GALLIMUNE Se + St 171SAT.j/doza+149SAT.j/doza emulzija za injekciju


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo GALLIMUNE Se + St emulzija za injekciju; 171SAT.j/doza+149SAT.j/doza; boca, 1x300mL

  • ATC: QI01AB01
  • EAN: 3661103058878
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

GALLIMUNE Se + St emulzija za injekciju uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za GALLIMUNE Se + St na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za GALLIMUNE Se + St kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja: 323-01-00469-19-001 od 29.05.2020. za lek

GALLIMUNE Se+St, vakcina protiv salmoneloze živine, emulzija za injekciju, 1 x

1.00 doza 1 x 300 mL

UPUTSTVO ZA LEK

GALLIMUNE Se + St, emulzija za injekciju, 1 x 1000 doza 1 x 300 mL

za primenu na životinjama

Proizvođač:

Boehringer Ingelheim Animal Health Italia S.p.A

Via Baveria 9, 35027 NOVENTA PADOVANA, ITALIA

Podnosilac zahteva:

BOEHRINGER INGELHEIM SERBIA D.O.O. BEOGRAD

Beograd, Milentija Popovića 5a, Srbija

Broj rešenja: 323-01-00469-19-001 od 29.05.2020. za lek

GALLIMUNE Se+St, vakcina protiv salmoneloze živine, emulzija za injekciju, 1 x

1.00 doza 1 x 300 mL

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

BOEHRINGER INGELHEIM SERBIA D.O.O. BEOGRADMilentija Popovića 5a, Beograd, Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

Boehringer Ingelheim Animal health Italia S.p.A, Via Baveria 9, 35027 NOVENTA PADOVANA,

IME LEKA

GALLIMUNE Se+St

vakcina koja sadrži inaktivisane bakterije

Enteritidis PT4 i

Typhimurium DT 104emulzija za injekciju

za kokoške buduće nosilje

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedna doza vakcine od 0,3 mL sadrži:

Aktivne supstance:

Inaktivisana

Enteritidis PT4

≥ 171 SAT* jedinica

Inaktivisana

Typhimurium DT104

≥ 149 SAT* jedinica

Koncentracija antigena se izražava kao titar antitela dobijen u testovima potencije. Jedna jedinica odgovara titru antitela od 1.

test spore aglutinacije

Adjuvans:

Parafinsko ulje

Pomoćne supstance:

Ostale pomoćne supstance:

formaldehid, estar masnih kiselina i etiksilovanih poliola, estar masnih

kiselina i poliola, voda za injekcije

Emulzija bele boje. Tip emulzije: voda u ulju.

INDIKACIJE

Za aktivnu imunizaciju mladih koka budućih nosilja u cilju:

smanjenja širenja

Enteritidis u ovarijum, što je dokazano 4 dana nakon veštačke

infekcije. Ogled veštačke infekcije je izveden 25 nedelja nakon vakcinacije i dokazano je da se imunitet traje do 58 nedelje starosti.

Broj rešenja: 323-01-00469-19-001 od 29.05.2020. za lek

GALLIMUNE Se+St, vakcina protiv salmoneloze živine, emulzija za injekciju, 1 x

1.00 doza 1 x 300 mL

smanjenja širenja

Typhimurium i

Enteritidis u intestinalnom traktu.

Ispitivanja su izvedena 4 nedelje nakon vakcinacije i dokazano je da imunitet traje do 61. nedelje starosti za

Typhimurium i do 52 nedelje starosti za

KONTRAINDIKACIJE

Pogledati poglavlje 12.

Posebna upozorenja

Upotreba tokom perioda nošenja jaja

NEŽELJENA DEJSTVA

Nakon primene jedne doze vakcine, na mestu injekcije nisu primećene reakcije koje se mogu palpirati. Tri nedelje nakon injekcije, na mestu primene vakcine mogu se uočiti male lezije, tj. male količine uljanih rezidua, koje su posledica primene uljanog adjuvansa. One mogu biti prisutne tokom čitavog perioda nošenja jaja i smanjuju se vremenom.Vakcinacija može uzrokovati neznatno kašnjenje u pronošenju, ali bez uticaja na maksimalnu nosivost i ukupnu proizvodnju jaja.

Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Kokoške buduće nosilje.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Intramuskularna upotreba.

Jedna doza iznosi 0,3 mL.Primeniti intramuskularnim putem jednu dozu 0,3 mL vakcine, prema sledećoj shemi vakcinacije:- prva injekcija: najranije u uzrastu od 6 nedelja;- druga injekcija: u uzrastu od 16 nedelja.Interval između dve injekcije treba da bude najmanje 4 nedelje, a najviše 10 nedelja.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Dobro promućkati pre upotrebe.Za primenu vakcine primeniti uobičajene mere asepse.Ne koristiti brizgalice sa klipom od prirodne gume ili butl elastomera.Oprema koja se koristi za vakcinaciju, uključujući igle i brizgalice, mora da bude sterilna.

KARENCA

Nula 0 dana.

Broj rešenja: 323-01-00469-19-001 od 29.05.2020. za lek

GALLIMUNE Se+St, vakcina protiv salmoneloze živine, emulzija za injekciju, 1 x

1.00 doza 1 x 300 mL

1..

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.

Čuvati i transportovati u frižideru 2-8 °C, zaštićeno od svetlosti. Ne zamrzavati.Boce čuvati u spoljašnjem pakovanju.

Rok upotrebe:

Rok upotrebe nakon prvog otvaranja:

upotrebiti odmah.

1..

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Nema posebnih upozorenja.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Vakcinisati samo zdravu živinu.Vakcinacija izaziva serološki odgovor kod pilića, što može da utiče na rezultate onih programa monitoringa salmoneloze koji se zasnivaju isključivo na serološkom ispitivanju, bez dodatne bakteriološke potvrde.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Za korisnika:

Ova vakcina sadrži mineralno ulje. Slučajno ubrizgavanje/samoubrizgavanje može izazvati snažan bol i razvoj otoka na mestu uboda, posebno ukoliko se vakcina aplikuje u predeo zgloba ili prsta, što u veoma retkim slučajevima može dovesti do gubitka prsta ukoliko se ne ukaže hitna medicinska pomoć. Ukoliko vam je slučajno ubrizgana ova vakcina, potražite hitnu medicinsku pomoć čak iako je ubrizgana veoma mala količina vakcine, i ponesite uputstvo za lek sa sobom. Ako bol ne prestane nakon 12 sati od lekarskog pregleda, ponovo potražite pomoć lekara.

Za lekara:

Ova vakcina sadrži mineralno ulje. Čak i male, slučajno ubrizgane količine vakcine mogu dovesti do intenzivnog oticanja na mestu uboda, što može rezultirati razvojem ishemične nekroze, pa čak i gubitkom prsta. Stoga je neophodno HITNO hirurško zbrinjavanje pacijenta, u smislu što hitnije incizije i ispiranja zahvaćene regije, posebno kada je zahvaćena jagodica prsta ili tetiva.

Upotreba tokom perioda nošenja jaja

Ne koristiti u periodu od 2 nedelje pre pronošenja, niti tokom perioda nošenja jaja.

Predoziranje

Nakon primene doze vakcine koja je dvostruko veća od preporučene, pored reakcija navedenih u poglavlju 6.

Neželjena dejstva

uočene su i inflamatorne reakcije na mestu injekcije.

Broj rešenja: 323-01-00469-19-001 od 29.05.2020. za lek

GALLIMUNE Se+St, vakcina protiv salmoneloze živine, emulzija za injekciju, 1 x

1.00 doza 1 x 300 mL

Interakcije

Ispitivanja bezbednosti i efikasnosti su pokazala da se ova vakcina može primeniti istog dana, ali ne pomešana, sa inaktivisanim vakcinama za živinu protiv sindroma pada nosivosti EDS76, Newcastle bolesti, infektivnog bronhitisa Mass41 i avijarnog rinotraheitisa sindrom otečene glave, iz Merial-ovog programa Gallimune. Nema podataka o bezbednosti i efikasnosti ove vakcine kada se primeni istovremeno sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom, osim sa gore navedenim vakcinama. Stoga se odluka o primeni ove vakcine pre ili posle primene bilo kog drugog veterinarskog leka donosi u zavisnosti od procene u konkretnom slučaju.

Inkompatibilnost

Ne mešati sa bilo kojim drugim veterinarskom lekom.

1..

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

1..

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

OSTALI PODACI

Pakovanje

Unutrašnje pakovanje: boca od polipropilena zatvorena zapušačem od nitril elastomera i aluminijumskom kapicom, koja sadrži 1000 doza vakcine 300 mL.Spoljašnje pakovanje: kutija koja sadrži 1 bocu sa 1000 doza vakcine i Uputstvo za lek.

Režim izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod:

Broj i datum izdavanja dozvole:

323-01-00469-19-001 od 29.05.2020.

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji