Eritromicina 20% WSP 200mg/g prašak za oralni rastvor


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Eritromicina 20% WSP prašak za oralni rastvor; 200mg/g; kesica, 1x100g

  • ATC: QJ01FA01
  • EAN: 8033629990423
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Eritromicina 20% WSP prašak za oralni rastvor uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Eritromicina 20% WSP na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Eritromicina 20% WSP kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja:

323-01-00376-21-001 od 09.08.2022. godine za lek:

Eritromicina 20% WSP, prašak za oralni rastvor, 200 mg/g, 1 x 100 g

Broj rešenja:

323-01-00377-21-001 od 09.08.2022. godine za lek:

Eritromicina 20% WSP, prašak za oralni rastvor, 200 mg/g, 1 x 1000 g

Broj rešenja:

323-01-00378-21-001 od 09.08.2022. godine za lek:

Eritromicina 20% WSP, prašak za oralni rastvor, 200 mg/g, 1 x 5000 g

UPUTSTVO ZA LEK

Eritromicina 20% WSP, prašak za oralni rastvor, 200 mg/g, 1 x 100 gEritromicina 20% WSP, prašak za oralni rastvor, 200 mg/g, 1 x 1000 gEritromicina 20% WSP, prašak za oralni rastvor, 200 mg/g, 1 x 5000 g

za primenu na životinjama

Proizvođač:

CHEMIFARMA S.P.A.

Via Don Eugenio Servadei 16 , 47122 Forli, Italija

Podnosilac zahteva:

CHEMIFARMA S.P.A. ITALIA PREDSTAVNIŠTVO U BEOGRADU

Vojislava Ilića 127/29, Beograd, Republika Srbija

Broj rešenja:

323-01-00376-21-001 od 09.08.2022. godine za lek:

Eritromicina 20% WSP, prašak za oralni rastvor, 200 mg/g, 1 x 100 g

Broj rešenja:

323-01-00377-21-001 od 09.08.2022. godine za lek:

Eritromicina 20% WSP, prašak za oralni rastvor, 200 mg/g, 1 x 1000 g

Broj rešenja:

323-01-00378-21-001 od 09.08.2022. godine za lek:

Eritromicina 20% WSP, prašak za oralni rastvor, 200 mg/g, 1 x 5000 g

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

CHEMIFARMA S.P.A. ITALIA PREDSTAVNIŠTVO U BEOGRADU;Vojislava Ilića 127/29, Beograd, Republika Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

CHEMIFARMA S.P.A.;Via Don Eugenio Servadei 16, 47122 Forli, Italija

IME LEKA

Eritromicina 20% WSP

200 mg/gprašak za oralni rastvorza brojlereeritromicin

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

1g praška za oralni rastvor sadrži:

Aktivna supstanca:

Eritromicin u obliku eritromicin tiocijanata

Pomoćne supstance:

Silicijum dioksid, koloidni, hidratisani; glukoza monohidrat.

INDIKACIJE

Infektivna korica brojlerskih pilića

Avibacterium paragallinarum

KONTRAINDIKACIJE

Lek se ne primenjivati kod živine preosetljive na eritromicin, kao i kod živine sa poremećenom funkcijom jetre. Ne daje se kokama nosiljama.

NEŽELJENA DEJSTVA

Moguća je pojava gastrointestinalnih poremećaja dijareja i hepatotoksičnog efekta.

Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

Broj rešenja:

323-01-00376-21-001 od 09.08.2022. godine za lek:

Eritromicina 20% WSP, prašak za oralni rastvor, 200 mg/g, 1 x 100 g

Broj rešenja:

323-01-00377-21-001 od 09.08.2022. godine za lek:

Eritromicina 20% WSP, prašak za oralni rastvor, 200 mg/g, 1 x 1000 g

Broj rešenja:

323-01-00378-21-001 od 09.08.2022. godine za lek:

Eritromicina 20% WSP, prašak za oralni rastvor, 200 mg/g, 1 x 5000 g

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Lek se primenjuje u vodi za piće u količini od 1 g/10 kg telesne mase ekvivalentno 20 mg/kgeritromicina zavisno od uzrasta, težine i unete količine vode. Terapija traje 3-5 dana.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Lek potpuno rastvoriti u vodi za piće, prateći preskripciju veterinara. Ne prekoračivati dnevnu dozu u mg/kg t.m. Svakog dana treba praviti svež rastvor leka, a živini onemogućiti pristup drugim izvorima vode. Rastvoriti odgovarajuću količinu praška najpre u manjoj količini vode - koja ne sme da ima nizak pH kisele vode i zatim dodati rastvor u predviđenu količinu vode za napajanje. Mediciranu vodu obnavljati svakih 12 sati.

KARENCA

Meso tretiranih brojlera nije za ishranu ljudi u toku tretmana, kao i 2 dana od poslednje primene leka.

Ne primenjuje se kod koka nosilja.

1..

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.

Čuvati na tamnom i suvom mestu na temperaturi do 25°C.Rok upotrebe: 2 godine, čuvanjem u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25°C, zaštićeno odsvetlosti i vlage.Rok upotrebe nakon prvog otvaranja pakovanja: 3 meseca, čuvanjem u originalnom pakovanju, natemperaturi do 25°C, zaštićeno od svetlosti i vlage.Rok upotrebe nakon rastvaranja u vodi za piće: 12 sati, na temperaturi do 25°C.

1..

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Upotreba leka treba da se bazira na testovima antibiograma. Posebnu pažnju treba obratiti na poboljšanje odgajivačke prakse da bi se izbegao uticaj stresa. Treba izbegavati ponavljanu i/ili dužu

Broj rešenja:

323-01-00376-21-001 od 09.08.2022. godine za lek:

Eritromicina 20% WSP, prašak za oralni rastvor, 200 mg/g, 1 x 100 g

Broj rešenja:

323-01-00377-21-001 od 09.08.2022. godine za lek:

Eritromicina 20% WSP, prašak za oralni rastvor, 200 mg/g, 1 x 1000 g

Broj rešenja:

323-01-00378-21-001 od 09.08.2022. godine za lek:

Eritromicina 20% WSP, prašak za oralni rastvor, 200 mg/g, 1 x 5000 g

upotrebu eritromicina, uz poboljšanje uslova držanja, higijene i i dezinfekcije. Da bi se izbeglo predoziranje, potrebno je što preciznije odrediti telesnu masu životinja.

Ne mešati sa čvrstom hranom.Upotreba leka koji nije u skladu sa Sažetkom karakteristika leka može dovesti do pojave rezistencije bakterija.Svakog dana treba praviti svež rastvor leka, a živini onemogućiti pristup drugim izvorima vode. Rastvoriti odgovarajuću količinu praška najpre u manjoj količini vode - koja ne sme da ima nizak pH kisele vode i zatim dodati rastvor u predviđenu količinu vode za napajanje. Mediciranu vodu obnavljati svakih 12 sati. Domaćim životinjama ne sme biti dostupan preparat, kao ni medicirana voda.

Posebne mere opreza za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Eritromicin može izazvati kontaktni dermatitis, iritaciju kože, očiju i respiratornog trakta ljudi. Makrolidni antibiotici mogu izazvati alergijsku reakciju koja može biti ukrštena između predstavnika grupe, posle injiciranja, inhalacije, ingestije ili čak kontakta sa kožom. Iz navedenih razloga potrebno je izbegavati direktan kontakt sa lekom tokom pripremanja leka.Prilikom pripreme leka obavezno je korišćenje zaštitne maske, odela, naočara i rukavica. Posle završenog rada oprati ruke sapunom i vodom. Ukoliko lek dođe u kontakt sa očima, treba ih isprati vodom, a ukoliko se pojave promena na koži, edem lica ili usana, odnosno drugi simptomi preosetljivosti, odmah kontaktirati lekara.

Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja

Ne primenjuje se kod koka nosilja.

Interakcije

Lek se ne sme istovremeno primenjivati sa drugim makrolidnim antibioticima tilozin, spiramicin, ampicilinom, streptomicinom, tetraciklinom, tiamfenikolom i fluorfenikolom.

Inkompatibilnost

Ne rastvarati u vodi sa niskim pH.

Predoziranje

Ne povećavati preporučeno doziranje leka.

Podaci o uticaju na životnu sredinu

Eritromicin nema posebni uticaj na životnu sredinu.

1..

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.

1..

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

09.08.2022.

Broj rešenja:

323-01-00376-21-001 od 09.08.2022. godine za lek:

Eritromicina 20% WSP, prašak za oralni rastvor, 200 mg/g, 1 x 100 g

Broj rešenja:

323-01-00377-21-001 od 09.08.2022. godine za lek:

Eritromicina 20% WSP, prašak za oralni rastvor, 200 mg/g, 1 x 1000 g

Broj rešenja:

323-01-00378-21-001 od 09.08.2022. godine za lek:

Eritromicina 20% WSP, prašak za oralni rastvor, 200 mg/g, 1 x 5000 g

OSTALI PODACI

Pakovanje

x 100gUnutrašnje, ujedno i spoljašnje pakovanje: kesica od troslojne folije poliester/ALU/PE sloj od polietilena je u kontaktu sa lekom.1 x 1000gUnutrašnje, ujedno i spoljašnje pakovanje: polietilenska boca velike gustine sa polietilenskim zatvaračem sa navojem i zaštitnim unutrašnjim poklopcem.1 x 5000gUnutrašnje, ujedno i spoljašnje pakovanje: četvoroslojna kesa sloj od polietilena je u kontaktu sa lekom i tri sloja papira.

Režim izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod:

Broj i datum izdavanja dozvole:

1x100g: 323-01-00376-21-001 od 09.08.2022.1x 1000g: 323-01-00377-21-001 od 09.08.2022.1x 5000g: 323-01-00378-21-001 od 09.08.2022.

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji