Isathal 10mg/g kapi za oči, suspenzija


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Isathal kapi za oči, suspenzija; 10mg/g; tuba, 1x3g

  • ATC: QS01AA13
  • EAN: 5701170334869
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Isathal kapi za oči, suspenzija uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Isathal na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Isathal kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja:323-01-00564-22-002 od 14.12.2023.god. za lek

Isathal, kapi za oči, suspenzija, 10 mg/g, ukupno 3 g, tuba, 1 x 3g

UPUTSTVO ZA LEK

Isathal, kapi za oči, suspenzija, 10mg/g, ukupno 3 g, tuba, 1 x 3g

za primenu na životinjama

Proizvođač: LEO Laboratories Ltd

Adresa: 285 Cashel Road, Crumlin, Dublin 12, Ireland

Podnosilac zahteva: GENERA PHARMA d.o.o. - Beograd

Adresa: Gostivarska 70, Beograd

Broj rešenja:323-01-00564-22-002 od 14.12.2023.god. za lek

Isathal, kapi za oči, suspenzija, 10 mg/g, ukupno 3 g, tuba, 1 x 3g

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET

GENERA PHARMA d.o.oGostivarska 70, Beograd - Voždovac

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

LEO Laboratories Ltd285 Cashel Road, Crumlin, Dublin 12, Ireland

IME LEKA

Isathal

Fuzidinska kiselina 10 mg/gkapi za oči, supenzija

za pse, mačke I kuniće

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

1g kapi za oči, suspenzija, sadrži:

Aktivna supstanca:

Fuzidinska kiselina

Pomoćne supstance:

Benzalkonijum hlorid 0.11 mg

Ostale pomoćne supstance

Dinatrijum edetat, Manitol, Karbomer, Natrijum hidroksid, Voda za injekcije.

INDIKACIJE

Psi: Za površinsku primenu kod konjunktivitisa uzrokovanog sa

Staphylococcus aureus

posebno za

Staphylococcus intermedius.

Mačke: Za površinsku primenu kod konjunktivitisa koji je povezan sa sekundarnim stafilokoknim infekcijama.Kunići: Za površinsku primenu kod konjunktivitisa uzrokovanog stafilokokama.

KONTRAINDIKACIJE

Ne primenjuje se u slučaju konjuktivitisa uzrokovanog s

Pseudomonas spp.

Ne daje se kod životinja sa poznatom preosetljivošću prema ajtivnoj ili pomoćnim supstancama.

Broj rešenja:323-01-00564-22-002 od 14.12.2023.god. za lek

Isathal, kapi za oči, suspenzija, 10 mg/g, ukupno 3 g, tuba, 1 x 3g

NEŽELJENA DEJSTVA

Može doći do pojave alergijskih reakcija ili reakcija preosetljivosti na aktivnu ili pomoćne supstance. U slučaju preosetljivosti, prekinite sa primenom leka.

Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Psi, mačke i kunići.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Za okularnu upotrebu.Jednu kap leka ukapati u oko jednom ili dva puta na dan. Lečenje treba nastaviti najmanje 24 sata nakon što se oko vrati u normalno stanje.

Ako 5 dana od početka primene leka nema poboljšanja kliničke slike, potrebno je ponovno utvrditi dijagnozu.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Ako je samo jedno oko inficirano, savetuje se lečenje oba oka kako bi se sprečila infekcija drugog oka. U takvim slučajevima, bolje je prvo tretirati oko koje nije inficirano kako bi se izbeglo prenošenje infekcije putem kapaljke.

KARENCA

Nije primenjivo.Nije za primenu na kunićima namenjenim za ishranu ljudi.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati na temperaturi do 30°C.Ponovno začepiti tubu nakon primene. Nakon prve aplikacije, proizvod koristiti najviše 28 dana.Čuvati van domašaja dece.

Rok upotrebe

U originalnom pakovanju 3 godine.

Rok upotrebe nakon prvog otvaranja tube: 28 dana

Broj rešenja:323-01-00564-22-002 od 14.12.2023.god. za lek

Isathal, kapi za oči, suspenzija, 10 mg/g, ukupno 3 g, tuba, 1 x 3g

POSEBNA UPOZORENJA

Prilikom upotrebe leka treba uzeti u obzir nacionalne smernice za primenu antibiotika.

Za primenu na životinjama

Samo za spoljnašnju primenu.

Kada se tuba pritisne, veterinarsk lek izlazi u obliku guste viskozne kapi. Kap se nakon dodira sa suzama brzo pretvara u tečnost i ne utiče na vid. Paziti da ne dođe do kontaminacije sadržaja tube tokom primene, i da vrh tube ne dođe u direktni kontakt s okom. Izbegavati dodirivanje vrha tube prstima.Ne koristiti istu tubu za lečenje različitih životinja.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Lek je bezbedan za primenu kod gravidnih životinja i životinja u laktaciji.

Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Nakon primene leka oprati ruke.

Predoziranje

Nije poznato.

Inkompatibilnost

Nije poznata.

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju prema važećim propisima.

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

OSTALI PODACI

Pakovanje

Tuba od HDPE/Al/HDPE koja sadrži 3g kapi za oči, sa kapaljkom od polietilena i poklopcem sa navojem od polietilena u složivoj kartonskojkutiji

Režim izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod:

Broj dozvole:

323-01-00564-2022-002

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji