Kiltix® ogrlica za srednje pse 10%+2.25% ogrlica


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Kiltix® ogrlica za srednje pse ogrlica; 10%+2.25%; kesica, 1x30.2g

  • ATC: QP53AC55
  • EAN: 4007221021629
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: BRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Kiltix® ogrlica za srednje pse ogrlica uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Kiltix® ogrlica za srednje pse na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Kiltix® ogrlica za srednje pse kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja: 323-01-00595-21-002 od 28.11.2022. godine za lek:

Kiltix

ogrlica za male pse,

ogrlica; 10 % + 2.25 %; 1 x 12.5 g dužina 38 cm

Broj rešenja: 323-01-00596-21-002 od 28.11.2022. godine za lek:

Kiltix

ogrlica za srednje pse,

ogrlica; 10 % + 2.25 %; 1 x 30.2 g dužina 53 cm

Broj rešenja: 323-01-00597-21-002 od 28.11.2022. godine za lek:

Kiltix

ogrlica za velike pse,

ogrlica; 10 % + 2.25 %; 1 x 45 g dužina 70 cm

UPUTSTVO ZA LEK

Kiltix

ogrlica za male pse,

ogrlica; 10% + 2.25%; 1 x 12.5 g dužina 38 cm

Kiltix

ogrlica za srednje pse,

ogrlica; 10% + 2.25%; 1 x 30.2 g dužina 53 cm

Kiltix

ogrlica za velike pse,

ogrlica; 10% + 2.25%; 1 x 45 g dužina 70 cm

za primenu na životinjama

Proizvođač:

KVP PHARMA + VETERINÄR PRODUKTE GMBH

Projensdorfer str. 324, Kiel, Nemačka

Podnosilac zahteva:

MARLO FARMA DOO

Resavska 31/5, 11000 Beograd, Republika Srbija

Broj rešenja: 323-01-00595-21-002 od 28.11.2022. godine za lek:

Kiltix

ogrlica za male pse,

ogrlica; 10 % + 2.25 %; 1 x 12.5 g dužina 38 cm

Broj rešenja: 323-01-00596-21-002 od 28.11.2022. godine za lek:

Kiltix

ogrlica za srednje pse,

ogrlica; 10 % + 2.25 %; 1 x 30.2 g dužina 53 cm

Broj rešenja: 323-01-00597-21-002 od 28.11.2022. godine za lek:

Kiltix

ogrlica za velike pse,

ogrlica; 10 % + 2.25 %; 1 x 45 g dužina 70 cm

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

MARLO FARMA DOO;Resavska 31/5, 11000 Beograd, Republika Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

KVP PHARMA + VETERINÄR PRODUKTE GMBH;Projensdorfer str. 324, Kiel, Nemačka

IME LEKA

Kiltix

ogrlica za male pse

Kiltix

ogrlica za srednje pse

Kiltix

ogrlica za velike pse

10% + 2.25%ogrlicaza psepropoksur, flumetrin

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Aktivne supstance:

Jedna ogrlica težine 12.5 g dužina 38 cm sadrži:Propoksur2-izopropoksifenil metilkarbamat

Flumetrin+/--α-Cijano-4-fluoro-3-fenoksibenzil-3-β,4-dihlorostiril-2,2-dimetilciklopropankarboksilat

Jedna ogrlica težine 30.2 g dužina 53 cm sadrži:Propoksur2-izopropoksifenil metilkarbamat

Flumetrin+/--α-Cijano-4-fluoro-3-fenoksibenzil-3-β,4-dihlorostiril-2,2-dimetilciklopropankarboksilat

Jedna ogrlica težine 45.0 g dužina 70 cm sadrži:Propoksur2-izopropoksifenil metilkarbamat

Flumetrin+/--α-Cijano-4-fluoro-3-fenoksibenzil-3-β,4-dihlorostiril-2,2-dimetilciklopropankarboksilat

Pomoćne supstance:

Propilenglikoloktanoatdekanoat, di-n-butiladipat, epoksidno sojino ulje; stearinska kiselina, titan-dioksid E171; gvožđe III-oksid, žuti E172; polivinil-hlorid

Broj rešenja: 323-01-00595-21-002 od 28.11.2022. godine za lek:

Kiltix

ogrlica za male pse,

ogrlica; 10 % + 2.25 %; 1 x 12.5 g dužina 38 cm

Broj rešenja: 323-01-00596-21-002 od 28.11.2022. godine za lek:

Kiltix

ogrlica za srednje pse,

ogrlica; 10 % + 2.25 %; 1 x 30.2 g dužina 53 cm

Broj rešenja: 323-01-00597-21-002 od 28.11.2022. godine za lek:

Kiltix

ogrlica za velike pse,

ogrlica; 10 % + 2.25 %; 1 x 45 g dužina 70 cm

INDIKACIJE

Za suzbijanje krpelja

Ixodes ricinus

Rhipicephalus sanguineus

i buva

Ctenocephalides canis

kod pasa i sprečavanje ponovne infestacije istim vrstama artropoda u periodu do 7 meseci.

KONTRAINDIKACIJE

Ne koristiti kod pasa sa lezijama na koži.Ne koristiti kod štenadi mlađe od 3 meseca.Ne koristiti kod životinja sa mehaničkom opstrukcijom digestivnog ili urinarnog trakta, kod bronhijalne astme ili ostalih plućnih i kardiovaskularnih bolesti, s obzirom na to da karbamati mogu uzrokovati kontrakcije glatkih mišića.Ne koristiti u slučaju preosetljivosti na neku od aktivnih supstanci ili na bilo koji drugi sastojak leka.

NEŽELJENA DEJSTVA

Veoma retko se mogu uočiti promene u ponašanju, poput agitacije ili letargije.

veoma retkim slučajevima mogu se javiti reakcije na mestu primene ogrlice, poput pruritisa, eritema, lezija i gubitka dlake.Nakon ingestije preparata, veoma retko može doći do pojave simptoma poput povraćanja, dijareje ili salivacije.

Učestalost ispoljavanja neželjenih dejstava je klasifikovana kao:

veoma često više od 1 na 10 životinja ispoljava neželjene reakcije tokom jednog tretmana

često više od 1 ali manje od 10 životinja na 100 životinja

povremeno više od 1 ali manje od 10 životinja na 1000 životinja

retko više od 1 ali manje od 10 životinja na 10000 životinja

veoma retko manje od 1 životinje na 10000 životinja, uključujući izolovanje prijave

Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Malim psima se stavlja jedna ogrlica od 38 cm 12.5 g.Srednjim psima se stavlja jedna ogrlica od 53 cm 30.2 g.Velikim psima se stavlja jedna ogrlica od 70 cm 45 g.Samo za spoljašnju upotrebu.

Ogrlica počinje da deluje 24 h nakon aplikacije. Ukoliko se kontinuirano nosi, ogrlica je efikasna do 7 meseci.

Broj rešenja: 323-01-00595-21-002 od 28.11.2022. godine za lek:

Kiltix

ogrlica za male pse,

ogrlica; 10 % + 2.25 %; 1 x 12.5 g dužina 38 cm

Broj rešenja: 323-01-00596-21-002 od 28.11.2022. godine za lek:

Kiltix

ogrlica za srednje pse,

ogrlica; 10 % + 2.25 %; 1 x 30.2 g dužina 53 cm

Broj rešenja: 323-01-00597-21-002 od 28.11.2022. godine za lek:

Kiltix

ogrlica za velike pse,

ogrlica; 10 % + 2.25 %; 1 x 45 g dužina 70 cm

Trajanje efikasnosti ogrlice zavisi od dužine, gustine i stanja dlake, aktivnosti psa, nivoa infestacije okruženja.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Neposredno pre upotrebe izvaditi ogrlicu iz zaštitne kesice i odmotati je vodeći računa da neka od plastičnih veza ne ostane na unutrašnjoj strani ogrlice. Ogrlicu staviti psu oko vrata bez preteranog zatezanja trebalo bi da bude moguće staviti dva prsta između ogrlice i vrata psa. Nakon toga, provući kraj ogrlice kroz omče na ogrlici i odseći višak dovoljno je ostaviti dužinu od 2 cm od omče.Redovno proveravati da li je ogrlica dobro nameštena.

Pre kupanja psa, ogrlicu treba skinuti, a kada se dlaka osuši ponovo je namestiti oko vrata. Pas treba stalno da nosi ogrlicu. Efikasna je bez obzira da li se životinja kreće ili odmara.Krpelji će uginuti i otpasti sa domaćina do 72h nakon infestacije, uglavnom bez prethodnog sisanja krvi. Postoji mogućnost da se pojedinačni krpelji nađu na psu nakon tretmana. Zbog toga se ne može u potpunosti isključiti prenošenje infektivnih bolesti preko krpelja, ukoliko su uslovi nepovoljni.

Pse sa kovrdžavom, zamršenom ili masnom dlakom treba okupati i šamponirati pre nego što im se stavi ogrlica.Kod čestog kvašenja kiša, plivanje, kupanje efikasnost ogrlice se može umanjiti.Efikasnost i trajanje efikasnosti zavise od dužine, gustine i stanja krzna, kao i od stepena infestacije okruženja buvama i krpeljima. Ako je neophodno, zameniti ogrlicu ranije, kada njena efikasnost oslabi. Gubitak aktivnosti ogrlice se može proveriti trljanjem metalnog predmeta o ogrlicu. Ukoliko je mesto trljanja belo, ogrlica je i dalje efikasna.Buve se nastanjuju u ležaju ili u okolini ljubimca tepisi i prekrivači i iste bi trebalo tretirati adekvatnim insekticidima i redovno usisavati. Ove mere opreza pomažu protiv infestacije okoline i sprečavaju nove infestacije psa.

KARENCA

Nije primenljivo.

1..

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.

Rok upotrebe gotovog leka: 5 godina Rok upotrebe posle prvog otvaranja: ogrlicu staviti odmah po otvaranju pakovanja.Nema posebnih uslova čuvanja. Čuvati odvojeno od hrane i pića kao i od hrane za životinje, u originalnom pakovanju.

1..

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama

Izbegavati kontakt dece sa životinjama koje nose ogrlicu.

Broj rešenja: 323-01-00595-21-002 od 28.11.2022. godine za lek:

Kiltix

ogrlica za male pse,

ogrlica; 10 % + 2.25 %; 1 x 12.5 g dužina 38 cm

Broj rešenja: 323-01-00596-21-002 od 28.11.2022. godine za lek:

Kiltix

ogrlica za srednje pse,

ogrlica; 10 % + 2.25 %; 1 x 30.2 g dužina 53 cm

Broj rešenja: 323-01-00597-21-002 od 28.11.2022. godine za lek:

Kiltix

ogrlica za velike pse,

ogrlica; 10 % + 2.25 %; 1 x 45 g dužina 70 cm

Čuvati daleko od hrane.Ne igrati se sa ogrlicom, posebno ne deca.Ne sisati i ne žvakati ogrlicu, posebno ne deca.

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Pogledati kontraindikacije.Mogućnost kačenja pojedinačnih krpelja nakon tretmana se ne može isključiti. Krpelji će obično uginuti i otpasti sa domaćina do 72h nakon infestacije, bez prethodnog sisanja krvi, ali se ne može u potpunosti isključiti prenošenje infektivnih bolesti preko krpelja, ukoliko su uslovi nepovoljni.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Ogrlica je namenjena isključivo za spoljašnju upotrebu kao akaricid i insekticid i psi ne bi smeli da je žvaću ili progutaju neki njen deo.

Posebne mere opreza za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Nakon rukovanja ogrlicom, temeljno oprati ruke vodom i sapunom. Osobe osetljive na aktivne sastojke propoksur i flumetrin ili bilo koju pomoćnu supstancu treba da izbegavaju kontakt sa ovim veterinarskim lekom. Izbegavati kontakt leka sa kožom i očima.Ne piti, ne jesti ili ne pušiti tokom rukovanja ovim lekom.Ovaj lek sadrži karbamat propoksur. U slučaju pojave znakova intoksikacije, treba potražiti medicinsku pomoć.

Upotreba tokom graviditeta, laktacije

Ogrlica se može koristiti kod gravidnih kuja i u toku laktacije.

Interakcije

Ogrlicu ne treba primenjivati istovremeno sa bilo kojim drugim akaricidom ili insekticidom.

Inkompatibilnost

Nije primenljivo.

Predoziranje

Zbog karakteristika ogrlice predoziranje nije verovatno, pa ne treba očekivati znake predoziranja. Kontrolisana ispitivanja istovremene primene dve Kiltix

ogrlice kod pasa različitih rasa, starosti i

težine nisu pokazala nikakve znake lokalne ili sistemske toksičnosti povezane sa tretmanom klinička biohemija, hematologija, aktivnost holinesteraze, funkcija bubrega, ponašanje.Znaci trovanja karbamatom, poput salivacije, suženja zenice, povraćanja ili dijareje se mogu javiti, naročito ukoliko se ogrlica proguta ili žvaće.Ukoliko se primete klinički znaci trovanja karbamatom, lečenje se sastoji od simptomatske terapije i intravenske primene antidota atropin.

Podaci o uticaju na životnu sredinu

Ovaj lek je visokotoksičan za vodene organizme, ptice i pčele.Psima koji nose ogrlicu se ne sme dozvoliti da plivaju u vodotokovima u kojima ima vodenih organizama.Ovaj lek može izazvati dugoročne neželjene efekte na vodenu sredinu.Ambalažu ne koristiti ponovo. Prazna ambalaža se uklanja prema važećim lokalnim propisima.

Broj rešenja: 323-01-00595-21-002 od 28.11.2022. godine za lek:

Kiltix

ogrlica za male pse,

ogrlica; 10 % + 2.25 %; 1 x 12.5 g dužina 38 cm

Broj rešenja: 323-01-00596-21-002 od 28.11.2022. godine za lek:

Kiltix

ogrlica za srednje pse,

ogrlica; 10 % + 2.25 %; 1 x 30.2 g dužina 53 cm

Broj rešenja: 323-01-00597-21-002 od 28.11.2022. godine za lek:

Kiltix

ogrlica za velike pse,

ogrlica; 10 % + 2.25 %; 1 x 45 g dužina 70 cm

1..

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Proizvod ne sme dospeti u vodotokove jer može biti opasan za ribe i druge vodene organizme. Ne zagađivati reke, rezervoare, ribnjake, odvode i druge vodotokove proizvodom ili praznom ambalažom. Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.

1..

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

OSTALI PODACI

Pakovanje

Unutrašnje pakovanje: kesa od PE/AI/PETP u koju je smeštena jedna ogrlica.Spoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija.

Režim izdavanja

Lek se može izdavati bez recepta veterinara.

ATCvet kod:

Broj i datum izdavanja dozvole:

Kiltix

ogrlica za male pse

:323-01-00595-21-002 od 28.11.2022.

Kiltix

ogrlica za srednje pse

323-01-00596-21-002 od 28.11.2022.

Kiltix

ogrlica za velike pse

:323-01-00597-21-002 od 28.11.2022.

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji