Intracox Pump 50mg/mL oralna suspenzija


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Intracox Pump oralna suspenzija; 50mg/mL; bočica plastična, 1x100mL

  • ATC: QP51AJ01
  • EAN: 8718692824621
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Intracox Pump oralna suspenzija uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Intracox Pump na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Intracox Pump kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja:

323-01-00067-20-001 od 10.12.2020. za lek

Intracox pump, oralna suspenzija, 50 mg/mL, 1 x 100 mL

Napomena: Ovo Uputstvo za lek ispravljeno je u skladu sa Rešenjem o ispravci br. 323-14-00031-2021-8-002 od 30.06.2021. godine.

UPUTSTVO ZA LEK

Intracox pump, oralna suspenzija, 50 mg/mL, 1 x 100 mL

za primenu na životinjama

Proizvođač:

1. Interchemie Werken "De Adelaar" Eesti AS2. Interchemie Werken "De Adelaar" B.V

1. Vanapere Tee 14, Viimsi, Estonija2. Metaalweg 8, Venray, Holandija

Podnosilac zahteva:

VOJVODINA LEK DOO

Temerinski put 93, Novi Sad, Republika Srbija

Broj rešenja:

323-01-00067-20-001 od 10.12.2020. za lek

Intracox pump, oralna suspenzija, 50 mg/mL, 1 x 100 mL

Napomena: Ovo Uputstvo za lek ispravljeno je u skladu sa Rešenjem o ispravci br. 323-14-00031-2021-8-002 od 30.06.2021. godine.

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

VOJVODINALEK DOOTemerinski put 93, Novi Sad, Republika Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

1. Interchemie werken "De Adelaar" Eesti AS

Vanapere Tee 14, Viimsi, Estonija

2. Interchemie werken "De Adelaar" B.V

Metaalweg 8, Venray, Holandija

IME LEKA

Intracox pump

50 mg/mLoralna suspenzijaza telad,prasad i jagnjadtoltrazuril

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV LEKA

mL oralne suspenzije sadrži:

Aktivna supstanca:

Pomoćne supstance:

Natrijum benzoat E 211

Natrijum propionat E 281

Ostale pomoćne supstance:

natrijum-dokusat; simetikon emulzija; limunska kiselina, bezvodna;

bentonit; ksantan guma; propilenglikol; voda, prečišćena.

INDIKACIJE

Goveda:Prevencija kliničkih znakova kokcidioze i smanjenje izlučivanja kokcidija kod teladi na farmama na kojima je anamnestički potvrdeno prisustvo kokcidioze čiji su uzročnici

Eimeria bovis

Eimeria zuernii

Svinje:Prevencija kliničkih znakova kokcidioze kod novorođene prasadi 3-5 dana starosti na farmama na kojima je anamnestički potvrđeno prisustvo kokcidioze čiji je uzročnik

Cystoisospora suis

Broj rešenja:

323-01-00067-20-001 od 10.12.2020. za lek

Intracox pump, oralna suspenzija, 50 mg/mL, 1 x 100 mL

Napomena: Ovo Uputstvo za lek ispravljeno je u skladu sa Rešenjem o ispravci br. 323-14-00031-2021-8-002 od 30.06.2021. godine.

Ovce:Prevencija kliničkih znakova kokcidioze i smanjenje izlučivanja kokcidija kod jagnjadi na farmama na kojima je anamnestički potvrdeno prisustvo kokcidioze čiji su uzročnici

Eimeria crandallis

Eimeria ovinoidalis

KONTRAINDIKACIJE

Ne koristiti kod životinja sa poznatom preosetljivošću na aktivnu supstancu ili bilo koju pomoćnu

cilju zaštite životne sredine:-ne primenjivati lek kod teladi čija je telesna masa veća od 80 kg -ne primenjivati u objektima za tov teladi i junadi Za više informacija pogledati tačku 4.5 i 5.3

NEŽELJENA DEJSTVA

Nema poznatih.Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE

Goveda telad na farmama muznih krava, svinje prasad starosti 3-5 dana, ovce jagnjad

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Za oralnu upotrebu.

Jedan pritisak na pumpu oslobađa 1 mL leka.

Telad:

Svakoj životinji se jednokratno daje 15 mg toltrazurila/kg telesne mase što odgovara 3,0 mL oralne suspenzije po 10 kg telesne mase.Za lečenje grupe životinja iste rase i iste ili slične starosti, doziranje treba odrediti prema najtežoj životinji iz grupe.

Prasad:

Svakoj životinji starosti od 3-5 dana se jednokratno daje 20 mg toltrazurila/kg telesne mase što odgovara 0,4 mL oralne suspenzije po kg telesne mase.. Usled malih zapremina potrebnih za tretiranje pojedinačne prasadi preporučuje se upotreba opreme za doziranje sa dozom preciznosti od 0,1 mL.

Jagnjad:

Svakoj životinji se jednokratno daje 20 mg toltrazurila/kg telesne mase što odgovara 0,4 mL oralne suspenzije po kg telesne mase.Ako se životinje leče kolektivno, treba ih grupisati prema njihovoj

Broj rešenja:

323-01-00067-20-001 od 10.12.2020. za lek

Intracox pump, oralna suspenzija, 50 mg/mL, 1 x 100 mL

Napomena: Ovo Uputstvo za lek ispravljeno je u skladu sa Rešenjem o ispravci br. 323-14-00031-2021-8-002 od 30.06.2021. godine.

telesnoj masi i shodno tome odrediti doziranje, kako bi se izbeglo subdoziranje i predoziranje.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Oralnu suspenziju spremnu za upotrebu treba promućkati 20 sekundi pre upotrebe. Da bi se obezbedila maksimalna korist, životinje treba tretirati pre pojave očekivanih kliniikih znakova. tj. u periodu pre manifestacije simptoma zaraze prepatentni period. Da bi se obezbedilo adekvatno doziranje, potrebno je odrediti telesnu masu što je preciznije moguće.

KARENCA

Telad:Meso i jestiva tkiva: 63 dana.Mleko: Nije dozvoljena primena kod životinja čije se mleko koristi u ishrani ljudi.

Prasad:Meso i i jestiva tkiva: 77 dana

Jagnjad: Meso i jestiva tkiva: 42 danaMleko: Nije dozvoljena primena kod životinja čije se mleko koristi u ishrani ljudi.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece

Uslovi čuvanja: Ne zahteva posebne uslove čuvanja

Rok upotrebe:

Rok upotrebe posle otvaranja kontejnera:

28 dana, čuvanjem na temperaturi do 25 °C.

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Preporučuje se terapija svih životinja u istom oboru.

Primenom higijenskih mera može se smanjiti rizik od pojave kokcidioze.Zbog toga se preporučuje poboljšanje higijenskih uslova na farmi,naročito obezbeđivanje suvog i čistog smeštaja. Da bi se obezbedio maksimalni učinak,životinje treba tretirati pre pojave očekivanih kliničkih znakova,tj u prepatentnom periodu. Kako bi se izmenio tok klinički utvrđene kokcidiozne infekcije,kod životinja koje već pokazuju znake dijareje može biti potrebna primena potporne terapije. U slučaju pojave dijareje, efikasnost leka može biti smanjena, jer je već došlo do oštećenja tankog creva. Kao i u slučaju primene drugih antiparazitika, česta i ponovljena terapija antiprotozoicima iste klase može dovesti do razvoja rezistencije.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Broj rešenja:

323-01-00067-20-001 od 10.12.2020. za lek

Intracox pump, oralna suspenzija, 50 mg/mL, 1 x 100 mL

Napomena: Ovo Uputstvo za lek ispravljeno je u skladu sa Rešenjem o ispravci br. 323-14-00031-2021-8-002 od 30.06.2021. godine.

Osobe sa poznatom preosetljivošću na aktivnu supstancu ili bilo koju pomoćnu supstancu treba da izbegavaju kontakt sa lekom.

Izbegavajte kontakt leka sa kožom i očima.Odmah isprati vodom kožu i oči u slučaju bilo kakvog kontakta sa lekom.Ne jesti, piti ili pušiti prilikom korišćenja leka.

Upotreba tokom laktacije,graviditeta i nošenja jaja

Nije primenjljivo.

Interakcije

Nema poznatih interakcija sa drugim lekovima.

Predoziranje

Telad i prasad dobro podnose dozu koja je tri puta veća od preporučene bez pojave znakova intolerancije.Studije bezbednosti su pokazale da jagnjad dobro podnosi i dozu koja je dva puta viša od preporučene, a aplikovana tokom dva uzastopna dana.

Inkompatibilnost

odsustvu studija kompatibilnosti, ovaj veterinarski lek se ne sme davati sa drugim veterinarski lekovima.

Ostala upozorenja

Glavni metabolit toltrazurila, toltrazuril-sulfon ponazuril je postojan poluživot > 1 godina, lako prodire kroz slojeve zemlje i toksičan je za biljke.

Radi zaštite životne sredine treba se prodržavati sledećih ograničenja

Telad: U cilju smanjenja neželjenih dejstva na biljke i moguće kontaminacije zemjišta podzemnih voda, đubrivo od lečenih teladi se ne sme rasipati po zemlji bez mešanja sa đubrivom nelečenih krava. Đubrivo poreklom od lečenih teladi se pre posipanja na zemlju mora razblažiti sa đubrivom od nelečenih krava koje je bar 3 puta veće težine.Jagnjad: Jagnjad starosti od 6 nedelja ili telesne mase veće od 20 kg, a koja su provela čitav životni vek u zatvorenom prostoru pod intenzivnim uzgojnim sistemom, ne sme biti tretirana ovim lekom. Đubrivo ovih životinja treba primeniti na istom komadu zemlje tek jednom u tri godine.Prasad: Nema.

PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćeni lek ili otpadni materijal unistava se u skladu sa važećim propisima.

DATUM ODOBRENJA TEKSTA ZA KORISNIKA

1.. OSTALI PODACI

Pakovanje:

Broj rešenja:

323-01-00067-20-001 od 10.12.2020. za lek

Intracox pump, oralna suspenzija, 50 mg/mL, 1 x 100 mL

Napomena: Ovo Uputstvo za lek ispravljeno je u skladu sa Rešenjem o ispravci br. 323-14-00031-2021-8-002 od 30.06.2021. godine.

Unutrašnje pakovanje: Boca od polietilena visoke gustine HDPE bele boje, sa 100 mL oralne suspenzije, zatvorena polipropilenskim zatvaračem sa pumpom za doziranje.

Spoljnje pakovanje: Složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi boca i Uputstvo za lek.

Režim izdavanja:

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod:

Broj i datum izdavanja dozvole:

323-01-00067-20-001 od 10.12.2020. godine

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji