INTERMECTIN Super 10mg/mL+100mg/mL rastvor za injekciju


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo INTERMECTIN Super rastvor za injekciju; 10mg/mL+100mg/mL; bočica, 1x100mL

  • ATC: QP54AA51
  • EAN: 8718692821903
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

INTERMECTIN Super rastvor za injekciju uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za INTERMECTIN Super na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za INTERMECTIN Super kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja:323-01-00515-17-001 od 01.08.2018. godine za lek

INTERMECTIN Super, rastvor za injekciju,10mg/mL+100mg/mL, 1x50mL

323-01-00516-17-001od01.08.2018. godine za lek

INTERMECTIN Super, rastvor za injekciju,10mg/mL+100mg/mL, 1x100mL

UPUTSTVO ZA LEK

INTERMECTIN Super,rastvor za injekciju,10mg/mL+100mg/mL, 1x50mL

INTERMECTIN Super,rastvor za injekciju,10mg/mL+100mg/mL, 1x100mL

Za primenu na životinjama

Proizvođač:

1. Interchemie werken "De Adelaar" Eesti AS2. Interchemie werken "De Adelaar" B.V.

1. Vanapere Tee 14, Viimsi, Estonia 2. Metaalweg 8, Venray, Holandija

Podnosilac zahteva:

Vojvodinalek d.o.o.

Temerinski put 93 Novi Sad, Republika Srbija

Broj rešenja:323-01-00515-17-001 od 01.08.2018. godine za lek

INTERMECTIN Super, rastvor za injekciju,10mg/mL+100mg/mL, 1x50mL

323-01-00516-17-001od01.08.2018. godine za lek

INTERMECTIN Super, rastvor za injekciju,10mg/mL+100mg/mL, 1x100mL

1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

VOJVODINA LEK DOO, Temerinski put 93, Novi Sad

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

Interchemie werken "De Adelaar" Eesti AS,Vanapere Tee 14, Viimsi, Estonia

2. IME LEKA

INTERMECTIN SUPER

1. mg/mL+100 mg/mL

Ivermektin,klorsulonrastvor za injekciju

3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV LEKA

ml rastvora za injekciju sadrži:

Aktivne supstance:

Ivermektin 10.0 mg

Klorsulon 100.0 mg

Pomoćne supstance

Glicerol formal;propilen glikol

4. INDIKACIJE

Intermectin Super je indikovan za efikasno lečenje i kontrolu infekcija koje kod goveda prouzrokuju sledeći paraziti:

Želudačno-crevne nematode

Odrasli oblici

Ostertagia ostertagi uključujući i inhibirane larve

Ostertagia lyrata

Haemonchus placei

Mecistocirrus digitatus

Trichostrongylus axei

T. colubriformis

Cooperia oncophora

Broj rešenja:323-01-00515-17-001 od 01.08.2018. godine za lek

INTERMECTIN Super, rastvor za injekciju,10mg/mL+100mg/mL, 1x50mL

323-01-00516-17-001od01.08.2018. godine za lek

INTERMECTIN Super, rastvor za injekciju,10mg/mL+100mg/mL, 1x100mL

Oesophagostomum radiatum

Nematodirus helvetianus

Strongyloides papillosus

Bunostomum phlebotomum

Toxocara vitulorum

Plućne nematode

Dictyocaulus viviparous uključujući i inhibisane larve

Nematode

Parafilaria bovicalaThelazia

Metilji

Fasciola hepaticaF. gigantica

Štrkljevi

Hypoderma bovisH. lineatumDermatobia hominis

Vijčani crv

Chrysomia bezzania

Linoghatnus vituliHaematopinus eurysternusSolenopotes capillatusDamalinia bovis

Grinje:

Psoroptes ovisSarcoptes scabiei

Chorioptes bovis

Krpelji

Boophilus microplusB. decoloratusOrnitodoros savignyi

Perzistentna dejstvo

Primena leka u preporučenoj dozi od 0,2 mg/kg telesne mase, sprečiće reinfekciju životinja sledećim

nematodama: Cooperia spp. i Oestertagia spp u trajanjunajmanje 7 dana nakon tretmana; Dictyocaulus viviparus, u trajanju od najmanje 14 dana nakon tretmana.

Broj rešenja:323-01-00515-17-001 od 01.08.2018. godine za lek

INTERMECTIN Super, rastvor za injekciju,10mg/mL+100mg/mL, 1x50mL

323-01-00516-17-001od01.08.2018. godine za lek

INTERMECTIN Super, rastvor za injekciju,10mg/mL+100mg/mL, 1x100mL

5. KONTRAINDIKACIJE

6. NEŽELJENA DEJSTVA

Ukoliko primetite ozbiljno,ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno,o tome obavestite nadležnog veterinara.

7. CILJNE VRSTE

8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Lek se aplikuje subkutano.

Lek se koristi isključivo za subkutanu injekciju u pojedinačnoj dozi od 0,2 mg ivermektina i 2 mg klorsulona po kg telesne mase odgovara dozi od 1 ml na 50 kg telesne mase. Aplikuje se podkožno ispred ili iza lopatice.

9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Intermectin Super treba aplikovati isključivo subkutano, koristeći aseptične uslove. Govedima lek se aplikuje ispred i iza lopatice.

1.. KARENCA

Goveda:Meso i iznutrice 66 dana.

Ne sme se koristiti kod životinjana koje proizvode mleko za ljudsku upotrebu, uključujući i tokom perioda zasušenja. Ne primenjujte kod steonih junica namenjenih za proizvodnju mleka za ljudsku ishranu u roku od 60 dana od prvog telenja.

Broj rešenja:323-01-00515-17-001 od 01.08.2018. godine za lek

INTERMECTIN Super, rastvor za injekciju,10mg/mL+100mg/mL, 1x50mL

323-01-00516-17-001od01.08.2018. godine za lek

INTERMECTIN Super, rastvor za injekciju,10mg/mL+100mg/mL, 1x100mL

1.. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Lek čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25 ºC, zaštićeno od svetlosti.

1.. POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjam

Shema lečenja u oblastima u kojima se javlja hipodermoza

Ivermektin je visoko efikasan protiv svih stadija govedjih larvi. Međutim, odgovarajući vremenski period lečenja je veoma važan. Odrasle Hipoderma muve pretežno se javljaju tokom letnjih meseci. Međutim, moguće je da nekoliko muva ostane aktivno tokom kasnog leta i jeseni. Da bi se postigli optimalni rezultati, životinje treba tretirati što je pre moguće nakon završetka sezone muva. Kao što je slučaj sa drugim proizvodima za lečenje hipodermoze, uništavanje larve Hipoderma može izazvati neželjene reakcije kod domaćina kada su ove larve smeštene u vitalnim delovima životinja, što se posebno može dogoditi u periodu od decembra do marta.Uništavanje

Hipoderma lineatum

može uzrokovati nadimanje kada se larve nalaze u submukozi

jednjaka a uništavanje

može uzrokovati posrtanje ili paralizu. Zbog toga, stoku treba lečiti

pre ili nakon prisustva ovih larvi u vitalnim delovima tela.

Intermectin Super

treba aplikovati isključivo subkutano. Ne koristiti intramuskularno ili

intravenski.

Upotreba tokom laktacije,graviditeta i nošenja jaja

Ne sme se koristiti kod životinjana koje proizvode mleko za ljudsku upotrebu, uključujući i tokom perioda zasušenja. Ne primenjujte kod steonih junica namenjenih za proizvodnju mleka za ljudsku ishranu u roku od 60 dana od prvog telenja.

Predoziranje

Toksičnost ivermektina je niska; čak i ako je prekoračena preporučena doza, pojavljivanje intoksikacije je malo verovatno. Ne postoji protivotrov. Simptomatska terapija može biti korisna.

Inkompatibilnost

Ne koristiti ga zajedno sa drugim veterinarskim lekovima

1.. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Izuzetno opasno za ribu i vodeni život. Nemojte zagađivati površinske vode ili jarkove sa proizvodom ili korišćenim kontejnerom. Bilo koji neiskorišteni veterinarski medicinski proizvod ili otpadni materijal izveden iz takvog veterinarskog medicinskog proizvoda treba ukloniti u skladu sa važećim propisima.

Broj rešenja:323-01-00515-17-001 od 01.08.2018. godine za lek

INTERMECTIN Super, rastvor za injekciju,10mg/mL+100mg/mL, 1x50mL

323-01-00516-17-001od01.08.2018. godine za lek

INTERMECTIN Super, rastvor za injekciju,10mg/mL+100mg/mL, 1x100mL

1.. DATUM ODOBRENJA TEKSTA ZA KORISNIKA

1.. OSTALI PODACI

Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje:Bočica od stakla II hidrolitička grupa sa 50 mL ili 100mL rastvora za injekciju zatvorena čepom od brombutil gume i aluminijumskom kapicom sa flip-off zatvaračem.Spoljnje pakovanje:Kartonska kutija.

Režim izdavanja:

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod:

Broj i datum izdavanja dozvole:

x 50 mL: 323-01-00515-17-001 od 01.08.2018.1 x 100 mL: 323-01-00516-17-001 od 01.08.2018.

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji