FIPROMED za pse 10-20 kg 134mg/1.34mL rastvor za lokalno nakapavanje na kožu


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo FIPROMED za pse 10-20 kg rastvor za lokalno nakapavanje na kožu; 134mg/1.34mL; pipeta, 3x1.34mL

  • ATC: QP53AX15
  • EAN: 8606020510899
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: BRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

FIPROMED za pse 10-20 kg rastvor za lokalno nakapavanje na kožu uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za FIPROMED za pse 10-20 kg na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za FIPROMED za pse 10-20 kg kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja: 323-01-00283-21-002 od 20.04.2022.godine za lek

FIPROMED za pse 2-10 kg, rastvor za lokalno nakapavanje na

kožu, 67 mg/0,67 mL, 3x0,67 mL

Broj rešenja: 323-01-00284-21-002 od 20.04.2022.godine za lek

FIPROMED za pse 10-20 kg, rastvor za lokalno nakapavanje na

kožu, 134 mg/1,34 mL, 3x1,34mL

Broj rešenja: 323-01-00285-21-002 od 20.04.2022.godine za lek

FIPROMED za pse 20-40 kg, rastvor za lokalno nakapavanje na

kožu, 268 mg/2,68 mL, 3x2,68 mL

Broj rešenja: 323-01-00286-21-002 od 20.04.2022.godine za lek

FIPROMED za pse 40-60 kg, rastvor za lokalno nakapavanje na

kožu, 402 mg/4,02 mL, 3x2,68 mL

UPUTSTVO ZA LEK

FIPROMED za pse 2-10 kg, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 67 mg/0,67 mL, 3x0,67 mL

FIPROMED za pse 10-20

kg, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu,

134 mg/1,34 mL,

FIPROMED za pse 20-40 kg, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 268 mg/2,68mL, 3x2,68 mL

FIPROMED za pse 40-60 kg, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 402 mg/4,02 mL, 3x4,02 mL

za primenu na životinjama

Proizvođač: AVE&VETMEDIC DOO

Adresa: Bregalnička 32, 26300 Vršac

Podnosilac zahteva: AVE&VETMEDIC DOO BEOGRAD

Adresa: Petra Lekovića 6, 11000 Beograd

Broj rešenja: 323-01-00283-21-002 od 20.04.2022.godine za lek

FIPROMED za pse 2-10 kg, rastvor za lokalno nakapavanje na

kožu, 67 mg/0,67 mL, 3x0,67 mL

Broj rešenja: 323-01-00284-21-002 od 20.04.2022.godine za lek

FIPROMED za pse 10-20 kg, rastvor za lokalno nakapavanje na

kožu, 134 mg/1,34 mL, 3x1,34mL

Broj rešenja: 323-01-00285-21-002 od 20.04.2022.godine za lek

FIPROMED za pse 20-40 kg, rastvor za lokalno nakapavanje na

kožu, 268 mg/2,68 mL, 3x2,68 mL

Broj rešenja: 323-01-00286-21-002 od 20.04.2022.godine za lek

FIPROMED za pse 40-60 kg, rastvor za lokalno nakapavanje na

kožu, 402 mg/4,02 mL, 3x2,68 mL

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

AVE&VETMEDIC DOO BEOGRAD, Petra Lekovića 6, 11000 BeogradRepublika Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

AVE&VETMEDIC DOO, Bregalnička 32, 26300 Vršac

IME LEKA

FIPROMED za pse 2-10 kg

67 mgrastvor za lokalno nakapavanje na kožuza psefipronil

FIPROMED za pse 10-20 kg

134 mgrastvor za lokalno nakapavanje na kožuza psefipronil

FIPROMED za pse 20-40 kg

268 mgrastvor za lokalno nakapavanje na kožu za psefipronil

FIPROMED za pse 40-60 kg

402 mgrastvor za lokalno nakapavanje na kožu za psefipronil

Broj rešenja: 323-01-00283-21-002 od 20.04.2022.godine za lek

FIPROMED za pse 2-10 kg, rastvor za lokalno nakapavanje na

kožu, 67 mg/0,67 mL, 3x0,67 mL

Broj rešenja: 323-01-00284-21-002 od 20.04.2022.godine za lek

FIPROMED za pse 10-20 kg, rastvor za lokalno nakapavanje na

kožu, 134 mg/1,34 mL, 3x1,34mL

Broj rešenja: 323-01-00285-21-002 od 20.04.2022.godine za lek

FIPROMED za pse 20-40 kg, rastvor za lokalno nakapavanje na

kožu, 268 mg/2,68 mL, 3x2,68 mL

Broj rešenja: 323-01-00286-21-002 od 20.04.2022.godine za lek

FIPROMED za pse 40-60 kg, rastvor za lokalno nakapavanje na

kožu, 402 mg/4,02 mL, 3x2,68 mL

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Sadržaj u 0,67 ml pipeta S

Sadržaj u 1,34 mlpipeta M

Sadržaj u 2,68 ml pipeta L

Sadržaj u 4,02 ml pipeta XL

Aktivna supstanca

Pomoćne supstance

Butilhidroksianizol

Butilhidroksitoluen

Ostale pomoćnesupstance do

Ostale pomoćne supstance: Benzilalkohol; Dietilenglikolmonoetiletar.

INDIKACIJE

Za tretman i prevenciju infestacije buvama

Ctenocephalides spp.

krpeljima

Rhipicephalus

Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatus

i pavašima

Trichodectes canis

Insekticidna aktivnost ovog preparata protiv buva

Ctenocephalides felis

traje do 8 nedelja.

Akaricidna aktivnost ovog preparata protiv krpelja

Rhipicephalus sanguineus

Ixodes ricinus

Dermacentor reticulatus

traje do 4 nedelje.

Ukoliko su neke vrste krpelja

Rhipicephalus sanguineus

Ixodes ricinus

već bile prisutne na

životinji kada je preparata aplikovan, moguće je da svi krpelji ne budu uništeni u toku 48 časova, ali će se to desiti u toku narednih 7 dana.Preparat je efikasan u tretmanu i kontroli alergijskog dermatitisa pasa koji izaziva pljuvačka buve Flea Allergic Dermatitis - FAD.

KONTRAINDIKACIJE

nedostatku specifičnih ispitivanja, preparat ne treba primenjivati kod štenadi mlađe od 8 nedelja i/ili manje telesne mase od 2 kg.Ne koristite kod bolesnih sistemske bolesti, groznica ili pasa u rekonvalescenciji.Ne koristiti preparat kod životinja sa poznatom preosetljivošću na aktivnu supstancu ili bilo koju od pomoćnih supstanci.Ne primenjuje se kod kunića jer može izazvati neželjene rekcije pa i letalni ishod.Preparat je namenjen samo za pse, ne upotrebljavati kod mačaka jer lako može doći do predoziranja.

NEŽELJENA DEJSTVA

Ukoliko po primeni leka životinja liže mesto aplikacije, može doći do kratkotrajne hipersalivacije, uglavnom zbog efekta nosača u sastavu leka.

Broj rešenja: 323-01-00283-21-002 od 20.04.2022.godine za lek

FIPROMED za pse 2-10 kg, rastvor za lokalno nakapavanje na

kožu, 67 mg/0,67 mL, 3x0,67 mL

Broj rešenja: 323-01-00284-21-002 od 20.04.2022.godine za lek

FIPROMED za pse 10-20 kg, rastvor za lokalno nakapavanje na

kožu, 134 mg/1,34 mL, 3x1,34mL

Broj rešenja: 323-01-00285-21-002 od 20.04.2022.godine za lek

FIPROMED za pse 20-40 kg, rastvor za lokalno nakapavanje na

kožu, 268 mg/2,68 mL, 3x2,68 mL

Broj rešenja: 323-01-00286-21-002 od 20.04.2022.godine za lek

FIPROMED za pse 40-60 kg, rastvor za lokalno nakapavanje na

kožu, 402 mg/4,02 mL, 3x2,68 mL

Kao veoma retke neželjene reakcije nakon upotrebe preparata uočene su kratkotrajne kožne reakcije na mestu primene depigmentacija kože, lokalna alopecija, svrab, eritem i generalizovani svrab ili alopecija.Izuzetno, posle upotrebe se mogu javiti hipersalivacija, prolazni neurološki simptomi kakvi su hiperestezija povećana osetljivost na svetlost ili zvuke, uznemirenost ili neuobičajeno ponašanje, depresija i nervni simptomi, zatim povraćanje ili respiratorni simptomi.

Ukoliko primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Mesto primene: spolja, aplikacijom na kožu.

Doziranje: -

Jedna pipeta od 0,67 ml za psa telesne mase od 2 kg do 10 kg

Jedna pipeta od 1,34 ml za psa telesne mase od 10 kg do 20 kg

Jedna pipeta od 2,68 ml za psa telesne mase od 20 kg do 40 kg

Jedna pipeta od 4,02 ml za psa telesne mase od 40 kg do 60 kg

Za pse telesne mase veće od 60 kg upotrebiti dve pipete od 2,68 ml.

Ovakvim doziranjem se obezbeđuje minimalna preporučena doza od 6,7 mg fipronila/kg telesne mase.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Pipetu držati uspravno i kucnuti uži deo pipete kako bi kompletan sadržaj sišao u telo pipete. Prelomiti vrh pipete na označenoj liniji. Razmaknuti krzno na leđima na bazi vrata iznad lopatica, dok koža ne postane vidljiva. Postaviti vrh pipete na kožu i pritisnuti kako bi se istisnuo sav sadržaj direktno na kožu na jednom ili još bolje na dva mesta jedno na bazi lobanje i drugo 2-3 cm ispod. Upotrebiti dovoljan broj pipeta u zavisnosti od telesne mase psa, a aplikaciju izvršiti na dva mesta.Voditi računa da se sadržaj pipete istisne na kožu, a ne na dlaku, jer će ona izgledati ulepljeno tokom prva 24 sata od primene.U nedostatku ispitivanja bezbednosti, minimalni interval između dva tretmana je 4 nedelje.

KARENCA

Nije primenljivo.

Broj rešenja: 323-01-00283-21-002 od 20.04.2022.godine za lek

FIPROMED za pse 2-10 kg, rastvor za lokalno nakapavanje na

kožu, 67 mg/0,67 mL, 3x0,67 mL

Broj rešenja: 323-01-00284-21-002 od 20.04.2022.godine za lek

FIPROMED za pse 10-20 kg, rastvor za lokalno nakapavanje na

kožu, 134 mg/1,34 mL, 3x1,34mL

Broj rešenja: 323-01-00285-21-002 od 20.04.2022.godine za lek

FIPROMED za pse 20-40 kg, rastvor za lokalno nakapavanje na

kožu, 268 mg/2,68 mL, 3x2,68 mL

Broj rešenja: 323-01-00286-21-002 od 20.04.2022.godine za lek

FIPROMED za pse 40-60 kg, rastvor za lokalno nakapavanje na

kožu, 402 mg/4,02 mL, 3x2,68 mL

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.Uslovi čuvanja leka

Ne zahteva posebne uslove čuvanja.Čuvati u originalnom pakovanju.

Rok upotrebe

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama.

Samo za spoljašnju upotrebu.Životinje treba izmeriti pre tretmana. Ne prekoračivati preporučenu dozu.Voditi računa da preparat ne dođe u kontakt sa očima životinje.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Posebno je važno obezbediti da se preparat nanese na mesto gde ga životinja ne može lizati i osigurati da se životinje ne ližu međusobno posle završetku tretmana.Kupanje ili šamponiranje životinje do jedan sat pre tretmana ne utiče na efikasnost preparata.Kupanje ili ulazak psa u vodu u prva dva dana nakon aplikacije preparata ili kupanje učestalije od jednom nedeljno, treba izbegavati jer nije sprovedeno nijedno ispitivanje kako bi se ispitao njihov uticaj na efikasnost preparata. Emolijentni šamponi se mogu koristiti pre tretmana, ali ukoliko se posle aplikacije preparata upotrebljavaju jednom nedeljno, smanjuju dužinu zaštite protiv buva na otprilike 5 nedelja. Nedeljno kupanje medicinskim šamponom sa 2% hlorheksidina nije uticalo na efikasnost protiv buva tokom studije koja je trajala 6 nedelja.Psima ne treba dozvoliti plivanje u otvorenim vodama dva dana nakon aplikacije videti deo 5.3.Preparat je efikasan protiv infestacije buvama prosečno 2 meseca, a protiv krpelja do jedan mesec. Novopridošle buve će biti ubijene u prva 24 časa od dolaska na životinju. Kada se koristi kao deo tretmana protiv alergijskog dermatitisa koji uzrokuju buve, preporučuje se mesečna aplikacija preparata i tretman svih pasa u domaćinstvu. Pored toga, buve sa životinja infestiraju njihovu okolinu i stanište korpe, ležaljke i uobičajena mesta za odmor, kao što su tepisi i mekan nameštaj, pa ih u slučaju masovnih infestacija i na početku primene kontrolnih mera treba tretirati odgovarajućim insekticidom uz redovno usisavanje.Preparat ne sprečava sve krpelje da se prikače na životinju, ali će krpelji biti ubijeni u prvih 24 do 48 sati po kačenju, pre potpunog hranjenja krpelja, zbog čega se rizik od prenošenja oboljenja minimalizuje. Postoji mogućnost infestacije pojedinačnim krpeljima. Iz ovog razloga, prenošenje infektivnih bolesti ne može biti potpuno isključeno ukoliko su uslovi nepovoljni. Uginuli krpelji često otpadnu sa kože životinja, a oni koji zaostanu treba pažljivo ukloniti pazeći da delovi rila ne ostanu u koži psa.Za optimalnu kontrolu buva i krpelja u domaćinstvima sa više ljubimaca, sve pse i mačke iz domaćinstva treba tretirati istovremeno odgovarajućim insekticidom.Kada se tretiraju infestacije pavašima, sve pse u kontaktu treba istovremeno tretirati odgovarajućim preparatom.

Broj rešenja: 323-01-00283-21-002 od 20.04.2022.godine za lek

FIPROMED za pse 2-10 kg, rastvor za lokalno nakapavanje na

kožu, 67 mg/0,67 mL, 3x0,67 mL

Broj rešenja: 323-01-00284-21-002 od 20.04.2022.godine za lek

FIPROMED za pse 10-20 kg, rastvor za lokalno nakapavanje na

kožu, 134 mg/1,34 mL, 3x1,34mL

Broj rešenja: 323-01-00285-21-002 od 20.04.2022.godine za lek

FIPROMED za pse 20-40 kg, rastvor za lokalno nakapavanje na

kožu, 268 mg/2,68 mL, 3x2,68 mL

Broj rešenja: 323-01-00286-21-002 od 20.04.2022.godine za lek

FIPROMED za pse 40-60 kg, rastvor za lokalno nakapavanje na

kožu, 402 mg/4,02 mL, 3x2,68 mL

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Preparat ne sme doći u kontakt sa kožom i sluzokožama!Preparat može izazvati iritaciju sluznica i očiju. Zbog toga treba izbegavati kontakt preparata sa kožom, ustima i očima. Osobe sa poznatom preosetljivošću na insekticide ili alkohol treba da izbegavaju kontakt sa ovim preparatom. Treba izbegavati kontakt sadržaja sa prstima. Ukoliko do toga dođe, oprati ruke vodom i sapunom. U slučaju kontakta očiju sa preparatom, treba ih pažljivo isprati čistom vodom. Oprati ruke posle upotrebe preparata.Tretirane životinje ne treba dirati i deci ne treba dozvoliti da se igraju sa tretiranim životinjama dok se mesto aplikacije ne osuši. Zato se preporučuje da se životinja ne tretira tokom dana, već rano uveče, kao i da se životinji koja je skoro tretirana ne dozvoli da spava sa vlasnicima, posebno ne sa decom.Ne pušiti, ne piti i ne jesti tokom aplikacije preparata.Alkoholni nosač u sastavu preparata može imati nepovoljan efekat na ofarbane, lakirane i druge površine u domaćinstvu.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Bezbednost primene preparata je dokazana kod kuja u toku parenja, gravidnih i kuja u laktaciji koje su tretirane višestrukim uzastopnim dozama, do tri puta većim od maksimalne preporučene doze.Preparat se može upotrebljavati kod kuja u toku parenja, graviditeta i laktacije.

Predoziranje

Toksični efekti nisu zabeleženi u ispitivanjima bezbednosti kod ciljne vrste, sprovedenim na štenadi staroj 8 nedelja, na psima u fazi rasta i psima telesne mase oko 2 kg, koji su jednokratno tretirani dozom pet puta većom od preporučene doze. Rizik od pojave štetnih efekata se ipak može povećati predoziranjem i zbog toga životinje uvek treba tretirati odgovarajućim brojem pipeta određenom prema njihovoj telesnoj masi.

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.Fipronil može imati štetno dejstvo na vodene organizme. Ne kontaminirati jezera, reke i kanale proizvodom ili praznom ambalažom.

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

Broj rešenja: 323-01-00283-21-002 od 20.04.2022.godine za lek

FIPROMED za pse 2-10 kg, rastvor za lokalno nakapavanje na

kožu, 67 mg/0,67 mL, 3x0,67 mL

Broj rešenja: 323-01-00284-21-002 od 20.04.2022.godine za lek

FIPROMED za pse 10-20 kg, rastvor za lokalno nakapavanje na

kožu, 134 mg/1,34 mL, 3x1,34mL

Broj rešenja: 323-01-00285-21-002 od 20.04.2022.godine za lek

FIPROMED za pse 20-40 kg, rastvor za lokalno nakapavanje na

kožu, 268 mg/2,68 mL, 3x2,68 mL

Broj rešenja: 323-01-00286-21-002 od 20.04.2022.godine za lek

FIPROMED za pse 40-60 kg, rastvor za lokalno nakapavanje na

kožu, 402 mg/4,02 mL, 3x2,68 mL

OSTALI PODACI

Pakovanje

Unutrašnje pakovanje: pipeta od poliuterana u triplex foliji.Spoljašnje pakovanje: skoživa kartonska kutija koja sadrži 3 folije.

Režim izdavanja

Lek se može izdavati bez recepta veterinara.

ATCvet kod:

Broj dozvole:

FIPROMED za pse 2-10 kg:

323-01-00283-21-002 od 20.04.2022.

FIPROMED za pse 10-20 kg: 323-01-00284-21-002 od 20.04.2022.FIPROMED za pse 20-40 kg: 323-01-00285-21-002 od 20.04.2022.

FIPROMED za pse 40-60 kg: 323-01-00286-21-002 od 20.04.2022.

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji