Drontal® Puppy 15mg/mL+14.4mg/mL oralna suspenzija


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Drontal® Puppy oralna suspenzija; 15mg/mL+14.4mg/mL; bočica, 1x50mL

  • ATC: QP52AC55
  • EAN: 4007221053989
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Drontal® Puppy oralna suspenzija uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Drontal® Puppy na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Drontal® Puppy kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja:

323-01-00390-21-001 od 19.07.2022.godine za lek

Drontal

Puppy, oralna suspenzija, 15 mg/mL + 14.4 mg/mL, 1 x 50 mL

UPUTSTVO ZA LEK

Drontal

Puppy, oralna suspenzija, 15 mg/mL + 14.4 mg/mL, 1 x 50 mL

za primenu na životinjama

Proizvođač:

KVP PHARMA + VETERINÄR PRODUKTE GMBH

Projensdorfer strasse 324, Kiel, Nemačka

Podnosilac zahteva:

MARLO FARMA DOO

Resavska 31/5, 11000 Beograd, Republika Srbija

Broj rešenja:

323-01-00390-21-001 od 19.07.2022.godine za lek

Drontal

Puppy, oralna suspenzija, 15 mg/mL + 14.4 mg/mL, 1 x 50 mL

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

MARLO FARMA DOO

Resavska 31/5, 11000 Beograd, Republika Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

KVP PHARMA + VETERINÄR PRODUKTE GMBHProjensdorfer strasse 324, Kiel, Nemačka

IME LEKA

Drontal

15 mg/mL + 14.4 mg/mLoralna suspenzijaza pse štenad i mladi psifebantel, pirantel

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

mL oralne suspenzije sadrži:

Aktivne supstance:

Pirantel-embonat

Pomoćne supstance:

Natrijum-benzoat

Natrijum-propionat

Ponso 4R E124

Ostale pomoćne supstance

Natrijum-dihidrogenfosfat, dihidrat; Sorbitanoleat; Povidon K25;

Polisorbat 80; Dokuzat natrijum; Bentonit; Limunska kiselina, anhidrovana; Ksantan guma; Propilenglikol; Prečišćena voda

INDIKACIJE

Lečenje infekcija kod štenadi i pasa do 1 godine starosti uzrokovanih sledećim nematodama:

Toxocara canis

Toxascaris leonina

Ankilostomatide:

Uncinaria stenocephala

Ancylostoma caninum

Trichuris vulpis

Broj rešenja:

323-01-00390-21-001 od 19.07.2022.godine za lek

Drontal

Puppy, oralna suspenzija, 15 mg/mL + 14.4 mg/mL, 1 x 50 mL

KONTRAINDIKACIJE

Ne koristiti istovremeno sa proizvodima koji sadrže piperazin.

NEŽELJENA DEJSTVA

Veoma retko, mogu se javiti blagi i prolazni simptomi poremećaja digestivnog trakta povraćanje, dijareja.

Učestalost neželjenih dejstava prikazana je prema sledećoj konvenciji:

veoma česta više od 1 od 10 životinja ima simptome neželjenih dejstava tokom tretmana;

česta više od 1, ali manje od 10 od 100 životinja;

povremena više od 1, ali manje od 10 od 1000 životinja;

retka više od 1, ali manje od 10 od 10000 životinja;

veoma retka manje od 1 od 10000 životinja uključujući izolovane izveštaje.

Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Psi štenad i mladi psi do godinu dana starosti.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

DoziranjeZa jednokratnu oralnu primenu 15 mg/kg telesne težine febantela i 5 mg/kg telesne težine pirantelakao embonata što odgovara 14.4 mg/kg pirantel embonata, što je ekvivalentno 1 mL/kg telesne težine.Infestacija askaridima može se pojaviti kod pasa u vrlo ranom dobu kroz intrauterinu i trans-mamarnu infekciju. Za neke životinje, posebno u slučaju teških infekcija, eliminacija askarida može

biti nepotpuna, a ne može se isključiti potencijalni rizik od infekcije ljudi. Tamo gde je epidemiološki prikladno, preporučuje se da se lečenje započne sa 2 nedelje starosti i da se ponovi više puta u odgovarajućim intervalima na primer svake 2 nedelje, dok ne prestanu da sisaju i/ili lečenje treba zasnivati na rezultatima koprološkog nalaza. Nakon 12 nedelja života, lečenje treba započeti kada se infekcija dijagnostički potvrdi.

Način primeneOralna upotreba.

Trajanje primene

Jednokratna primena

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Suspenzija se može dati špricem direktno u usta ili izmešana sa hranom. Dijetetske mere nisu neophodne. Pre upotrebe suspenziju treba promućkati.

Broj rešenja:

323-01-00390-21-001 od 19.07.2022.godine za lek

Drontal

Puppy, oralna suspenzija, 15 mg/mL + 14.4 mg/mL, 1 x 50 mL

Askaridoza se kod pasa može javiti u ranom uzrastu, kao posledica intrauterine ili transmamarne infekcije. Lek se aplikuje kod štenadi prvi put u 2. nedelji starosti, nakon toga u 4., 8. i 12. nedelji, zatim jednom mesečno do 6. meseca, a nakon toga na svaka 3 meseca, ili prema savetu veterinara.

KARENCA

Nije primenljivo.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja i vidokruga dece.Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.Nakon prvog otvaranja bočice sa lekom, čuvati u originalnom pakovanju na temperaturi do 25°C.Nemojte koristiti lek Drontal

Puppy posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.

Rok upotrebe

Rok upotrebe posle otvaranja

12 nedelja, čuvanjem na temperaturi do 25 °С.

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Neškodljivost leka nije ispitana na štenadi mlađoj od dve nedelje i telesne mase manje od 600 g.Moguć je razvoj rezistencije parazita na bilo koju grupu antihelmintika, nakon česte, ponovljene primene leka iz te grupe.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Nakon primene leka oprati ruke.Izbegavati direktan kontakt sa kožom i očima. U slučaju prosipanja, mesto na koje je dospeo sadržaj bočice odmah isprati velikom količinom vode.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Ne primenjivati kod ženki tokom graviditeta i laktacije, obzirom da lek Drontal

indikovan za upotrebu kod skotnih kuja i kuja dojilja.

Interakcije

Poznato je da postoji interakcija između pirantela i piperazina, odnosno antihelmintsko delovanje pirantela i piperazina može biti međusobno antagonizovano prilikom njihove istovremene primene.

Predoziranje

Primena petostruke preporučene doze Drontal

Puppy suspenzije nije izazvala pojavu simptoma

predoziranja kod štenadi i mladih pasa.Povraćanje, kao prvi znak intoksikacije, pojavilo se nakon primene desetostruke preporučene doze.

Broj rešenja:

323-01-00390-21-001 od 19.07.2022.godine za lek

Drontal

Puppy, oralna suspenzija, 15 mg/mL + 14.4 mg/mL, 1 x 50 mL

Inkompatibilnost

Ovaj proizvod je inkompatibilan sa proizvodima koji sadrže piperazin. Nema drugih poznatih inkompatibilnosti između ovog proizvoda i drugih veterinarskih lekova.

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćen lek i ostatak leka uništavaju se u skladu sa zakonskim propisima.

Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte veterinara kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

OSTALI PODACI

Pakovanje

Unutrašnje pakovanje: Bočica od polietilena visoke gustine, bele boje, zapremine 50 mL, sa zatvaračem sa navojem od polipropilenaSpoljnje pakovanje: Složiva kartonska kutija sa jednom bočicom sa lekom i Uputsvtom za lek. Uz pakovanje je priložen špric od 5 mL radi lakšeg doziranja leka.

Režim izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod:

Broj i datum izdavanja dozvole:

323-01-00390-21-001 od 19.07.2022.

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji