Hemutin® CTC 33.3mg/g+100mg/g premiks za mediciniranu hranu


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Hemutin® CTC premiks za mediciniranu hranu; 33.3mg/g+100mg/g; kesa, 1x25kg

  • ATC: QJ01RA90
  • EAN: 8606006138796
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Hemutin® CTC premiks za mediciniranu hranu uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Hemutin® CTC na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Hemutin® CTC kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja: 323-01-00429-21-001 od 22.08.2022. godine za lek:

Hemutin

CTC, premiks za mediciniranu hranu, 1 x 100 g

Broj rešenja: 323-01-00430-21-001 od 22.08.2022. godine za lek:

Hemutin

CTC, premiks za mediciniranu hranu, 1 x 1 kg

Broj rešenja: 323-01-00431-21-001 od 22.08.2022. godine za lek:

Hemutin

CTC, premiks za mediciniranu hranu, 1 x 5 kg

Broj rešenja: 323-01-00432-21-001 od 22.08.2022. godine za lek:

Hemutin

CTC, premiks za mediciniranu hranu, 1 x 25 kg

Napomena:

Ovo Uputstvo za lek je ispravljeno u skladu sa Rešenjem o ispravci broj 323-14-00044-2022-8-003 od 28.09.2022.

UPUTSTVO ZA LEK

Hemutin

CTC, premiks za mediciniranu hranu, 1 x 100 g

Hemutin

CTC, premiks za mediciniranu hranu, 1 x 1 kg

Hemutin

CTC, premiks za mediciniranu hranu, 1 x 5 kg

Hemutin

CTC, premiks za mediciniranu hranu, 1 x 25 kg

za primenu na životinjama

Proizvođač:

VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA DOO

Beogradski put 123, Subotica, Republika Srbija

Podnosilac zahteva:

VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA DOO

Beogradski put 123, Subotica, Republika Srbija

Broj rešenja: 323-01-00429-21-001 od 22.08.2022. godine za lek:

Hemutin

CTC, premiks za mediciniranu hranu, 1 x 100 g

Broj rešenja: 323-01-00430-21-001 od 22.08.2022. godine za lek:

Hemutin

CTC, premiks za mediciniranu hranu, 1 x 1 kg

Broj rešenja: 323-01-00431-21-001 od 22.08.2022. godine za lek:

Hemutin

CTC, premiks za mediciniranu hranu, 1 x 5 kg

Broj rešenja: 323-01-00432-21-001 od 22.08.2022. godine za lek:

Hemutin

CTC, premiks za mediciniranu hranu, 1 x 25 kg

Napomena:

Ovo Uputstvo za lek je ispravljeno u skladu sa Rešenjem o ispravci broj 323-14-00044-2022-8-003 od 28.09.2022.

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA DOO;Beogradski put 123, Subotica, Republika Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA DOO;Beogradski put 123, Subotica, Republika Srbija

IME LEKA

Hemutin

33.3 mg/g + 100 mg/gpremiks za mediciniranu hranuza svinjetiamulin, hlortetraciklin

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

g premiksa za mediciniranu hranu sadrži:

Aktivna supstanca:

Tiamulin-hidrogenfumarat

Hlortetraciklin u obliku hidrohlorida

Pomoćne supstance:

Sojino brašno; kukuruzni skrob; parafin tečni; polivinilpirolidon; laktoza monohidrat

Žutosmeđi prašak ujednačenog izgleda bez mehaničkih onečišćenja, mirisa na sojino brašno.

INDIKACIJE

Lečenje infekcija svinja uzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na tiamulin i hlortetraciklin, kao što su:

Infekcije respiratornog sistema: enzootska pneumonija

Mycoplasma pneumoniae

druge bolesti

uzrokovane mikoplazmama, pleuropneumonija

Actinobacillus pleuropneumoniae,

atrofični rinitis

Bordetella bronchiseptica, Pasteurella multocida

sekundarne bakterijske pneumonije.

Infekcije gastrointestinalnog sistema: dizenterija

Brachyspira Serpulina hyodisenteriae

Campylobacter Vibrio coli, Fusobacterium necrophorum, Bacteroides

., Clostridium

kolibaciloza, nekrotični enteritis

Clostridium perfrigens tip C

cholerae suis,

sekundarne bakterijske infekcije posle transmisionog gastroenteritisa TGE

Broj rešenja: 323-01-00429-21-001 od 22.08.2022. godine za lek:

Hemutin

CTC, premiks za mediciniranu hranu, 1 x 100 g

Broj rešenja: 323-01-00430-21-001 od 22.08.2022. godine za lek:

Hemutin

CTC, premiks za mediciniranu hranu, 1 x 1 kg

Broj rešenja: 323-01-00431-21-001 od 22.08.2022. godine za lek:

Hemutin

CTC, premiks za mediciniranu hranu, 1 x 5 kg

Broj rešenja: 323-01-00432-21-001 od 22.08.2022. godine za lek:

Hemutin

CTC, premiks za mediciniranu hranu, 1 x 25 kg

Napomena:

Ovo Uputstvo za lek je ispravljeno u skladu sa Rešenjem o ispravci broj 323-14-00044-2022-8-003 od 28.09.2022.

Infekcije urogenitalnog sistema: cistitis, nefritis, metritis, MMA sindrom krmača.

KONTRAINDIKACIJE

Ne daje se jedinkama preosetljivim na tetracikline.Ne daje se jedinkama sa oboljenjima jetre i insuficijencijom bubrega.Ne daje se istovremeno sa monenzinom, narazinom i salinomicinom, kao ni 7 dana pre i posleupotrebe ovih lekova.Ne daje se svinjama u toku ranog graviditeta - prve 4 nedelje po pripustu, kao ni priplodnimnerastovima.

NEŽELJENA DEJSTVA

retkim slučajevima je moguća pojava eritema, pruritusa i drugih znakova preosetljivosti, kao ipojava dijareje i povraćanja. U ovim slučajevima treba prekinuti tretman. Kod mladih životinja hlortetraciklin može izazvati prebojavanje zuba.

Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

CTC se daje umešan u hranu, tokom 7 do 10 dana.

Prasad do 8 nedelja starosti:- 2 kg premiksa odgovara količini 66.6 g tiamulin-hidrogenfumarata i 200 g hlortetraciklina na 1tonu hrane, odnosno 200 g premiksa na 100 kg hrane.

Prasad starija od 8 nedelja:

3 kg premiksa odgovara 99.9 g tiamulin-hidrogenfumarata i 300 g hlortetraciklina na 1 tonuhrane, odnosno 300 g premiksa na 100 kg hrane.

Kod teških infekcija koje duže traju:Prasad do 8 nedelja starosti:- 3 kg premiksa na 1 tonu hrane, odnosno 300 g na 100 kg hrane.Prasad starija od 8 nedelja:

4.5 kg premiksa na 1 tonu hrane, odnosno 450 g na 100 kg hrane.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Broj rešenja: 323-01-00429-21-001 od 22.08.2022. godine za lek:

Hemutin

CTC, premiks za mediciniranu hranu, 1 x 100 g

Broj rešenja: 323-01-00430-21-001 od 22.08.2022. godine za lek:

Hemutin

CTC, premiks za mediciniranu hranu, 1 x 1 kg

Broj rešenja: 323-01-00431-21-001 od 22.08.2022. godine za lek:

Hemutin

CTC, premiks za mediciniranu hranu, 1 x 5 kg

Broj rešenja: 323-01-00432-21-001 od 22.08.2022. godine za lek:

Hemutin

CTC, premiks za mediciniranu hranu, 1 x 25 kg

Napomena:

Ovo Uputstvo za lek je ispravljeno u skladu sa Rešenjem o ispravci broj 323-14-00044-2022-8-003 od 28.09.2022.

Prilikom mešanja sa hranom, voditi računa da lek bude ravnomerno umešan u hranu.Kada se lek daje u hrani, treba ga pripremati tako da se Hemutin

CTC meša prvo sa manjom, pa

potom sa sve većom količinom hrane.Mediciniranu hranu treba pripremiti u količini koju životinja može da pojede u toku dana.

KARENCA

Meso tretiranih svinja ne sme se koristiti tokom lečenja, kao i 10 dana od poslednje primene leka.

1..

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.

Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju.Rok upotrebe: 2 godine.Rok upotrebe nakon prvog otvaranja pakovanja: 28 dana, čuvanjem u originalnom pakovanju na temperaturi do 25°C.Rok upotrebe nakon zamešavanja u hranu za životinje: 56 dana, čuvanjem u originalnom pakovanju na temperaturi do 25°C.

1..

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Lek primenjivati posle postavljene dijagnoze od strane veterinara i u skladu sa Uputstvom.

Posebne mere opreza za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Osobe koje pripremaju hranu sa lekom treba da se pridržavaju osnovnih mera zaštite: da nose zaštitne rukavice i masku za lice, zaštitno odelo, kao i da ne jedu, piju i puše tokom pripremanja leka za životinje. Nakon završetka pripreme i aplikacije leka treba oprati ruke. Osobe preosetljive na tiamulin ili hlortetraciklin treba da izbegavaju kontakt sa lekom. U slučaju pojave alergijske reakcije ili drugog oblika neželjenog delovanja kod osoba koje daju lek životinjama, neophodno je da se odmah jave lekaru i pokažu mu pakovanje leka ili Uputstvo za lek.

Upotreba tokom graviditeta, laktacije

Ne daje se krmačama i nazimicama tokom ranog graviditeta - prve 4 nedelje po pripustu.

Interakcije

Tiamulin je inkompatibilan sa monenzinom, narazinom i salinomicinom, pa se ne daje istovremeno,kao ni 7 dana pre i posle upotrebe ovih lekova.

Predoziranje

Broj rešenja: 323-01-00429-21-001 od 22.08.2022. godine za lek:

Hemutin

CTC, premiks za mediciniranu hranu, 1 x 100 g

Broj rešenja: 323-01-00430-21-001 od 22.08.2022. godine za lek:

Hemutin

CTC, premiks za mediciniranu hranu, 1 x 1 kg

Broj rešenja: 323-01-00431-21-001 od 22.08.2022. godine za lek:

Hemutin

CTC, premiks za mediciniranu hranu, 1 x 5 kg

Broj rešenja: 323-01-00432-21-001 od 22.08.2022. godine za lek:

Hemutin

CTC, premiks za mediciniranu hranu, 1 x 25 kg

Napomena:

Ovo Uputstvo za lek je ispravljeno u skladu sa Rešenjem o ispravci broj 323-14-00044-2022-8-003 od 28.09.2022.

Uzimajući u obzir osobine leka, ne očekuje se da u praksi može doći do predoziranja. Samo jako velike doze oko 20 puta veće od preporučene kod svinja dovode do pojave blagih znakova intoksikacije kao što su hipersalivacija, povraćanje i hiperpnoja.

Podaci o uticaju na životnu sredinu

obzirom na metabolizam tiamulina i hlortetraciklina kod ciljnih vrsta i njihovo izlučivanje u obliku neaktivnih metabolita, toksičnost za mikroorganizme u zemlji je malo verovatna. Tiamulin i hlortetraciklin ne deluju na artropode i vodene organizme.

1..

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.

1..

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

2..08.2022.

OSTALI PODACI

Pakovanje

x 100 gUnutrašnje, ujedno i spoljašnje pakovanje: kesica od tripleks folije PET/Al/PE.1 x 1 kgUnutrašne pakovanje: dvoslojna polietilenska kesa.Spoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija.1 x 5 kgUnutrašnje pakovanje: dvoslojna polietilenska kesa.Spoljašnje pakovanje: polipropilenski kontejner sa polipropilenskim poklopcem bele boje.1 x 25 kgUnutrašne pakovanje: dvoslojna polietilenska kesa.Spoljašnje pakovanje: dvoslojna papirna, natron kesa.

Režim izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod:

Broj i datum izdavanja dozvole:

1x100g: 323-01-00429-21-001 od 22.08.2022.1x1kg: 323-01-00430-21-001 od 22.08.2022.1x5kg: 323-01-00431-21-001 od 22.08.2022.

1x25kg: 323-01-00432-21-001 od 22.08.2022.

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji