Mastijet™forte 200mg+250mg+2000i.j.+10mg intramamarna suspenzija


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Mastijet™forte intramamarna suspenzija; 200mg+250mg+2000i.j.+10mg; intramamarni špric, 20x8g

  • ATC: QJ51RV01
  • EAN: 8713184091246
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Mastijet™forte intramamarna suspenzija uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Mastijet™forte na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Mastijet™forte kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja:

323-01-00599-21-001 od 23.12.2022. za lek

Mastijet™ forte, intramamarna suspenzija, 20 x 8 g

UPUTSTVO ZA LEK

Mastijet™ forte, intramamarma suspenzija, 20 x 8 g

za primenu na životinjama

Proizvođač:

INTERVET INTERNATIONAL B.V.

Wim de Korvestraat 35, Boxmeer, Holandija

Podnosilac zahteva:

TURANGO D.O.O.

Vojvode Antonija Pljakića 9b, Kragujevac, Republika Srbija

Broj rešenja:

323-01-00599-21-001 od 23.12.2022. za lek

Mastijet™ forte, intramamarna suspenzija, 20 x 8 g

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

TURANGO D.O.O.Vojvode Antonija Pljakića 9b, Kragujevac, Republika Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

INTERVET INTERNATIONAL B.V.Wim de Korvestraat 35, Boxmeer, Holandija

IME LEKA

Mastijet™ forte

200mg + 250mg + 2000 i.j. + 10mgintramamarna suspenzijaza goveda muzne krave u fazi laktacijetetraciklin, neomicin, bacitracin, prednizolon

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

intramamarni špric 8 g intramamarne suspenije sadrži:

Aktivne supstance:

Tetraciklin hidrohlorid

Neomicin u obliku neomicin-sulfata

Pomoćne supstance:

Magnezijum-stearat; Tečni parafin, laki

Intramamarna suspenzija. Žuta uljana suspenzija

INDIKACIJE

Terapija kliničkih i subkliničkih mastititisa, izazvanih bakterijama

Staphylococcus aureus,

Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus uberis i Escherichia coli

osetljivim na tetraciklin,

neomicin i bacitracin ili na njihovu kombinaciju kod krava u laktaciji.

KONTRAINDIKACIJE

Ne primenjivati kod životinja za koje se zna da su preosetljive na tetraciklin, bacitracin ili neomicin.Ne koristiti vlažne maramice na sisama na kojima su vidljive nezalečene posekotine ili rane.

Broj rešenja:

323-01-00599-21-001 od 23.12.2022. za lek

Mastijet™ forte, intramamarna suspenzija, 20 x 8 g

NEŽELJENA DEJSTVA

Nisu zabeležene.

Ukoliko primetite bilo koje ozbiljno neželjeno dejstvo ili druga neželjena dejstva koja nisu navedena u ovom uputstvu, molimo Vas obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Goveda muzne krave u fazi laktacije.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Aplikovati po jedan intramamarni špric u svaku obolelu četvrt vimena svakih 12 časova.Maksimalno trajanje terapije je 2 dana 4 davanja.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Pre upotrebe, vime treba kompletno izmusti. Sisu i njen otvortreba temeljno očistiti i dezinfikovati priloženom vlažnom maramicom slika A. Treba voditi računa da se izbegne kontaminacija vrha šprica. Odvojiti gornji deo kapice i pažljivo ubaciti ili otprilike 5 mm šprica slika B ili ukloniti celu kapicu i pažljivo ubaciti celu dužinu vrha intamamarnog šprica u sisni kanal slika C. Polako istisnuti celokupan sadržaj šprica u obolelu četvrt vimena.

KARENCA

Meso i jestiva tkiva: 14 dana posle poslednje primene leka.Mleko: nije za upotrebu 5 dana, odnosno 10 muža 120 sati, posle poslednje primene leka, ukoliko se krave muzu 2 puta na dan.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.Čuvati u frižideru na temperaturi od 2 - 8 °C.

Rok upotrebe:

Broj rešenja:

323-01-00599-21-001 od 23.12.2022. za lek

Mastijet™ forte, intramamarna suspenzija, 20 x 8 g

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Nema posebnih upozorenja.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Primena leka koja nije u skladu sa odobrenim Uputstvom za lek može dovesti do povećanja prevalence bakterija rezistentnih na tetraciklin, bacitracin ili neomicin.

Posebne mere opreza za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Osobe sa poznatom preosetljivošću na tetracikline, neomicin ili bacitracin treba da izbegavaju kontakt ovog leka sa kožom.Tetraciklin, neomicin i bacitracin mogu prouzrokovati preosetljivost alergiju nakon injekcije, inhalacije, ingestije ili kontakta sa kožom. Alergijske reakcije na ove supstance mogu povremeno biti ozbiljne.Ukoliko razvijete simptome nakon izlaganja ovom leku, kao što je osip na koži, treba da potražite medicinsku pomoć i da pokažete uputstvo za lek ili etiketu lekaru. Otok lica, usana ili očiju, kao i teškoće sa disanjem su ozbiljniji simptomi i zahtevaju hitnu medicinsku pomoć.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Lek je namenjen za upotrebu tokom graviditeta i laktacije. Ispitivanja embriotoksičnosti i/ili teratogenosti na laboratorijskim životinjama dala su negativne rezultate.

Interakcije

Nisu poznate.

Predoziranje

Nije poznato.

Inkompatibilnosti

Nema podataka.

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

Broj rešenja:

323-01-00599-21-001 od 23.12.2022. za lek

Mastijet™ forte, intramamarna suspenzija, 20 x 8 g

OSTALI PODACI

Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: polietilenski špric zatvoren polietilenskim zatvaračem crvene boje. Količina farmaceutskog oblika u jednom intramamarnom špricu je 8 g.Spoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija koja sadrži 20 intramamarnih špriceva spakovanih u aluminijumsku kesu, 20 pojedinačno spakovanih vlažnih maramica i Uputstvo za lek.

Režim izdavanja:

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod:

Broj i datum izdavanja dozvole:

323-01-00599-21-001 od 23.12.2022.godine

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji