Isathal 10mg/g kapi za oči, supenzija za pse, mačke i kuniće 10mg/g kapi za oči, suspenzija


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Isathal 10mg/g kapi za oči, supenzija za pse, mačke i kuniće kapi za oči, suspenzija; 10mg/g; tuba, 1x3g

  • ATC: QS01AA13
  • EAN: 5701170334869
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Isathal 10mg/g kapi za oči, supenzija za pse, mačke i kuniće kapi za oči, suspenzija uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Isathal 10mg/g kapi za oči, supenzija za pse, mačke i kuniće na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Isathal 10mg/g kapi za oči, supenzija za pse, mačke i kuniće kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja:323-01-00120-17-001od 25.01.2018.godine za lek

Isathal 10mg/g, kapi za oči, suspenzija za pse, mačke i kuniće, 10 mg/g, 1 x 3g

UPUTSTVO ZA LEK

Isathal 10mg/g, kapi za oči, suspenzija za pse, mačke i kuniće, 10 mg/g, 1 x 3g

za primenu na životinjama

Proizvođač: LEO Laboratories Ltd

Adresa: 285 Cashel Road, Crumlin, Dublin 12, Ireland

Podnosilac zahteva: GENERA PHARMA d.o.o. - Beograd

Adresa: Gostivarska 70, Beograd

Broj rešenja:323-01-00120-17-001od 25.01.2018.godine za lek

Isathal 10mg/g, kapi za oči, suspenzija za pse, mačke i kuniće, 10 mg/g, 1 x 3g

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET

GENERA PHARMA d.o.oGostivarska 70, Beograd - Voždovac

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

LEO Laboratories Ltd285 Cashel Road, Crumlin, Dublin 12, Ireland

IME LEKA

Isathal 10mg/g kapi za oči, supenzija za pse, mačke i kuniće

Fuzidinska kiselina 10 mg/gkapi za oči, supenzija

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

1g kapi za oči, suspenzije sadrži:

Aktivna supstanca:

Fuzidinska kiselina

Pomoćne supstance:

Benzalkonijum hlorid, Dinatrijum edetat, Manitol, Karbomer, Natrijum

hidroksid, Voda za injekcije.

INDIKACIJE

Psi: Za površinsku primenu kod konjunktivitisa uzrokovanog sa

Staphylococcus aureus

posebno za

Staphylococcus intermedius.

Mačke: Za površinsku primenu kod konjunktivitisa koji je povezan sa sekundarnim stafilokoknim infekcijama.Kunići: Za površinsku primenu kod konjunktivitisa uzrokovanog stafilokokama.

KONTRAINDIKACIJE

Ne primenjuje se u slučaju konjuktivitisa uzrokovanog s

Pseudomonas spp.

Ne daje se kod životinja sa poznatom preosetljivošću prema ajtivnoj ili pomoćnim supstancama.

NEŽELJENA DEJSTVA

Može doći do pojave alergijskih reakcija ili reakcija preosetljivosti na aktivnu ili pomoćne supstance. U slučaju preosetljivosti, prekinite sa primenom leka.

Broj rešenja:323-01-00120-17-001od 25.01.2018.godine za lek

Isathal 10mg/g, kapi za oči, suspenzija za pse, mačke i kuniće, 10 mg/g, 1 x 3g

Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Psi, mačke i kunići.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Za okularnu upotrebu.Jednu kap leka ukapati u oko jednom ili dva puta na dan. Lečenje treba nastaviti najmanje 24 sata nakon što se oko vrati u normalno stanje.

Ako 5 dana od početka primene leka nema poboljšanja kliničke slike, potrebno je ponovno utvrditi dijagnozu.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Ako je samo jedno oko inficirano, savetuje se lečenje oba oka kako bi se sprečila infekcija drugog oka. U takvim slučajevima, bolje je prvo tretirati oko koje nije inficirano kako bi se izbeglo prenošenje infekcije putem kapaljke.

KARENCA

Nije primenjivo.Nije za primenu na kunićima namenjenim za ishranu ljudi.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati na temperaturi do 25°C.Ponovno začepiti tubu nakon primene. Nakon prve aplikacije, proizvod koristiti najviše tokom 1 meseca.Čuvati van domašaja dece.

Rok upotrebe

U originalnom pakovanju 3 godine.

Rok upotrebe nakon prvog otvaranja tube: 1 mesec.

POSEBNA UPOZORENJA

Prilikom upotrebe leka treba uzeti u obzir nacionalne smernice za primenu antibiotika.

Za primenu na životinjama

Samo za spoljnašnju primenu.

Broj rešenja:323-01-00120-17-001od 25.01.2018.godine za lek

Isathal 10mg/g, kapi za oči, suspenzija za pse, mačke i kuniće, 10 mg/g, 1 x 3g

Kada se tuba pritisne, veterinarsk lek izlazi u obliku guste viskozne kapi. Kap se nakon dodira sa suzama brzo pretvara u tečnost i ne utiče na vid. Paziti da ne dođe do kontaminacije sadržaja tube tokom primene, i da vrh tube ne dođe u direktni kontakt s okom. Izbegavati dodirivanje vrha tube prstima.Ne koristiti istu tubu za lečenje različitih životinja.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Lek je bezbedan za primenu kod gravidnih životinja i životinja u laktaciji.

Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Nakon primene leka oprati ruke.

Predoziranje

Nije poznato.

Inkompatibilnost

Nije poznata.

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju prema važećim propisima.

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

OSTALI PODACI

Pakovanje

Tuba od HDPE/Al/HDPE koja sadrži 3g kapi za oči, sa kapaljkom od polietilena i poklopcem sa navojem od polietilena u složivoj kartonskoj kutiji.

Režim izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod:

Broj dozvole:

323-01-00120-17-001 od 25.01.2017.

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji