Indigest inyectable 100mg/mL rastvor za injekciju


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Indigest inyectable rastvor za injekciju; 100mg/mL; bočica, 1x100mL

  • ATC: QA05AX90
  • EAN: 8422320031441
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Indigest inyectable rastvor za injekciju uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Indigest inyectable na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Indigest inyectable kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja: 323-01-00401-17-001 od 27.03.2018. godine za lek

Indigest Inyectable, rastvor za injekciju, 100mg/ml,1x100 ml

UPUTSTVO ZA LEK

Indigest Inyectable, rastvor za injekciju, 100mg/ml,1x100 ml

za primenu na životinjama

Proizvođač:

LABORATORIOS CALIER.S.A

C/Barselona, 26Pla del Ramassa

Les Franqueses Del Valles Barselona, Španija

Podnosilac zahteva:

Provet doo

Nikolaja Gogolja 48, Beograd, Srbija

Broj rešenja: 323-01-00401-17-001 od 27.03.2018. godine za lek

Indigest Inyectable, rastvor za injekciju, 100mg/ml,1x100 ml

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

Nikolaja Gogolja 48, Beograd, Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

LABORATORIOS CALIER.S.A

C/ Barselona, 26Pla del RamassaLes Franqueses Del Valles Barselona, Španija

IME LEKA

Indigest Inyectable

menbuton 100mg/mlrastvor za injekcijuza goveda, ovce, koze, svinje, konje i pse

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

ml rastvora za injekciju sadrži:

Aktivna supstanca:

Menbuton 100 mg

Pomoćne supstance:

Natrijum-metabisulfit

Edetatna kiselina

INDIKACIJE

Normalizacija funkcije organa za varenje.

Goveda:

indigestija, toksemija, ketoza, anoreksija, hepatička i pankreasna insuficijencija.

Ovce i koze:

indigestija, toksemija uključujući i graviditetnu, trovanje, hepatička i pankreasna

insuficijencija.

Svinje:

indigestija, anoreksija, trovanje, hepatička i pankreasna insuficijencija.

Konji:

toksemija, anoreksija, kolike, hepatička i pankreasna insuficijencija.

indigestija, toksemija.

Broj rešenja: 323-01-00401-17-001 od 27.03.2018. godine za lek

Indigest Inyectable, rastvor za injekciju, 100mg/ml,1x100 ml

KONTRAINDIKACIJE

Ne koristite u slučaju preosetljivosti na aktivnu supstancu i / ili na bilo koji od pomoćnih supstanci. Ne koristiti kod životinja sa srčanim poremećajima, hipertermijom ili opstrukcijom žučnog kanala.

Nikada ne davati mačkama

NEŽELJENA DEJSTVA

Nakon brze intravenske primene leka, može doći do tremora, ubrzanog disanja, spontane defekacije, kašlja,suzenja očiju, kijanja i iznemoglosti. Nakon intramuskularne primene leka mogu se javiti rekcije na mestu davanja, kao što su iritacija, edem i bol. Takođe je opisan nastanak nekroze tkiva, mikroskopski detektovan 28 dana nakon davanja injekcije.

Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Goveda, ovce, koze, svinje, konji i psi.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Lek se može davati sporo intravenski i duboko intramuskularno.

Odrasla goveda:

5-7,5 mg menbutona/kg t.m. dnevno, što odgovara 1 ml rastvora za injekciju na

15-20 kg telesne mase životinje duboko i.m. ili sporo i.v.

Telad:

10 mg menbutona/kg t.m. dnevno, što odgovara 1 ml rastvora za injekciju na 10 kg telesne

mase životinje duboko i.m. ili sporo i.v.

Ovce i koze:

10 mg menbutona/kg t.m. dnevno, što odgovara 1 ml rastvora za injekciju na 10 kg

telesne mase životinje duboko i.m. ili sporo i.v.

Svinje:

10 mg menbutona/kg t.m. dnevno, što odgovara 1 ml rastvora za injekciju na 10 kg telesne

mase životinje duboko i.m. ili sporo i.v.

2,5 - 5 mg menbutona/kg t.m. dnevno, što odgovara 1 ml rastvora za injekciju na 20-40 kg

telesne mase životinje duboko i.m. ili sporo i.v.

10 mg menbutona/kg t.m. dnevno, što odgovara 1 ml rastvora za injekciju na 10 kg telesne mase

životinje duboko i.m. ili sporo i.v.

Veterinar treba da odredi dužinu tretmana u zavisnosti od kliničke slike .

Broj rešenja: 323-01-00401-17-001 od 27.03.2018. godine za lek

Indigest Inyectable, rastvor za injekciju, 100mg/ml,1x100 ml

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Intravenska aplikacija mora biti spora ne kraća od 1 minuta kako bi se izbegli gore navedenineželjeni efekti. Ne davati više od 20 ml po jednom injekcionom mestu.

KARENCA

Meso: 2 danaMleko: 2 dana

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja deceOvaj lek ne zahteva posebne uslove čuvanjaLek ne koristiti nakon isteka roka trajanja, utisnutog na pakovanju.Ne zahteva posebne uslove čuvanja.

Rok upotrebe: 4 godineRok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana

12.

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama.

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Kod konja preparat treba davati polako intravenski.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Intravensko davanje leka treba obavljati polako u vremenu ne manje od 1 minute kako bi se izbeglo pojavljivanje neželjenih efekata opisanih u odeljku 4.6. Ne preporučuje se davanje više od 20 ml leka intramuskularno IM po jednom injekcionom mestu

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

slučaju da lek dodje u kontakt sa kožom ili očima,treba ih isprati čistom vodom.

slučaju akcidentalnog samoubrizgavanja odmah potražiti savet lekara i pokazati mu Uputstvo za lek ili etiketu.

Tokom rukovanja lekom ne treba jesti, piti ili pušiti.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Ne davati ženkama u poslednjoj trećini graviditeta

Predoziranje

Preporučuje se striktno pridržavanje priloženih doza. U slučaju srčane blokade aplikovati kardiotonike

Broj rešenja: 323-01-00401-17-001 od 27.03.2018. godine za lek

Indigest Inyectable, rastvor za injekciju, 100mg/ml,1x100 ml

Interakcije

Ne davati sa rastvorima koji sadrže kalcijum, penicilin-prokain ili vitamine B kompleksa

Inkompatibilnost

Ne davati sa rastvorima koje sadrže kalcijum, penicilin-prokain ili vitamine B- kompleksa

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neupotrebljeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

OSTALI PODACI

Pakovanje :

Bočica od bezbojnog stakla II hidrolitička grupa, zapremine 100 ml, zatvorena zapušačem od brombutila, aluminijumskim kapicom i plavim

Sekundarno pakovanje je složiva kartonska kutija.

Način izdavanja:

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATC Vet kod:

Broj i datum izdavanja dozvole:

323-01-00401-17-001 od 27.03.2018.

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji