Fypryst® Combo za pse 2-10 kg 67mg+60.3mg rastvor za lokalno nakapavanje na kožu


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Fypryst® Combo za pse 2-10 kg rastvor za lokalno nakapavanje na kožu; 67mg+60.3mg; tuba, 3x0.67mL

  • ATC: QP53AX65
  • EAN: 3838989633516
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: BRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Fypryst® Combo za pse 2-10 kg rastvor za lokalno nakapavanje na kožu uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Fypryst® Combo za pse 2-10 kg na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Fypryst® Combo za pse 2-10 kg kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja:

323-01-00364-19-001 od 07.02.2020. godine za lek

Fypryst Combo za pse 2-10 kg, rastvor za lokalno

nakapavanje na kožu, 3 x 0.67 mL

Broj rešenja:

323-01-00365-19-001 od 07.02.2020. godine za lek

Fypryst Combo za pse 10-20 kg, rastvor za lokalno

nakapavanje na kožu, 3 x 1.34 mL

Broj rešenja:

323-01-00366-19-001 od 07.02.2020. godine za lek

Fypryst Combo za pse 20-40 kg, rastvor za lokalno

nakapavanje na kožu, 3 x 2.68 mLBroj rešenja:

323-01-00367-19-001 od 07.02.2020. godine za lek

Fypryst Combo za pse 40+ kg, rastvor za lokalno nakapavanje

na kožu, 3 x 4.02 mL

UPUTSTVO ZA LEK

Fypryst® Combo za pse 2-10 kg, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu,

6. mg + 60.3 mg, 3 x 0.67 mL

Fypryst® Combo za pse 10-20 kg, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu,

1.4 mg + 120.6 mg, 3 x 1.34 mL

Fypryst® Combo za pse 20-40 kg, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu,

2.8 mg + 241.2 mg, 3 x 2.68 mL

Fypryst® Combo za pse 40 kg+, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu,

4.2 mg + 361.8 mg, 3 x 4.02 mL

za primenu na životinjama

Proizvođač:

KRKA, D.D., NOVO MESTO

Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

Podnosilac zahteva:

KRKA-FARMA D.O.O. BEOGRAD

Jurija Gagarina 26/V/II, Beograd, Srbija

Broj rešenja:

323-01-00364-19-001 od 07.02.2020. godine za lek

Fypryst Combo za pse 2-10 kg, rastvor za lokalno

nakapavanje na kožu, 3 x 0.67 mL

Broj rešenja:

323-01-00365-19-001 od 07.02.2020. godine za lek

Fypryst Combo za pse 10-20 kg, rastvor za lokalno

nakapavanje na kožu, 3 x 1.34 mL

Broj rešenja:

323-01-00366-19-001 od 07.02.2020. godine za lek

Fypryst Combo za pse 20-40 kg, rastvor za lokalno

nakapavanje na kožu, 3 x 2.68 mLBroj rešenja:

323-01-00367-19-001 od 07.02.2020. godine za lek

Fypryst Combo za pse 40+ kg, rastvor za lokalno nakapavanje

na kožu, 3 x 4.02 mL

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

Krka-Farma d.o.o.Beograd, Jurija Gagarina 26v/II, Beograd, Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

Krka, d.d, Novo mestoŠmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

IME LEKA

Fypryst® Combo za pse 2-10 kg

67 mg + 60.3 mgrastvor za lokalno nakapavanje na kožuza psefipronil, S-metopren

Fypryst® Combo za pse 10-20 kg

134 mg + 120.6 mgrastvor za lokalno nakapavanje na kožuza psefipronil, S-metopren

Fypryst® Combo za pse 20-40 kg

268 mg + 241.2 mgrastvor za lokalno nakapavanje na kožuza psefipronil, S-metopren

Fypryst® Combo za pse 40 kg+

402 mg + 361.8 mgrastvor za lokalno nakapavanje na kožuza psefipronil, S-metopren

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedna tuba 0.67 mL sadrži:

Aktivne supstance:

Broj rešenja:

323-01-00364-19-001 od 07.02.2020. godine za lek

Fypryst Combo za pse 2-10 kg, rastvor za lokalno

nakapavanje na kožu, 3 x 0.67 mL

Broj rešenja:

323-01-00365-19-001 od 07.02.2020. godine za lek

Fypryst Combo za pse 10-20 kg, rastvor za lokalno

nakapavanje na kožu, 3 x 1.34 mL

Broj rešenja:

323-01-00366-19-001 od 07.02.2020. godine za lek

Fypryst Combo za pse 20-40 kg, rastvor za lokalno

nakapavanje na kožu, 3 x 2.68 mLBroj rešenja:

323-01-00367-19-001 od 07.02.2020. godine za lek

Fypryst Combo za pse 40+ kg, rastvor za lokalno nakapavanje

na kožu, 3 x 4.02 mL

Pomoćne supstance:

Butilhidroksianizol

Butilhidroksitoluen

Jedna tuba 1.34 mL sadrži:

Aktivne supstance:

Pomoćne supstance:

Butilhidroksianizol

Butilhidroksitoluen

Jedna tuba 2.68 mL sadrži:

Aktivne supstance:

Pomoćne supstance:

Butilhidroksianizol

Butilhidroksitoluen

Jedna tuba 4.02 mL sadrži:

Aktivne supstance:

Pomoćne supstance:

Butilhidroksianizol

Butilhidroksitoluen

Ostale pomoćne supstance:

povidon K25, polisorbat 80, etanol 96% i dietilenglikolmonoetileter.

INDIKACIJE

Koristi se kod infestacije buvama, samostalne ili udružene sa infestacijom krpeljima i/ili pavašima.- Eliminacija buva

Ctenocephalides

spp.. Insekticidna efikasnost protiv novih infestacija sa

odraslim buvama traje 8 nedelja. Prevencija razmnožavanja buva inhibicijom razvoja jaja ovicidna aktivnost, larvi i lutki larvicidna aktivnost poreklom od jaja koje su položile odrasle buve, traje 8 nedelja nakon primene.- Eliminacija krpelja

Ixodes ricinus, Dermacentor variabilis, Dermatocentor reticularis,

Rhipicephalus sanguineus

Akaricidno dejstvo leka protiv krpelja traje do 4 nedelje.

Eliminacija pavaši

Trichodetes canis

Ovaj lek može da se koristi kao deo terapijskog tretmana za kontrolu alergijskog dermatitisa koji izazivaju buve, kada je ovo stanje prethodno dijagnostikovao veterinar.

Broj rešenja:

323-01-00364-19-001 od 07.02.2020. godine za lek

Fypryst Combo za pse 2-10 kg, rastvor za lokalno

nakapavanje na kožu, 3 x 0.67 mL

Broj rešenja:

323-01-00365-19-001 od 07.02.2020. godine za lek

Fypryst Combo za pse 10-20 kg, rastvor za lokalno

nakapavanje na kožu, 3 x 1.34 mL

Broj rešenja:

323-01-00366-19-001 od 07.02.2020. godine za lek

Fypryst Combo za pse 20-40 kg, rastvor za lokalno

nakapavanje na kožu, 3 x 2.68 mLBroj rešenja:

323-01-00367-19-001 od 07.02.2020. godine za lek

Fypryst Combo za pse 40+ kg, rastvor za lokalno nakapavanje

na kožu, 3 x 4.02 mL

KONTRAINDIKACIJE

nedostatku dostupnih podataka, ovaj lek ne bi trebalo upotrebljavati kod štenadi u uzrastu do 8 nedelja i/ili telesne mase ispod 2 kg.Ne koristiti kod bolesnih životinja npr. sistemske bolesti, povišena temperatura ili kod životinja u periodu rekonvalescencije.

Ne koristiti kod kunića, jer se mogu javiti neželjene reakcije na lek, pa čak i smrtni ishod.

Ovaj lek je posebno prilagođen psima. Ne koristiti ga kod mačaka i feretki jer može doći do predoziranja.Ne koristiti u slučaju poznate preosetljivosti na aktivne komponente ili bilo koju pomoćnu supstancu u sastavu leka.

NEŽELJENA DEJSTVA

Među veoma retkim neželjenim reakcijama, posle upotrebe leka su zabeležene prolazne reakcije kože na mestu aplikacije perutanje, lokalni gubitak dlake, svrab, crvenilo i generalizovani svrab ili gubitak dlake. Nakon primene su zabeleženi i pojačana salivacija, reverzibilni znaci poremećaja nervnog sistema povećana osetljivost na stimulaciju, depresija, drugi nervni simptomi ili povraćanje.U slučaju da životinja liže mesto primene, može doći do kratkotrajne pojačane salivacije, do koje uglavnom dolazi zbog prirode nosača u sastavu leka.

Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Samo za spoljašnju upotrebu.

Način primene: upotreba nakapavanjem.

Psi t.m.

Broj tuba

Zapremina tube

Jačina fipronil + S-metopren

preko 2 kg i do 10 kg

67 mg + 60.3 mg

preko 10 kg i do 20 kg

134 mg + 120.6 mg

preko 20 kg i do 40 kg

268 mg + 241.2 mg

402 mg + 361.8 mg

Broj rešenja:

323-01-00364-19-001 od 07.02.2020. godine za lek

Fypryst Combo za pse 2-10 kg, rastvor za lokalno

nakapavanje na kožu, 3 x 0.67 mL

Broj rešenja:

323-01-00365-19-001 od 07.02.2020. godine za lek

Fypryst Combo za pse 10-20 kg, rastvor za lokalno

nakapavanje na kožu, 3 x 1.34 mL

Broj rešenja:

323-01-00366-19-001 od 07.02.2020. godine za lek

Fypryst Combo za pse 20-40 kg, rastvor za lokalno

nakapavanje na kožu, 3 x 2.68 mLBroj rešenja:

323-01-00367-19-001 od 07.02.2020. godine za lek

Fypryst Combo za pse 40+ kg, rastvor za lokalno nakapavanje

na kožu, 3 x 4.02 mL

Doziranje navedeno u tabeli odgovara minimalnoj preporučenoj dozi od 6.7 mg/kg t.m. za fipronil i 6 mg/kg t.m. za S-metopren.

Način primene 1. Izvaditi tubu iz njenog pakovanja. Držati tubu u uspravnom položaju, odvrnuti i skinuti poklopac. 2. Okrenuti poklopac i postaviti drugu stranu poklopca na tubu. Gurnuti i zavrnuti poklopac da bi se tuba otvorila, a zatim ga ukloniti sa tube. 3. Razdvojiti dlaku na leđima životinje na bazi vrata, između lopatica, tako da koža bude vidljiva. Postaviti vrh tube na kožu i pritisnuti tubu nekoliko puta, kako bi se sadržaj u potpunosti ispraznio direktno na kožu, na jednom mestu.

Na mestu primene se mogu primetiti prolazne promene na krznu zamršena/masna dlaka.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

nedostatku ispitivanja bezbednosti, minimalni interval između dva tretmana je 4 nedelje.

KARENCA

Nije primenljivo.

1..

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.

Čuvati na temperaturi do 30 °C.Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage i svetlosti.

Rok upotrebe u originalnom pakovanju: 2 godine.

Broj rešenja:

323-01-00364-19-001 od 07.02.2020. godine za lek

Fypryst Combo za pse 2-10 kg, rastvor za lokalno

nakapavanje na kožu, 3 x 0.67 mL

Broj rešenja:

323-01-00365-19-001 od 07.02.2020. godine za lek

Fypryst Combo za pse 10-20 kg, rastvor za lokalno

nakapavanje na kožu, 3 x 1.34 mL

Broj rešenja:

323-01-00366-19-001 od 07.02.2020. godine za lek

Fypryst Combo za pse 20-40 kg, rastvor za lokalno

nakapavanje na kožu, 3 x 2.68 mLBroj rešenja:

323-01-00367-19-001 od 07.02.2020. godine za lek

Fypryst Combo za pse 40+ kg, rastvor za lokalno nakapavanje

na kožu, 3 x 4.02 mL

1..

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama.

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Treba izbegavati kupanje psa/potapanje u vodu u prva 2 dana po aplikaciji leka, kao i kupanje češće od jednom nedeljno, jer nije ispitano kako to utiče na efikasnost leka. Pre tretmana mogu se koristiti emolijentni šamponi, ali oni smanjuju dužinu zaštite protiv buva na otprilike 5 nedelja ako se koriste jednom nedeljno nakon primene leka. Nedeljno kupanje sa 2%-tnim hlorheksidinskim medicinskim šamponom nije uticalo na efikasnost protiv buva tokom studije duge 6 nedelja.Psima se ne sme dozvoliti da plivaju u vodi 2 dana posle primene.Postoji mogućnost infestacije pojedinačnim krpeljima. Zbog toga se ne može potpuno isključiti prenošenje infektivnih bolesti u slučaju nepovoljnih uslova.Buve sa kućnih ljubimaca često infestiraju korpe za životinje, prostirke i prostor za odmor životinje, kao što su tepisi i delovi nameštaja. Njih treba tretirati odgovarajućim insekticidom u slučaju masivnih infestacija kao i na početku sprovođenja kontrolnih mera, i redovno ih usisavati.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Sprečiti kontakt leka s očima životinje.Veoma je važno voditi računa da se ovaj lek aplikuje na mesto gde ga životinja ne može olizati i obezbediti da se životinje međusobno ne ližu posle nanošenja leka.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Ovaj lek može izazvati iritaciju sluznica, kože i očiju. Stoga treba izbegavati kontakt ovog leka sa ustima, kožom i očima.Osobe sa poznatom preosetljivošću na insekticide ili alkohol treba da izbegavaju kontakt sa ovim lekom. Izbegavati kontakt sadržaja tube sa prstima. Ukoliko do toga dođe, oprati ruke sapunom i vodom.Ako slučajno dođe do kontakta sa očima, treba ih pažljivo isprati čistom vodom.Oprati ruke posle korišćenja leka.Ne pušiti, ne piti i ne jesti tokom primene leka.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Ovaj lek se sme koristiti tokom graviditeta.Zbog nedostatka dostupnih podataka o primeni leka kod štenadi mlađe od 8 nedelja i/ili telesne mase manje od 2 kg, potrebno je sprovesti posebne mere opreza ukoliko se lek koristi kod kuja u laktaciji.

Interakcije

Nisu poznate.

Inkompatibilnost

Nije poznata.

Broj rešenja:

323-01-00364-19-001 od 07.02.2020. godine za lek

Fypryst Combo za pse 2-10 kg, rastvor za lokalno

nakapavanje na kožu, 3 x 0.67 mL

Broj rešenja:

323-01-00365-19-001 od 07.02.2020. godine za lek

Fypryst Combo za pse 10-20 kg, rastvor za lokalno

nakapavanje na kožu, 3 x 1.34 mL

Broj rešenja:

323-01-00366-19-001 od 07.02.2020. godine za lek

Fypryst Combo za pse 20-40 kg, rastvor za lokalno

nakapavanje na kožu, 3 x 2.68 mLBroj rešenja:

323-01-00367-19-001 od 07.02.2020. godine za lek

Fypryst Combo za pse 40+ kg, rastvor za lokalno nakapavanje

na kožu, 3 x 4.02 mL

Predoziranje

ispitivanjima bezbednosti sprovedenim na štenadi u uzrastu od 8 nedelja, psima koji rastu i psima telesne mase oko 2 kg, koji su lekom tretirani jednokratno u dozi pet puta većoj od preporučene, nisu zabeležene neželjene reakcije.Rizik od pojave neželjenih reakcija može biti povećan kod predoziranja videti tačku 6, pa pse treba tretirati odgovarajućom veličinom tube u skladu sa njihovom telesnom masom.

Ostala upozorenja

Psima se ne sme dozvoliti da plivaju u vodi 2 dana nakon primene leka. Fipronil i S-metopren mogu štetno uticati na vodene organizme.

1..

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.Fipronil i S-metopren mogu štetno uticati na vodene organizme. Ne kontaminirati jezera, reke i kanale ovim proizvodom ili praznom ambalažom.

1..

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

OSTALI PODACI

Pakovanje

Primarno pakovanje: polipropilenska tuba bele boje sa zatvaračem od polietilena i polioksimetilena bele boje. Tuba je pojedinačno spakovana u kesici izrađenoj od poliestra/aluminijuma/polietilena.Sekundarno pakovanje: kartonska kutija koja sadrži tri kesice.Fypryst® Combo za pse 2-10 kg:

pipete x 0.67 mL

Fypryst® Combo za pse 10-20 kg:

pipete x 1.34 mL

Fypryst® Combo za pse 20-40 kg:

pipete x 2.68 mL

Fypryst® Combo za pse 40 kg+:

pipete x 4.02 mL

Režim izdavanja

Lek se može izdavati bez recepta veterinara.

ATCvet kod:

Broj i datum izdavanja dozvole:

Fypryst® Combo za pse 2-10 kg:

323-01-00364-19-001 od 07.02.2020.

Fypryst® Combo za pse 10-20 kg:

323-01-00365-19-001 od 07.02.2020.

Fypryst® Combo za pse 20-40 kg:

323-01-00366-19-001 od 07.02.2020.

Fypryst® Combo za pse 40 kg+:

323-01-00367-19-001 od 07.02.2020.

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji