Fypryst® 2.5mg/mL sprej za kožu, rastvor


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Fypryst® sprej za kožu, rastvor; 2.5mg/mL; boca, 1x100mL

  • ATC: QP53AX15
  • EAN: 3838989612948
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Fypryst® sprej za kožu, rastvor uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Fypryst® na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Fypryst® kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja:

3.3-01-00168-18-002

03.12.2018

Fypryst®, sprej za kožu, rastvor, 2.5 mg/mL, boca, 1 x 100 mL

3.3-01-00169-18-002

03.12.2018

Fypryst®, sprej za kožu, rastvor, 2.5 mg/mL, boca, 1 x 250 mL

3.3-01-00170-18-002

03.12.2018

Fypryst®, sprej za kožu, rastvor, 2.5 mg/mL, boca, 1 x 500 mL

Napomena: Ovo Uputstvo za lek je ispravljeno u skladu sa Rešenjem o ispravci broj 323-14-00090-2018-8-003 od 25.12.2018.

UPUTSTVO ZA LEK

Fypryst®, sprej za kožu, rastvor, 2.5 mg/mL, boca, 1 x 100 mLFypryst®, sprej za kožu, rastvor, 2.5 mg/mL, boca, 1 x 250 mLFypryst®, sprej za kožu, rastvor, 2.5 mg/mL, boca, 1 x 500 mL

za primenu na životinjama

Proizvođač:

KRKA, D.D., NOVO MESTO

Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

Podnosilac zahteva:

KRKA-FARMA D.O.O. BEOGRAD

Jurija Gagarina, 26/V/II, Beograd

Broj rešenja:

3.3-01-00168-18-002

03.12.2018

Fypryst®, sprej za kožu, rastvor, 2.5 mg/mL, boca, 1 x 100 mL

3.3-01-00169-18-002

03.12.2018

Fypryst®, sprej za kožu, rastvor, 2.5 mg/mL, boca, 1 x 250 mL

3.3-01-00170-18-002

03.12.2018

Fypryst®, sprej za kožu, rastvor, 2.5 mg/mL, boca, 1 x 500 mL

Napomena: Ovo Uputstvo za lek je ispravljeno u skladu sa Rešenjem o ispravci broj 323-14-00090-2018-8-003 od 25.12.2018.

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

KRKA-FARMA D.O.O. BEOGRAD Jurija Gagarina 26/V/II, Beograd

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

KRKA, D.D., NOVO MESTO Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

IME LEKA

fipronil 2.5 mg/mLsprej za kožu, rastvorza mačke i pse

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

mL spreja za kožu, rastvora sadrži:

Aktivna supstanca:

Pomoćne supstance:

KopovidonIzopropil alkoholPrečišćena voda

Sprej za kožu, rastvor.Bistra, bezbojna tečnost.

INDIKACIJE

Lečenje i prevencija infestacije buvama

Ctenocephalides

spp. i krpeljima

Rhipicephalus

spp. kod mačaka i pasa.

Lečenje i kontrolisanje dermatitisa izazvanog alergijom na buve kod mačaka i pasa. Prevencija i lečenje infestacije pavašima.

KONTRAINDIKACIJE

Ne koristiti kod bolesnih životinja sistemske bolesti, groznica ili kod životinja u rekonvalescentnom periodu.Ne koristiti kod kunića, jer može doći do neželjenih reakcija, pa čak i smrti.

Broj rešenja:

3.3-01-00168-18-002

03.12.2018

Fypryst®, sprej za kožu, rastvor, 2.5 mg/mL, boca, 1 x 100 mL

3.3-01-00169-18-002

03.12.2018

Fypryst®, sprej za kožu, rastvor, 2.5 mg/mL, boca, 1 x 250 mL

3.3-01-00170-18-002

03.12.2018

Fypryst®, sprej za kožu, rastvor, 2.5 mg/mL, boca, 1 x 500 mL

Napomena: Ovo Uputstvo za lek je ispravljeno u skladu sa Rešenjem o ispravci broj 323-14-00090-2018-8-003 od 25.12.2018.

NEŽELJENA DEJSTVA

Ako životinja liže mesto aplikacije, može se pojaviti kratak period hipersalivacije, uglavnom kao posledica unošenja nosača aktivne supstance.Među veoma retkim neželjenim reakcijama nakon upotrebe su primećeni prolazni kutani eritem na mestu aplikacije, generalizovani svrab ili alopecija. Izuzetno, mogu se pojaviti hipersalivacija, prolazni neurološki simptomi hiperestezija, depresija, nervni simptomi, povraćanje ili respiratorni simptomi posle upotrebe.Lek se ne sme predozirati.Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Mačke i psi.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Sprej se primenjuje pomoću mehaničke pumpice, spoljnom upotrebom aplikacijom na kožu dlaku.

Način primene

Naprskati sprejom čitavo telo životinje, sa udaljenošću od približno 10–20 cm.

Primeniti u smeru u kome je polegla dlaka i proveriti da li je čitavo krzno navlaženo. Protresti krzno, naročito kod dugodlakih životinja, kako bi lek stigao do kože.Za tretman regije glave i prilikom tretiranja mladih ili nervoznih kućnih ljubimaca, lek se nanosi raspršivanjem spreja na ruku koja je u rukavici i utrljavanjem leka u krzno. Ostaviti krzno da se osuši prirodnim putem. Ne sušiti ga peškirom.

Doziranje:

Da bi se krzno navlažilo do kože, u zavisnosti od dužine dlake primeniti 3 do 6 mL po kg telesne mase 7.5 do 15 mg aktivne supstance po kg t.m., odnosno prsnuti:

do 12 puta po kg t.m. ako se radi o spreju od 100 mL

do 4 puta po kg t.m. ako se radi o spreju od 250 mL

do 2 puta po kg t.m. ako se radi o spreju od 500 mL.

Lek deluje do pet nedelja protiv krpelja, od mesec dana do tri meseca protiv buva i 63 dana kod pasa odnosno 42 dana kod mačaka protiv pavaši.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

nedostatku studija bezbednosti, minimalni interval između tretmana je 4 nedelje.

KARENCA

Broj rešenja:

3.3-01-00168-18-002

03.12.2018

Fypryst®, sprej za kožu, rastvor, 2.5 mg/mL, boca, 1 x 100 mL

3.3-01-00169-18-002

03.12.2018

Fypryst®, sprej za kožu, rastvor, 2.5 mg/mL, boca, 1 x 250 mL

3.3-01-00170-18-002

03.12.2018

Fypryst®, sprej za kožu, rastvor, 2.5 mg/mL, boca, 1 x 500 mL

Napomena: Ovo Uputstvo za lek je ispravljeno u skladu sa Rešenjem o ispravci broj 323-14-00090-2018-8-003 od 25.12.2018.

Nije primenljivo.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.Čuvati na temperaturi do 25

Veoma zapaljivo.Zaštititi od direktne sunčeve svetlosti.

Rok upotrebe

Rok upotrebe posle otvaranja

1 godina, čuvati na temperaturi do 25

Lek nemojte koristiti nakon isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama

Voditi računa da lek ne dođe u kontakt sa očima životinje.Važno je osigurati da se preparat nanese na mesto gde ga životinja ne može olizati i sprečiti da se životinje međusobno ližu po završetku tretmana.Psima ne bi trebalo dozvoliti plivanje u otvorenim vodama dva dana nakon aplikacije.Postoji mogućnost infestacije pojedinačnim krpeljima. Iz ovog razloga prenošenje infektivnih bolesti ne može biti potpuno isključeno ukoliko su uslovi nepovoljni.

Buve sa životinja često infestiraju korpe, postelju i uobičajena mesta za odmor životinja kao što su tepisi i nameštaj i ta bi mesta trebalo tretirati u slučaju masivnih infestacija, na početku mera kontrole, odgovarajućim insekticidom uz redovno usisavanje.

Rizik od javljanja neželjenih dejstava videti odeljak 6. može se povećati prilikom predoziranja, pa životinje treba lečiti tačnom dozom u skladu sa telesnom težinom.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Laboratorijske studije nisu otkrile nikakvo teratogeno dejstvo fipronila na pacovima i zečevima. Lek se može koristiti kod životinja tokom graviditeta i laktacije, pošto nema resorpcije sa kože.

Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Proizvod može izazvati iritaciju sluzokože i očiju. Zbog toga treba izbegavati kontakt proizvoda sa ustima i očima.Osobe sa poznatom preosetljivošću na aktivnu supstancu ili alkohol treba da izbegavaju kontakt sa lekom. Treba izbegavati kontakt sadržaja sa prstima. Ukoliko do toga dođe, oprati ruke vodom i sapunom.Posle slučajnog izlaganja očiju, treba ih pažljivo isprati čistom vodom. Oprati ruke posle kontakta sa lekom.Tretirane životinje ne treba dirati dok se mesto aplikacije ne osuši i deci ne treba dozvoliti da se igraju sa tretiranim životinjama dok se mesto aplikacije ne osuši. Zato se preporučuje da se životinja ne tretira tokom dana, već je treba tretirati tokom rane večeri, i da skoro tretiranoj životinji ne treba dozvoliti da spava sa vlasnicima, posebno sa decom.

Broj rešenja:

3.3-01-00168-18-002

03.12.2018

Fypryst®, sprej za kožu, rastvor, 2.5 mg/mL, boca, 1 x 100 mL

3.3-01-00169-18-002

03.12.2018

Fypryst®, sprej za kožu, rastvor, 2.5 mg/mL, boca, 1 x 250 mL

3.3-01-00170-18-002

03.12.2018

Fypryst®, sprej za kožu, rastvor, 2.5 mg/mL, boca, 1 x 500 mL

Napomena: Ovo Uputstvo za lek je ispravljeno u skladu sa Rešenjem o ispravci broj 323-14-00090-2018-8-003 od 25.12.2018.

Ne pušiti, piti ili jesti u toku aplikacije.

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Fipronil može imati nepovoljno dejstvo na vodene organizme. Ne kontaminirati jezera, reke i kanale proizvodom ili praznom ambalažom. Ne dozvoliti psima da plivaju u otvorenim vodama naredna dva dana po tretmanu.Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

03.12.2018.

OSTALI PODACI

Pakovanje

Pakovanje 1x100 mLUnutrašnje pakovanje: neprozirna, bela boca od polietilena velike gustine, 100 mL, opremljena raspršivačem sa pumpicom koji može da rasprši 0.5 mL po jednom prskanju.Spoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija.

Pakovanje 1x250 mLUnutrašnje pakovanje: neprozirna, bela boca od polietilena velike gustine, 250 mL, opremljena raspršivačem sa pumpicom koji može da rasprši 1.5 mL po jednom prskanju.

Pakovanje 1x500 mLUnutrašnje pakovanje: neprozirna, bela boca od polietilena velike gustine, 500 mL, opremljena raspršivačem sa pumpicom koji može da rasprši 3.0 mL po jednom prskanju.

Režim izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod:

Broj i datum izdavanja dozvole:

Fypryst®, 1 x 100 mL: 323-01-00168-18-002 od 03.12.2018.Fypryst®, 1 x 250 mL: 323-01-00169-18-002 od 03.12.2018.Fypryst®, 1 x 500 mL: 323-01-00170-18-002 od 03.12.2018.

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji