Ataxxa® za pse 10-25 kg 250mg/2.5mL+1250mg/2.5mL rastvor za lokalno nakapavanje na kožu


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Ataxxa® za pse 10-25 kg rastvor za lokalno nakapavanje na kožu; 250mg/2.5mL+1250mg/2.5mL; pipeta, 3x2.5mL

  • ATC: QP53AC54
  • EAN: 3838989737023
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: BRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Ataxxa® za pse 10-25 kg rastvor za lokalno nakapavanje na kožu uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Ataxxa® za pse 10-25 kg na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Ataxxa® za pse 10-25 kg kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja:323-01-00567-21-001 od 10.08.2022. godine za lek:

Ataxxa

za pse do 4 kg, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 3 x 0.4 mL

323-01-00566-21-001 od 10.08.2022. godine za lek:

Ataxxa

za pse do 4 kg, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 4 x 0.4 mL

323-01-00568-21-001 od 10.08.2022. godine za lek:

Ataxxa

za pse 4-10 kg, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 3 x 1 mL

323-01-00569-21-001 od 10.08.2022.godine za lek:

Ataxxa

za pse 4-10 kg, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 4 x 1 mL

323-01-00571-21-001 od 10.08.2022. godine za lek:

Ataxxa

za pse 10-25 kg, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 3x2.5mL

323-01-00570-21-001 od 10.08.2022. godine za lek:

Ataxxa

za pse 10-25 kg,rastvor za lokalno nakapavanje na kožu,4 x 2.5mL

323-01-00573-21-001 od 10.08.2022. godine za lek:

Ataxxa

za pse 25 kg+, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 3 x 4 mL

323-01-00572-21-001 od 10.08.2022. godine za lek:

Ataxxa

za pse 25 kg+, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 4 x 4 mL

UPUTSTVO ZA LEK

Ataxxa

za pse do 4 kg, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 3 x 0.4 mL

Ataxxa

za pse do 4 kg, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 4 x 0.4 mL

Ataxxa

za pse 4-10 kg, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 3 x 1 mL

Ataxxa

za pse 4-10 kg, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 4 x 1 mL

Ataxxa

za pse 10-25 kg, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 3 x 2.5 mL

Ataxxa

za pse 10-25 kg, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 4 x 2.5 mL

Ataxxa

za pse 25 kg+, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 3 x 4 mL

Ataxxa

za pse 25 kg+, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 4 x 4 mL

za primenu na životinjama

Proizvođač:

KRKA, D.D., NOVO MESTO

Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

Podnosilac zahteva:

KRKA-FARMA D.O.O. BEOGRAD

Jurija Gagarina 26 /V/II, Beograd, Republika Srbija

Broj rešenja:323-01-00567-21-001 od 10.08.2022. godine za lek:

Ataxxa

za pse do 4 kg, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 3 x 0.4 mL

323-01-00566-21-001 od 10.08.2022. godine za lek:

Ataxxa

za pse do 4 kg, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 4 x 0.4 mL

323-01-00568-21-001 od 10.08.2022. godine za lek:

Ataxxa

za pse 4-10 kg, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 3 x 1 mL

323-01-00569-21-001 od 10.08.2022.godine za lek:

Ataxxa

za pse 4-10 kg, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 4 x 1 mL

323-01-00571-21-001 od 10.08.2022. godine za lek:

Ataxxa

za pse 10-25 kg, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 3x2.5mL

323-01-00570-21-001 od 10.08.2022. godine za lek:

Ataxxa

za pse 10-25 kg,rastvor za lokalno nakapavanje na kožu,4 x 2.5mL

323-01-00573-21-001 od 10.08.2022. godine za lek:

Ataxxa

za pse 25 kg+, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 3 x 4 mL

323-01-00572-21-001 od 10.08.2022. godine za lek:

Ataxxa

za pse 25 kg+, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 4 x 4 mL

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

KRKA-FARMA D.O.O. BEOGRAD;Jurija Gagarina 26 /V/II, Beograd, Republika Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

KRKA, D.D., NOVO MESTO;Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

IME LEKA

Ataxxa

za pse do 4 kg

imidakloprid, permetrinrastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 40 mg/0.4 mL + 200 mg/0.4 mLza pse

Ataxxa

za pse 4-10 kg

imidakloprid, permetrinrastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 100 mg/mL + 500 mg/mLza pse

Ataxxa

za pse 10-25 kg

imidakloprid, permetrinrastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 250 mg/2.5 mL + 1250 mg/2.5 mLza pse

Ataxxa

za pse 25 kg+

imidakloprid, permetrinrastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 400 mg/4 mL + 2000 mg/4 mLza pse

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Ataxxa

za pse do 4 kg

pipeta sa 0.4 mL rastvora za lokalno nakapavanje na kožu sadrži:

Aktivne supstance:

Broj rešenja:323-01-00567-21-001 od 10.08.2022. godine za lek:

Ataxxa

za pse do 4 kg, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 3 x 0.4 mL

323-01-00566-21-001 od 10.08.2022. godine za lek:

Ataxxa

za pse do 4 kg, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 4 x 0.4 mL

323-01-00568-21-001 od 10.08.2022. godine za lek:

Ataxxa

za pse 4-10 kg, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 3 x 1 mL

323-01-00569-21-001 od 10.08.2022.godine za lek:

Ataxxa

za pse 4-10 kg, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 4 x 1 mL

323-01-00571-21-001 od 10.08.2022. godine za lek:

Ataxxa

za pse 10-25 kg, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 3x2.5mL

323-01-00570-21-001 od 10.08.2022. godine za lek:

Ataxxa

za pse 10-25 kg,rastvor za lokalno nakapavanje na kožu,4 x 2.5mL

323-01-00573-21-001 od 10.08.2022. godine za lek:

Ataxxa

za pse 25 kg+, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 3 x 4 mL

323-01-00572-21-001 od 10.08.2022. godine za lek:

Ataxxa

za pse 25 kg+, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 4 x 4 mL

Pomoćne supstance:

Butilhidroksitoluen E321

Dimetilsulfoksid

Ataxxa

za pse 4-10 kg

pipeta sa 1.0 mL rastvora za lokalno nakapavanje na kožu sadrži:

Aktivne supstance:

Pomoćne supstance:

Butilhidroksitoluen E321

Dimetilsulfoksid

Ataxxa

za pse 10-25 kg

pipeta sa 2.5 mL rastvora za lokalno nakapavanje na kožu sadrži:

Aktivne supstance:

Pomoćne supstance:

Butilhidroksitoluen E321

Dimetilsulfoksid

Ataxxa

za pse 25 kg+

pipeta sa 4.0 mL rastvora za lokalno nakapavanje za kožu sadrži:

Aktivne supstance:

Pomoćne supstance:

Butilhidroksitoluen E321

Dimetilsulfoksid

Za kompletan spisak pomoćnih supstanci videti deo 6.1.

Ostale pomoćne supstance: trigliceridi srednjeg lanca, N-metilpirolidon, limunska kiselina, dimetil sulfoksid.

INDIKACIJE

Tretman i prevencija infestacije buvama

Ctenocephalides felis

Broj rešenja:323-01-00567-21-001 od 10.08.2022. godine za lek:

Ataxxa

za pse do 4 kg, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 3 x 0.4 mL

323-01-00566-21-001 od 10.08.2022. godine za lek:

Ataxxa

za pse do 4 kg, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 4 x 0.4 mL

323-01-00568-21-001 od 10.08.2022. godine za lek:

Ataxxa

za pse 4-10 kg, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 3 x 1 mL

323-01-00569-21-001 od 10.08.2022.godine za lek:

Ataxxa

za pse 4-10 kg, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 4 x 1 mL

323-01-00571-21-001 od 10.08.2022. godine za lek:

Ataxxa

za pse 10-25 kg, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 3x2.5mL

323-01-00570-21-001 od 10.08.2022. godine za lek:

Ataxxa

za pse 10-25 kg,rastvor za lokalno nakapavanje na kožu,4 x 2.5mL

323-01-00573-21-001 od 10.08.2022. godine za lek:

Ataxxa

za pse 25 kg+, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 3 x 4 mL

323-01-00572-21-001 od 10.08.2022. godine za lek:

Ataxxa

za pse 25 kg+, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 4 x 4 mL

Lek ubija buve na psima u roku od jednog dana nakon tretmana. Jedan tretman predstavlja prevenciju dalje infestacije buvama u trajanju od četiri nedelje. Lek se može koristiti kao deo strategije u tretmanu alergijskog dermatitisa izazvanog buvama.

Protiv infestacije krpeljima.Lek ima postojan akaricidni efekat protiv infestacije krpeljima tokom četiri nedelje

Rhipicephalus

sanguineus i Ixodes ricinus

tokom tri nedelje

Dermacentor reticulatus

postojan repelentni

efekat na krpelje

Ixodes ricinus

tokom tri nedelje.

Može se dogoditi da neki krpelji, koji se već nalaze na psu, ne uginu u toku dva dana nakon tretmana i da ostanu na koži i vidljivi. Stoga se preporučuje uklanjanje takvih krpelja u vreme tretmana da bi se sprečilo njihovo kačenje na kožu i hranjenje krvlju psa.

Jedan tretman obezbeđuje repelentni efekat na papadaće

Phlebotomus perniciosus

tokom tri

nedelje i repelentni efekat na komarace

Aedes aegypti

od 7 do 14 dana nakon tretmana.

KONTRAINDIKACIJE

Usled nedostataka dostupnih podataka, lek ne treba koristiti kod štenadi mlađe od 7 nedelja ni onih sa manje od 1.5 kg telesne mase lek za pse do 4 kg, manje od 4 kg telesne mase lek za pse preko 4 kg do 10 kg, manje od 10 kg telesne mase lek za pse preko 10 kg do 25 kg, manje od 25 kg telesne mase lek za pse preko 25 kg.Ne koristiti lek u slučaju poznate preosetljivosti na aktivne supstance ili na bilo koju pomoćnu supstancu.Ne koristiti kod mačaka videti deo 12. Posebna upozorenja.

NEŽELJENA DEJSTVA

Mogu se javiti pruritus, opadanje dlake, eritem, edem i erozije na mestu primene. Ovi simptomi se obično sami povlače.

veoma retkim slučajevima može doći do prolaznih promena u ponašanju životinja nervoza, uznemirenost, cviljenje ili valjanje, gastrointestinalnih simptoma povraćanje, dijareja, hipersalivacija, smanjen apetit i znakova neuroloških poremećaja kao što su nestabilni pokreti i trzanje ili letargija kod pasa osetljivih na sastojak leka permetrin. Generalno, ovi znaci su prolazni i sami se povlače.Slučajan oralni unos može da dovede do prolaznog povraćanja i neuroloških znakova kao što su tremor i nedostatak koordinacije. Terapija treba da bude simptomatska. Ne postoji poznati specifični antidot.Učestalost neželjenih reakcija definisana je prema sledećoj konvenciji:

Broj rešenja:323-01-00567-21-001 od 10.08.2022. godine za lek:

Ataxxa

za pse do 4 kg, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 3 x 0.4 mL

323-01-00566-21-001 od 10.08.2022. godine za lek:

Ataxxa

za pse do 4 kg, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 4 x 0.4 mL

323-01-00568-21-001 od 10.08.2022. godine za lek:

Ataxxa

za pse 4-10 kg, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 3 x 1 mL

323-01-00569-21-001 od 10.08.2022.godine za lek:

Ataxxa

za pse 4-10 kg, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 4 x 1 mL

323-01-00571-21-001 od 10.08.2022. godine za lek:

Ataxxa

za pse 10-25 kg, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 3x2.5mL

323-01-00570-21-001 od 10.08.2022. godine za lek:

Ataxxa

za pse 10-25 kg,rastvor za lokalno nakapavanje na kožu,4 x 2.5mL

323-01-00573-21-001 od 10.08.2022. godine za lek:

Ataxxa

za pse 25 kg+, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 3 x 4 mL

323-01-00572-21-001 od 10.08.2022. godine za lek:

Ataxxa

za pse 25 kg+, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 4 x 4 mL

veoma česta kod više od 1 na 10 životinja javljaju se neželjene reakcije tokom jednog tretmana

česta kod više od 1, ali manje od 10 životinja na 100 tretiranih životinja

povremena kod više od 1 ali manje od 10 životinja na 1.000 tretiranih životinja

retka kod više od 1 ali manje od 10 životinja na 10.000 tretiranih životinja

veoma retka kod manje od 1 životinje na 10.000 tretiranih životinja, uključujući i izolovane slučajeve.

Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

primene i doziranje:Lek je namenjen samo za upotrebu nakapavanjem. Nanositi samo na neoštećenu kožu.Minimalna preporučena doza iznosi:10 mg/kg telesne mase imidakloprida i 50 mg/kg telesne mase permetrina.Lek se primenjuje lokalno na kožu u zavisnosti od telesne mase, na sledeći način:

Psi kg telesne

Zapremina

Imidakloprid

mg/kg t.m.

Permetrin

mg/kg t.m.

Broj rešenja:323-01-00567-21-001 od 10.08.2022. godine za lek:

Ataxxa

za pse do 4 kg, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 3 x 0.4 mL

323-01-00566-21-001 od 10.08.2022. godine za lek:

Ataxxa

za pse do 4 kg, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 4 x 0.4 mL

323-01-00568-21-001 od 10.08.2022. godine za lek:

Ataxxa

za pse 4-10 kg, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 3 x 1 mL

323-01-00569-21-001 od 10.08.2022.godine za lek:

Ataxxa

za pse 4-10 kg, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 4 x 1 mL

323-01-00571-21-001 od 10.08.2022. godine za lek:

Ataxxa

za pse 10-25 kg, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 3x2.5mL

323-01-00570-21-001 od 10.08.2022. godine za lek:

Ataxxa

za pse 10-25 kg,rastvor za lokalno nakapavanje na kožu,4 x 2.5mL

323-01-00573-21-001 od 10.08.2022. godine za lek:

Ataxxa

za pse 25 kg+, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 3 x 4 mL

323-01-00572-21-001 od 10.08.2022. godine za lek:

Ataxxa

za pse 25 kg+, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 4 x 4 mL

Kod pasa > 40 kg treba koristiti odgovarajuću kombinaciju pipeta.

Da bi se obezbedila pravilna doza, telesnu masu treba utvrditi što je tačnije moguće.

Mogu se primetiti prolazne kožne promene npr. perutanje kože, bele naslage i nakostrešenost dlake na mestima primene.

Način primeneIzvadite pipetu iz pakovanja. Držite pipetu za aplikaciju u uspravnom položaju. Kucnite uzani deo pipete da biste bili sigurni da je sav sadržaj u glavnom telu pipete, odvrnite i skinite poklopac. Okrenite ga i postavite drugu stranu poklopca nazad na pipetu. Gurnite i zavrnite poklopac da bi se pipeta otvorila, zatim ga uklonite sa nje.

Za pse koji su teški 10 kg ili manje:Ataxxa

za pse do 4 kg

za pse 4-10 kg

Na psu u stojećem položaju razgrnuti dlaku između lopatica ramena da se vidi koža. Vrh pipete postaviti na kožu i pipetu nekoliko puta snažno stisnuti i sadržaj potpuno iscediti direktno na kožu.

Za pse teže od 10 kg:Ataxxa

za pse 10-25 kg

za pse 25 kg+

Broj rešenja:323-01-00567-21-001 od 10.08.2022. godine za lek:

Ataxxa

za pse do 4 kg, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 3 x 0.4 mL

323-01-00566-21-001 od 10.08.2022. godine za lek:

Ataxxa

za pse do 4 kg, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 4 x 0.4 mL

323-01-00568-21-001 od 10.08.2022. godine za lek:

Ataxxa

za pse 4-10 kg, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 3 x 1 mL

323-01-00569-21-001 od 10.08.2022.godine za lek:

Ataxxa

za pse 4-10 kg, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 4 x 1 mL

323-01-00571-21-001 od 10.08.2022. godine za lek:

Ataxxa

za pse 10-25 kg, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 3x2.5mL

323-01-00570-21-001 od 10.08.2022. godine za lek:

Ataxxa

za pse 10-25 kg,rastvor za lokalno nakapavanje na kožu,4 x 2.5mL

323-01-00573-21-001 od 10.08.2022. godine za lek:

Ataxxa

za pse 25 kg+, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 3 x 4 mL

323-01-00572-21-001 od 10.08.2022. godine za lek:

Ataxxa

za pse 25 kg+, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 4 x 4 mL

Pas bi trebalo da bude u stojećem položaju, radi lakše primene. Celokupan sadržaj pipete treba ravnomerno rasporediti na četiri tačke na leđima psa, počevši od ramenog pojasa do baze repa. Na svakoj tački razgrnuti dlaku da se vidi koža. Vrh pipete postaviti na kožu i pipetu blago stisnuti i deo sadržaja iscediti direktno na kožu. Ne nanositi preveliku količinu rastvora na jednu tačku da se rastvor ne bi razlivao po psu.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Da bi se sprečila ponovna infestacija nastala usled pojave novih buva, savetuje se da se tretiraju svi psi u domaćinstvu. Druge životinje koje žive u istom domaćinstvu bi trebalo takođe tretirati odgovarajućim lekom. Kao dodatna pomoć u zaštiti, preporučuje se odgovarajući dodatni tretman okoline kako protiv odraslih jedinki buva, tako i protiv njihovih razvojnih stadijuma.

zavisnosti od verovatnoće pojave ektoparazita, možda će biti neophodno da se tretman ponovi. Interval između dva tretmana bi trebalo da bude 4 nedelje.

KARENCA

Nije primenjivo.

1..

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.

Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage i svetlosti.Rok upotrebe u originalnom pakovanju: 3 godine.Lek nemojte koristiti nakon isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.

1..

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Broj rešenja:323-01-00567-21-001 od 10.08.2022. godine za lek:

Ataxxa

za pse do 4 kg, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 3 x 0.4 mL

323-01-00566-21-001 od 10.08.2022. godine za lek:

Ataxxa

za pse do 4 kg, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 4 x 0.4 mL

323-01-00568-21-001 od 10.08.2022. godine za lek:

Ataxxa

za pse 4-10 kg, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 3 x 1 mL

323-01-00569-21-001 od 10.08.2022.godine za lek:

Ataxxa

za pse 4-10 kg, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 4 x 1 mL

323-01-00571-21-001 od 10.08.2022. godine za lek:

Ataxxa

za pse 10-25 kg, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 3x2.5mL

323-01-00570-21-001 od 10.08.2022. godine za lek:

Ataxxa

za pse 10-25 kg,rastvor za lokalno nakapavanje na kožu,4 x 2.5mL

323-01-00573-21-001 od 10.08.2022. godine za lek:

Ataxxa

za pse 25 kg+, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 3 x 4 mL

323-01-00572-21-001 od 10.08.2022. godine za lek:

Ataxxa

za pse 25 kg+, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 4 x 4 mL

Može se dogoditi da se po neki krpelj ipak zakači ili da dođe do pojedinačnih uboda papadaća ilikomaraca

Aedes aegypti

Iz tog razloga se ne može potpuno isključiti mogućnost prenošenja

zaraznih bolesti u nepovoljnim uslovima.Kako lek ispoljava repelentnu aktivnost protiv komaraca

Aedes aegypti

7 dana nakon tretmana,

preporučuje se primena leka nedelju dana pre nego što je životinja izložena ovim komarcima.Lek zadržava efikasnost protiv buva čak i ako se životinja pokvasi. Nakon nedeljnog potapanja životinja u vodu na jedan minut, period dugotrajne efikasnosti insekticida protiv buva nije bio skraćen. Međutim, treba izbegavati dugotrajnu, intenzivnu izloženost vodi. U slučajevima učestale i/ili dugotrajne izloženosti vodi, efikasnost može biti smanjena. U ovim slučajevima nemojte ponovo tretirati životinju češće od jednom nedeljno. Ukoliko postoji potreba za šamponiranjem psa, šamponiranje treba obaviti pre primene leka ili najmanje dve nedelje kasnije, da bi se obezbedila zadovoljavajuća efikasnost leka. Efikasnost leka nakon kupanja ili šamponiranja psa nije ispitivana.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Voditi računa da sadržaj tube ne dođe u kontakt sa očima ili ustima tretirane životinje.Voditi računa da se lek primeni na pravilan način, kako je opisano u delu 8. Naročito se mora voditi računa da tretirana životinja ili životinje koje su u kontaktu sa tretiranom životinjom ne ližu mesto aplikacije.

Ne koristiti kod mačaka.

Ovaj lek je izuzetno otrovan za mačke i može biti fatalan usled specifične fiziologije ove vrste koja nije u mogućnosti da metaboliše određena jedinjenja, uključujući i permetrin. Da bi se sprečila slučajna izloženost mačaka ovom leku, držite tretirane pse odvojeno od mačaka nakon tretmana, dok se mesto primene ne osuši. Veoma je važno obezbediti da mačke ne ližu mesto primene na psima koji su tretirani ovim lekom. Ako do ovoga dođe, odmah potražite savet veterinara.

Pre primene leka kod bolesnih i iscrpljenih pasa treba obavezno konsultovati veterinara.

Pošto je lek opasan za vodene organizme, tretiranim psima ni pod kojim uslovima nije dozvoljen pristup u bilo koju vrstu površinskih voda najmanje 48 sati nakon tretmana.

Posebne mere opreza za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Izbegavajte kontakt leka sa kožom, očima ili ustima.Tokom davanja leka ne smete jesti, piti ili pušiti.Dobro operite ruke nakon primene leka.

Broj rešenja:323-01-00567-21-001 od 10.08.2022. godine za lek:

Ataxxa

za pse do 4 kg, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 3 x 0.4 mL

323-01-00566-21-001 od 10.08.2022. godine za lek:

Ataxxa

za pse do 4 kg, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 4 x 0.4 mL

323-01-00568-21-001 od 10.08.2022. godine za lek:

Ataxxa

za pse 4-10 kg, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 3 x 1 mL

323-01-00569-21-001 od 10.08.2022.godine za lek:

Ataxxa

za pse 4-10 kg, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 4 x 1 mL

323-01-00571-21-001 od 10.08.2022. godine za lek:

Ataxxa

za pse 10-25 kg, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 3x2.5mL

323-01-00570-21-001 od 10.08.2022. godine za lek:

Ataxxa

za pse 10-25 kg,rastvor za lokalno nakapavanje na kožu,4 x 2.5mL

323-01-00573-21-001 od 10.08.2022. godine za lek:

Ataxxa

za pse 25 kg+, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 3 x 4 mL

323-01-00572-21-001 od 10.08.2022. godine za lek:

Ataxxa

za pse 25 kg+, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 4 x 4 mL

Ako se lek slučajno prospe na kožu, odmah isperite sapunom i vodom.Osobe sa poznatom preosetljivošću kože mogu posebno biti osetljive na ovaj lek.Klinički simptomi koji se pre svega mogu javiti, u izuzetno retkim slučajevima, mogu se manifestovati kao prolazne senzorne iritacije kože kao što su osećaj mravinjanja, osećaj peckanja ili utrnulost. Ako lek slučajno dospe u oči, treba ih temeljno isprati vodom. Ako iritacija kože ili očiju potraje, odmah potražite savet lekara i pokažite mu uputstvo u pakovanju ili nalepnicu. Nemojte gutati lek. Ako se lek slučajno proguta, odmah potražite savet lekara i pokažite mu uputstvo u pakovanju ili nalepnicu. Tretirane životinje se ne smeju dodirivati, što se naročito odnosi na decu, sve dok se mesto aplikacije ne osuši. To se može obezbediti tretiranjem psa uveče. Ne sme se dozvoliti nedavno tretiranim psima da spavaju sa vlasnikom, naročito ne sa decom. Da bi se sprečilo da deca dođu u kontakt sa pipetama, držite pipete u originalnom pakovanju do trenutka primene, a iskorišćene pipete odmah uklonite.Rastvarač u proizvodu može da napravi fleke na određenim materijalima uključujući kožu, tkanine, plastiku i obrađene drvene površine. Pustite da se mesto aplikacije osuši pre kontakta sa ovim materijalima.

Upotreba tokom graviditeta, laktacije

Bezbednost ovog veterinarskog leka nije utvrđena tokom trudnoće i dojenja. Kod ovih životinja lek treba koristiti isključivo na osnovu procene odnosa koristi i rizika koju daje veterinar.

Interakcije

Nisu poznate.

Inkompatibilnost

Nije poznata.

Predoziranje

Nije bilo neželjenih kliničkih znakova kod zdravih štenadi i odraslih pasa nakon primene petostruke doze, ni kod štenadi čije su majke tretirane sa trostrukom dozom ove kombinacije imidakloprida i permetrina. Mogu se primetiti lokalni znakovi npr. kožni eritem, edem i alopecija, a težina kožnog eritema koji se ponekad javlja na mestu primene se povećava sa predoziranjem.

Podaci o uticaju na životnu sredinu

Ovaj lek ne sme dospeti u vodene tokove pošto može biti opasan za ribe i vodene organizme.Lekovi koji sadrže permetrin su toksični za pčele.

1..

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.

Broj rešenja:323-01-00567-21-001 od 10.08.2022. godine za lek:

Ataxxa

za pse do 4 kg, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 3 x 0.4 mL

323-01-00566-21-001 od 10.08.2022. godine za lek:

Ataxxa

za pse do 4 kg, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 4 x 0.4 mL

323-01-00568-21-001 od 10.08.2022. godine za lek:

Ataxxa

za pse 4-10 kg, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 3 x 1 mL

323-01-00569-21-001 od 10.08.2022.godine za lek:

Ataxxa

za pse 4-10 kg, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 4 x 1 mL

323-01-00571-21-001 od 10.08.2022. godine za lek:

Ataxxa

za pse 10-25 kg, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 3x2.5mL

323-01-00570-21-001 od 10.08.2022. godine za lek:

Ataxxa

za pse 10-25 kg,rastvor za lokalno nakapavanje na kožu,4 x 2.5mL

323-01-00573-21-001 od 10.08.2022. godine za lek:

Ataxxa

za pse 25 kg+, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 3 x 4 mL

323-01-00572-21-001 od 10.08.2022. godine za lek:

Ataxxa

za pse 25 kg+, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 4 x 4 mL

1..

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

OSTALI PODACI

Pakovanje

Unutrašnje pakovanje: Polipropilenska pipeta bele boje, zatvorena zatvaračem od polipropiilena ili polioksimetilena. Polipropilenska pipeta ima zaštitu koja mora biti probušena pomoću zatvarača. Svaka pipeta pojedinačno je spakovana u kesicu od tripleks PET/Al/PE folije.Pipeta od 1 mL sadrži 0. 4 mL rastvora za lokalno nakapavanje na kožu 40 mg imidakloprida, 200 mg permetrina.Pipeta od 3 mL sadrži 1. mL rastvora za lokalno nakapavanje na kožu 100 mg imidakloprida, 500 mg permetrina,.Pipeta od 6 mL sadrži 2.5 mL rastvora za lokalno nakapavanje na kožu 250 mg imidakloprida, 1250 mg permetrina.Pipeta od 6 mL sadrži 4.0 mL rastvora za lokalno nakapavanje na kožu 400 mg imidakloprida, 2000 mg permetrina.Spoljašnje pakovanje: svaka pipeta pojedinačno spakovana u kesicu od tripleks PET/Al/PE folije. 3 ili 4 pipete su spakovane u složivu kartonsku kutiju sa Uputstvom za lek.Ne moraju sva pakovanja biti u prometu.

Režim izdavanja

Lek se može izdavati bez recepta veterinara.

ATCvet kod:

Broj i datum izdavanja dozvole:

x 0.4 mL:

323-01-00567-21-001 od 10.08.2022. godine

x 0.4 mL:

323-01-00566-21-001 od 10.08.2022. godine

x 1 mL:

323-01-00568-21-001 od 10.08.2022. godine

x 1 mL:

323-01-00569-21-001 od 10.08.2022. godine

x 2.5 mL:

323-01-00571-21-001 od 10.08.2022. godine

x 2.5 mL:

323-01-00570-21-001 od 10.08.2022. godine

323-01-00573-21-001 od 10.08.2022. godine

x 4 mL:

323-01-00572-21-001 od 10.08.2022. godine

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji