Advantix® 100mg/mL+500mg/mL rastvor za lokalno nakapavanje na kožu


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Advantix® rastvor za lokalno nakapavanje na kožu; 100mg/mL+500mg/mL; tuba, 4x6mL

  • ATC: QP53AC54
  • EAN: 4007221048589
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: BRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Advantix® rastvor za lokalno nakapavanje na kožu uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Advantix® na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Advantix® kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja: 323-01-00023-19-003 od 04.07.2019. za lek

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse do 4 kg,4 x 0.4 mL

Broj rešenja: 323-01-00024-19-002 od 04.07.2019. za lek

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse preko 4 kg do 10 kg, 4 x 1.0 mL

Broj rešenja: 323-01-00025-19-002 od 04.07.2019. za lek

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse preko 10 kg do 25 kg, 4x 2.5 mL

Broj rešenja: 323-01-00026-19-003 od 04.07.2019. za lek

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse preko 25 kg do 40 kg ,4x 4.0 mL

Broj rešenja: 323-01-00224-18-003 od 04.07.2019. za lek

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse preko 40 kg do 60 kg ,4x 6.0 mL

Broj rešenja: 323-01-00027-19-003 od 04.07.2019. za lek

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse do 4 kg, 24 x 0.4 mL

Broj rešenja: 323-01-00028-19-003 od 04.07.2019. za lek

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse preko 4 kg do 10 kg, 24x 1.0 mL

Broj rešenja: 323-01-00029-19-003 od 04.07.2019. za lek

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse preko 10 kg do 25 kg, 24x2.5 mL

Broj rešenja: 323-01-00030-19-002 od 04.07.2019. za lek

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse preko 25 kg do 40 kg, 24x4.0 mL

Broj rešenja: 323-01-00225-18-003 od 04.07.2019. za lek

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse preko 40 kg do 60 kg, 24x6.0 mL

UPUTSTVO ZA LEK

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse do 4 kg, 4 x 0.4 mL/ 24 x 0.4 mL

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse preko 4 kg do 10 kg, 4 x 1.0 mL/ 24 x 1.0 mL

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse preko 10 kg do 25 kg, 4 x 2.5 mL/ 24 x 2.5 mL

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse preko 25 kg do 40 kg, 4 x 4.0 mL/ 24 x 4.0 mL

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse preko 40 kg do 60 kg, 4 x 6.0 mL/ 24 x 6.0 mL

za primenu na životinjama

Proizvođač:

1. KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH

2. European Pharma Hub Kft

1. Projensdorfer Strasse 324, Kiel, Nemačka

2. 2360 Gyál 7000/9 hrsz., Mađarska

Podnosilac zahteva:

Bayer d.o.o.

Omladinskih brigada 88b, Beograd

Broj rešenja: 323-01-00023-19-003 od 04.07.2019. za lek

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse do 4 kg,4 x 0.4 mL

Broj rešenja: 323-01-00024-19-002 od 04.07.2019. za lek

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse preko 4 kg do 10 kg, 4 x 1.0 mL

Broj rešenja: 323-01-00025-19-002 od 04.07.2019. za lek

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse preko 10 kg do 25 kg, 4x 2.5 mL

Broj rešenja: 323-01-00026-19-003 od 04.07.2019. za lek

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse preko 25 kg do 40 kg ,4x 4.0 mL

Broj rešenja: 323-01-00224-18-003 od 04.07.2019. za lek

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse preko 40 kg do 60 kg ,4x 6.0 mL

Broj rešenja: 323-01-00027-19-003 od 04.07.2019. za lek

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse do 4 kg, 24 x 0.4 mL

Broj rešenja: 323-01-00028-19-003 od 04.07.2019. za lek

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse preko 4 kg do 10 kg, 24x 1.0 mL

Broj rešenja: 323-01-00029-19-003 od 04.07.2019. za lek

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse preko 10 kg do 25 kg, 24x2.5 mL

Broj rešenja: 323-01-00030-19-002 od 04.07.2019. za lek

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse preko 25 kg do 40 kg, 24x4.0 mL

Broj rešenja: 323-01-00225-18-003 od 04.07.2019. za lek

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse preko 40 kg do 60 kg, 24x6.0 mL

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

Bayer d.o.o., Omladinskih brigada 88b, Beograd, Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

1. KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH

Projensdorfer Strasse 324, Kiel, Nemačka

2. European Pharma Hub Kft

2360 Gyál 7000/9 hrsz., Mađarska

IME LEKA

Advantix

40 mg + 200 mg / 0.4 mLrastvor za lokalno nakapavanje na kožuza pse do 4 kgimidakloprid, permetrin

Advantix

100 mg + 500 mg / 1.0 mLrastvor za lokalno nakapavanje na kožuza pse preko 4 kg do 10 kgimidakloprid, permetrin

Advantix

250 mg + 1250 mg / 2.5 mLrastvor za lokalno nakapavanje na kožuza pse preko 10 kg do 25 kgimidakloprid, permetrin

Advantix

400 mg + 2000 mg / 4.0 mLrastvor za lokalno nakapavanje na kožuza pse preko 25 kg do 40 kgimidakloprid, permetrin

Advantix

600 mg + 3000 mg / 6.0 mLrastvor za lokalno nakapavanje na kožuza pse preko 40 kg do 60 kg

Broj rešenja: 323-01-00023-19-003 od 04.07.2019. za lek

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse do 4 kg,4 x 0.4 mL

Broj rešenja: 323-01-00024-19-002 od 04.07.2019. za lek

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse preko 4 kg do 10 kg, 4 x 1.0 mL

Broj rešenja: 323-01-00025-19-002 od 04.07.2019. za lek

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse preko 10 kg do 25 kg, 4x 2.5 mL

Broj rešenja: 323-01-00026-19-003 od 04.07.2019. za lek

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse preko 25 kg do 40 kg ,4x 4.0 mL

Broj rešenja: 323-01-00224-18-003 od 04.07.2019. za lek

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse preko 40 kg do 60 kg ,4x 6.0 mL

Broj rešenja: 323-01-00027-19-003 od 04.07.2019. za lek

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse do 4 kg, 24 x 0.4 mL

Broj rešenja: 323-01-00028-19-003 od 04.07.2019. za lek

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse preko 4 kg do 10 kg, 24x 1.0 mL

Broj rešenja: 323-01-00029-19-003 od 04.07.2019. za lek

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse preko 10 kg do 25 kg, 24x2.5 mL

Broj rešenja: 323-01-00030-19-002 od 04.07.2019. za lek

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse preko 25 kg do 40 kg, 24x4.0 mL

Broj rešenja: 323-01-00225-18-003 od 04.07.2019. za lek

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse preko 40 kg do 60 kg, 24x6.0 mL

imidakloprid, permetrin

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV LEKA

Aktivne supstance:

Imidakloprid: 100 mg/mLPermetrin: 500 mg/mL

Jedna tuba sadrži:

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu,za pse do 4 kg

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu,za pse preko 4 kg do 10 kg

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu,za pse preko 10 kg do 25 kg

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu,za pse preko 25 kg do 40 kg

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu,za pse preko 40 kg do 60 kg

Pomoćne supstance:

Butilhidroksitoluen E321

N-metilpirolidonMiglyol 812Limunska kiselina

Kod pasa težih od 60 kg treba koristiti odgovarajuću kombinaciju tuba.

Bistar rastvor žućkaste do braonkaste boje.

INDIKACIJE

Tretman i prevencija infestacije buvama

Ctenocephalides canis, Ctenocephalides felis.

Broj rešenja: 323-01-00023-19-003 od 04.07.2019. za lek

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse do 4 kg,4 x 0.4 mL

Broj rešenja: 323-01-00024-19-002 od 04.07.2019. za lek

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse preko 4 kg do 10 kg, 4 x 1.0 mL

Broj rešenja: 323-01-00025-19-002 od 04.07.2019. za lek

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse preko 10 kg do 25 kg, 4x 2.5 mL

Broj rešenja: 323-01-00026-19-003 od 04.07.2019. za lek

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse preko 25 kg do 40 kg ,4x 4.0 mL

Broj rešenja: 323-01-00224-18-003 od 04.07.2019. za lek

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse preko 40 kg do 60 kg ,4x 6.0 mL

Broj rešenja: 323-01-00027-19-003 od 04.07.2019. za lek

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse do 4 kg, 24 x 0.4 mL

Broj rešenja: 323-01-00028-19-003 od 04.07.2019. za lek

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse preko 4 kg do 10 kg, 24x 1.0 mL

Broj rešenja: 323-01-00029-19-003 od 04.07.2019. za lek

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse preko 10 kg do 25 kg, 24x2.5 mL

Broj rešenja: 323-01-00030-19-002 od 04.07.2019. za lek

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse preko 25 kg do 40 kg, 24x4.0 mL

Broj rešenja: 323-01-00225-18-003 od 04.07.2019. za lek

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse preko 40 kg do 60 kg, 24x6.0 mL

Lek ubija buve na psima u toku jednog dana nakon tretmana. Jedan tretman predstavlja prevenciju dalje infestacije buvama u trajanju od četiri nedelje. Lek se može koristiti kao deo strategije u tretmanu alergijskog dermatitisa izazvanog buvama FAD.

Za tretman infestacije pavašima

Trichodectes canis

Protiv infestacije krpeljima, lek ima postojan akaricidni i repelentni efekat tokom četiri nedelje

Rhipicephalus sanguineus, Ixodes ricinus

i tokom tri nedelje

Dermacentor reticulatus

Usled repelentnog i akaricidnog dejstva na vektor krpelja

Rhipicephalus sanguineus,

ovaj lek

smanjuje verovatnoću od transmisije patogena

Ehrlichia canis

time smanjuje rizik od pojave

erlihioze kod pasa. Smanjenje rizika je pokazano u studijama 3 dana nakon započinjanja sa primenom leka i traje do 4 nedelje.

Može se dogoditi da neki krpelji, koji se već nalaze na psu, ne uginu u toku dva dana nakon tretmana i da ostanu na koži i vidljivi. Stoga se preporučuje uklanjanje takvih krpelja u vreme tretmana da bi se sprečilo njihovo kačenje na kožu i hranjenje krvlju psa.

Jedan tretman obezbeđuje repelentni efekat na papadače u trajanju od dve nedelje

Phlebotomus

papatasi, odnosno tri nedelje

Phlebotomus perniciosus

na komarce dve nedelje

,odnosno četiri nedelje

Culex pipiens

četiri nedelje na muve pecare

Stomoxys calcitrans

P. perniciosus

S. calcitrans

KONTRAINDIKACIJE

Ne koristiti kod mačaka.

Usled nedostatka podataka, lek ne treba koristiti kod štenadi mlađih od 7 nedelja i štenadi sa manje od 1.5 kg telesne mase. U skladu sa telesnom masom psa, treba koristiti odgovarajući Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu videti

Šemu doziranja

Broj rešenja: 323-01-00023-19-003 od 04.07.2019. za lek

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse do 4 kg,4 x 0.4 mL

Broj rešenja: 323-01-00024-19-002 od 04.07.2019. za lek

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse preko 4 kg do 10 kg, 4 x 1.0 mL

Broj rešenja: 323-01-00025-19-002 od 04.07.2019. za lek

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse preko 10 kg do 25 kg, 4x 2.5 mL

Broj rešenja: 323-01-00026-19-003 od 04.07.2019. za lek

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse preko 25 kg do 40 kg ,4x 4.0 mL

Broj rešenja: 323-01-00224-18-003 od 04.07.2019. za lek

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse preko 40 kg do 60 kg ,4x 6.0 mL

Broj rešenja: 323-01-00027-19-003 od 04.07.2019. za lek

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse do 4 kg, 24 x 0.4 mL

Broj rešenja: 323-01-00028-19-003 od 04.07.2019. za lek

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse preko 4 kg do 10 kg, 24x 1.0 mL

Broj rešenja: 323-01-00029-19-003 od 04.07.2019. za lek

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse preko 10 kg do 25 kg, 24x2.5 mL

Broj rešenja: 323-01-00030-19-002 od 04.07.2019. za lek

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse preko 25 kg do 40 kg, 24x4.0 mL

Broj rešenja: 323-01-00225-18-003 od 04.07.2019. za lek

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse preko 40 kg do 60 kg, 24x6.0 mL

Ne koristiti u slučaju poznate preosetljivosti na aktivne supstance ili bilo koju pomoćnu supstancu.

NEŽELJENA DEJSTVA

veoma retkim slučajevima reakcije kod pasa mogu uključivati prolaznu osetljivost kože pojačan lokalni svrab, češanje i trljanje, gubitak dlake i crvenilo na mestu primene ili letargiju i generalno se same povlače.

veoma retkim slučajevima može doći do prolaznih promena u ponašanju životinje agitacija, nemir, cviljenje ili valjanje, gastrointestinalnih simptoma povraćanje, dijareja, pojačano lučenje pljuvačke, smanjenje apetita i neuroloških znaka kao što su nestabilni pokreti i trzanje kod pasa osetljivih na permetrin. Generalno, ovi znaci su prolazni i sami se povlače.

Trovanje nakon slučajnog oralnog unošenja kod pasa je malo verovatno, ali se može javiti u veoma retkim slučajevima. U tom slučaju se mogu javiti neurološki znaci, kao što su tremor i letargija. Lečenje treba da bude simptomatsko. Ne postoji specifični antidot.

Ukoliko primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo, koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Minimalna preporučena doza iznosi:10 mg/kg telesne mase imidakloprida i 50 mg/kg telesne mase permetrina.

Šema doziranja:

tm u kg

Ime leka

Zapremina

Imidakloprid

mg/kg tm

Permetrin

mg/kg tm

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu za pse do 4 kg

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu za pse preko 4 kg do 10 kg

Broj rešenja: 323-01-00023-19-003 od 04.07.2019. za lek

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse do 4 kg,4 x 0.4 mL

Broj rešenja: 323-01-00024-19-002 od 04.07.2019. za lek

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse preko 4 kg do 10 kg, 4 x 1.0 mL

Broj rešenja: 323-01-00025-19-002 od 04.07.2019. za lek

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse preko 10 kg do 25 kg, 4x 2.5 mL

Broj rešenja: 323-01-00026-19-003 od 04.07.2019. za lek

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse preko 25 kg do 40 kg ,4x 4.0 mL

Broj rešenja: 323-01-00224-18-003 od 04.07.2019. za lek

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse preko 40 kg do 60 kg ,4x 6.0 mL

Broj rešenja: 323-01-00027-19-003 od 04.07.2019. za lek

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse do 4 kg, 24 x 0.4 mL

Broj rešenja: 323-01-00028-19-003 od 04.07.2019. za lek

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse preko 4 kg do 10 kg, 24x 1.0 mL

Broj rešenja: 323-01-00029-19-003 od 04.07.2019. za lek

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse preko 10 kg do 25 kg, 24x2.5 mL

Broj rešenja: 323-01-00030-19-002 od 04.07.2019. za lek

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse preko 25 kg do 40 kg, 24x4.0 mL

Broj rešenja: 323-01-00225-18-003 od 04.07.2019. za lek

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse preko 40 kg do 60 kg, 24x6.0 mL

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu za pse preko 10 kg do 25 kg

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu za pse preko 25 kg do 40 kg

> 40 kg ≤ 60

rastvor za lokalno nakapavanje na kožuza pse preko 40 kg do 60 kg

odgovarajuća kombinacija tuba

Lek je namenjen samo za upotrebu nakapavanjem. Nanositi samo na neoštećenu kožu

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Uzeti jednu tubu iz pakovanja. Držati aplikator tube u uspravnom položaju, odvrnuti i skinuti zatvarač. Okrenuti zatvarač na drugu stranu, postaviti na tubu, okretanjem probušiti plastičnu membranu tube i ukloniti zatvarač.

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu za pse do 4 kg

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu za pse preko 4 kg do 10 kg

Na psu u stojećem položaju razgrnuti dlaku između lopatica ramena da se vidi koža. Vrh tube postaviti na kožu i tubu nekoliko puta snažno stisnuti i sadržaj potpuno iscediti direktno na kožu.

Broj rešenja: 323-01-00023-19-003 od 04.07.2019. za lek

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse do 4 kg,4 x 0.4 mL

Broj rešenja: 323-01-00024-19-002 od 04.07.2019. za lek

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse preko 4 kg do 10 kg, 4 x 1.0 mL

Broj rešenja: 323-01-00025-19-002 od 04.07.2019. za lek

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse preko 10 kg do 25 kg, 4x 2.5 mL

Broj rešenja: 323-01-00026-19-003 od 04.07.2019. za lek

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse preko 25 kg do 40 kg ,4x 4.0 mL

Broj rešenja: 323-01-00224-18-003 od 04.07.2019. za lek

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse preko 40 kg do 60 kg ,4x 6.0 mL

Broj rešenja: 323-01-00027-19-003 od 04.07.2019. za lek

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse do 4 kg, 24 x 0.4 mL

Broj rešenja: 323-01-00028-19-003 od 04.07.2019. za lek

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse preko 4 kg do 10 kg, 24x 1.0 mL

Broj rešenja: 323-01-00029-19-003 od 04.07.2019. za lek

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse preko 10 kg do 25 kg, 24x2.5 mL

Broj rešenja: 323-01-00030-19-002 od 04.07.2019. za lek

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse preko 25 kg do 40 kg, 24x4.0 mL

Broj rešenja: 323-01-00225-18-003 od 04.07.2019. za lek

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse preko 40 kg do 60 kg, 24x6.0 mL

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu za pse preko 10 kg do 25 kg

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu za pse preko 25 kg do 40 kg

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu za pse preko 40 kg do 60 kg

Pas bi trebalo da bude u stojećem položaju, radi lakše primene. Celokupan sadržaj Advantix

treba ravnomerno rasporediti na četiri tačke na leđima psa, počevši od ramenog pojasa do baze repa. Na svakoj tački, razgrnuti dlaku da se vidi koža. Vrh tube postaviti na kožu i tubu blago stisnuti i deo sadržaja iscediti direktno na kožu. Ne nanositi preveliku količinu rastvora na jednu tačku da se rastvor ne bi razlivao po psu.

Da bi se smanjila reinfestacija usled pojave novih buva, preporučuje se tretman svih pasa u domaćinstvu. Ostale životinje u domaćinstvu treba takođe tretirati odgovarajućim lekom. Kao dodatna pomoć u zaštiti, preporučuje se odgovarajući dodatni tretman okoline kako protiv odraslih jedinki buve, tako i protiv njihovih razvojnih stadijuma.

Međutim, može se dogoditi da se po neki krpelj ipak zakači ili da dođe do pojedinačnih ujeda papadača, komaraca ili muve pecare. Stoga se, u nepovoljnim uslovima, mogućnost prenošenja zaraznih bolesti putem ovih parazita ne može potpuno isključiti.

Lek zadržava svoju efikasnost i u slučaju kad se životinja pokvasi. Međutim, treba izbegavati kupanje i plivanje. U slučaju čestog izlaganja životinje vodi može doći do smanjenja efikasnosti leka. U takvim slučajevima tretman ne treba ponavljati češće od jednom nedeljno. Ukoliko postoji potreba za šamponiranjem psa, šamponiranje treba obaviti pre primene leka Advantix

ili najmanje

dve nedelje kasnije, da bi se obezbedila zadovoljavajuća efikasnost leka. Pored dejstva na odrasle buve, imidakloprid pokazuje efikasnost i na njihove razvojne stadijume larve iz okoline tretiranog psa. Uništavanje larvi iz neposredne okoline psa je posledica kontakta sa tretiranom životinjom.

slučaju infestacije pavašima, preporučuje se naredni veterinarski pregled 30 dana nakon tretmana, pošto je kod nekih životinja potreban još jedan tretman.

KARENCA

Nije primenljivo.

Broj rešenja: 323-01-00023-19-003 od 04.07.2019. za lek

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse do 4 kg,4 x 0.4 mL

Broj rešenja: 323-01-00024-19-002 od 04.07.2019. za lek

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse preko 4 kg do 10 kg, 4 x 1.0 mL

Broj rešenja: 323-01-00025-19-002 od 04.07.2019. za lek

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse preko 10 kg do 25 kg, 4x 2.5 mL

Broj rešenja: 323-01-00026-19-003 od 04.07.2019. za lek

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse preko 25 kg do 40 kg ,4x 4.0 mL

Broj rešenja: 323-01-00224-18-003 od 04.07.2019. za lek

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse preko 40 kg do 60 kg ,4x 6.0 mL

Broj rešenja: 323-01-00027-19-003 od 04.07.2019. za lek

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse do 4 kg, 24 x 0.4 mL

Broj rešenja: 323-01-00028-19-003 od 04.07.2019. za lek

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse preko 4 kg do 10 kg, 24x 1.0 mL

Broj rešenja: 323-01-00029-19-003 od 04.07.2019. za lek

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse preko 10 kg do 25 kg, 24x2.5 mL

Broj rešenja: 323-01-00030-19-002 od 04.07.2019. za lek

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse preko 25 kg do 40 kg, 24x4.0 mL

Broj rešenja: 323-01-00225-18-003 od 04.07.2019. za lek

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse preko 40 kg do 60 kg, 24x6.0 mL

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.Uslovi čuvanja leka:

Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.

Ne zamrzavati.Nakon otvaranja folije, lek čuvati na suvom mestu, na temperaturi do 30

rastvor lokalno za nakapavanje na kožu za pse do 4 kg

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu za pse preko 4 kg do 10 kg

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu za pse preko 10 kg do 25 kg

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu za pse preko 25 kg do 40 kg

Rok upotrebe leka u foliji:

5 godina.

Rok upotrebe leka nakon otvaranja folije:

Sve tube se moraju iskoristiti u toku 24 meseca nakon otvaranja folije ili pre roka upotrebe označenog na tubi, zavisno koji je od njih kraći.

Rok upotrebe nakon otvaranja tube:

Kompletan sadržaj tube se mora odmah naneti na kožu

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu za pse preko 40 kg do 60 kg

Rok upotrebe leka u foliji:

3 godine.

Rok upotrebe leka nakon otvaranja folije:

Sve tube se moraju iskoristiti u toku 12 meseci nakon otvaranja folije ili pre roka upotrebe označenog na tubi, zavisno koji je od njih kraći.

Rok upotrebe nakon otvaranja tube:

Kompletan sadržaj tube se mora odmah naneti na kožu

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama.

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Može se dogoditi da se po neki krpelj ipak zakači ili da dođe do pojedinačnih uboda papadača ili komaraca. Iz tog razloga se ne može potpuno isključiti mogućnost prenošenja zaraznih bolesti preko tih parazita u nepovoljnim uslovima. Preporučuje se primena leka bar 3 dana pre očekivanog izlaganja

E. canis,

obzirom da su studije

pokazale smanjenje rizika od pojave erlihioze kod pasa izloženih krpeljima

Rhipicephalus

inficiranih

od trećeg dana aplikacije u trajanju do 4 nedelje.

Broj rešenja: 323-01-00023-19-003 od 04.07.2019. za lek

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse do 4 kg,4 x 0.4 mL

Broj rešenja: 323-01-00024-19-002 od 04.07.2019. za lek

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse preko 4 kg do 10 kg, 4 x 1.0 mL

Broj rešenja: 323-01-00025-19-002 od 04.07.2019. za lek

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse preko 10 kg do 25 kg, 4x 2.5 mL

Broj rešenja: 323-01-00026-19-003 od 04.07.2019. za lek

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse preko 25 kg do 40 kg ,4x 4.0 mL

Broj rešenja: 323-01-00224-18-003 od 04.07.2019. za lek

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse preko 40 kg do 60 kg ,4x 6.0 mL

Broj rešenja: 323-01-00027-19-003 od 04.07.2019. za lek

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse do 4 kg, 24 x 0.4 mL

Broj rešenja: 323-01-00028-19-003 od 04.07.2019. za lek

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse preko 4 kg do 10 kg, 24x 1.0 mL

Broj rešenja: 323-01-00029-19-003 od 04.07.2019. za lek

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse preko 10 kg do 25 kg, 24x2.5 mL

Broj rešenja: 323-01-00030-19-002 od 04.07.2019. za lek

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse preko 25 kg do 40 kg, 24x4.0 mL

Broj rešenja: 323-01-00225-18-003 od 04.07.2019. za lek

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse preko 40 kg do 60 kg, 24x6.0 mL

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Voditi računa da sadržaj tube ne dođe u kontakt sa očima ili ustima tretirane životinje. Voditi računa da se lek primeni na pravilan način, kako je opisano u delu 4.9. Naročito se mora voditi računa da tretirana životinja ili životinje koje su u kontaktu sa tretiranom životinjom ne ližu mesto aplikacije.

Ne koristiti kod mačaka.

Ovaj lek je izuzetno otrovan za mačke i može biti fatalan usled specifične fiziologije ove vrste koja nije u mogućnosti da metaboliše neka jedinjenja, uključujući permetrin. Da bi se sprečilo slučajno izlaganje mačke ovom leku, tretirane pse treba držati odvojeno od mačaka sve dok se mesto aplikacije ne osuši. Veoma je važno obezbediti da mačke ne budu u kontaktu sa mestom aplikacije na psu koji je tretiran ovim lekom. Ukoliko se lek nanese na mačku ili ukoliko mačka proguta lek lizanjem nedavno tretiranog psa, odmah potražiti savet veterinara.Pre primene leka kod bolesnih i iznurenih pasa treba obavezno konsultovati veterinara. Pošto je lek opasan za vodene organizme, tretiranim psima ni pod kojim uslovima nije dozvoljen pristup u bilo koju vrstu površinskih voda najmanje 48 sati nakon tretmana

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Izbegavati kontakt leka sa kožom, očima ili ustima.Tokom davanja leka ne sme se jesti, piti ili pušiti.Dobro oprati ruke nakon primene leka.Vodom i sapunom odmah oprati svaku kontaminaciju kože.Osobe sa poznatom preosetljivošću kože mogu posebno biti osetljive na ovaj lek.Glavni klinički simptom koji se može javiti u ekstremno retkim slučajevima su prolazne senzorne iritacije kože kao što su osećaj mravinjanja, osećaj pečenja ili neosetljivost. Ukoliko lek slučajno dospe u oči, treba ih dobro isprati tekućom vodom.Ukoliko iritacija kože ili oka potraje, ili ako dođe do slučajnog gutanja leka, potrebna je neodložna intervencija lekara kome treba pokazati uputstvo za lek.Tretirane pse ne treba dirati, što se naročito odnosi na decu, sve dok se mesto aplikacije ne osuši. To se može obezbediti tretiranjem pasa uveče. U tom slučaju tretiranim psima ne treba dozvoliti da spavaju zajedno sa vlasnikom, naročito ne sa decom.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Može se koristiti tokom graviditeta i laktacije.

Interakcije

Nema poznatih.

Inkompatibilnost

Nije poznata.

Broj rešenja: 323-01-00023-19-003 od 04.07.2019. za lek

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse do 4 kg,4 x 0.4 mL

Broj rešenja: 323-01-00024-19-002 od 04.07.2019. za lek

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse preko 4 kg do 10 kg, 4 x 1.0 mL

Broj rešenja: 323-01-00025-19-002 od 04.07.2019. za lek

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse preko 10 kg do 25 kg, 4x 2.5 mL

Broj rešenja: 323-01-00026-19-003 od 04.07.2019. za lek

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse preko 25 kg do 40 kg ,4x 4.0 mL

Broj rešenja: 323-01-00224-18-003 od 04.07.2019. za lek

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse preko 40 kg do 60 kg ,4x 6.0 mL

Broj rešenja: 323-01-00027-19-003 od 04.07.2019. za lek

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse do 4 kg, 24 x 0.4 mL

Broj rešenja: 323-01-00028-19-003 od 04.07.2019. za lek

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse preko 4 kg do 10 kg, 24x 1.0 mL

Broj rešenja: 323-01-00029-19-003 od 04.07.2019. za lek

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse preko 10 kg do 25 kg, 24x2.5 mL

Broj rešenja: 323-01-00030-19-002 od 04.07.2019. za lek

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse preko 25 kg do 40 kg, 24x4.0 mL

Broj rešenja: 323-01-00225-18-003 od 04.07.2019. za lek

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse preko 40 kg do 60 kg, 24x6.0 mL

Predoziranje

Nije bilo neželjenih kliničkih znakova kod zdravih štenadi i odraslih pasa nakon primene petostruke doze, ni kod štenadi čije su majke tretirane sa trostrukom dozom leka.

Opšta upozorenja

Rastvarač u Advantix

rastvoru za lokalno nakapavanje na kožu može izazvati pojavu mrlja na

nekim materijalima uključujući kožu, tkanine, plastiku i obrađene drvene površine. Stoga se, pre kontakta sa takvim materijalima, mesto aplikacije mora osušiti.

Pošto je lek opasan za vodene organizme, tretiranim psima ni pod kojim uslovima nije dozvoljen pristup u bilo koju vrstu površinskih voda najmanje 48 sati nakon tretmana. Ne sme se dozvoliti da lek ili otpadni materijal dospe u vodotokove.

Lekovi koji sadrže permetrin su toksični za pčele.

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA ILI UNIŠTAVANJA LEKA

Posle upotrebe vratiti zatvarač na tubu. Neiskorišćeni lek ili otpadni materijal se uništava u skladu sa važećim propisima.

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

OSTALI PODACI

Pakovanje:

Primarno pakovanje: polipropilenska tuba bele boje sa zatvaračem od polipropilena bele boje.Sekundarno pakovanje: PCTFE/PVC blister u aluminjumskoj foliji i kartonskoj kutiji.Punjenje :0.4 mL po tubi 40 mg imidakloprida, 200 mg permetrina1.0 mL po tubi 100 mg imidakloprida, 500 mg permetrina2.5 mL po tubi 250 mg imidakloprida, 1250 mg permetrina4.0 mL po tubi 400 mg imidakloprida, 2000 mg permetrina6.0 mL po tubi 600 mg imidakloprida, 3000 mg permetrinaVeličina pakovanja :Blister sa 4 ili 24 tube, 4 x 0.4 mL / 24 x 0.4 mLBlister sa 4 ili 24 tube, 4 x 1.0 mL / 24 x 1.0 mLBlister sa 4 ili 24 tube, 4 x 2.5 mL / 24 x 2.5 mL

Broj rešenja: 323-01-00023-19-003 od 04.07.2019. za lek

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse do 4 kg,4 x 0.4 mL

Broj rešenja: 323-01-00024-19-002 od 04.07.2019. za lek

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse preko 4 kg do 10 kg, 4 x 1.0 mL

Broj rešenja: 323-01-00025-19-002 od 04.07.2019. za lek

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse preko 10 kg do 25 kg, 4x 2.5 mL

Broj rešenja: 323-01-00026-19-003 od 04.07.2019. za lek

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse preko 25 kg do 40 kg ,4x 4.0 mL

Broj rešenja: 323-01-00224-18-003 od 04.07.2019. za lek

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse preko 40 kg do 60 kg ,4x 6.0 mL

Broj rešenja: 323-01-00027-19-003 od 04.07.2019. za lek

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse do 4 kg, 24 x 0.4 mL

Broj rešenja: 323-01-00028-19-003 od 04.07.2019. za lek

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse preko 4 kg do 10 kg, 24x 1.0 mL

Broj rešenja: 323-01-00029-19-003 od 04.07.2019. za lek

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse preko 10 kg do 25 kg, 24x2.5 mL

Broj rešenja: 323-01-00030-19-002 od 04.07.2019. za lek

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse preko 25 kg do 40 kg, 24x4.0 mL

Broj rešenja: 323-01-00225-18-003 od 04.07.2019. za lek

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse preko 40 kg do 60 kg, 24x6.0 mL

Blister sa 4 ili 24 tube, 4 x 4.0 mL / 24 x 4.0 mLBlister sa 4 ili 24 tube, 4 x 6.0 mL / 24 x 6.0 mL

Režim izdavanja:

Lek se može izdavati bez recepta veterinara.

ATCvet kod: QP53AC54

Broj i datum izdavanja dozvole:

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse do 4 kg, 4 x 0.4 mL:

323-01-00023-19-003 od 04.07.2019.

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse preko 4 kg do 10 kg, 4 x 1.0 mL:

323-01-00024-19-002 od 04.07.2019.

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse preko 10 kg do 25 kg, 4 x 2.5 mL:

323-01-00025-19-002 od 04.07.2019.

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse preko 25 kg do 40 kg, 4 x 4.0 mL:

323-01-00026-19-003 od 04.07.2019.

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse preko 40 kg do 60 kg, 4 x 6.0 mL:

323-01-00224-18-003 od 04.07.2019.

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse do 4 kg, 24 x 0.4 mL:

323-01-00027-19-003 od 04.07.2019.

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse preko 4 kg do 10 kg, 24 x 1.0 mL:

323-01-00028-19-003 od 04.07.2019.

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse preko 10 kg do 25 kg, 24x2.5 mL:

323-01-00029-19-003 od 04.07.2019.

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse preko 25 kg do 40 kg, 24x4.0 mL:

323-01-00030-19-002 od 04.07.2019.

Advantix

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, za pse preko 40 kg do 60 kg, 24x6.0 mL:

323-01-00225-18-003 od 04.07.2019.

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji