Ingelvac CircoFLEX® 1RP/doza suspenzija za injekciju


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Ingelvac CircoFLEX® suspenzija za injekciju; 1RP/doza; bočica, 1x10doza (10 mL)

  • ATC: QI09AA07
  • EAN: 8606103075963
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Ingelvac CircoFLEX® suspenzija za injekciju uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Ingelvac CircoFLEX® na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Ingelvac CircoFLEX® kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja:

323-01-00451-22-002 od 19.09.2023. za lek

Ingelvac CircoFLEX

suspenzija za injekciju, 10 doza, 1 x 10 mL

Broj rešenja:

323-01-00452-22-001 od 19.09.2023. za lek

Ingelvac CircoFLEX

suspenzija za injekciju, 50 doza, 1 x 50 mL

UPUTSTVO ZA LEK

Ingelvac CircoFLEX

suspenzija za injekciju, 10 doza, 1 x 10 mL

Ingelvac CircoFLEX

suspenzija za injekciju, 50 doza, 1 x 50 mL

za primenu na životinjama

Proizvođač:

Boehringer Ingelheim Vetmedica GMBH

Binger Strasse 173, Ingelheim am Rhein, Nemačka

Podnosilac zahteva:

Boehringer Ingelheim Serbia d.o.o. Beograd

Milentija Popovića 5a, Beograd, Republika Srbija

Broj rešenja:

323-01-00451-22-002 od 19.09.2023. za lek

Ingelvac CircoFLEX

suspenzija za injekciju, 10 doza, 1 x 10 mL

Broj rešenja:

323-01-00452-22-001 od 19.09.2023. za lek

Ingelvac CircoFLEX

suspenzija za injekciju, 50 doza, 1 x 50 mL

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

Boehringer Ingelheim Serbia d.o.o. Beograd, Milentija Popovića 5a, Beograd, Republika Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

Boehringer Ingelheim Vetmedica GMBHBinger Strasse 173, Ingelheim am Rhein, Nemačka

IME LEKA

Ingelvac CircoFLEX

vakcina koja sadrži ORF2 protein cirkovirusa svinja tipa 2suspenzija za injekciju za svinje

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedna doza inaktivisane vakcine 1 mL sadrži:

Aktivna supstanca:

ORF2 protein cirkovirusa svinja tipa 2

RP* 1.0-3.75

*RP - Relativna potenca ELISA test u poređenju sa referentnom vakcinom

Adjuvans:

Pomoćne supstance:

Natrijum-hlorid, voda za injekcije

Bistra do blago opalescentna, bezbojna do žućkasta suspenzija za injekciju.

INDIKACIJE

Za aktivnu imunizaciju svinja starijih od dve nedelje protiv cirkovirusa svinja tipa 2 PCV2, u cilju smanjenja mortaliteta, kliničkih simptoma uključujući gubitak težine i lezija limfatičnog tkiva kod oboljenja izazvanog sa PCV2 PCVD. Osim toga, pokazano je da se vakcinacijom smanjuje nazalna ekskrecija PCV2, nivo viremije u krvi i limfatičnim tkivima kao i trajanje viremije.Početak imunske zaštite nastupa 2 nedelje nakon vakcinacije i traje najmanje 17 nedelja.

KONTRAINDIKACIJE

Broj rešenja:

323-01-00451-22-002 od 19.09.2023. za lek

Ingelvac CircoFLEX

suspenzija za injekciju, 10 doza, 1 x 10 mL

Broj rešenja:

323-01-00452-22-001 od 19.09.2023. za lek

Ingelvac CircoFLEX

suspenzija za injekciju, 50 doza, 1 x 50 mL

NEŽELJENA DEJSTVA

Vrlo često se na dan vakcinacije javlja blaga i prolazna hipertermija.U vrlo retkim slučajevima, moguća je pojava anafilaktičke reakcije koju treba tretirati simptomatski.

Ukoliko primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Jednoj životinji se, nezavisno od telesne mase, aplikuje jedna doza vakcine 1 mL, intramuskularno.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Pre upotrebe dobro promućkati.Jednoj životinji se, nezavisno od telesne mase, aplikuje jedna doza vakcine 1 mL, intramuskularno. Tokom upotrebe vakcine treba sprečiti njenu kontaminaciju.Opremu za primenu vakcine treba koristiti u skladu sa uputstvima koje daje proizvođač.Izbegavati višestruko ubadanje bočice.

Kada se vakcina meša sa vakcinom Ingelvac MycoFLEX

Vakcinisati samo svinje starije od tri nedelje.

Ne može se primenjivati tokom graviditeta i laktacije.

Kad se vakcina meša sa vakcinom Ingelvac MycoFLEX, treba koristiti sledeću opremu:

Koristiti istu zapreminu vakcine Ingelvac CircoFLEX i vakcine Ingelvac MycoFLEX.

Koristiti sterilnu iglu za prenos. Sterilisane prenosne igle sa CE certifikatom se mogu nabaviti

od dobavljača medicinske opreme.

Da bi se osiguralo pravilno mešanje, obaviti sledeće korake:

1. Uvući jedan kraj prenosne igle u bočicu sa vakcinom Ingelvac MycoFLEX, a drugi kraj

prenosne igle u bočicu sa vakcinom Ingelvac CircoFLEX.

2. Uvući drugi kraj prenosne igle u bočicu sa vakcinom Ingelvac CircoFLEX.

Preneti vakcinu Ingelvac CircoFLEX u bočicu sa vakcinom Ingelvac MycoFLEX. Ukoliko

je potrebno, pažljivo pritisnite bočicu sa vakcinom Ingelvac CircoFLEX da bi ste olakšali presipanje sadržaja.

Nakon presipanja celokupnog sadržaja Ingelvac CircoFLEX bočice, izvući i baciti prenosnu

iglu i praznu bočicu vakcine Ingelvac CircoFLEX.

3. Da bi se osiguralo pravilno mešanje vakcina, treba lagano protresti bočicu sa vakcinom Ingelvac

MycoFLEX dok se ne dobije mešavina ujednačene narandžaste do crvenkaste boje. Tokom

Broj rešenja:

323-01-00451-22-002 od 19.09.2023. za lek

Ingelvac CircoFLEX

suspenzija za injekciju, 10 doza, 1 x 10 mL

Broj rešenja:

323-01-00452-22-001 od 19.09.2023. za lek

Ingelvac CircoFLEX

suspenzija za injekciju, 50 doza, 1 x 50 mL

vakcinacije treba pratiti i povremenim protresanjem neprekidno održavati ujednačenost obojene

4. Ubrizgati po jednu dozu

2.mL

mešavine intramuskularno svakoj svinji, bez obzira na njenu

telesnu masu. Prilikom upotrebe, oprema za davanje vakcina se mora koristiti u skladu sa uputstvima dobijenim od proizvođača opreme.

Upotrebiti svu mešavinu vakcine odmah nakon mešanja. Neiskorišćenu smešu ili otpadni materijal treba uklonitu u skladu sa uputstvima datim u delu 13.

Da bi se osiguralo pravilno mešanje sa TwistPack bocama, obaviti sledeće korake ili preuzmite

https://youtu.be/xt9tJ8GRMXQ

1. Odvrnite i odstranite crvenu osnovu na dnu bočice vakcine Ingelvac MycoFLEX kako bi se

razotkrio spojni sistem. Crvena osnova može da se koristi kao postolje kada je bočica okrenuta naopako

Odvrnuti i odstraniti zelenu osnovu na dnu bočice Ingelvac CircoFLEX.

2. Rotirati i poravnati spojne delove dve boce kako bi se omogućilo njihovo spajanje3. Blago pogurati obe bočice pospešujući potpuno dodirivanje. Zvuk klika potvrđuje da su se

bočice spojile.

4. Okrenuti bočice u smeru kazaljke na satu kako bi se dovršilo uparivanje.5. Kako bi se obezbedilo pravilno mešanje, lagano okrećite spojene bočice sve dok mešavina ne

poprimi ujednačenu narandžastu do crvenkastu boju. Ujednačenost obojene vakcinalne mešavine treba pratiti tokom vakcinacije i održavati neprekidnim protresanjem.

6. Ubrizgati po jednu dozu

2.mL

mešavine intramuskulano svakoj svinji, bez obzira na njenu

telesnu masu. Prilikom upotrebe, oprema za davanje vakcina se mora koristiti u skladu sa uputstvima dobijenim od proizvođača opreme.

Upotrebiti svu mešavinu vakcine odmah nakon mešanja. Neiskorišćenu smešu ili otpadni materijal treba uklonitu u skladu sa uputstvima datim u delu 13.

Broj rešenja:

323-01-00451-22-002 od 19.09.2023. za lek

Ingelvac CircoFLEX

suspenzija za injekciju, 10 doza, 1 x 10 mL

Broj rešenja:

323-01-00452-22-001 od 19.09.2023. za lek

Ingelvac CircoFLEX

suspenzija za injekciju, 50 doza, 1 x 50 mL

Kada se vakcina meša sa vakcinom Ingelvac PRRSFLEX EU:

• Vakcinisati samo svinje starije od 17 dana.• Ne može se primenjivati tokom graviditeta i laktacije

Kad se vakcina meša sa vakcinom Ingelvac PRRSFLEX EU treba koristiti sledeću opremu:

• Koristiti istu zapreminu vakcine Ingelvac CircoFLEX i vakcine i Ingelvac PRRSFLEX EU.• Ingelvac CircoFLEX zamenjuje rastvarač Ingelvac PRRSFLEX EU• Koristiti sterilnu iglu za prenos. Sterilisane prenosne igle sa CE certifikatom se mogu nabaviti

od dobavljača medicinske opreme.

Da bi se osiguralo pravilno mešanje, obaviti sledeće korake:

1. Uvući jedan kraj prenosne igle u bočicu sa vakcinom Ingelvac CircoFLEX.

2. Uvući drugi kraj prenosne igle u bočicu sa vakcinom Ingelvac PRRSFLEX EU.

3. Preneti vakcinu Ingelvac CircoFLEX u bočicu sa vakcinom Ingelvac PRRSFLEX EU.

Ukoliko je potrebno, pažljivo pritisnite bočicu sa vakcinom Ingelvac CircoFLEX da bi ste olakšali presipanje sadržaja. Posle presipanja celokupnog sadržaja Ingelvac CircoFLEX bočice, izvući i odbaciti prenosnu iglu i praznu bočicu vakcine Ingelvac CircoFLEX.

4. Da bi se obezbedilo pravilno mešanje vakcina, treba lagano protresti bočicu sa vakcinom Ingelvac

PPRSFLEX sve dok se liofilizat potpuno ne rastvori.

5. Ubrizgati po jednu dozu

1.ml

mešavine intramuskulano svakoj svinji, bez obzira na njenu

telesnu masu. Prilikom upotrebe, oprema za davanje vakcina se mora koristiti u skladu sa uputstvima dobijenim od proizvođača opreme.

Upotrebiti svu mešavinu u toku 4 sata posle mešanja. Neiskorišćenu smešu ili otpadni materijal treba uklonitu u skladu sa uputstvima datim u delu 13.

KARENCA

Karenca: nula 0 dana.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.Čuvati i transportovati u frižideru na temperaturi od 2 ° do 8 °C.Ne zamrzavati.Zaštititi od svetlosti.Ne koristiti nakon isteka roka upotrebe EXP naznačenog na kartonskoj kutiji i bočici.Upotrebiti odmah nakon otvaranja.

Rok upotrebe

24 meseca

Rok upotrebe posle otvaranja

Upotrebiti odmah nakon otvaranja

Broj rešenja:

323-01-00451-22-002 od 19.09.2023. za lek

Ingelvac CircoFLEX

suspenzija za injekciju, 10 doza, 1 x 10 mL

Broj rešenja:

323-01-00452-22-001 od 19.09.2023. za lek

Ingelvac CircoFLEX

suspenzija za injekciju, 50 doza, 1 x 50 mL

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama.

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Smeju se vakcinisati samo zdrave životinje.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Može se primenjivati tokom graviditeta i laktacije.

Interakcije

Dostupni su podaci o bezbednosti i efikasnosti koji dokazuju da se ova vakcina može mešati i aplikovati na jedno injekciono mesto sa vakcinom Ingelvac MycoFLEX ili vakcinom Ingelvac PRRSFLEX EU proizvođača Boehringer Ingelheim.Pre upotrebe potrebno je pročitati Uputstvo za upotrebu za Ingelvac PRRSFLEX EU. U pojedinačnim slučajevima, retko, kod svinja nakon istovremene primene porast telesne temperature prelazi 1,5 °C, ali ostaje ispod porasta od 2 °C. Telesna temperatura se vraća na normalne vrednosti jedan dan nakon uočenog pika povišene telesne temperature. Prolazna lokalna reakcija na mestu davanja vakcine, u vidu slabog crvenila, može se retko uočiti neposredno nakon vakcinacije. Reakcija prolazi u toku jednog dana.

Blage reakcije slične reakciji preosjetljivosti često su se opažale posle vakcinacije, što je rezultiralo prolaznim kliničkim znakovima poput povraćanja i ubrzanog disanja, koji su se povlačili u roku od nekoliko sati bez lečenja. Prolazna promena boje kože u ljubičastu, retko je primećena i povlači se bez primene terapije. Odgovarajuće mere opreza kako bi se smanjio stres prilikom vakcinacije mogu smanjiti učestalost reakcija sličnih reakciji preosjetljivosti.

Ne postoje dostupni podaci u bezbednosti i efikasnosti ove vakcine kada se primjenjuje sa bilo kojim drugim veterinarsko-medicinskim proizvodom, osim sa gore navedenim.Odluka o primeni ove vakcine pre, odnosno posle primene bilo kog drugog veterinarskog proizvoda mora donositi od procene konkretnog slučaja.

Inkompatibilnost

Ne mešati sa drugim veterinarskim lekovima osim sa vakcinom Ingelvac MycoFLEX ili Ingelvac PRRSFLEX EU proizvođača Boehringer Ingelheim nije za primenu na gravidnim svinjama i svinjama u laktaciji.

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

Broj rešenja:

323-01-00451-22-002 od 19.09.2023. za lek

Ingelvac CircoFLEX

suspenzija za injekciju, 10 doza, 1 x 10 mL

Broj rešenja:

323-01-00452-22-001 od 19.09.2023. za lek

Ingelvac CircoFLEX

suspenzija za injekciju, 50 doza, 1 x 50 mL

OSTALI PODACI

Pakovanje

Kartonska kutija sa jednom bočicom od polietilena visoke gustine ili TwistPak od

10 mL 10 doza ili 50 mL 50 doza vakcine.

Režim izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod:

Broj dozvole:

323-01-00451-22-002 od 19.09.2023.za Ingelvac CircoFLEX

323-01-00452-22-001 od 19.09.2023. za Ingelvac CircoFLEX

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji