EFFITIX 67mg/600mg za male pse 67mg/1.1mL+600mg/1.1mL rastvor za lokalno nakapavanje na kožu


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo EFFITIX 67mg/600mg za male pse rastvor za lokalno nakapavanje na kožu; 67mg/1.1mL+600mg/1.1mL; pipeta, 4x1.1mL

  • ATC: QP53AC54
  • EAN: 8606102973635
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

EFFITIX 67mg/600mg za male pse rastvor za lokalno nakapavanje na kožu uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za EFFITIX 67mg/600mg za male pse na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za EFFITIX 67mg/600mg za male pse kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja:

323- 01-00407-20-001 od 07.05.2021. godine za lek:

Effitix 26.8 mg/240 mg za veoma male pse, rastvor za lokalno nakapavanje

na kožu, 26.8 mg/0.44 mL + 240 mg/0.44 mL, 4 x 0.44 mL

323- 01-00408-20-001 od 07.05.2021. godine za lek:

Effitix 67 mg/600 mg za male pse, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu,

6. mg/1.1 mL + 600 mg/1.1 mL, 4 x 1.1 mL

323-01-00405-20-001 od 07.05.2021. godine za lek:

Effitix 134 mg/1200 mg za srednje pse, rastvor za lokalno nakapavanje na

kožu, 134 mg/2.2 mL + 1200 mg/2.2 mL, 4 x 2.2 mL

323-01-00409-20-001 od 07.05.2021. godine za lek:

Effitix 268 mg/2400 mg za velike pse, rastvor za lokalno nakapavanje na

kožu, 268 mg/4.4 mL + 2400 mg/4.4 mL, 4 x 4.4 mL

323-01-00406-20-001 od 07.05.2021. godine za lek:

Effitix 402 mg/3600 mg za veoma velike pse, rastvor za lokalno

nakapavanje na kožu, 402mg/6.6 mL + 3600 mg/6.6 mL, 4 x 6.6 mL

UPUTSTVO ZA LEK

Effitix 26.8 mg/240 mg za veoma male pse, rastvor za lokalno nakapavanje

na kožu, 26.8 mg/0.44 mL + 240 mg/0.44 mL, 4 x 0.44 mL

Effitix 67 mg/600 mg za male pse, rastvor za lokalno nakapavanje

na kožu, 67 mg/1.1 mL + 600 mg/1.1 mL, 4 x 1.1 mL

Effitix 134 mg/1200 mg za srednje pse, rastvor za lokalno nakapavanje

na kožu, 134 mg/2.2 mL + 1200 mg/2.2 mL, 4 x 2.2 mL

Effitix 268 mg/2400 mg za velike pse, rastvor za lokalno nakapavanje

na kožu, 268 mg/4.4 mL + 2400 mg/4.4 mL, 4 x 4.4 mL

Effitix 402 mg/3600 mg za veoma velike pse, rastvor za lokalno nakapavanje

na kožu, 402mg/6.6 mL + 3600 mg/6.6 mL, 4 x 6.6 mL

za primenu na životinjama

Proizvođač:

VIRBAC

1.�re avenue – 2065m – L.I.D, 06516 Carros, Francuska

Podnosilac zahteva:

VELVET ANIMAL HEALTH D.O.O.

Vrbnička 1b, 11000 Beograd, Republika Srbija

Broj rešenja:

323- 01-00407-20-001 od 07.05.2021. godine za lek:

Effitix 26.8 mg/240 mg za veoma male pse, rastvor za lokalno nakapavanje

na kožu, 26.8 mg/0.44 mL + 240 mg/0.44 mL, 4 x 0.44 mL

323- 01-00408-20-001 od 07.05.2021. godine za lek:

Effitix 67 mg/600 mg za male pse, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu,

6. mg/1.1 mL + 600 mg/1.1 mL, 4 x 1.1 mL

323-01-00405-20-001 od 07.05.2021. godine za lek:

Effitix 134 mg/1200 mg za srednje pse, rastvor za lokalno nakapavanje na

kožu, 134 mg/2.2 mL + 1200 mg/2.2 mL, 4 x 2.2 mL

323-01-00409-20-001 od 07.05.2021. godine za lek:

Effitix 268 mg/2400 mg za velike pse, rastvor za lokalno nakapavanje na

kožu, 268 mg/4.4 mL + 2400 mg/4.4 mL, 4 x 4.4 mL

323-01-00406-20-001 od 07.05.2021. godine za lek:

Effitix 402 mg/3600 mg za veoma velike pse, rastvor za lokalno

nakapavanje na kožu, 402mg/6.6 mL + 3600 mg/6.6 mL, 4 x 6.6 mL

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

VELVET ANIMAL HEALTH D.O.O.;Vrbnička 1b, 11000 Beograd, Republika Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

VIRBAC;1ère avenue – 2065m – L.I.D, 06516 Carros, Francuska

IME LEKA

Effitix 26.8 mg/240 mg za veoma male pse

26.8 mg + 240 mg/0,44 mLrastvor za lokalno nakapavanje na kožuza psefipronil, permetrin

Effitix 67 mg/600 mg za male pse

67 mg + 600 mg/1,1 mLrastvor za lokalno nakapavanje na kožuza psefipronil, permetrin

Effitix 134 mg/1200 mg za srednje pse

134 mg + 1200 mg/2,2 mLrastvor za lokalno nakapavanje na kožuza psefipronil, permetrin

Effitix 268 mg/2400 mg za velike pse

268 mg + 2400 mg/4,4 mLrastvor za lokalno nakapavanje na kožuza psefipronil, permetrin

Effitix 402 mg/3600 mg za veoma velike pse

402 mg + 3600 mg/6,6 mLrastvor za lokalno nakapavanje na kožuza psefipronil, permetrin

Broj rešenja:

323- 01-00407-20-001 od 07.05.2021. godine za lek:

Effitix 26.8 mg/240 mg za veoma male pse, rastvor za lokalno nakapavanje

na kožu, 26.8 mg/0.44 mL + 240 mg/0.44 mL, 4 x 0.44 mL

323- 01-00408-20-001 od 07.05.2021. godine za lek:

Effitix 67 mg/600 mg za male pse, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu,

6. mg/1.1 mL + 600 mg/1.1 mL, 4 x 1.1 mL

323-01-00405-20-001 od 07.05.2021. godine za lek:

Effitix 134 mg/1200 mg za srednje pse, rastvor za lokalno nakapavanje na

kožu, 134 mg/2.2 mL + 1200 mg/2.2 mL, 4 x 2.2 mL

323-01-00409-20-001 od 07.05.2021. godine za lek:

Effitix 268 mg/2400 mg za velike pse, rastvor za lokalno nakapavanje na

kožu, 268 mg/4.4 mL + 2400 mg/4.4 mL, 4 x 4.4 mL

323-01-00406-20-001 od 07.05.2021. godine za lek:

Effitix 402 mg/3600 mg za veoma velike pse, rastvor za lokalno

nakapavanje na kožu, 402mg/6.6 mL + 3600 mg/6.6 mL, 4 x 6.6 mL

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedna pipeta sadrži:

Butilhidroksianizol

Butilhidroksit

veoma male

veoma velike

Ostale pomoćne supstance:

E321, Benzil alkohol, Di-etilen glikol monoetil eter

Bistar rastvor žute boje.

INDIKACIJE

Lek se koristi kod pasa pri infestacijama buvama i/ili krpeljima u slučajevima kad je potrebno i repelentno delovanje odnosno zaštita od uboda komaraca i/ili papataća.

Buve:Preventiva i terapija infestacija buvama iz roda

Ctenocephalides felis

koje na telu pasa budu ubijene

za 24 časa nakon tretmana. Jedan tretman omogućava kontinuirano dejstvo leka protiv novih infestacija odraslim buvama tokom perioda od 4 nedelje. Ovaj lek može da se koristi u sklopu strategije suzbijanja i kontrole alergijskog dermatitisa koji izazivaju buve FAD tamo gde je ovo stanje prethodno dijagnostikovano od strane veterinara.

Krpelji:Lek ima trenutni akaricidni efekat na krpelje

Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatus

Jednom

primenom se omogućava kontinuirana akaricidna efikasnost prilikom infestacija krpeljima

Broj rešenja:

323- 01-00407-20-001 od 07.05.2021. godine za lek:

Effitix 26.8 mg/240 mg za veoma male pse, rastvor za lokalno nakapavanje

na kožu, 26.8 mg/0.44 mL + 240 mg/0.44 mL, 4 x 0.44 mL

323- 01-00408-20-001 od 07.05.2021. godine za lek:

Effitix 67 mg/600 mg za male pse, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu,

6. mg/1.1 mL + 600 mg/1.1 mL, 4 x 1.1 mL

323-01-00405-20-001 od 07.05.2021. godine za lek:

Effitix 134 mg/1200 mg za srednje pse, rastvor za lokalno nakapavanje na

kožu, 134 mg/2.2 mL + 1200 mg/2.2 mL, 4 x 2.2 mL

323-01-00409-20-001 od 07.05.2021. godine za lek:

Effitix 268 mg/2400 mg za velike pse, rastvor za lokalno nakapavanje na

kožu, 268 mg/4.4 mL + 2400 mg/4.4 mL, 4 x 4.4 mL

323-01-00406-20-001 od 07.05.2021. godine za lek:

Effitix 402 mg/3600 mg za veoma velike pse, rastvor za lokalno

nakapavanje na kožu, 402mg/6.6 mL + 3600 mg/6.6 mL, 4 x 6.6 mL

Dermacentor reticulatus

Rhipicephalus sanguineus

trajanju od 4 nedelje. Ukoliko se

krpelji nalaze na psu u vreme aplikacije leka ne moraju svi da budu ubijeni za 48 sati.

Papataći i komarci:Jedna aplikacija leka omogućava repelentnu aktivnost odnosno zaštitu od uboda papataća

Phlebotomus perniciosus

i komaraca

Culex pipiens, Aedes aegypti

u trajanju od 4 nedelje.

KONTRAINDIKACIJE

Lek se ne koristi u slučaju da postoji preosetljivost na aktivne supstance ili na neki od ekscipijenasa. Ne koristiti kod kunića i mačaka jer može doći do neželjenih reakcija ili čak uginuća pogledati i deo 12.Ne upotrebljavati kod bolesnih životinja sistemska oboljenja, groznica kao i životinja u rekovalescenciji.

NEŽELJENA DEJSTVA

Posle primene leka prijavljivanje su prolazne reakcije kože pruritus, eritem kao i generalizovani svrab. Takođe, povremeno su prijavljivane i prolazne promene u ponašanju obično hiperaktivnost/agitacija kao i povraćanje.Ukoliko životinja liže mesto aplikacije može doći do prolazne hipersalivacije.

Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Upotreba lokalnim nakapavanjem na kožu.

Doza:Preporučena minimalna doza iznosi 6,7 mg/kg t.m. fipronila i 60 mg/kg t.m. permetrina.

Telesna masa psa

Fipronil mg

Permetrin mg

Broj rešenja:

323- 01-00407-20-001 od 07.05.2021. godine za lek:

Effitix 26.8 mg/240 mg za veoma male pse, rastvor za lokalno nakapavanje

na kožu, 26.8 mg/0.44 mL + 240 mg/0.44 mL, 4 x 0.44 mL

323- 01-00408-20-001 od 07.05.2021. godine za lek:

Effitix 67 mg/600 mg za male pse, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu,

6. mg/1.1 mL + 600 mg/1.1 mL, 4 x 1.1 mL

323-01-00405-20-001 od 07.05.2021. godine za lek:

Effitix 134 mg/1200 mg za srednje pse, rastvor za lokalno nakapavanje na

kožu, 134 mg/2.2 mL + 1200 mg/2.2 mL, 4 x 2.2 mL

323-01-00409-20-001 od 07.05.2021. godine za lek:

Effitix 268 mg/2400 mg za velike pse, rastvor za lokalno nakapavanje na

kožu, 268 mg/4.4 mL + 2400 mg/4.4 mL, 4 x 4.4 mL

323-01-00406-20-001 od 07.05.2021. godine za lek:

Effitix 402 mg/3600 mg za veoma velike pse, rastvor za lokalno

nakapavanje na kožu, 402mg/6.6 mL + 3600 mg/6.6 mL, 4 x 6.6 mL

Za pse sa telesnom masom većom od 60kg treba koristiti odgovarajuću kombinaciju pipeta.

Način primene:Izvaditi pipetu iz poklopca blistera i držati je uspravno. Kucnuti uski deo da bi se osiguralo da se kompletan sadržaj pipete nalazi u njenom širem delu. Polomiti vrh pipete sa prelomljivim vrhom na podeonoj liniji. Razdvojiti dlaku na mestu aplikacije dok se ne vidi koža. Postaviti vrh pipete direktno na ogoljenu kožu i nežno istiskivati dok se sadržaj ne isprazni na dva do 4 različita mesta u zavisnosti od telesne mase, duž leđa psa od lopatica prema bazi repa. Orijentacije radi, psima lakšim od 20 kg lek treba aplikovati na dva mesta dok onima od preko 20 kg aplikaciju sprovesti na 2-4 mesta.

Sistem za zaustavljanje kapi.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Raspored tretmanaUpotreba leka treba da bude zasnovana na potvrđenoj infestaciji buvama i/ili krpeljima ili riziku od njenog nastanka kada je potrebna i repelentna aktivnost tj. zaštita od uboda papataća ili komaraca. U zavisnosti od vrste ektoparazita, ovlašćeni veterinar može da preporuči da se tretman ponovi. U tom slučaju interval između dva tretmana mora da bude najmanje 4 nedelje.

KARENCA

Broj rešenja:

323- 01-00407-20-001 od 07.05.2021. godine za lek:

Effitix 26.8 mg/240 mg za veoma male pse, rastvor za lokalno nakapavanje

na kožu, 26.8 mg/0.44 mL + 240 mg/0.44 mL, 4 x 0.44 mL

323- 01-00408-20-001 od 07.05.2021. godine za lek:

Effitix 67 mg/600 mg za male pse, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu,

6. mg/1.1 mL + 600 mg/1.1 mL, 4 x 1.1 mL

323-01-00405-20-001 od 07.05.2021. godine za lek:

Effitix 134 mg/1200 mg za srednje pse, rastvor za lokalno nakapavanje na

kožu, 134 mg/2.2 mL + 1200 mg/2.2 mL, 4 x 2.2 mL

323-01-00409-20-001 od 07.05.2021. godine za lek:

Effitix 268 mg/2400 mg za velike pse, rastvor za lokalno nakapavanje na

kožu, 268 mg/4.4 mL + 2400 mg/4.4 mL, 4 x 4.4 mL

323-01-00406-20-001 od 07.05.2021. godine za lek:

Effitix 402 mg/3600 mg za veoma velike pse, rastvor za lokalno

nakapavanje na kožu, 402mg/6.6 mL + 3600 mg/6.6 mL, 4 x 6.6 mL

Nije primenljivo.

1..

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.

Čuvati u originalnom pakovanju pipete u blisteru u kartonskoj kutiji na temperaturi do 30 °C.Rok upotrebe: 3 godine u originalnom pakovanju.Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: upotrebiti odmah.

1..

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Lek zadržava aktivnost i nakon izlaganja tretirane životinje sunčevoj svetlosti ili kada životinja pokisne. Izbegavati često plivanje ili šamponiranje tretiranih pasa jer to može direktno uticati na dužinu trajanja zaštitnog delovanja leka.

Pas zaražen buvama može ispoljavati alergijsku reakciju na pluvačku buve koja se naziva

dermatitis koji izazivaju buve

FAD. Ukoliko pas ima zapaljenje kože i svrab, ukoliko se izraženo

češe, grize i stalno je nemiran odnosno neudobno mu je, trebalo bi pitati veterinara da li se radi o alergijskom dermatitisu FAD.

cilju smanjivanja reinfestacije novim buvama preporučuje se da se svi psi u domaćinstvu tretiraju. i ostale životinje koje žive u istom domaćinstvu takođe treba da budu tretirane odgovarajućim lekom. Buve sa ljubimaca često infestiraju korpe i prostirku životinje, kao i druge reone za odmor kao što su tepisi, ili mekane prostirke koje se takođe tretiraju odgovarajućim sredstvom i redovno usisavaju u slučajevima kada postoji jaka infestacija i na početku primena mera kontrole infestacije.

Uvek je moguće pronaći pojedinačno zakačene krpelje ili neki trag uboda papataća odnosno komarca. Zbog toga nikada nije moguće isključiti prenošenje zaraznih bolesti naročito u slučaju nepovoljnih uslova.

Studije su pokazale da preparat pruža zaštitu od uboda komaraca ili papataća u trajanju od 4 nedelje. Zbog toga se preporučuje da se kod kratkotrajnih putovanja na manje od 4 nedelje u endemskapodručja sprovede tretman neposredno pred očekivano izlaganje insektima. U slučaju dužeg boravka npr. da životinja živi u endemskim područjima ili da putovanje traje duže od 4 nedelje raspored tretmana treba da bude zasnovan na lokalnoj epidemološkoj slici.

Broj rešenja:

323- 01-00407-20-001 od 07.05.2021. godine za lek:

Effitix 26.8 mg/240 mg za veoma male pse, rastvor za lokalno nakapavanje

na kožu, 26.8 mg/0.44 mL + 240 mg/0.44 mL, 4 x 0.44 mL

323- 01-00408-20-001 od 07.05.2021. godine za lek:

Effitix 67 mg/600 mg za male pse, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu,

6. mg/1.1 mL + 600 mg/1.1 mL, 4 x 1.1 mL

323-01-00405-20-001 od 07.05.2021. godine za lek:

Effitix 134 mg/1200 mg za srednje pse, rastvor za lokalno nakapavanje na

kožu, 134 mg/2.2 mL + 1200 mg/2.2 mL, 4 x 2.2 mL

323-01-00409-20-001 od 07.05.2021. godine za lek:

Effitix 268 mg/2400 mg za velike pse, rastvor za lokalno nakapavanje na

kožu, 268 mg/4.4 mL + 2400 mg/4.4 mL, 4 x 4.4 mL

323-01-00406-20-001 od 07.05.2021. godine za lek:

Effitix 402 mg/3600 mg za veoma velike pse, rastvor za lokalno

nakapavanje na kožu, 402mg/6.6 mL + 3600 mg/6.6 mL, 4 x 6.6 mL

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Pre tretmana životinju treba precizno izmeriti. Bezbednost leka nije proveravana kod pasa mlađih od 12 nedelja kao ni kod onih koji su lakši od 1,5 kg. Treba obratiti pažnju da sadržaj pipete ne dođe u kontakt sa očima ili ustima tretiranih pasa. Naročito treba sprečiti da životinja liže tretirano mesto na sebi ili drugim životinjama jer tako dolazi do peroralnog unosa leka. Ovaj lek je ekstremno toksičan za mačke za koje može da bude i fatalan zbog njihove fiziološke nesposobnosti da metabolišu permetrin. U slučaju nehotičnog izlaganja oprati mačku šamponom ili sapunom i odmah potražiti savet veterinara. U cilju sprečavanja neželjenog kontakta mačaka sa ovim lekom, tretirane pse treba držati dalje od mačaka dok se mesto aplikacije ne osuši. Ovo je važno da bi se se sprečilo da mačke dođu u kontakt sa mestom aplikacije na tretiranim psima. U slučaju da do kontakta ipak dođe, odmah treba potražiti savet veterinara.

Ne koristiti kod kunića i mačaka.

Posebne mere opreza za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Ovaj lek može da izazove neurotoksične reakcije i može biti štetan u slučaju da se proguta. Ingestiju treba izbegavati uključujući i kontakt ruke sa ustima. U slučaju neželjenog gutanja, odmah treba potražiti savet lekara i pokazati mu Uputstvo za korisnika ili etiketu.Lek može da izazove iritaciju očiju ili sluzokoža zbog čega je potrebno izbegavati kontakt sa ustima ili očima uključujući i kontakt rukama. U slučaju da do kontakta sa očima dođe, odmah ih treba detaljno isprati vodom. Ukoliko iritacija potraje, potražiti savet lekara i pokazati mu Uputstvo za korisnika ili etiketu.Izbegavati kontakt leka sa kožom. Ukoliko do njega dođe, odmah isprati mesto kontakta sapunom i vodom.Ruke posle upotrebe dobro oprati.Ne jesti, piti ili pušiti prilikom rukovanja ovim veterinarskim lekom.Osobe sa poznatom preosetljivošću alergijom na fipronil, permetrin ili neki drugi sastojak formulacije treba da izbegavaju kontakt sa ovim lekom koji u veoma retkim slučajevima kod nekih osoba može da dovede do iritacije respiratornog trakta i kožnih reakcija.Tretirane životinje ne treba hvatati niti se igrati sa njima otprilike 12 časova nakon tretmana. Zbog toga se preporučuje da se one tretiraju rano uveče ili kasno poslepodne da bi se sa njima smanjila mogućnost kontakta. Na dan tretmana životinjama ne treba dozvoliti da spavaju sa vlasnicima naročito ne sa decom.

Broj rešenja:

323- 01-00407-20-001 od 07.05.2021. godine za lek:

Effitix 26.8 mg/240 mg za veoma male pse, rastvor za lokalno nakapavanje

na kožu, 26.8 mg/0.44 mL + 240 mg/0.44 mL, 4 x 0.44 mL

323- 01-00408-20-001 od 07.05.2021. godine za lek:

Effitix 67 mg/600 mg za male pse, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu,

6. mg/1.1 mL + 600 mg/1.1 mL, 4 x 1.1 mL

323-01-00405-20-001 od 07.05.2021. godine za lek:

Effitix 134 mg/1200 mg za srednje pse, rastvor za lokalno nakapavanje na

kožu, 134 mg/2.2 mL + 1200 mg/2.2 mL, 4 x 2.2 mL

323-01-00409-20-001 od 07.05.2021. godine za lek:

Effitix 268 mg/2400 mg za velike pse, rastvor za lokalno nakapavanje na

kožu, 268 mg/4.4 mL + 2400 mg/4.4 mL, 4 x 4.4 mL

323-01-00406-20-001 od 07.05.2021. godine za lek:

Effitix 402 mg/3600 mg za veoma velike pse, rastvor za lokalno

nakapavanje na kožu, 402mg/6.6 mL + 3600 mg/6.6 mL, 4 x 6.6 mL

Pipete sa lekom držati u originalnom pakovanju. U cilju sprečavanja da deca dođu u kontakt sa iskorišćenim pipetama treba ih odmah odložiti na adekvatan način.

Upotreba tokom graviditeta, laktacije

Laboratorijske studije sa fipronilom i permetrinom nisu ukazala da postoje dokazi o njihovom teratogenom ili embriotiksičnom delovanju. Ovaj lek nije testiran na gravidnim kujama niti na kujama u laktaciji. Upotrebu leka u graviditetu i laktaciji treba sprovesti isključivo na osnovu profesionalnog saveta veterinara i procene odnosa koristi i rizika.

Interakcije

Nisu poznate.

Inkompatibilnost

Nema poznatih.

Predoziranje

Bezbednost leka je dokazana aplikacijom petostruke preporučene doze kod zdrave štenadi uzrasta 12 nedelja koja su tretirana 3 puta u intervalu od 3 nedelje. Međutim, rizik od nastanka neželjenih reakcija pogledati deo 4.6 uvek može da bude povišen u slučaju predoziranja tako da životinje treba tretirati sa pipetom odgovarajuće jačine a prema telesnoj masi psa.

Podaci o uticaju na životnu sredinu

Fipronil i permetrin magu da ozbiljno ugroze vodene organizme. Psima ne treba dozvoliti plivanje u vodotokovima tokom 2 dana od aplikacije leka.Lek može da ispolji neželjene efekte na ofarbane, lakirane ili druge površine u kući ili nameštaju. Pre kontakta životinje sa tim materijalima treba pustiti da se mesto aplikacije osuši.

1..

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.Ne kontaminirati bare, vodotokove i kanale sa ovim lekom ili praznim kontejnerom jer to može predstavljati opasnost po ribe i druge vodene organizme.

1..

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

Broj rešenja:

323- 01-00407-20-001 od 07.05.2021. godine za lek:

Effitix 26.8 mg/240 mg za veoma male pse, rastvor za lokalno nakapavanje

na kožu, 26.8 mg/0.44 mL + 240 mg/0.44 mL, 4 x 0.44 mL

323- 01-00408-20-001 od 07.05.2021. godine za lek:

Effitix 67 mg/600 mg za male pse, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu,

6. mg/1.1 mL + 600 mg/1.1 mL, 4 x 1.1 mL

323-01-00405-20-001 od 07.05.2021. godine za lek:

Effitix 134 mg/1200 mg za srednje pse, rastvor za lokalno nakapavanje na

kožu, 134 mg/2.2 mL + 1200 mg/2.2 mL, 4 x 2.2 mL

323-01-00409-20-001 od 07.05.2021. godine za lek:

Effitix 268 mg/2400 mg za velike pse, rastvor za lokalno nakapavanje na

kožu, 268 mg/4.4 mL + 2400 mg/4.4 mL, 4 x 4.4 mL

323-01-00406-20-001 od 07.05.2021. godine za lek:

Effitix 402 mg/3600 mg za veoma velike pse, rastvor za lokalno

nakapavanje na kožu, 402mg/6.6 mL + 3600 mg/6.6 mL, 4 x 6.6 mL

OSTALI PODACI

Pakovanje

Unutrašnje pakovanje: plastična pipeta u blisteruSpoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija sa četiri pipete.

Proizvod je dostupan u pakovanju:

Režim izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod:

Broj i datum izdavanja dozvole:

323- 01-00407-20-001 od 07.05.2021. godine za lek

Effitix 26.8 mg/240 mg za veoma male pse

323- 01-00408-20-001 od 07.05.2021. godine za lek:

Effitix 67 mg/600 mg za male pse

323-01-00405-20-001 od 07.05.2021. godine za lek:

Effitix 134 mg/1200 mg za srednje pse

323-01-00409-20-001 od 07.05.2021. godine za lek:

Effitix 268 mg/2400 mg za velike pse

323-01-00406-20-001 od 07.05.2021. godine za lek:

Effitix 402 mg/3600 mg za veoma velike pse

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji