GOPAVAK® 40a.j.*/doza suspenzija za injekciju


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo GOPAVAK® suspenzija za injekciju; 40a.j.*/doza; bočica, 1x50doza

  • ATC: QI01EB**
  • EAN: 8606006132404
  • Vrsta leka: Vakcine za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

GOPAVAK® suspenzija za injekciju uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za GOPAVAK® na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za GOPAVAK® kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja: 323-01-00378-20-001 od 13.11.2020. za lek GOPAVAK

inaktivisana vakcina protiv salmoneloze golubova, 1x50 mL

UPUTSTVO ZA LEK

GOPAVAK

40 a.j./mL, suspenzija za injekciju, 1x50 mL 1x50 doza

za primenu na životinjama

Proizvođač:

VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D.

Beogradski put 123, Subotica, Srbija

Podnosilac zahteva:

VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D.

Beogradski put 123, Subotica, Srbija

Broj rešenja: 323-01-00378-20-001 od 13.11.2020. za lek GOPAVAK

inaktivisana vakcina protiv salmoneloze golubova, 1x50 mL

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK/NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D.Beogradski put 123, Subotica, Srbija

IME LEKA

vakcina koja sadrži inaktivisanu bakterijsku kulturu

Salmonella typhimurium

suspenzija za injekcijuza golubove

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

doza 1 mL vakcine sadrži:

Aktivna supstanca:

Inaktivisana bakterijska kultura

Salmonella typhimurium

najmanje 40 a.j.*

Pomoćne supstance:

Formaldehid, rezidualni

najviše 0,5 mg

titar antitela u serumu golubova određen metodom aglutinacije nakon dvokratne imunizacije jednom dozom

Ostale pomoćne supstance:

voda za injekcije

INDIKACIJE

Aktivna imunizacija golubova protiv infekcije uzrokovane sa

Salmonella typhimurium var

KONTRAINDIKACIJE

Primena vakcine je kontraindikovana kod sasvim mladih golubova mlađih od 4 nedelje, kliconoša, bolesnih, kahektičnih i životinja invadiranih parazitima; kao i kod jedinki u periodu nosivosti i leženja jaja.

NEŽELJENA DEJSTVA

Na mestu primene vakcine moguća je pojava prolaznog otoka. Takođe je moguća pojava alergijske ili anafilaktičke reakcije.

Broj rešenja: 323-01-00378-20-001 od 13.11.2020. za lek GOPAVAK

inaktivisana vakcina protiv salmoneloze golubova, 1x50 mL

Ukoliko primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Za subkutanu upotrebu.

Vakcina se aplikuje subkutano u predelu vrata u dozi od 1 mL, dvokratno u intervalu od 14 dana.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Pre aplikacije, bočica sa vakcinom se prethodno dobro protrese.

KARENCA

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati i transportovati na temperaturi od 2°C do 8°C, u originalnom pakovanju. Ne zamrzavati.

Čuvati van domašaja dece.

Rok upotrebe:

Rok upotrebe nakon prvog otvaranja

iskoristiti odmah.

Ne koristiti lek posle roka naznačenog na pakovanju.

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama.

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Ne koristiti kod drugih ptica osim kod golubova.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Vakcinacija mladih golubova se vrši tek posle potpunog obrastanja perjem.Vakcinacija se sprovodi samo u toku zimskih meseci, odnosno u periodu mirovanja reprodukcije.Bolesni i inficirani golubovi se ne vakcinišu i takve jedinke treba neškodljivo ukloniti, a objekat i ispuste nakon toga dezinfikovati.

Broj rešenja: 323-01-00378-20-001 od 13.11.2020. za lek GOPAVAK

inaktivisana vakcina protiv salmoneloze golubova, 1x50 mL

Ukoliko se kod životinja pojave alergijske ili anafilaktičke reakcije, treba aplikovati adrenalin i po potrebi antihistaminike i glukokortikoide.

Upotreba tokom perioda nošenja jaja

Vakcina se ne primenjuje kod jedinki u periodu nosivosti i leženja jaja, kao i najmanje 4 nedelje pre tog perioda.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

slučaju nehotičnog samoubrizgavanja vakcine, treba odmah potražiti medicinsku pomoć i pokazati etiketu ili uputstvo za upotrebu vakcine lekaru.

Predoziranje

slučaju predoziranja vakcina ne izaziva sistemske reakcije. U ređim slučajevima, može doći do pojave lokalnih reakcija na mestu aplikacije koje ne zahtevaju nikakav dodatni tretman.

Interakcije

Nisu poznate.

Inkompatibilnost

nedostatku studija kompatibilnosti, vakcinu ne mešati ni sa jednom drugom vakcinom ili bilo kojim drugim veterinarskim lekom.

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćen lek ili otpadni materijal se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

OSTALI PODACI

Pakovanje

Bočica od 50 mL od tamnog stakla II hidrolitičke grupe, sa gumenim brombutilnim

zapušačem i aluminijumskom kapicom, u kartonskoj kutiji.

Režim izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod:

Broj i datum izdavanja dozvole:

323-01-00378-20-001 od 13.11.2020

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji