaciju praška. Ruke

posle svake primene treba oprati i lek držati van domašaja dece.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Doksiciklin se deponuje u kostima ,te primenu za vreme gestacije i laktacije treba izbegavati

ili ograničiti

Interakcije

Tetraciklini su antagonisti sa :penicilinima,cefalosporinima i aminoglikozidnim baktericidnim

antibioticima

Predoziranje

Pet puta veća doza DOXYVETo -50S kod teladi može da dovede do apatije, gubitka težine,

dehidracije,renalne insuficijencije, ponekad čak i do uginuća.

Inkompatibilnost

Alkalni rastvori uzrokuju precipitaciju doksiciklina.

POSEBNE MERE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neupotrebljeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

OSTALI PODACI

Pakovanje :

Troslojna vrećapoliester/aluminijum/polietilen od 1 kg

Način izdavanja:

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATC vet kod:

Broj i datum izdavanja dozvole:

323-01-00202-17-001 od 22.09.2017.godine

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji