Drontal® cat 20mg+230mg film tableta


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Drontal® cat film tableta; 20mg+230mg; blister, 1x2kom

  • ATC: QP52AA51
  • EAN: 4007221053958
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Drontal® cat film tableta uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Drontal® cat na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Drontal® cat kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja:

3.3-01-00225-20-001

2..01.2021.

Drontal® cat, film tableta, 20 mg + 230 mg, 1 x 2 kom

UPUTSTVO ZA LEK

Drontal® cat, film tableta, 20 mg + 230 mg, 1 x 2 kom

za primenu na životinjama

Proizvođač:

KVP PHARMA + VETERINÄR PRODUKTE GMBH

Projensdorfer Strasse 324, Kiel,

Nemačka

Podnosilac zahteva:

D.O.O.

Omladinskih brigada 88b, Beograd, Republika Srbija

Broj rešenja:

3.3-01-00225-20-001

2..01.2021.

Drontal® cat, film tableta, 20 mg + 230 mg, 1 x 2 kom

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

BAYER D.O.O., Omladinskih brigada 88b, Beograd, Republika Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

KVP PHARMA + VETERINÄR PRODUKTE GMBH, Projensdorfer Strasse 324, Kiel, Nemačka

IME LEKA

Drontal® cat

20 mg + 230 mg film tabletaza mačkeprazikvantel, pirantel

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

film tableta sadrži:

Aktivne supstance:

Pirantel-embonat

230.00 mg

Pomoćne supstance:

Jezgro film tablete: skrob, kukuruzni; celuloza, mikrokristalna; povidon 25; magnezijum-stearat;silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni.Film obloga: hipromeloza, makrogol 4000, titan-dioksid.

INDIKACIJE

Lek se koristi za lečenje mešanih infekcija cestodama i nematodama kod mačaka, uzrokovanih sledećim vrstama:Odrasli oblici askaridida

Toxocara cati

Odrasli oblici ankilostomatida -

Ancylostoma tubaeforme

Ancylostoma braziliense

Echinococcus multiocularis

Dipylidium caninum

Hydatigena Taenia taeniaeformis

Mesocestoides spp.

Joyeuxiella spp.

KONTRAINDIKACIJE

Broj rešenja:

3.3-01-00225-20-001

2..01.2021.

Drontal® cat, film tableta, 20 mg + 230 mg, 1 x 2 kom

Ne primenjivati kod gravidnih mačaka. Pošto se infekcija cestodama kod mačaka pojavljuje najranije u trećoj nedelji života, lečenje lekom Drontal® Cat je kontraindikovano pre navršene treće nedelje.

NEŽELJENA DEJSTVA

Nema poznatih.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

x 5 mg prazikvantela i 57.5 mg pirantel-embonata 20 mg pirantel baze po kg telesne mase. To odgovara jednoj tableti na 4 kg telesne mase.

Telesna masa mačke

Tablete

1.0 – 2.0

2.1 – 4.0

4.1 – 6.0

6.1 – 8.0

Način primene

Oralna upotreba.

Tablete se daju direktno ili sakrivene u komadu mesa ili kobasice. Dijetetske mere nisu neophodne. Primenjuje se jednokratno jedna tableta.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Kod infekcija askarididama, naročito kod mačića, ne može se očekivati potpuna eliminacija parazita, tako da i dalje može postojati rizik od infekcije ljudi. Ponovljene tretmane bi zato trebalo sprovoditi odgovarajućim proizvodom protiv nematoda u intervalima od 14 dana, do 2-3 nedelje nakon odvikavanja od dojenja.

KARENCA

Nije primenljivo.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.

Broj rešenja:

3.3-01-00225-20-001

2..01.2021.

Drontal® cat, film tableta, 20 mg + 230 mg, 1 x 2 kom

Lek čuvati na temperaturi do 25 °C, u originalnom pakovanju, zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti.

Rok upotrebe:

Preostali deo podeljene tablete treba odmah odbaciti.

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama.

Ne koristiti istovremeno sa piperazinom.Simptomi predoziranja ne pojavljuju se pri primeni doza manjih od petostruke preporučene doze. Prvi očekivani znak intoksikacije je povraćanje.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Ne primenjivati kod gravidnih mačaka Videti tačku 5. Kontraindikacije.

Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Nakon primene leka kod mačaka oprati ruke. Ukoliko prilikom rukovanja lekom tableta dođe u kontakt sa okom, oči treba odmah isprati tekućom vodom.

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

OSTALI PODACI

Pakovanje

Unutrašnje pakovanje: blister od Al/HDPE ili Al/PE sa 2 film tablete.Spoljnje pakovanje: složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 1 blister sa 2 film tablete i Uputstvo za lek.

ATCvet kod:

Režim izdavanja:

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00225-20-001

2..01.2021.

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji