Ketosol-100 100mg/mL rastvor za injekciju


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Ketosol-100 rastvor za injekciju; 100mg/mL; bočica, 1x100mL

  • ATC: QM01AE03
  • EAN: 8718692823372
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Ketosol-100 rastvor za injekciju uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Ketosol-100 na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Ketosol-100 kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja:323-01-00251-22-001 od 22.12.2022. godine za lek

Ketosol-100, rastvor za injekciju,100mg/mL, 1x100mL

UPUTSTVO ZA LEK

Ketosol-100, rastvor za injekciju,100mg/mL, 1x100mL

Za primenu na životinjama

Proizvođač:

1. Interchemie werken "De Adelaar" Eesti AS2. Interchemie werken "De Adelaar" B.V.

1. 1.Vanapere Tee 14, Viimsi, Estonia 2. Metaalweg 8, Venray, Holandija

Podnosilac zahteva:

Vojvodina lek

Temerinski put 93 Novi Sad, Republika Srbija

Broj rešenja:323-01-00251-22-001 od 22.12.2022. godine za lek

Ketosol-100, rastvor za injekciju,100mg/mL, 1x100mL

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

Vojvodina lek, Temerinski put 93 Novi Sad, Republika Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

Interchemie werken "De Adelaar" Eesti AS, Vanapere Tee 14, Viimsi, EstoniaInterchemie werken "De Adelaar" B.V.,Metaalweg 8,Venray, Holandija

IME LEKA

Ketosol-100

100 mg/mL

rastvor za injekcijuza goveda i svinjeketoprofen

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

mL rastvora za injekciju sadrži:

Aktivna supstanca:

Ketoprofen…………………………………….. 100 mg

Pomoćne supstance:

Benzil alkohol E1519………………………..... 10 mgL-arginin; limunska kiselina, voda za injekcije.

INDIKACIJE

Goveda:

smanjenje pireksije i bola kod respiratornih oboljenja, kada se primenjuje sa odgovarajućomantimikrobnom terapijom;- ubrzanje oporavka kod akutnog kliničkog mastitisa, uključujući akutni mastitis prouzrokovan endotoksinima gram-negativnih mikroorganizama, uz primenu odgovarajuće antimikrobne terapije;

Svinje:

-smanjenje pireksije i broja udisaja kod bakterijskih i virusnih respiratornih oboljenja, kada seprimenjuje sa odgovarajućom antimikrobnom terapijom;

-potporna terapija kod mastitis – metritis – agalakcija sindroma MMA krmača, uz primenu

odgovarajuće antimikrobne terapije.

KONTRAINDIKACIJE

Ne primenjivati kod životinja koje su preosetljive na aktivnu ili pomoćne supstance.Ne primenjivati kod životinja sa oboljenjem srca, jetre ili bubrega, kod onih kod kojih postoji rizikod pojave gastrointestinalnih ulceracija ili krvarenja ili životinja kod kojih postoje znaci poremećaja krvi.

Broj rešenja:323-01-00251-22-001 od 22.12.2022. godine za lek

Ketosol-100, rastvor za injekciju,100mg/mL, 1x100mL

NEŽELJENA DEJSTVA

Ponovljene intramuskularne injekcije mogu dovesti do prolazne iritacije.U izvesnim slučajevima zabeleženi su gastrointestinalni simptomi povraćanje, proliv koji sunestajali ubrzo po prestanku tretmana.Kao i kod svih NSAIL, kao posledica inhibicije sinteze prostaglandina, mogu se javiti gastrični ilirenalni poremećaji kod pojedinih životinja. U veoma retkim slučajevima može doći do reakcije prosetljivosti.Ukoliko primetite ozbiljno ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje ovde nije navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Goveda i svinje

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Način primene:

Intramuskularna primena

Goveda: 3 mg ketoprofena po kg telesne mase, dnevno u trajanju od 1 do 3 dana,

odnosno 3ml leka Ketosol-100 na 100 kg telesne mase. Maksimalno 2,6 ml leka na jednom injekcionom mestu Svinje: jedna injekcija 3 mg ketoprofena po kg telesne mase ili 3 ml na 100 kg telesne mase.

Maksimalno 1,7 ml leka na jednom injekcionom mestu

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Pogledati tačku 8.

KARENCA

Meso i jestiva tkiva goveda: 4 dana Meso i jestiva tkiva svinja: 5 danaMleko: 0 muža.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece,

Čuvati na temperaturi do 25ºC, u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti.Posle prvog otvaranja, čuvati zaštićeno od svetlosti.

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Primena kod životinja mlađih od 6 nedelja nosi dodatne rizike. Ove životinje trebapažljivo klinički tretirati ukoliko se takva primena ne može izbeći.Izbegavajte upotrebu kod dehidriranih, hipovolemičnih ili hipotenzivnih životinja, zbog mogućegrizika od povišene renalne toksičnosti.

Broj rešenja:323-01-00251-22-001 od 22.12.2022. godine za lek

Ketosol-100, rastvor za injekciju,100mg/mL, 1x100mL

Nemojte prekoračiti preporučenu dozu ni trajanje terapije.Životinje treba da imaju neprekidan pristup dovoljnim količinama pitke vode tokom tretmana.

Posebne mere opreza za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

slučaju samoubrizgavanja zatražite medicinsku pomoć.Nakon upotrebe oprati ruke.Izbegavajte kontakt sa očima. Ukoliko je potrebno isperite većom količinom vode.Osobe sa poznatom preosetljivošću na ketoprofen ili benzil alcohol treba da izbegavaju rukovanje ovim preparatom.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Lek se primenjuje kod gravidnih i krava u laktaciji. Lek se primenjuje kod krmača ulaktaciji.

Interakcije

Ne primenjivati istovremeno sa drugim nestereoidnim antiinflamatornim lekovima NSAIL.Ne primenjivati istovremeno sa diureticima ili antikoagulansima.Treba izbegavati istovremenu primenu potencijalno nefrotoksičnih lekova kao što suaminoglikozidni antibiotici.

Predoziranje

Nisu zabeleženi znaci predoziranja kod goveda nakon primene leka u petostruko većoj dozi tokom 5 dana, niti kod svinja nakon primene leka u trostruko većoj dozi tokom 3 dana.

Inkompatibilnosti

Ne primenjivati sa drugim veterinarskim lekovima.

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

OSTALI PODACI

Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje:Bočica od tamnog stakla hidrolitičke klase II, zapremine 100 ml, zatvorena čepom od brombutilgume i aluminijumskom kapicom.Spoljašnje pakovanje:Složiva kartonska kutija.

Režim izdavanja:

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod:

Broj i datum izdavanja dozvole:

323-01-00251-22-001 od 22.12.2022.godine

Broj rešenja:323-01-00251-22-001 od 22.12.2022. godine za lek

Ketosol-100, rastvor za injekciju,100mg/mL, 1x100mL

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji