Drontal® Dog Flavour 50mg+144mg+150mg tableta


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Drontal® Dog Flavour tableta; 50mg+144mg+150mg; blister, 17x6tableta

  • ATC: QP52AA51
  • EAN: 4007221053965
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Drontal® Dog Flavour tableta uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Drontal® Dog Flavour na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Drontal® Dog Flavour kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja

323-01-00374-21-001 od 20.07.2022. za lek

Drontal

Dog Flavour, tableta, 50mg+144mg+150mg, blister, 1x6 tableta

Broj rešenja

323-01-00375-21-001 od 20.07.2022. za lek

Drontal

Dog Flavour, tableta, 50mg+144mg+150mg, blister, 17x6 tableta

UPUTSTVO ZA LEK

Drontal

Dog Flavour, tableta, 50mg + 144mg + 150mg, blister, 1 x 6 tableta

Drontal

Dog Flavour, tableta, 50mg + 144mg + 150mg, blister, 17 x 6 tableta

za primenu na životinjama

Proizvođač:

1. KVP PHARMA + VETERINÄR PRODUKTE GMBH

2. European Pharma Hub Kft.

1. Projensdorfer str. 324, 24106 Kiel, Nemačka

2. 2360 Gyál 7000/9 hrsz., Mađarska

Podnosilac zahteva:

MARLO FARMA DOO

Resavska 31/5, 11000 Beograd, Republika Srbija

Broj rešenja

323-01-00374-21-001 od 20.07.2022. za lek

Drontal

Dog Flavour, tableta, 50mg+144mg+150mg, blister, 1x6 tableta

Broj rešenja

323-01-00375-21-001 od 20.07.2022. za lek

Drontal

Dog Flavour, tableta, 50mg+144mg+150mg, blister, 17x6 tableta

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

MARLO FARMA DOOResavska 31/5, 11000 Beograd, Republika Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

1. KVP PHARMA + VETERINÄR PRODUKTE GMBH

Projensdorfer Str. 324, 24106 Kiel, Nemačka

2. European Pharma Hub Kft.

2360 Gyál 7000/9 hrsz., Mađarska

IME LEKA

Drontal

Dog Flavour

50 mg + 144 mg + 150 mgtableta za pseprazikvantel, pirantel, febantel

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedna tableta sadrži:

Aktivne supstance:

Pirantel-embonat

Pomoćne supstance:

Laktoza monohidrat; Kukuruzni skrob; celuloza, mikrokristalna; povidon K25; magnezijum-stearat; natrijum-laurilsulfat; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; kroskarmeloza-natrijum; aroma mesa.

Tablete svetlobraon do braon boje, karakterističnog mirisa, oblika koske, sa dvostranom podeonom crtom

INDIKACIJE

Za primenu kod mešanih infekcija cestodama i nematodama sledećih vrsta:

Toxocara canis, Toxascaris leonina

Ankilostomatide

Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum

Trichuris vulpis

Echinococcus granulosuEchinococcus multilocularis

Broj rešenja

323-01-00374-21-001 od 20.07.2022. za lek

Drontal

Dog Flavour, tableta, 50mg+144mg+150mg, blister, 1x6 tableta

Broj rešenja

323-01-00375-21-001 od 20.07.2022. za lek

Drontal

Dog Flavour, tableta, 50mg+144mg+150mg, blister, 17x6 tableta

Dipylidium caninum Taenia spp.Mesocestoides spp.

Lek je namenjen za lečenje i preveniranje oboljenja izazvanih od strane protozoa

štenadi i pasa.

KONTRAINDIKACIJE

Ne koristiti u slučaju preosetljivosti na neku od aktivnih supstanci ili na bilo koji drugi sastojak leka. Lek nije namenjen za upotrebu kod štenadi mlađe od 2 nedelje ili kod pasa koji imaju telesnu masu manju od 2 kg.Lek se ne sme koristiti kod gravidnih kuja u prva dva trimestra graviditeta videti odeljak 12.

NEŽELJENA DEJSTVA

Veoma retko se mogu javiti prolazni blagi gastrointestinalni poremećaji npr. povraćanje.

Učestalost ispoljavanja neželjenih dejstava se klasifikuje kao:

veoma često više od 1 na 10 životinja ispoljava neželjene reakcije tokom jednog tretmana

često više od 1 ali manje od 10 životinja na 100 životinja

povremeno više od 1 ali manje od 10 životinja na 1000 životinja

retko više od 1 ali manje od 10 životinja na 10000 životinja

veoma retko manje od 1 životinje na 10000 životinja, uključujući izolovane prijave.

Ako primetite bilo kakva ozbiljna neželjena dejstva ili neželjena dejstva koja se ne pominju u ovom uputstvu, obavestite o tome svog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Način primene: Oralna upotreba.

Doziranje

Za lečenje pasa, 1 tableta odgovara za 10kg telesne mase 15 mg febantela, 14.4 mg pirantel-embonata i 5 mg prazikvantela.

Doze su date u tabeli:

Broj rešenja

323-01-00374-21-001 od 20.07.2022. za lek

Drontal

Dog Flavour, tableta, 50mg+144mg+150mg, blister, 1x6 tableta

Broj rešenja

323-01-00375-21-001 od 20.07.2022. za lek

Drontal

Dog Flavour, tableta, 50mg+144mg+150mg, blister, 17x6 tableta

Telesna masa Kg

> 5 - 10

> 10 - 15

> 15 - 20

Za svakih dodatnih 5 kg telesne mase, primeniti još polovinu tablete.

Trajanje tretmana:

Tablete su aromatizovane i studije su pokazale da su jestive i dobrovoljno uzete od strane većine ispitivanih pasa 88%.Tablete se daju u vidu jednokratne terapije kod infekcija cestodama i nematodama. Program doziranja treba utvrditi uz konsultaciju sa veterinarom. Kao uopšteno pravilo, standardna shema za odrasle pse preko 6 meseci starosti jeste čišćenje od parazita na svaka tri meseca. Ukoliko se vlasnik psa odluči za neredovnu terapiju antihelminticima, onda je alternativa ispitivanje stolice na svaka tri meseca. U specifičnim situacijama poput nege kuje, štenadi starosti ispod 6 meseci, ili u okviru odgajivačnica, češći tretman može biti koristan i treba tražiti savet veterinara kako bi se obezbedio adekvatan program za zaštitu od parazita. Slično, u pojedinim situacijama poput teških infekcija nematodama ili

Echinococcus

infekcije dalje lečenje može biti neophodno i veterinar može pružiti informacije ukoliko je potrebno primeniti dodatan tretman.

Lek nije namenjen za upotrebu kod pasa koji imaju telesnu masu manju od 2 kg.

Za lečenje protiv

Giardia spp.

infekcija: Preporučenu dozu treba davati u toku tri uzastopna dana.

Okruženje životinje detaljno očistiti i dezinfikovati kako bi se prevenirale infestacije, naročito u odgajivačnicama.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Tablete se mogu uzimati uz ili bez hrane. Pristup regularnoj ishrani se ne mora ograničavati pre ili posle tretmana.

KARENCA

Nije primenljivo.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece. Ovaj veterinarski lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.

Rok upotrebe:

Rok upotrebe polovine tablete:

Broj rešenja

323-01-00374-21-001 od 20.07.2022. za lek

Drontal

Dog Flavour, tableta, 50mg+144mg+150mg, blister, 1x6 tableta

Broj rešenja

323-01-00375-21-001 od 20.07.2022. za lek

Drontal

Dog Flavour, tableta, 50mg+144mg+150mg, blister, 17x6 tableta

Nakon deljenja tablete po podeonoj crti, preostalu polovinu tablete umotati u aluminijumsku foliju i vratiti u otvoreni blister i čuvati do navedenog roka upotrebe za polovinu tablete.

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama.

Buve služe kao domaćini jedne od čestih vrsta cestoda –

Diplydium caninum.

Infekcije cestodama će se ponavljati osim ukoliko se ne preduzmu odgovarajuće mere protiv njihovih domaćina poput buva, miševa itd.

Česta i ponovljena terapija antiprotozoicima iste klase može dovesti do razvoja rezistencije.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Usled visokih doza febantela primenjenih tokom rane trudnoće kod pacova, ovaca i pasa prijavljeni su teratogeni efekti. Primena ovog proizvoda za trodnevno lečenje infekcija izazvanih

u trećem

trimestru graviditeta treba biti zasnovana na proceni odnosa koristi i rizika od strane veterinara.Bezbednost proizvoda tokom primene prva dva trimestra graviditeta nije ispitivana. Ne koristiti kod gravidnih kuja u prva dva trimestra graviditeta videti odeljak 4.3. Jednokratno lečenje tokom poslednjeg trimestra graviditeta i laktacije se pokazalo bezbednim.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Ukoliko dođe do slučajne ingestije leka, odmah potražite medicinsku pomoć i pokažite lekaru uputstvo za lek ili pakovanje. Zbog održavanja higijene, osobe koje daju tabletu psu direktno ili dodavanjem u hranu treba da operu ruke nakon toga. U slučaju tretmana

infekcije kod pasa: potrebno je temeljno

očistiti i dezinfikovati prostor ili izmestiti pse dok su na tretmanu, naročito u uzgajivačnicama. Infekcija parazitom

je moguća kod ljudi, pa je potrebno da vlasnik zaraženog psa potraži savet lekara.

Obzirom da sadrži prazikvantel, lek je efikasan protiv

Echinococcus spp.

Ehinokokoza predstavlja

opasnost za ljude. Kako je ehinokokoza bolest koja se prijavljuje Svetskoj zdravstvenoj organizaciji za zdravlje životinja, neophodno je obezbediti odgovarajuće smernice za lečenje i praćenje bolesti, kao i zaštitu ljudi, od relevantnog nadležnog organa.

Interakcije

Ne koristiti istovremeno sa levamizolom, nekim drugim holinergičkim jedinjenjem ili piperazinom.

Predoziranje

Psi dobro podnose primenu ovog leka. U ispitivanjima bezbednosti primena doza 5 ili više puta većih od preporučenih povremeno je prouzrokovala povraćanje.

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

Broj rešenja

323-01-00374-21-001 od 20.07.2022. za lek

Drontal

Dog Flavour, tableta, 50mg+144mg+150mg, blister, 1x6 tableta

Broj rešenja

323-01-00375-21-001 od 20.07.2022. za lek

Drontal

Dog Flavour, tableta, 50mg+144mg+150mg, blister, 17x6 tableta

OSTALI PODACI

Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: blister oPA 25μm/Al 50μm/HDPE 40μm – Al 20μm/PE 15g/m2 koji sadrži 6 tableta.Spoljnje pakovanje: složiva kartonska kutija koja sadrži 1 ili 17 blistera i Uputstvo za lek.

Režim izdavanja:

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod:

Broj i datum izdavanja dozvole:

323-01-00374-21-001 od 20.07.2022. za Drontal® Dog Flavour, tableta, 1 x 6 tableta323-01-00375-21-001 od 20.07.2022. za Drontal® Dog Flavour, tableta, 17 x 6 tableta

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji