Effipro 268mg za velike pse 268mg/2.68mL rastvor za lokalno nakapavanje na kožu


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Effipro 268mg za velike pse rastvor za lokalno nakapavanje na kožu; 268mg/2.68mL; blister, 4x2.68mL

  • ATC: QP53AX15
  • EAN: 8606102973369
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Effipro 268mg za velike pse rastvor za lokalno nakapavanje na kožu uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Effipro 268mg za velike pse na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Effipro 268mg za velike pse kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja.323-01-00238-22-001 od 30.01.2023. godine za lek

EFFIPRO 67 mg za male pse , rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 67

mg/0,67mL, pipeta, 4 x 0.67 ml

323-01-00239-22-001 od 30.01.2023. godine za lek

EFFIPRO 134 mg za srednje pse, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu,

1.4 mg/1,34mL, pipeta, 4 x 1.34ml

323-01-00240-22-001 od 30.01.2023. godine za lek

EFFIPRO 268 mg za velike pse, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu,

2.8mg/2,68mL, pipeta, 4 x 2.68ml

323-01-00241-22-001 od 30.01.2023. godine za lek

EFFIPRO 402mg za veoma velike pse, rastvor za lokalno nakapavanje na

kožu, 402mg/4,02mL, pipeta, 4 x 4.02ml

UPUTSTVO ZA LEK

EFFIPRO 67 mg za male pse , rastvor za lokalno nakapavanje na kožu

6. mg/0,67mL, pipeta, 4 x 0.67 ml+

EFFIPRO 134 mg za srednje pse, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu,

1.4 mg/1,34mL, pipeta, 4 x 1.34ml

EFFIPRO 268 mg za velike pse, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu,

2.8mg/2,68mL, pipeta, 4 x 2.68ml

EFFIPRO 402mg za veoma velike pse, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu,

4.2mg/4,02mL, pipeta, 4 x 4.02ml

za primenu na životinjama

Proizvođač:

VIRBAC S.A. Francuska

Avenue, 2065 m L.I.D.

Podnosilac zahteva:

Velvet Animal Health doo

Vrbnička 1b, Beograd

Broj rešenja.323-01-00238-22-001 od 30.01.2023. godine za lek

EFFIPRO 67 mg za male pse , rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 67

mg/0,67mL, pipeta, 4 x 0.67 ml

323-01-00239-22-001 od 30.01.2023. godine za lek

EFFIPRO 134 mg za srednje pse, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu,

1.4 mg/1,34mL, pipeta, 4 x 1.34ml

323-01-00240-22-001 od 30.01.2023. godine za lek

EFFIPRO 268 mg za velike pse, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu,

2.8mg/2,68mL, pipeta, 4 x 2.68ml

323-01-00241-22-001 od 30.01.2023. godine za lek

EFFIPRO 402mg za veoma velike pse, rastvor za lokalno nakapavanje na

kožu, 402mg/4,02mL, pipeta, 4 x 4.02ml

1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET

Velvet Animal Health doo, Vrbnička 1b, Beograd

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

VIRBAC S.A. Francuska, Carros, 1

Avenue, 2065 m L.I.D.

IME LEKA

EFFIPRO 67 mg za male pse

67 mg/0,67 mL

rastvor za lokalno nakapavanje na kožuza psefipronil

EFFIPRO 134 mg za srednje pse134 mg/1.34 mLrastvor za lokalno nakapavanje na kožuza psefipronil

EFFIPRO 268 mg za velike pse

268 mg/2.68 mL

rastvor za lokalno nakapavanje na kožuza psefipronil

EFFIPRO 402 mg za veoma velike pse 402 mg/4.02 mLrastvor za lokalno nakapavanje na kožuza psefipronil

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedna pipeta sa rastvorom za lokalno nakapavanje na kožu sadrži:

Aktivna supstanca:

Doza po jedinici

Za male pse S

Broj rešenja.323-01-00238-22-001 od 30.01.2023. godine za lek

EFFIPRO 67 mg za male pse , rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 67

mg/0,67mL, pipeta, 4 x 0.67 ml

323-01-00239-22-001 od 30.01.2023. godine za lek

EFFIPRO 134 mg za srednje pse, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu,

1.4 mg/1,34mL, pipeta, 4 x 1.34ml

323-01-00240-22-001 od 30.01.2023. godine za lek

EFFIPRO 268 mg za velike pse, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu,

2.8mg/2,68mL, pipeta, 4 x 2.68ml

323-01-00241-22-001 od 30.01.2023. godine za lek

EFFIPRO 402mg za veoma velike pse, rastvor za lokalno nakapavanje na

kožu, 402mg/4,02mL, pipeta, 4 x 4.02ml

Za srednje pse M

Za velike pse L

Za veoma velike pse XL

Pomoćne supstance

Butilhidroksianizol E320 Butilhidroksitoluen E321

Za male pse S

0.134mg/pipeta

Za srednje pse M

0.268mg/pipeta

Za velike pse L

0.536mg/pipeta

Za veoma velike pse XL 0.804mg/pipeta

Ostale pomoćne supstance: Benzilalkohol; Dietilenglikolmonoetiletar

Bistar, bezbojan do žut rastvor.

INDIKACIJE

Za tretman i prevenciju infestacije buvama

Ctenocephalides spp.

krpeljima

Rhipicephalus

sanguineus, Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatus

Insekticidna aktivnost ovog proizvoda protiv buva

Ctenocephalides felis

traje do 8 nedelja.

Akaricidna aktivnost ovog proizvoda protiv krpelja

Rhipicephalus sanguineus, Ixodes ricinus,

Dermacentor reticulatus

traje do 4 nedelje.

Ukoliko su neke vrste krpelja

Rhipicephalus sanguineus, Ixodes ricinus

već bile prisutne na

životinji kada je proizvod nanešen, moguće je da svi krpelji ne budu ubijeni u toku 48 časova,ali će biti ubijeni u toku 7 dana.

Ovaj preparat je efikasan u tretmanu i kontroli alergijskog dermatitisa pasa izazvanog

pljuvačkom buve FAD.

KONTRAINDIKACIJE

Preparat se ne aplikuje štenadi mlađoj od 2 meseca i/ili lakšoj od 2kg.

Preparat se ne aplikuje kod bolesnih sistemska oboljenja, groznica kao i životinja u rekonvalescenciji.Preparat se ne upotrebljava kod kunića jer može dovesti do neželjenih reakcija čak i sa letalnim ishodom.Ovaj preparat je namenjen za tretman pasa dok za mačke postoji poseban preparat.Preparat se ne upotrebljava u slučaju preosetljivosti na aktivne supstance ili neki od nosača.

Broj rešenja.323-01-00238-22-001 od 30.01.2023. godine za lek

EFFIPRO 67 mg za male pse , rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 67

mg/0,67mL, pipeta, 4 x 0.67 ml

323-01-00239-22-001 od 30.01.2023. godine za lek

EFFIPRO 134 mg za srednje pse, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu,

1.4 mg/1,34mL, pipeta, 4 x 1.34ml

323-01-00240-22-001 od 30.01.2023. godine za lek

EFFIPRO 268 mg za velike pse, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu,

2.8mg/2,68mL, pipeta, 4 x 2.68ml

323-01-00241-22-001 od 30.01.2023. godine za lek

EFFIPRO 402mg za veoma velike pse, rastvor za lokalno nakapavanje na

kožu, 402mg/4,02mL, pipeta, 4 x 4.02ml

NEŽELJENA DEJSTVA

U slučaju lizanja mesta aplikacije, može doći do kratkotrajne hipersalivacije što je uglavnom reakcija na nosače aktivne supstance. Na mestu aplikacije se u retkim slučajevima, mogu javiti lokalni gubitak dlake, ljuspanje kože, svrab i crvenilo. Takođe su zapaženi generalizovan svrab i gubitak dlake. U izuzetnim situacijama može doći do hipersalivacije, prolaznih neuroloških tegoba preosetljivost, depresija, simptomi poremećaja nervnog sistema ili povraćanja. Prilikom takvih slučajeva treba se obratiti veterinaru. Lek se ne sme predozirati. Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Mesto primene

Spolja, aplikacijom na kožu

DoziranjeJedna pipeta od 0.67 mL na kožu psa telesne mase od 2-10 kg.Jedna pipeta od 1.34 mL na kožu psa telesne mase od 10-20 kg.Jedna pipeta od 2.68 mL na kožu psa telesne mase od 20-40 kg.Jedna pipeta od 4.68 mL na kožu psa telesne mase od 40-60 kg.Za pse telesne mase preko 60 kg upotrebiti dve pipete od 2.68 mL.

Način primeneDžite pipetu uspravno. Kucnuti uski deo pipete kako bi se sadržaj potisnuo u prošireni deo pipete.Slomite lomljivi vrh pipete dužinom označene linije.

Razmaknuti krzno životinje tako da koža postane vidljiva. Postaviti vrh pipete na kožu i pritisnite nežno nekoliko puta kako bi se ispraznio sadržaj.Sadržaj isprazniti na jedno ili dva različita mesta duž leđa životinje, najbolje pri vrhu vrata i između lopatica.

Broj rešenja.323-01-00238-22-001 od 30.01.2023. godine za lek

EFFIPRO 67 mg za male pse , rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 67

mg/0,67mL, pipeta, 4 x 0.67 ml

323-01-00239-22-001 od 30.01.2023. godine za lek

EFFIPRO 134 mg za srednje pse, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu,

1.4 mg/1,34mL, pipeta, 4 x 1.34ml

323-01-00240-22-001 od 30.01.2023. godine za lek

EFFIPRO 268 mg za velike pse, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu,

2.8mg/2,68mL, pipeta, 4 x 2.68ml

323-01-00241-22-001 od 30.01.2023. godine za lek

EFFIPRO 402mg za veoma velike pse, rastvor za lokalno nakapavanje na

kožu, 402mg/4,02mL, pipeta, 4 x 4.02ml

Veoma je važno da se proizvod nanese na mesta koja životinja ne može da liže.Takođe treba voditi računa da životinje posle tretmana ne ližu jedna drugu.Trebalo bi izbeći prekomerno vlaženje krzna preparatom jer može doći do slepljivanja dlake.Koje nestaje tokom narednih 24h posle aplikacije.

Bele naslage, koje se mogu videti na mestu aplikacije, nestaju za oko 48h.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Minimalni interval između dva tretmana je 4 nedelje. Da li će se ovim preparatom životinje tretirati svake 4 nedelje ili ređe, zavisi od epidemiološke situacije prisustva buva i krpelja, godišnjeg doba,broja životinja i td.

KARENCA

Nije primenljivo.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.

Čuvati na temperaturi do 30C .Čuvati na suvom mestu i u originalnom pakovanju.Ne upotrebljavati posle datuma isteka roka naznačenog na pipeti.

Rok upotrebe:

Roku upotrebe nakon otvaranja

iskoristiti odmah.

POSEBNA UPOZORENJA

Šamponiranje sat vremena pre tretmana nema uticaja na efikasnost preparata protiv buva. Trebalo bi izbeći kupanje ili potapanje u vodu dva dana nakon nanošenja proizvoda.

Broj rešenja.323-01-00238-22-001 od 30.01.2023. godine za lek

EFFIPRO 67 mg za male pse , rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 67

mg/0,67mL, pipeta, 4 x 0.67 ml

323-01-00239-22-001 od 30.01.2023. godine za lek

EFFIPRO 134 mg za srednje pse, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu,

1.4 mg/1,34mL, pipeta, 4 x 1.34ml

323-01-00240-22-001 od 30.01.2023. godine za lek

EFFIPRO 268 mg za velike pse, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu,

2.8mg/2,68mL, pipeta, 4 x 2.68ml

323-01-00241-22-001 od 30.01.2023. godine za lek

EFFIPRO 402mg za veoma velike pse, rastvor za lokalno nakapavanje na

kožu, 402mg/4,02mL, pipeta, 4 x 4.02ml

Preparat ne sprečava krpelje da se ”okače ”za životinju.Ukoliko je životinja tretirana pre izlaganja krpeljima, krpelji će biti ubijeni u prvih 24-48 sati posle kačenja.Za ovo vreme rizik od prenošenja bolesti je minimalan ali nije i isključen.Mrtvi krpelji će otpasti sa životinje,dok sve zaostale krpelje treba ukloniti pažljivim povlačenjem.

Buve sa životinja često infestiraju korpe,postelju i uobičajena mesta za odmor životinje kao

što su tepisi i nameštaj koje bi u slučaju masivnih infestacija trebalo tretirati sa odgovarajućim insekticidom uz redovno usisavanje.Kada se koristi kao deo strategije tretmana FAD-a Alergijskog dermatitisa izazvanog buvama,preporučuje se upotreba preparata svakog meseca i kod svih pasa u domaćinstvu.Za optimalnu kontrolu infestacije buvama u domaćinstvima sa više životinja, sve pse i mačke bi trebalo tretirati sa odgovarajućim insekticidom.

Za primenu na životinjama

Životinje je potrebno precizno izmeriti pre tretmana.

Izbegavati kontakt leka sa očima životinje. U slučaju slučajnog kontakta sa očima, potrebno je odmah isprati oči sa tekućom vodom. Važno je osigurati da se preparat nanese na mesto gde ga životinja ne može olizati i osigurati da se životinja neće lizati međusobno po završetku tretmana.

Ne aplikovati proizvod na povređenu ili oštećenu kožu.

Posebna upozorenja za osobe koje daju lek životinjama:

Proizvod može izazvati iritaciju sluzokože i očiju.

Zbog toga treba izbegavati kontakt sa ustima i očima.U slučaju kontakta leka sa očima potrebno je pažljivo isprati oči tekućom vodom. Ukoliko iritacija očiju ne prestane, treba se obratiti lekaru i poneti uputstvo za primenu ovog preparata.Treba izbeći kontakt preparata sa prstima. Ako do kontakta ipak dođe, ruke treba oprati vodom i sapunom.Tokom nanošenja preparata ne treba pušiti, piti ili jesti.Nakon upotrebe preparata treba oprati ruke.Osoba kod koje postoji preosetljivost na fipronil ili nosače alkohol, treba da izbegava kontakt sa ovim preparatom.Tretirane životinje ne treba dodirivati dok se mesto aplikacije ne osuši. Posebno deci ne treba dozvoliti dodirivanje životinje dok se ne osuši mesto aplikacije. U skladu sa tim životinju treba tretirati tokom večeri i ne dozvoliti joj da spava u krevetu sa vlasnikom, a posebno decom.

Druga upozorenja:

Fipronil može nepovoljno delovati na vodene organizme.Ne kontaminirati jezera,reke i kanale sa proizvodom ili praznom ambalažom.Proizvod može oštetiti bojene i lakirane površine ili drugu opremu u domaćinstvu.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Laboratijska ispitivanja nisu pokazala bilo kakav teratogeni ili embriotoksični efekat fipronila.Kako ispitivanje upotrebe ovog proizvoda tokom graviditeta i laktacije kod kuja nijesprovedeno, primena preparata u ovom periodu treba da bude samo uz preporuku veterinara koji će proceniti odnos između koristi i rizika njegove upotrebe.

Broj rešenja.323-01-00238-22-001 od 30.01.2023. godine za lek

EFFIPRO 67 mg za male pse , rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 67

mg/0,67mL, pipeta, 4 x 0.67 ml

323-01-00239-22-001 od 30.01.2023. godine za lek

EFFIPRO 134 mg za srednje pse, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu,

1.4 mg/1,34mL, pipeta, 4 x 1.34ml

323-01-00240-22-001 od 30.01.2023. godine za lek

EFFIPRO 268 mg za velike pse, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu,

2.8mg/2,68mL, pipeta, 4 x 2.68ml

323-01-00241-22-001 od 30.01.2023. godine za lek

EFFIPRO 402mg za veoma velike pse, rastvor za lokalno nakapavanje na

kožu, 402mg/4,02mL, pipeta, 4 x 4.02ml

POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LEKA ILI OSTATKA LEKA

Neiskorišćen lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

OSTALI PODACI

Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: Bela ili providna višeslojna plastična pipeta sa jednom dozom od 0,67 mL rastvora za male pse Bela ili providna višeslojna plastična pipeta sa jednom dozom od 1.34 mL rastvora za srednje pseBela ili providna višeslojna plastična pipeta sa jednom dozom od 2.68 mL rastvora za velike pseBela ili providna višeslojna plastična pipeta sa jednom dozom od 4.02 mL rastvora za veoma velike pse

Spoljašnje pakovanje: -Kutija sa 4 pipete.Kutija sa 4 pipete , svaka pipeta smeštena u sopstveni blister.

ATCvet kod

QP53AX15

Način izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

Broj dozvole: 4 x 0.67mL :

323-01-00238-22-001 od 30.01.2023. godine

4 x 1.34mL :

323-01-00239-22-001 od 30.01.2023. godine

4 x 2.68mL :

323-01-00240-22-001 od 30.01.2023. godine

4 x 4.02mL :

323-01-00241-22-001 od 30.01.2023. godine

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji