Fypryst® 2.5mg/mL sprej za kožu, rastvor


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Fypryst® sprej za kožu, rastvor; 2.5mg/mL; boca, 1x100mL

  • ATC: QP53AX15
  • EAN: 3838989612948
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Fypryst® sprej za kožu, rastvor uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Fypryst® na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Fypryst® kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja: 000453962 2023 59010 008 000 323 072 04 001 od 30.01.2024.godine za lek:

Fypryst®, sprej za kožu, rastvor, 2.5

mg/mL, boca, 1 x 100 mL

UPUTSTVO ZA LEK

Fypryst®, sprej za kožu, rastvor, 2.5 mg/mL, boca, 1 x 100 mL

za primenu na životinjama

Proizvođač:

KRKA, D.D., NOVO MESTO

Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

Podnosilac zahteva:

KRKA-FARMA D.O.O. BEOGRAD

Jurija Gagarina, 26/V/II, Beograd, Republika Srbija

Broj rešenja: 000453962 2023 59010 008 000 323 072 04 001 od 30.01.2024.godine za lek:

Fypryst®, sprej za kožu, rastvor, 2.5

mg/mL, boca, 1 x 100 mL

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

KRKA-FARMA D.O.O. BEOGRAD;Jurija Gagarina, 26/V/II, Beograd, Republika Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

KRKA, D.D., NOVO MESTO;Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

IME LEKA

Fypryst®

fipronil 2.5 mg/mLsprej za kožu, rastvorza mačke i pse

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

mL spreja za kožu, rastvora sadrži

Aktivna supstanca:

Pomoćne supstance:

Kopovidon, izopropil alkohol, prečišćena voda

Sprej za kožu, rastvor.Bistra, bezbojna tečnost.

INDIKACIJE

Lečenje i prevencija infestacije buvama

Ctenocephalides

spp. i krpeljima

Rhipicephalus

spp. kod mačaka i pasa.

Lečenje i kontrolisanje dermatitisa izazvanog alergijom na buve kod mačaka i pasa.Prevencija i lečenje infestacije pavašima.

KONTRAINDIKACIJE

Ne koristiti kod bolesnih životinja sistemske bolesti, groznica ili kod životinja u rekonvalescentnom periodu.Ne koristiti kod kunića, jer može dovesti do neželjenih reakcija, pa čak i smrti.Ne koristiti u slučaju preosetljivosti na aktivnu supstancu ili na bilo koju pomoćnu supstancu.

Broj rešenja: 000453962 2023 59010 008 000 323 072 04 001 od 30.01.2024.godine za lek:

Fypryst®, sprej za kožu, rastvor, 2.5

mg/mL, boca, 1 x 100 mL

NEŽELJENA DEJSTVA

Ako životinja liže mesto aplikacije, može se pojaviti kratak period hipersalivacije, uglavnom kao posledica unošenja nosača aktivne supstance.Među veoma retkim neželjenim reakcijama nakon upotrebe su primećeni prolazni kutani eritem na mestu aplikacije, generalizovani svrab ili alopecija. Izuzetno, mogu se pojaviti hipersalivacija, prolazni neurološki simptomi hiperestezija, depresija, nervni simptomi, povraćanje ili respiratorni simptomi posle upotrebe.Lek se ne sme predozirati.

Učestalost neželjenih dejstava prikazana je prema sledećoj konvenciji:

veoma česta više od 1 od 10 životinja ima simptome neželjenih dejstava tokom tretmana;

česta više od 1, ali manje od 10 od 100 zivotinja;

povremena više od 1, ali manje od 10 od 1000 životinja;

retka više od 1, ali manie od 10 od 10000 zivotinia;

veoma retka manje od 1 od 10000 životinja uključujući izolovane izveštaje.

Ukoliko primetite bilo koje ozbiljno neželjeno dejstvo ili druga neželjena dejstva koja nisu navedena u ovom uputstvu, molimo Vas obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Mačke i psi.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Sprej se primenjuje pomoću mehaničke pumpice, spoljnom upotrebom aplikacijom na kožu dlaku.

Način primene: Naprskati sprejom čitavo telo životinje, sa udaljenosti od približno 10–20 cm.Primeniti u smeru u kome je polegla dlaka i proveriti da li je čitavo krzno navlaženo. Protresti krzno, naročito kod dugodlakih životinja, kako bi lek stigao do kože.Za tretman regije glave i prilikom tretiranja mladih ili nervoznih kućnih ljubimaca, lek se nanosi raspršivanjem spreja na ruku koja je u rukavici i utrljavanjem leka u krzno. Ostavite krzno da se osuši prirodnim putem. Ne sušiti ga peškirom.

Doziranje: Da bi se krzno navlažilo do kože, u zavisnosti od dužine dlake primeniti 3 do 6 mL po kg telesne mase 7.5 do 15 mg aktivne supstance po kg t.m., odnosno prsnuti:

do 12 puta po kg t.m. ako se radi o spreju od 100 mL

do 4 puta po kg t.m. ako se radi o spreju od 250 mL.

Lek deluje do pet nedelja protiv krpelja, od mesec dana do tri meseca protiv buva i 63 dana kod pasa odnosno 42 dana kod mačaka protiv pavaši.

Štenci i mačići od 2 dana starost mogu se bezbedno tretirati.

Broj rešenja: 000453962 2023 59010 008 000 323 072 04 001 od 30.01.2024.godine za lek:

Fypryst®, sprej za kožu, rastvor, 2.5

mg/mL, boca, 1 x 100 mL

Za optimalnu kontrolu buva i/ili krpelja, plan tretmana bi trebalo praviti na osnovu lokalne epidemiološke situacije.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

nedostatku studija bezbednosti, minimalni interval između tretmana je 4 nedelje.

KARENCA

Nije primenljivo.

1..

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.

Čuvati na temperaturi do 25 °C, u originalnom pakovanju.Veoma zapaljivo.Zaštititi od direktne sunčeve svetlosti.Nemojte upotrebljavati posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.Rok upotrebe: 3 godine.Rok upotrebe posle prvog otvaranja: 1 godina, čuvati na temperaturi do 25 °C.

1..

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Nemojte prekoračiti preporučenu dozu.Obezbediti sušenje životinje u dobro provetrenoj prostoriji videti 12.Ne zatvarati tretirane životinje u zatvoren prostor ili boksove za prenos sve dok se krzno potpuno ne osuši.U nedostatku podataka o podnošljivosti i efikasnosti, preparat se ne preporučuje za lečenje drugih životinjskih vrsta osim mačaka i pasa.Za optimalnu kontrolu infestacije buvama u domaćinstvima sa više životinja i u odgajivačnicama sve pse i mačke bi trebalo tretirati odgovarajućim insekticidom.Kada se koristi kao deo strategije tretmana FAD-a Alergijskog dermatitisa izazvanog buvama, preporučujc se upotreba preparata svakog meseca na svim psima i mačkama u domaćinstvu.Tretman postelja, tepiha i nameštaja sa odgovarajućim insekticidnim sredstvom će pomoći u poboljšanju uslova u okolini, što će maksimalno produžiti trajanje zaštite od reinfestacije.Lek nije namenjen za direktnu primenu u okruženju.Za optimalnu efikasnost nije preporučljivo kupati ili šamponirati životinje dva dana pre ili posletretmana.Kupanje i šamponiranje do 4 puta u dva meseca nije uticalo na rezidualnu efikasnost leka. Mesečni tretman se preporučuje ukoliko se primenjuje češće šamponiranje.

Broj rešenja: 000453962 2023 59010 008 000 323 072 04 001 od 30.01.2024.godine za lek:

Fypryst®, sprej za kožu, rastvor, 2.5

mg/mL, boca, 1 x 100 mL

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

lzbegavati kontakt leka sa očima životinje.U slučaju kontakta leka sa očiima odmah i temeljno isperite oči vodom. Ako iritacija očiju ne prestane, potražite savet veterinara.Ne primenjivati na mesta sa ostećenom kožom.Važno je osigurati da životinje ne ližu jedna drugu nakon tretmana.Postoji mogućnost infestacije pojedinačnim krpeljima. Iz ovog razloga, prenošenje infektivnih bolesti ne može biti potpuno isključeno ukoliko su uslovi nepovoljni.Ne koristiti u blizini otvorenog plamena ili drugih izvora toplote.Držati tretirane životinje dalje od vatre i drugih izvora toplote i površina koje bi mogle biti oštećene alkoholnim nosačem iz spreja, barem 30 minuta posle nanošenja spreja i dok se krzno potpuno ne osuši.Samo za spoljašnju upotrebu.

Posebne mere opreza za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Lek može prouzrokovati iritaciju sluznica i očiju. Zbog toga treba izbeći kontakt leka sa ustima i očima.Osobe sa poznatom preosetljivošću na aktivnu supstancu ili na alkohol treba da izbegavaju kontakt sa proizvodom. Izbegavajte da sadržaj dođe u kontakt sa prstima. Ako se to dogodi, operite ruke sapunom i vodom.U slučaju kontakta leka sa očima treba ih pažljivo isprati čistom vodom.Tretirane životinje ne treba dirati dok se mesto aplikacije ne osuši. Posebno deci ne treba dozvoliti dodirivanje životinje dok se dlaka potpuno ne osuši. U skladu sa tim, životinju treba tretirati tokom večeri i ne dozvoliti joj da spava u krevetu sa vlasnikom, a posebno ne sa decom.Tretirajte životinje ovim lekom samo na otvorenom vazduhu ili u dobro provetrenoj prostoriji. Ne udisati sprej.Tokom nanošenja leka ne treba pušiti, piti ili jesti. Tokom tretmana koristite PVC ili nitril rukavice.Preporučljivo je da se u svrhu zaštite odeće nosi vodootpoma zaštitna kecelja.Ukoliko se odeća jako nakvasi, treba je odložiti i oprati pre nove upotrebe. Odložiti rukavice posle upotrebe i oprati ruke sapunom i vodom. Odmah sprati kapljice leka sa kože vodom i sapunomUkoliko se pojave znaci iritacije kože potražite savet lekara.Osobe sa poznatom osetljivošću ili astmom mogu biti posebno osetljive na ovaj lek. Ne rukujte lekom ukoliko je pri ranijoj upotrebi postojala reakcija.Tretman više zivotinja:Dobra ventilacija je posebno bitna kada se tretira veći broj životinja. Tretirajte ih napolju ili smanjite koncentraciju alkoholnih isparenja izvođenjem tretiranih životinja iz prostorije dok alkohol ne ispari Obezbediti da prostorija bude dobro provetrena između individualnih tretmana. Dodatno obezbediti da prostorija za sušenje bude dobro provetrena i izbegavati smeštaj nekoliko skoro tretiranih životinja u istom vazdušnom prostoru.

Druga upozorenja

Fipronil moze štetno uticati na vodene organizme. Psima ne dozvoliti da plivaju u vodenim tokovima 2 dana nakon primene leka.

Upotreba tokom graviditeta, laktacije

Laboratijska ispitivanja nisu pokazala bilo kakav teratogeni ili embriotoksični efekat fipronila kod pacova i kunića. Fipronil dobro podnose štenci nakon tretmana kuje u laktaciji.Nisu dostupni podaci o tretmanu gravidnih mačaka kao i mačaka u laktaciji.

Broj rešenja: 000453962 2023 59010 008 000 323 072 04 001 od 30.01.2024.godine za lek:

Fypryst®, sprej za kožu, rastvor, 2.5

mg/mL, boca, 1 x 100 mL

Interakcije

Nema poznatih.

Inkompatibilnost

Nije poznata.

Predoziranje

Rizik od neželjenih reakcija pogledaj 6 može porasti u slučajevima predoziranja pa iz tog razloga životinje treba uvek tretirati sa dozom koja odgovara njihovoj telesnoj težini. U slučaju predoziranja sprovesti odgovarajuću simptomatsku terapiju.

Podaci o uticaju na životnu sredinu

Fipronil može imati nepovoljno dejstvo na vodene organizme. Ne kontaminirati jezera, reke i kanale proizvodom ili praznom ambalažom. Ne dozvoliti psima da plivaju u otvorenim vodama naredna dva dana po tretmanu.

1..

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.

1..

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

3..01.2024.god.

OSTALI PODACI

Pakovanje

Unutrašnje pakovanje: neprozirna, bela boca od polietilena velike gustine sa 100 mL rastvora, opremljena raspršivačem sa pumpicom koji može da rasprši 0,5 mL po jednom prskanju.Spoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija.

Režim izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod:

Broj i datum izdavanja dozvole: 000453962 2023 59010 008 000 323 072 04 001 30.01.2024.god.

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji