INTERMECTIN injection 10mg/mL rastvor za injekciju


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo INTERMECTIN injection rastvor za injekciju; 10mg/mL; bočica, 1x100mL

  • ATC: QP54AA01
  • EAN: 8718692823310
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

INTERMECTIN injection rastvor za injekciju uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za INTERMECTIN injection na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za INTERMECTIN injection kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja:

323-01-00572-19-001 od 08.09.2020. za lek

INTERMECTIN injection, rastvor za injekciju, 1 x 100 mL 10 mg/mL

323-01-00573-19-001 od 08.09.2020. za lek

INTERMECTIN injection, rastvor za injekciju, 1 x 50 mL 10 mg/mL

UPUTSTVO ZA LEK

INTERMECTIN injection, rastvor za injekciju, 10mg/mL, 1 x 50 mL

INTERMECTIN injection, rastvor za injekciju, 10mg/mL, 1 x 100 mL

za primenu na životinjama

Proizvođač:

1. INTERCHEMIE WERKEN DE ADELAAR2. INTERCHEMIE WERKEN DE ADELAAR ESTI as

1. Metaalweg 8, 5804 CG Venray, Holandija2. Vanapere Tee 14, Viimsi, Estonija

Podnosilac zahteva:

VOJVODINALEK D.O.O.

Temerinski put 93, Novi Sad, Republika Srbija

Broj rešenja:

323-01-00572-19-001 od 08.09.2020. za lek

INTERMECTIN injection, rastvor za injekciju, 1 x 100 mL 10 mg/mL

323-01-00573-19-001 od 08.09.2020. za lek

INTERMECTIN injection, rastvor za injekciju, 1 x 50 mL 10 mg/mL

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

VOJVODINALEK D.O.O.Temerinski put 93, Novi Sad, Republika Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

1. INTERCHEMIE WERKEN DE ADELAAR

Metaalweg 8, 5804 CG Venray, Holandija

2. INTERCHEMIE WERKEN DE ADELAAR ESTI as

Vanapere Tee 14, Viimsi, Estonija

IME LEKA

INTERMECTIN injection

10mg/mLrastvor za injekcijuza goveda, ovce i svinjeivermektin

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

mL rastvora za injekciju sadrži:

Aktivna supstanca:

Pomoćne supstance:

Glicerolformal; propilenglikol.

INDIKACIJE

Lek je namenjen za lečenje i kontrolu infekcija uzrokovanih želučano-crevnim i plućnim nematodama, kao i ektoparazitima osetljivim na ivermektin kod goveda ovaca i svinja.

Goveda:

Odrasli oblici

L3larve

L4larve

Inhibisani L4

Želudačno-crevne nematode:

Oestertagia lyrata

Oestertagia oestertagi

Cooperia oncophora

Cooperia pectinata

Broj rešenja:

323-01-00572-19-001 od 08.09.2020. za lek

INTERMECTIN injection, rastvor za injekciju, 1 x 100 mL 10 mg/mL

323-01-00573-19-001 od 08.09.2020. za lek

INTERMECTIN injection, rastvor za injekciju, 1 x 50 mL 10 mg/mL

Cooperia punctata

Haemonochus placei

Mecistocirrus digitus

Trichostingylus axei

Trichostrongylus columbiformis

Bunostomum phlebotomum

Oesophagostomum radiatum

Strongyloides papillosus

Nematodirus helvetianus

Nematodirus spathinger

Trichuris spp.

Plućne nematode:

Dictyocaulus viviparus

Očne nematode:

Thelazia spp.

Ostale nematode:

Parafilaria bovicola

Linognathus vituliHaematopinus erurysternusSolenopotes capillatus

Sarcopte sscabiei var.bovisPsoroptes ovisChorioptes bovis

Štrkalj parazitske forme:

Hyoderma bovisHypoderma lineatum

Dermatobia hominis

Perzistentna dejstvo:

Primena leka u preporučenoj dozi od 0,2 mg/kg telesne mase, sprečiće reinfekciju životinja sledećim nematodama:

Cooperia spp.

Oestertagia spp

trajanju od najmanje 7 dana nakon

Dictyocaulus viviparous

trajanju od najmanje 14 dana nakon tretmana.

Broj rešenja:

323-01-00572-19-001 od 08.09.2020. za lek

INTERMECTIN injection, rastvor za injekciju, 1 x 100 mL 10 mg/mL

323-01-00573-19-001 od 08.09.2020. za lek

INTERMECTIN injection, rastvor za injekciju, 1 x 50 mL 10 mg/mL

Odrasli oblici

L3larve

L4larve

Inhibisani L4

Gastrointestinalne nematode:

Teladorsagia Ostertagia circumcinta

Teladorsagia Ostertagia trifurcataHaemonochus contortus

Trichostrongylus axei

Trichostrongylus columbiformis

Trichostrongylus vitrinus

Cooperia curticei

Oesophagostomum columbianum

Oesophagostomum venulosum

Nematodirusf ilicollis

Chabertia ovina

Trichurius ovis

Strongyloides papillosus

Gaigeria pachyscelis

Plućne nematode:

Dictyocaulus filaria

Protostrongylus rufescens

Sarcoptes sacabiei Psoroptes communis var.ovisPsorergates ovis

Svinje:

Odrasli oblici

Gastrointestinalne nematode

Hyostrongylus rubidus

Oesophagostomum spp.

Strongyloides ransomi*

Trichurius suis

Broj rešenja:

323-01-00572-19-001 od 08.09.2020. za lek

INTERMECTIN injection, rastvor za injekciju, 1 x 100 mL 10 mg/mL

323-01-00573-19-001 od 08.09.2020. za lek

INTERMECTIN injection, rastvor za injekciju, 1 x 50 mL 10 mg/mL

Plućne nematode:

Metastrongylus spp.

Paraziti bubrega:

Stephanurus dentatus

*uključuje somatski larveni stadijum

Haematopinus suis

Sarcoptes scabiei var.suis

KONTRAINDIKACIJE

Lek se ne sme aplikovati intravenski ili intramuskularno.Lek se ne sme koristiti kod jedinki sa poznatom preosetljivošću na ivermektin ili bilo koju drugu komponentu u sastavu leka.Lek se ne sme koristiti kod životinjskih vrsta za koje nije indikovan, jer može uzrokovati ozbiljne neželjene reakcije, uključujući i uginuća kod pasa.

NEŽELJENA DEJSTVA

Kod svinja se neposredno posle subkutane primene može javiti prolazna nelagodnost.Kod goveda i ovaca se nakon subkutane primene mogu javiti prolazna nelagodnost, kao i blagi otok na mestu aplikacije.

Ove reakcije se povlače spontano, bez tretmana.Veoma retko, moguć je razvoj alergijskih i anafilaktičkih reakcija. Ove reakcije mogu biti praćene neurološkim simptomima, kao što su ataksija, konvulzije i/ili tremor.

Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Goveda,ovce i svinje.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Za subkutanu upotrebu.

Intermectin injection se aplikuje, jednokratno, u aseptičnim uslovima, u preporučenoj dozi od:- 0.2 mg ivermektina po kilogramu telesne mase 1 ml leka na 50 kg t.m. za goveda i ovce - 0.3 mg ivermektina po kilogramu telesne mase 0.5 ml leka na 25 kg t.m. za svinje.

Broj rešenja:

323-01-00572-19-001 od 08.09.2020. za lek

INTERMECTIN injection, rastvor za injekciju, 1 x 100 mL 10 mg/mL

323-01-00573-19-001 od 08.09.2020. za lek

INTERMECTIN injection, rastvor za injekciju, 1 x 50 mL 10 mg/mL

cilju sto preciznijeg doziranja koristiti vrednosti koje su date u tabeli ispod:

Goveda

Svinje

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Govedima se aplikuje subkutano u kožni nabor predelu ispred ili iza ramena, ovcama subkutanou predelu vrata, a svinjama subkutano u predelu vrata iza uha.

Da bi se lek pravilno dozirao, treba što tačnije odrediti telesnu masu životinje.Ukoliko se životinje tretiraju grupno, a ne individualno, potrebno je formirati grupe prema njihovoj telesnoj masi, da bi se izbeglo potencijalno subdoziranje ili predoziranje leka.

KARENCA

Meso i jestiva tkiva:Goveda: 49 danaOvce: 63dana.Svinje: 28dana

Mleko:Lek se ne koristi kod krava i ovaca u laktaciji čije se mleko koristi u ishrani ljudi.Lek se ne koristi kod gravidnih krava i junica najmanje 60 dana pre teljenja, niti kod gravidnih ovaca najmanje 60 dana pre jagnjenja.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.

Lek čuvati na temperaturi do 25 °C, zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti.

Rok upotrebe:

Rok upotrebe nakon prvog otvaranja:

14 dana, na temperaturi do 25 °C.

Broj rešenja:

323-01-00572-19-001 od 08.09.2020. za lek

INTERMECTIN injection, rastvor za injekciju, 1 x 100 mL 10 mg/mL

323-01-00573-19-001 od 08.09.2020. za lek

INTERMECTIN injection, rastvor za injekciju, 1 x 50 mL 10 mg/mL

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Ivermektin je veoma efikasan protiv svih stadijuma goveđih štrkljeva, ali je veoma značajno pravilno odabrati vreme primene leka. Odrasle jedinke muve štrkljeva su najaktivnije tokom leta, ali mogu biti aktivne i tokom poznog leta i jeseni. Za postizanje optimalnih rezultata, goveda treba tretirati u što kraćem roku nakon završetka sezone muva. Kao i nakon primene drugih lekova za lečenje hipodermoze, uginule larve parazita

mogu dovesti do razvoja neželjenih reakcija u organizmu domaćina, pre svega kada se nalaze u vitalnim organima domaćina. To je najčešće period od decembra do marta. Uginuće larvi

Hypoderma lineatum

lociranih u periezofagealnom tkivu submukozi jednjaka može uzrokovati

pojačanu salivaciju i nadun, a uginule larve

Hypoderma bovis

vertebralnom kanalu mogu

prouzrokovati posrtanje/teturanje pri hodu ili paralizu. Kako bi se to izbeglo, goveda treba tretirati u vreme pre ili nakon perioda kada su u organizmu prisutne ove razvojne faze štrkljeva, tj. treba tretirati životinje odmah posle sezone odraslih štrkljeva.

cilju sprečavanja razvoja rezistencije koja može dovesti do smanjenja ili izostanka efikasnosti terapije, treba izbegavati:- suviše čestu i ponavljanu upotrebu antihelmintika iste grupe, tokom dužeg vremenskog perioda- subdoziranje, koje može biti posledica pogrešno procenjene telesne mase, pogrešnog načina primene leka ili upotrebe nekalibrisanog dozera.Kliničke slučajeve sumnje na razvoj rezistencije na antihelmintike treba potvrditi odgovarajućim testovima npr. test redukcije broja jaja u fecesu. Ukoliko dobijeni rezultati ukazuju na razvoj rezistencije na određeni antihelmintik, u lečenju treba koristiti antihelmintik druge klase, odnosno sa drugim mehanizmom delovanja.

Evropi je zabeležen razvoj rezistencije na makrociklične laktone uključujući ivermektin kod

spp. kod ovaca i

sp. kod goveda. U skladu sa tim, primena ovog leka

treba da se zasniva na lokalnim regionalnim, farmskim podacima o osetljivosti nematoda, kao i na preporukama za dalje sprečavanje razvoja rezistencije na antihelmintike.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Lek ne sadrži antimikrobni konzervans. Pre izvlačenja svake doze treba obrisati zapušač bočice. Za primenu leka koristiti sterilnu iglu i špric.

Avermektini mogu izazvati ozbiljne neželjene reakcije kod vrsta koje nisu ciljne. Opisani su slučajevi uginuća pasa nakon primene ivermektina, pre svega kod rasa koli i staroengleski ovčar, srodnih rasa i mešanaca ovih rasa pasa.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Pri rukovanju lekom ne pušiti, ne jesti i ne piti. Posle upotrebe leka oprati ruke.Izbegavati kontakt leka sa kožom i očima. U slučaju da dođe do kontakta sa lekom, kožu i/ili oči

treba odmah isprati velikom količinom vode.

Voditi računa da ne dođe do samoubrizgavanja leka: proizvod može uzrokovati razvoj lokalne reakcije iritacija i/ili bol na mestu injekcije. U slučaju nehotičnog samoubrizgavanja leka, obratiti se lekaru i pokazati mu etiketu leka ili uputstvo za lek.

Broj rešenja:

323-01-00572-19-001 od 08.09.2020. za lek

INTERMECTIN injection, rastvor za injekciju, 1 x 100 mL 10 mg/mL

323-01-00573-19-001 od 08.09.2020. za lek

INTERMECTIN injection, rastvor za injekciju, 1 x 50 mL 10 mg/mL

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Lek se ne koristi kod krava i ovaca u laktaciji čije se mleko koristi u ishrani ljudi.Lek se ne koristi kod gravidnih krava i junica najmanje 60 dana pre teljenja, niti kod gravidnih ovaca najmanje 60 dana pre jagnjenja.

Inkompatibilnost

Ne mešati sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom.

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Ovaj proizvod je izuzetno opasan za ribe i druge vodene organizme.

Ovaj proizvod, kao i neiskorišćeni lek ili prazna ambalaža leka ne smeju dospeti u vodotokove, površinske vode i kanale

Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

OSTALI PODACI

Pakovanje

Unutrašnje pakovanje:Bočica od bezbojnog stakla tip II sa 50 mL ili 100 mL rastvora za injekciju, zatvorena čepom od bromobutil gume i aluminijumskom kapicom.Spoljnje pakovanje:Složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 1 bočica sa 50 mL ili 100 mL rastvora za injekciju i Uputstvo za lek.

Režim izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod:

Broj i datum izdavanja dozvole:

323-01-00572-19-001 od 08.09.2020. za INTERMECTIN injection, 1 x 100 mL323-01-00573-19-001 od 08.09.2020. za INTERMECTIN injection, 1 x 50 mL

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji