Mastiplan LC 300mg/8g+20mg/8g intramamarna suspenzija


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Mastiplan LC intramamarna suspenzija; 300mg/8g+20mg/8g; intramamarni špric, 20x8g

  • ATC: QJ51RV01
  • EAN: 8713184067470
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Mastiplan LC intramamarna suspenzija uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Mastiplan LC na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Mastiplan LC kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja: 323-01-00542-17-001 od 03.08.2018.godine za lek

Mastiplan LC, intramamarni špric, 20 x 8 g

UPUTSTVO ZA LEK

Mastiplan LC, intramamarni špric, 20 x 8 g

za primenu na životinjama

Proizvođač:

INTERVET INTERNATIONAL GMBH

Feldstrasse 1a, Underschleissheim, Nemačka

Podnosilac zahteva:

d.o.o., Beograd

Hektorovićeva 20a, 11000 Beograd, Srbija

Broj rešenja: 323-01-00542-17-001 od 03.08.2018.godine za lek

Mastiplan LC, intramamarni špric, 20 x 8 g

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

d.o.o., Beograd,

Hektorovićeva 20a, Beograd, Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

Intervet International B.V., Wim de Korvestraat 35, Boxmeer, HolandijaIntervet International GmbH, Unterschleissheim, Nemačka

IME LEKA

Mastiplan LC

cefapirin, prednizolon 300 mg+20 mg/injekoruintramamarna suspenzija

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

intramamarni špric 8 g sadrži:

Aktivne supstance:

Cefapirin u obliku natrijumove soli

Pomoćne supstance:

Ulje kikirikija, glicerinmonostearat; kalcijum-natrijum-aluminijumsilikat.

INDIKACIJE

Preparat je namenjen za lečenje mastitisa kod krava u laktaciji, izazvanih sledećim mikroorganizmima:

Escherichia coli, Staphylococcus aureus

koagulaza negativne

Staphyloccocci

Streptococcus dysgalactiae

Streptococcus uberis

KONTRAINDIKACIJE

Ne upotrebljavati kod životinja preosetljivih na cefalosporine i druge beta laktamske antibiotike.

NEŽELJENA DEJSTVA

vrlo retkim slučajevima do reakcije preosetljivosti može doći neposredno.Učestalost neželjenih reakcija definisana je prema sledećoj klasifikaciji:- veoma često više od 1 od 10 životinja koje pokazuju neželjene reakcije u toku jednog lečenja- često više od 1 ali manje od 10 životinja od 100 životinja- manje često više od 1, ali manje od 10 životinja od 1000 životinja- retko više od 1, ali manje od 10 životinja od 10.000 životinja- veoma retko manje od 1 životinje od 10.000 životinja, uključujući i izolovane izveštaje.

Broj rešenja: 323-01-00542-17-001 od 03.08.2018.godine za lek

Mastiplan LC, intramamarni špric, 20 x 8 g

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Mlečne krave u laktaciji.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Sadržaj jednog intramamarnog šprica treba aplikovati u svaku zahvaćenu četvrt vimena putem sisnog kanala, odmah posle muže. Preparat se daje u dvanaestočasovnim intervalima u 4 uzastopne muže.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Pre aplikacije injektora, obolelu četvrt vimena treba dobro izmusti. Sisni otvor treba temeljno očistiti i dezinfikovati vlažnom maramicom koja se nalazi u pakovanju. Pripreme za aplikaciju brižljivo sprovoditi kako bi se izbegla moguća kontaminacija vrha intramamarnog šprica. Skinuti vrh kapice i vrh intramamarnog šprica ubaciti oprezno u kanal u dužini oko 5 mm, ili ukloniti celu kapicu i vrh injektora celom dužinom uvesti u sisni kanal. Istisnuti kompletan sadržaj intramamarnog šprica u četvrt vimena. Disperzija preparata se postiže blagom masažom tretirane četvrti.

KARENCA

dana 96 časova.

dana 144 sata

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.Čuvati na temperaturi do 25 °C. Intramamarne špriceve čuvati u spoljnjoj kartonskoj kutiji.

Rok upotrebe

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama.

Upotreba leka mora biti bazirana na rezultatima antibiograma.Prilikom upotrebe leka treba uzeti u obzir nacionalne smernice za primenu antibiotika.Jedan injektor upotrebljavati samo za jednu četvrt vimena.Ne koristiti vlažnu maramicu za čišćenje sisa i vimena sa otvorenim ranama.

Posebna upozorenja za osobe koje daju lek životinjama

Penicilini i cefalosporini mogu izazvati preosetljivost alergije kao posledicu injekcije, inhalacije, gutanja ili dodira sa kožom. Preosetljivost na penicline može dovesti do unakrsne reakcije sa cefalosporinima i obrnuto.

Broj rešenja: 323-01-00542-17-001 od 03.08.2018.godine za lek

Mastiplan LC, intramamarni špric, 20 x 8 g

Osobama sa poznatom prosetljivošću savetuje se da ne rukuju ovim preparatom. Alergijske reakcije na ove supstance mogu biti veoma ozbiljne. Ukoliko se simptomi ispolje kao svrab treba potražiti medicinsku pomoć. Otok lica, usana, očiju ili problemi sa disanjem su ozbiljniji simptomi i zahtevaju hitnu medicinsku pomoć. Oprati ruke posle svake upotrebe.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Lek se ne primenjuje tokom graviditeta.

Interakcije

Istovremena upotreba sa antibiotikom koji ima bakteriostatsko dejstvo može izazvati antagonističke efekte.Ne preporučuje se istovremena upotreba parenteralnih aminoglikozida ili drugih nefrotoksičnih lekova.

POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LEKA ILI OSTATKA LEKA

Neiskorišćeni lek kao i ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

OSTALI PODACI

Pakovanje

Kutija sa kesom u kojoj se nalazi 20 intramamarnih špriceva i 20 vlažnih maramica.

Režim izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod

Broj i datum izdavanja dozvole

323-01-00542-17-001 od 03.08.2018. godine

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji