Gamaret intramammary suspension 100mg/10 mL+100000i.j./10mL+91250i.j./10mL+102000i.j./10mL+10mg/10mL intramamarna suspenzija


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Gamaret intramammary suspension intramamarna suspenzija; 100mg/10 mL+100000i.j./10mL+91250i.j./10mL+102000i.j./10mL+10mg/10mL; intramamarni špric, 5x4kom

 • Proizvođač: BIOVETA, A. S. - Češka
 • Nosilac dozvole: MIVAKA D.O.O.
 • Broj dozvole: 323-01-00282-18-001
 • Istek dozvole: 2024-03-14
 • Zemlja porekla: Češka
 • Lek sadrži: novobiocin, benzilpenicilin-prokain, dihidrostreptomicin, neomicin, prednizolon
 • ATC: QJ51RV01
 • EAN: 8594004855930
 • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
 • Izdavanje leka: NRV
 • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Gamaret intramammary suspension intramamarna suspenzija uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Gamaret intramammary suspension na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Gamaret intramammary suspension kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja:323-01-00282-18-001 od 14.03.2019. godine za lek

GAMARET intramammary suspension, intramamarna suspenzija, 5x4 kom

UPUTSTVO ZA LEK

GAMARET intramammary suspension, intramamarna suspenzija, 5 x 4 kom

za primenu na životinjama

Proizvođač:

Bioveta,a.s.

Komenskeho 212, 683 23 Ivanovice na Hane,Češka Republika

Podnosilac zahteva:

Provet doo

Nikolaja Gogolja 48, Beograd

Broj rešenja:323-01-00282-18-001 od 14.03.2019. godine za lek

GAMARET intramammary suspension, intramamarna suspenzija, 5x4 kom

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

Nikolaja Gogolja 48Beograd, Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

Bioveta,a.s.Komenskeho 212, 683 23 Ivanovice na HaneČeška Republika

IME LEKA

GAMARET intramammary suspension

100 mg + 100 mg + 91250 i.j. + 102.000 i.j. +10 mg/10 mLintramamarna suspenzijaza krave u periodu laktacijenovobiocin, benzilpenicilin –prokain, dihidrostreptomicin, neomicin, prednizolon

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

intramamarni špric 10 mL sadrži:

Aktivne supstance:

Novobiocin natrijum 100 mg

Benzilpenicilin- prokain, monohidrat 100.000 i.j. 100 mg

Dihidrostreptomicin sulfat 91.250 i.j. 125mg Neomicin sulfat 102.000 i.j. 150mg

Prednizolon 10 mg

Pomoćne supstance:

koloidni silicijum-dioksid; ulje kikirikija

INDIKACIJE

Lečenje mastitisa kod krava u periodu laktacije, izazvnih mikroorganizmima

osetljivim na penicilin,dihidrostreptomicin , neomicin i novobiocin.

KONTRAINDIKACIJE

Poznata preosetljivost na neku od aktivnih ili pomoćnih supstanci u sastavu leka.

NEŽELJENA DEJSTVA

Nakon primene leka ,može doćo do razvoja alergijskih reakcija pojačana salivacija,dispnoja,

Broj rešenja:323-01-00282-18-001 od 14.03.2019. godine za lek

GAMARET intramammary suspension, intramamarna suspenzija, 5x4 kom

pojava otoka na glavi i perineumu kod životinja sa preosetljivošću na komponente leka.

Ukoliko primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo, koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Krave u periodu laktacije

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Za intramamarnu upotrebu. Sadržaj jednog intramamarnog šprica 10 ml preparata aplikuje se u obolelu četvrt vimena. Preparat se primenjuje posle izmuzanja mlečne žlezde.

Ukoliko je potrebno, primena leka se može ponoviti jedanput , nakon 24-48 sati.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Pre upotrebe dobro protresti.Pre aplikacije leka vime isise se operu toplom vodom i dobro osuše.

Vrh sise se dezinfikuje odgovarajućim sredstvom.Posle skidanja plastičnog poklopca vrh šprica se ubaci u sisni kanal. Sadržaj se istisne u vime pritiskanjem klipa.Posle ubrizgavanja leka obolela četvrt se masira, da bi seobezbedilo bolje rasprostiranje preparata u mlečne cisterne.

KARENCA

Meso: 7 dana Mleko: 5 dana

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece

Čuvati na temperaturi do 25

Čuvati na suvom mestu,zaštićeno od svetlosti

Ne zamrzavati Rok upotrebe: 18 meseci

12.

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Ako simptomi bolesti crvenilo,otok ili promena u izgledu mleka ne prestaju, potrebno je prekinuti

terapiju i preispitati dijagnozu.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Tokom terapije, veterinar mora redovno pratiti stanje životinje.

Broj rešenja:323-01-00282-18-001 od 14.03.2019. godine za lek

GAMARET intramammary suspension, intramamarna suspenzija, 5x4 kom

Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja

Nema ograničenja.

Interakcije

Nisu opisane

Inkompatibilnost

Ne primenjivati istovremeno sa drugim lekovima

Predoziranje

Ne prekoračivati preporučenu dozu leka.Dvostruka doza leka ne izaziva druga neželjena dejstva kod ciljne vrste životinja,osim onih navedenih u poglavlju neželjena dejstva.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Penicilini i cefalosporini mogu izazvati preosetljivost nakon ubrizgavanja,udisanja,ingestije ili kontakta sa kožom. Osobe preosetljive na peniciline mogu istovremeno biti preosetljive i na cefalosporine i obrnuto. Alergijske reakcije na ove supstance ponekad mogu biti ozbiljne.Osobe sa poznatom preosetljivošću na penicilin i druge komponente u sastavu leka ne treba da rukuju ovim lekom. Ukoliko dodje do razvoja simptoma preosetljivosti u vidu kožnog osipa ili svraba,treba potražiti savet lekara. Otok lica,usana,očiju ili problemi sa disanjem su ozbiljni simptomi i zahtevaju hitnu medicinsku pomoć. Ako dodje do slučajnog kontakta sa kožom ,odmah je dobro isprati pod mlazom vode. Oprati ruke posle svake upotrebe leka.

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

OSTALI PODACI:

Pakovanje

Aplikatori injektori od LDPE sa 10 ml suspenzije

Četiri aplikatora se nalaze u foliji od LD polietilena.Spoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija sa 20 aplikatora 5x4aplikatora

Režim izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara

ATC vet kod:

Broj i datum izdavanja dozvole:

323-01-00282-18-001 od 14.03.2019. godine.

Broj rešenja:323-01-00282-18-001 od 14.03.2019. godine za lek

GAMARET intramammary suspension, intramamarna suspenzija, 5x4 kom

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji