Exspot 715mg/mL rastvor za lokalno nakapavanje na kožu


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Exspot rastvor za lokalno nakapavanje na kožu; 715mg/mL; aplikator u blisteru, 6x1mL

  • ATC: QP53AC04
  • EAN: 8606103116048
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: BRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Exspot rastvor za lokalno nakapavanje na kožu uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Exspot na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Exspot kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja:

3.3-01-00291-18-001

05.08.2019

Exspot, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 6 x 1 mL

UPUTSTVO ZA LEK

Exspot, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 6 x 1 mL

za primenu na životinjama

Proizvođač:

Schering - Plough Ltd.

Breakspear Road South, Harefield, Uxbridge, Middlesex, UB9 6LS Velika Britanija

Podnosilac zahteva:

Turango D.O.O., Kragujevac

Vojvode Antonija Pljakića 9b, Srbija

Broj rešenja:

3.3-01-00291-18-001

05.08.2019

Exspot, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 6 x 1 mL

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

Turango D.O.O., Kragujevac,Vojvode Antonija Pljakića 9b, Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

Schering - Plough Ltd.Breakspear Road South, Harefield, Uxbridge, Middlesex, UB9 6LS Velika Britanija

IME LEKA

Exspot

715 mg/mLrastvor za lokalno nakapavanje na kožuza psepermetrin

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

mL rastvora za lokalno nakapavanje na kožu sadrži:

Aktivna supstanca:

Pomoćne supstance:

Propilenglikolmetiletar Dowanol PM

Bistar rastvor žute do svetlo smeđe boje, bez mehaničkih onečišćenja

INDIKACIJE

Za lečenje i prevenciju infestacije buvama

Ctenosephalides felis i Ctenocephalides canis

Za lečenje i prevenciju infestacije krpeljima

Ixodes ricinus i Rhipicephalus sanguineus

Ovaj veterinarski lek može da se primenjuje kao deo plana lečenja alergijskog dermatitisa prouzrokovanog ubodom buve FAD.

Jednokratnom aplikacijom lek ubija buve i krpelje i omogućava zaštitu od reinfestacije u periodu od 2 do 4 nedelje nakon aplikacije.

KONTRAINDIKACIJE

Ne koristiti kod štenaca mlađih od 2 nedelje.

Ne sme se koristiti kod mačaka

Broj rešenja:

3.3-01-00291-18-001

05.08.2019

Exspot, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 6 x 1 mL

NEŽELJENA DEJSTVA

retkim slučajevima ovaj preparat može izazvati reakciju na mestu aplikacije i/ili alergijsku reakciju na koži crvenilo, svrab i gubitak dlake. Moguće su i pojave: preosetljivosti, tremor, ataksija, povraćanje i konvulzije.

Ovi simptomi nestaju za nekoliko sati ukoliko se pas okupa vodom i šamponom. U ozbiljnim slučajevima potražiti pomoć veterinara.Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Za pse težine do 15 kilograma

Razdvojiti dlake između vrhova lopatica sve dok se ne pojavi koža. Istisnuti 1 mL Exspot-a sadržaj jedne pipete direktno na kožu.

Za pse težine od 15 do 30 kilograma

Razdvojiti dlake sve dok se ne pojavi koža. Naneti 2 mL Exspot-a na sledeći način: istisnuti 1 mLsadržaj jedne pipete direktno na kožu između vrhova lopatica kao i 1 mL sadržaj jedne pipete na bazu korena repa.

Za pse težine preko 30 kilograma

Razdvojiti dlake sve dok se ne pojavi koža. Naneti 3 mL Exspot-a na sledeći način: istisnuti 1 mLsadržaj jedne pipete direktno na kožu između vrhova lopatica, 1 mL sadržaj jedne pipete na bazu korena repa i 1 mL 1 pipeta na sredinu kičmenog stuba.

Težina psa

Količina

proizvoda

Mesto nanošenja Exspot-a

Permetrin mg/kg t.t.

pipeta između

Između 286 mg/kg t.t. do 47.6 mg/kg t.t. kod pasa od 2.5 do 15 kg.

15 – 29 kg

mL 1 pipeta između lopatica i 1 mL 1 pipeta na koren repa.

Između 95.3 mg / kg, t.t. do 47.6 mg / kg t.t. psa od 15 do 30 kg.

mL 1 pipeta između lopatica i 1 mL 1 pipeta na koren repa i 1 mL 1 pipeta na sredinu kičme-nog stuba.

Počevši od 71.5 mg / kg t.t. psa od 30 kg i smanjenje težine kao povećava.

Način primene:

Za upotrebu nakapavanjemNeposredno pre primene, otvoriti vrećicu i izvaditi pipetu.

Broj rešenja:

3.3-01-00291-18-001

05.08.2019

Exspot, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 6 x 1 mL

Korak 1

Pas treba da stoji zbog lakšeg nanošenja leka. Držati pipetu uspravno u jednoj ruci,

udaljenu od lica a drugom rukom pritisnuti i savijte vrh unazad.

Korak 2:

Razdvojiti dlake sve dok se ne pojavi koža. Postavite vrh pipete na kožu između lopatica

Korak 3 mali psi:

Pritisnite pipetu čvrsto i nanesite ceo sadržaj direktno na kožu.

Korak 3 veliki psi:

Naneti ceo sadržaj pipete ravnomerno na dva različita mesta duž linije od

lopatice do baze repa.

Naneti proizvod direktno na kožu. Naneti samo na neoštećenu kožu.

Izbegavati produženi kontakt sa vodom. Ćesto kupanje može smanjizti zaštitu. U tom slučaju tretmnan se može ponoviti najranije za 7 dana posle predhodnog tretmana.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Razdvojiti dlake između vrhova lopatica sve dok se ne pojavi koža, istisnuti sadržaj jedne pipete direktno na kožu. Izbegavati nanošenje Exspot-a na dlaku.Tretman Exspot-om se može ponoviti nakon 28 dana.

Broj rešenja:

3.3-01-00291-18-001

05.08.2019

Exspot, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 6 x 1 mL

Buve sa životinja često naseljavaju njihove korpe, ležajeve i mesta boravka, kao što su tepisi i nameštaj, koje treba redovno usisavati i tretirati sa odgovarajućim insekticidom.

KARENCA

Nije primenljivo.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece!

Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti.Ne čuvati u frižideru.

Rok upotrebe

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama

Samo za spoljašnju upotrebu.

Posebna upozorenja pri upotrebi leka kod životinja

Izbegavati nanošenje na dlaku. Ovaj proizvod ne treba utrljavati u kožu.Tretirane pse ne treba kupati 12 sati nakon aplikacije.Ne treba dozvoliti da mačke ližu mesto na kome je ovaj preparat aplikovan kod pasa. Ukoliko se ovo dogodi razdvojiti životinje i potražiti pomoć veterinara.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Studije na laboratorijskim životinjama pokazuju da i permetrin i dovanol ne bi trebalo da dovode do pojave teratogenih efekata. Bezbedno korišćenje proizvoda kada se koristi u toku graviditeta i laktacije nije ispitivano kod pasa.Ako je potrebno, skotne ženke treba tretirati neko vreme pre štenjenja, da bi se minimizirala izloženost novorođene štenadi na proizvod.

Interakcije

Ne primenjivati istovremeno sa drugim insekticidima poput piretroida, organofosfornih jedinjenja ili karbamata.

Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Izbegavati da sadržaj pipete dođe u direktan kontakt sa kožom, prstima i očima.Prati ruke nakon davanja proizvoda.Ako dođe do rasprskavanja preparata odmah isprati poprskano mesto.Osobe koje sprovode više aplikacija, na primer u odgajivačnicama, treba da nose zaštitne rukavice napravljene od neoprena ili nitrila, debljine minimum 0,3 mm.Ne dodirivati mesto aplikacije 3 - 6 sati nakon tretmana.

Preporučuje se da se tretman sprovodi u večernjim satima.

Broj rešenja:

3.3-01-00291-18-001

05.08.2019

Exspot, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 6 x 1 mL

Tretiranim psima ne treba dopustiti da spavaju sa ljudima, pogotovo decom.Ne vaditi pipetu iz pakovanja prilikom aplikacije.

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćeni lek kao i otpadni materijal odstraniti u skladu sa važećim propisima.

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

OSTALI PODACI

Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: Aplikator za nakapavanje koji se sastoji od blister filma polipropilen / ciklik-olefin-kopolimer / polipropilen i folije aluminijum / polipropilen, smešten u aluminijumsku kesicu PET / LDPE / Alu / LDPE.Spoljašnje pakovanje: Kartonska kutija sa 6 aplikatora za nakapavanje x 1 mL.

Režim izdavanja leka:

Lek se može izdavati bez recepta veterinara.

ATCvet kod:

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00291-18-001

05.08.2019.

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji