Medicol 4.8 WSP 4800000i.j./g oralni prašak


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Medicol 4.8 WSP oralni prašak; 4800000i.j./g; kesica, 1x100g

  • ATC: QA07AA10
  • EAN: 8606020510134
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Medicol 4.8 WSP oralni prašak uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Medicol 4.8 WSP na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Medicol 4.8 WSP kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja:

Error! Unknown document property name.

od 22.12.2020. godine za lek

Medicol 4.8 WSP,

oralni prašak, 4.800.000 i.j./g, 40 x 10 g

Broj rešenja: 323-01-00146-20-001 od 22.12.2020. godine za lek

Medicol 4.8 WSP, oralni prašak, 4.800.000 i.j./g, 1 x 100 g

Broj rešenja: 323-01-00147-20-001 od 22.12.2020. godine za lek

Medicol 4.8 WSP, oralni prašak, 4.800.000 i.j./g, 1 x 1000 g

UPUTSTVO ZA LEK

Medicol 4.8 WSP, oralni prašak, 4.800.000 i.j./g, 40 x 10 g

Medicol 4.8 WSP, oralni prašak, 4.800.000 i.j./g, 1 x 100 g

Medicol 4.8 WSP, oralni prašak, 4.800.000 i.j./g, 1 x 1000 g

za primenu na životinjama

Proizvođač:

AVE&VETMEDIC DOO

Adresa:

Bregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija

Podnosilac zahteva:

AVE&VETMEDIC DOO Beograd - Čukarica

Adresa:

Petra Lekovića 6, 11000 Beograd, Republika Srbija

Broj rešenja:

Error! Unknown document property name.

od 22.12.2020. godine za lek

Medicol 4.8 WSP,

oralni prašak, 4.800.000 i.j./g, 40 x 10 g

Broj rešenja: 323-01-00146-20-001 od 22.12.2020. godine za lek

Medicol 4.8 WSP, oralni prašak, 4.800.000 i.j./g, 1 x 100 g

Broj rešenja: 323-01-00147-20-001 od 22.12.2020. godine za lek

Medicol 4.8 WSP, oralni prašak, 4.800.000 i.j./g, 1 x 1000 g

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

AVE&VETMEDIC DOO, Bregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija.

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET

AVE&VETMEDIC DOO Beograd, Petra Lekovića 6, 11000 Beograd, Republika Srbija

IME LEKA

Medicol 4.8 WSP

4.800 000 i.j./goralni prašak

za telad, prasad, jagnjad, jarad i živinu

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

g oralnog praška sadrži:

Aktivna supstanca

Kolistin sulfat

4.800 000 i.j./g ekv. 240 mg

Pomoćne supstanca:

INDIKACIJE

Lečenje infekcija digestivnog trakta, uzrokovanih gram-negativnim bakterijama, a naročito kolibaciloze živine i kolibaciloze i salmoneloze kod teladi, prasadi, jagnjadi, jaradi.

KONTRAINDIKACIJE

Kontraindikovana je primena preparata kod jedinki preosetljivih na polimiksine. Lek se ne pimenjuje

kod životinja sa oštećenjem bubrega i kod novorođenih životinja do tri nedelje starosti zbog moguće resorpcije polimiksina.

Broj rešenja:

Error! Unknown document property name.

od 22.12.2020. godine za lek

Medicol 4.8 WSP,

oralni prašak, 4.800.000 i.j./g, 40 x 10 g

Broj rešenja: 323-01-00146-20-001 od 22.12.2020. godine za lek

Medicol 4.8 WSP, oralni prašak, 4.800.000 i.j./g, 1 x 100 g

Broj rešenja: 323-01-00147-20-001 od 22.12.2020. godine za lek

Medicol 4.8 WSP, oralni prašak, 4.800.000 i.j./g, 1 x 1000 g

Lek se ne primenjuje kod koka nosilja konzumnjh jaja.

NEŽELJENA DEJSTVA

Samo ponekad kod tretiranih jedinki se mogu javiti reakcije preosetljivosti. Posle oralne primene kolistina može doći do pojave mučnine i povraćanja, naročito kod mlade prasadi. Ovi efekti su prolazne prirode.Kod duže upotrebe većih doza može doći do oštećenja bubrega.Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Telad, prasad, jagnjad, jarad i živina.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Upotreba dodavanjem u vodu za piće. Upotreba dodavanjem u hranu.Nakon što se rastvori u vodi za piće ili dobro umeša u hranu, preparat se indikovanim životinjama aplikuje oralno, dva puta dnevno ujutro i uveče u sledećim dozama:

Vrsta i kategorija

500 mg 0,5 g/40 kg t.m. ili

12,5 mg/kg t.m.

Preporučena doza se daje dva puta dnevno u intervalu od 12 sati ujutro i uveće.

250 mg 0,25 g/

vode za piće ili

2500 mg 2,5 g/10

vode za piće

Preporučena doza se podeli u dve manje doze. Prva polovina se daje ujutro, a druga za 12 časova uveče.

Prasad, jagnjad i

250 mg 0,25 g/20 kg t.m. ili

12,5 mg/kg t.m.

Preporučena doza se daje dva puta dnevno u intervalu od 12 sati ujutro i uveće.

Broj rešenja:

Error! Unknown document property name.

od 22.12.2020. godine za lek

Medicol 4.8 WSP,

oralni prašak, 4.800.000 i.j./g, 40 x 10 g

Broj rešenja: 323-01-00146-20-001 od 22.12.2020. godine za lek

Medicol 4.8 WSP, oralni prašak, 4.800.000 i.j./g, 1 x 100 g

Broj rešenja: 323-01-00147-20-001 od 22.12.2020. godine za lek

Medicol 4.8 WSP, oralni prašak, 4.800.000 i.j./g, 1 x 1000 g

250 mg 0,25 g/

vode za piće ili

2500 mg 2,5 g/10

vode za piće

Preporučena doza se podeli u dve manje doze. Prva polovina se daje ujutro, a druga za 12 časova uveče.

100-200 mg 0,1-0,2 g/

vode za piće

ili1000-2000 mg 1-2 g/10

vode za piće

Preporučena doza se podeli u dve manje doze. Prva polovina se daje ujutro, a druga za 12 časova uveče.

Peroralno u vodi za piće ili umešan u hrani.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Rastvor leka u vodi treba iskoristiti odmah nakon rastvaranja. Radi boljeg konzumiranja lekovitog rastvora, a samim tim i efikasnijeg lečenja, poželjno je da se životinjama nekoliko sati pre primene leka uskrati voda za piće, a tokom lečenja onemogući pristup drugom izvoru vode.

KARENCA

Telad, jagnjad, jarad meso i iznutrice: 7 dana Prasad, živina meso i iznutrice: 2 dana Lek se ne primenjuje kod koka nosilja konzumnih jaja.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.

Čuvati na temperaturi do 25

C, u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti i vlage.

Rok upotrebe

2 godine.

Rok upotrebe nakon prvog otvaranja:

28 dana, na temperaturi do 25˚C.

Rok upotrebe nakon zamešavanja leka u hranu:

10 dana, na temperaturi do 25˚C.

Rok upotrebe nakon rastvaranja u vodi

upotrebiti odmah

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Iako se aktivna supstanca slabo resorbuje iz digestivnog trakta, ne preporučuje se primena predloženog preparata za vreme graviditeta i laktacije.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Broj rešenja:

Error! Unknown document property name.

od 22.12.2020. godine za lek

Medicol 4.8 WSP,

oralni prašak, 4.800.000 i.j./g, 40 x 10 g

Broj rešenja: 323-01-00146-20-001 od 22.12.2020. godine za lek

Medicol 4.8 WSP, oralni prašak, 4.800.000 i.j./g, 1 x 100 g

Broj rešenja: 323-01-00147-20-001 od 22.12.2020. godine za lek

Medicol 4.8 WSP, oralni prašak, 4.800.000 i.j./g, 1 x 1000 g

Osobe preosetljive na kolistin ne bi smele rukovati preparatom, odnosno moraju izbegavati direktan kontakt sa njim. Za vreme rastvaranja u vodi ili mešanja u hrani, odnosno primene preparata, moraju se nositi zaštitne rukavice i maska za lice. Ukoliko u toku rukovanja preparatom isti padne na kožu ili pak kane u oko, odmah kožu i oči treba isprati većom količinom česmene vode. Posle svakog rukovanja, ruke obavezno oprati. U slučaju razvoja alergijskih reakcija kao što su otok lica, usana, promene na očima, ili pak teško disanje, hitno je potrebna medicinska pomoć.

Interakcije

Polimiksini su sinergisti sa tetraciklinima i kombinacijom trimetoprima i sulfonamida,

dok im delovanje ometaju dvovalentni katjoni, nezasićene masne kiseline, kvaternerna amonijum jedinjenja, gnoj i propalo tkivo.

Predoziranje

Kod predoziranja može se pojaviti mučnina i povraćanje. Davanje većih doza u dužem

vremenskom periodu meže dovesti do oštećenja bubrega. Kod produženog davanja može se pojaviti superinfekcija.

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćn lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

OSTALI PODACI

Pakovanje

4.x10g

Unutrašnje pakovanje: kesica izgrađena od tripleks folije PET/Al/PE koja sadrži 10 g oralnog praška. Spoljašnje pakovanje: kartonska kutija koja sadrži 40 kesica sa praškom.

1.100g

Unutrašnje pakovanje je ujedno i spoljašnje pakovanje leka- troslojna tripleks folija PET/AL/LDPE

Unutrašnje pakovanje je ujedno i spoljašnje pakovanje leka- troslojna tripleks folija PET/AL/LDPE

Način izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATC vet

kod: QA07AA10

Broj dozvole

40x10g: 323-01-00145-20-001 od 22.12.2020.1x100g: 323-01-00146-20-001 od 22.12.2020.1x1000g: 323-01-00147-20-001 od 22.12.2020.

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji