HEPAVI-kel 10mg/mL+5.4mg/mL+25mg/mL+5mg/mL+4mg/mL+10mcg/mL rastvor za injekciju


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo HEPAVI-kel rastvor za injekciju; 10mg/mL+5.4mg/mL+25mg/mL+5mg/mL+4mg/mL+10mcg/mL; bočica, 1x100mL

 • Proizvođač: KELA LABORATORIA N.V. - Belgija
 • Nosilac dozvole: FARMANIMA D.O.O.
 • Broj dozvole: 323-01-00130-19-002
 • Istek dozvole: 2024-09-25
 • Zemlja porekla: Belgija
 • Lek sadrži: tiamin, riboflavin, nikotinamid, dekspantenol, piridoksin, cijanokobalamin
 • ATC: QA11EA**
 • EAN: 8606103358479
 • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
 • Izdavanje leka: NRV
 • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

HEPAVI-kel rastvor za injekciju uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za HEPAVI-kel na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za HEPAVI-kel kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja: 323-01-00044-14-001 od 09.09.2014. za lek

HEPAVI-kel, rastvor za injekciju, 1 x 100mL 10 mg/mL + 5.4 mg/mL

25 mg/mL + 5 mg/mL + 4 mg/mL + 10 mcg/mL

UPUTSTVO ZA LEK

HEPAVI-kel, rastvor za injekciju, 1 x 100mL

za primenu na životinjama

Proizvođač:

KELA Laboratoria N.V.

St. Lenaartseweg 48, Industriezone De Kluis, Hoogstraten, Belgija

Podnosilac zahteva:

MAKROPROGRES d.o.o. Beograd

Spasovdanska 8g, Beograd, Srbija

Broj rešenja: 323-01-00044-14-001 od 09.09.2014. za lek

HEPAVI-kel, rastvor za injekciju, 1 x 100mL 10 mg/mL + 5.4 mg/mL

25 mg/mL + 5 mg/mL + 4 mg/mL + 10 mcg/mL

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

MAKROPROGRES d.o.o. BeogradSpasovdanska 8g, Beograd, Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

KELA Laboratoria N.V.St. Lenaartseweg 48, Industriezone De Kluis, Hoogstraten, Belgija

IME LEKA

HEPAVI-kel

tiamin, riboflavin, nikotinamid, dekspantenol, piridoksin, cijanokobalamin10 mg/mL + 5.4 mg/mL + 25 mg/mL + 5 mg/mL + 4 mg/mL + 10 mcg/mLrastvor za injekcijuza svinje

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

1 ml rastvora za injekciju sadrži:

Aktivne supstance:

Tiamin-hidrohlorid 10.0 mg Riboflavin-natrijum-fosfat 5.4 mg ekvivalentno 3.82 mg riboflavina Nikotinamid 25.0 mg

Dekspantenol 5.0 mg Piridoksin-hidrohlorid 4.0 mg

Cijanokobalamin 10 mikrograma mcg

Pomoćne supstance:

Metilparahidroksibenzoat E218 1.0 mg Ostale pomoćne supstance: dinatrijum-fosfat, dihidrat; voda za injekcije.

INDIKACIJE

Deficit vitamina B grupe.

KONTRAINDIKACIJE

Nisu poznate.

Broj rešenja: 323-01-00044-14-001 od 09.09.2014. za lek

HEPAVI-kel, rastvor za injekciju, 1 x 100mL 10 mg/mL + 5.4 mg/mL

25 mg/mL + 5 mg/mL + 4 mg/mL + 10 mcg/mL

NEŽELJENA DEJSTVA

Vitamini B grupe su relativno netoksični. Pri preporučenim dozama, nije verovatna pojava neželjenih efekata.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Lek se primenjuje pojedinačnom, intramuskularnom injekcijom.

Prasad < 10 kg: 1 ml/5 kg t.m.- Tovljenici 10-50 kg 1 ml/10 kg t.m.- Tovljenici > 50 kg; uključujući nazimice i mlade veprove, krmače u laktaciji: 0.5 ml/10 kg t.m.- Suprasne krmače, odrasle svinje: 0.25 ml/10 kg t.m.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Intramuskularna primena.

KARENCA

Meso i iznutrice: 0 dana

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.

Čuvati na temperaturi od 2 ºC do 8 ºC, u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti.

Rok upotrebe:

Rok upotrebe nakon prvog otvaranja:

28 dana, na temperaturi od 2 ºC do 8 ºC.

POSEBNA UPOZORENJA

Kako bi se izbegle moguće interakcije, ovaj proizvod ne bi trebalo mešati sa drugim veterinarskim proizvodima u istom špricu.Izbegavati direktan kontakt sa lekom.

Primena HEPAVI-kela tokom graviditeta i laktacije nije kontraindikovana.

Vitamini B grupe su relativno netoksični.

Broj rešenja: 323-01-00044-14-001 od 09.09.2014. za lek

HEPAVI-kel, rastvor za injekciju, 1 x 100mL 10 mg/mL + 5.4 mg/mL

25 mg/mL + 5 mg/mL + 4 mg/mL + 10 mcg/mL

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neupotrebljen lek ili otpadni materijal uništavaju se u skladu sa važećim propisima.

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

OSTALI PODACI

Pakovanje

bočica od tamnog stakla tip II, zapremine 100 mL, zatvorena gumenim zapušačem i

aluminijumskom kapicom.

Režim izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod:

Broj i datum izdavanja dozvole za lek:

323-01-00044-14-001 od 09.09.2014.

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji